Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.eeae.gr Νομοθεσία, Δεδομένα δοσιμετρίας εργαζομένων με ιοντίζουσα ακτινοβολία Σωτήριος Οικονομίδης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ 13.02.2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.eeae.gr Νομοθεσία, Δεδομένα δοσιμετρίας εργαζομένων με ιοντίζουσα ακτινοβολία Σωτήριος Οικονομίδης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ 13.02.2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.eeae.gr Νομοθεσία, Δεδομένα δοσιμετρίας εργαζομένων με ιοντίζουσα ακτινοβολία Σωτήριος Οικονομίδης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ 13.02.2015

2 Η ακτινοβολία παντού γύρω μας 2

3 Εφαρμογές ιοντιζουσών ακτινοβολιών: ιατρική, έρευνα, βιομηχανία  Ακτινοθεραπεία (γραμμικοί επιταχυντές, 60 Co συστήματα, συστήματα βραχυθεραπείας):  Πυρηνική ιατρική (συστήματα γ-camera, PET/CT, θάλαμοι για θεραπευτική χρήση)  Διαγνωστική/επεμβατική ακτινολογία (αξονικοί τομογράφοι, X-ray συστήματα, επεμβατικά ακτινολογικά συστήματα)  Οδοντιατρικά εργαστήρια  Κτηνιατρικά  Ερευνητικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές  Βιομηχανικές εφαρμογές 3

4 Σύστημα Ακτινοπροστασίας Με σκοπό τη μελέτη των βλαπτικών επιπτώσεων των ακτινοβολιών στον άνθρωπο και παράλληλα την αναζήτηση εφαρμογής μέτρων και κανόνων ασφάλειας για την ελαχιστοποίησή τους, ιδρύθηκε το 1928 η Διεθνής Επιτροπή Ραδιολογικής Προστασίας ή Ακτινοπροστασίας (International Committee on Radiological Protection – ICRP). Έκτοτε και μέχρι σήμερα, με συστάσεις που εκδίδει κατά καιρούς, η ICRP καθορίζει την ακολουθητέα διεθνώς πολιτική σε θέματα ακτινοπροστασίας. Η ακτινοπροστασία είναι επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις ακτινοβολίες, με παράλληλη διατήρηση του οφέλους που προκύπτει από την ορθολογική χρήση τους.

5 Σύστημα Ακτινοπροστασίας (Επιστημονική βάση) 103 The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection Αποτελέσματα ακτινοβολίας Συστάσεις ακτινοπροστασίας

6 Σύστημα Ακτινοπροστασίας (Ρυθμιστικό πλαίσιο) Το 1996 ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) υιοθετεί το προτεινόμενο από την ICRP σύστημα ακτινοπροστασίας και εκδίδει τα Διεθνή Βασικά Πρότυπα Ασφάλειας για την Προστασία έναντι των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα διεθνή BSS, εξέδωσε το 1996 και 1997, δύο οδηγίες, (96/29 και 97/43 της Euratom), αναφορικά με την ακτινοπροστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών αντίστοιχα, οι οποίες σύμφωνα με τη συνθήκη της Euratom όφειλαν να ενσωματωθούν στη νομοθεσία των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7 Νέα BSS από την ΙΑΕΑ Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία: Council Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom 7 Σύστημα Ακτινοπροστασίας (Ρυθμιστικό πλαίσιο)

8 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Υ.Α. 1014 / ΦΕΚ 216 (Β’) / 6.3.2001 Το 2001 εξεδόθησαν νέοι Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας οι οποίοι εναρμονίζουν την ελληνική νομοθεσία με τις οδηγίες της Euratom.

9 Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας 9 ΜΕΡΟΣ 1: ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 2: ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ 3: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΡΟΣ 4: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ 5: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑTΑΛΟΙΠΩΝ ΜΕΡΟΣ 7: ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑ ΑΚTΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕYΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕYΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΡΟΣ 8: ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 9: ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΕΙΣ ΑΚTΙΝΟΒΟΛΗTΩΝ ΚΛΕΙΣTΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΕΡΟΣ 10: ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΕΙΣ ΕΠΙTΑΧYΝTΩΝ ΣΩΜΑTΙΔΙΩΝ ΜΕΡΟΣ 11. ΜΕTΑΦΟΡΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ YΛΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ 12. ΠΑΡΑΡTΗΜΑTΑ

10 Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας 10 ΜΕΡΟΣ 1: ΑΡΧΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 2: ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΜΕΡΟΣ 3: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΡΟΣ 4: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ 5: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑTΑΛΟΙΠΩΝ ΜΕΡΟΣ 7: ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑ ΑΚTΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕYΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕYΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΡΟΣ 8: ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 9: ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΕΙΣ ΑΚTΙΝΟΒΟΛΗTΩΝ ΚΛΕΙΣTΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΕΡΟΣ 10: ΕΓΚΑTΑΣTΑΣΕΙΣ ΕΠΙTΑΧYΝTΩΝ ΣΩΜΑTΙΔΙΩΝ ΜΕΡΟΣ 11. ΜΕTΑΦΟΡΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ YΛΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ 12. ΠΑΡΑΡTΗΜΑTΑ

11 11 Κάθε εφαρμογή που ενέχει έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία πρέπει να αποφέρει ικανοποιητικό όφελος στα εκτιθέμενα άτομα ή στο κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η πιθανή βλάβη την οποία αυτή μπορεί να προκαλέσει. Αιτιολόγηση Οι εκθέσεις σε ακτινοβολία πρέπει να υπόκεινται σε όρια δόσεων, η υπέρβαση των οποίων θεωρείται μη αποδεκτή. Όρια Δόσης Όλες οι πηγές και τα μηχανήματα παραγωγής ακτινοβολιών πρέπει να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια Βελτιστοποίηση Αρχές Ακτινοπροστασίας

12 Αρχή της Αιτιολόγησης Κάθε εφαρμογή, πρέπει να αποφέρει ικανοποιητικό όφελος στα εκτιθέμενα άτομα ή στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να αντισταθμίζεται η πιθανή βλάβη την οποία αυτή μπορεί να προκαλέσει.

13 13 Κάθε εφαρμογή που ενέχει έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία πρέπει να αποφέρει ικανοποιητικό όφελος στα εκτιθέμενα άτομα ή στο κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η πιθανή βλάβη την οποία αυτή μπορεί να προκαλέσει. Αιτιολόγηση Οι εκθέσεις σε ακτινοβολία πρέπει να υπόκεινται σε όρια δόσεων, η υπέρβαση των οποίων θεωρείται μη αποδεκτή. Όρια Δόσης Όλες οι πηγές και τα μηχανήματα παραγωγής ακτινοβολιών πρέπει να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια Βελτιστοποίηση Αρχές Ακτινοπροστασίας

14 Αρχή της βελτιστοποιήσης Κάθε έκθεση που οφείλεται σε μια αιτιολογημένη πρακτική πρέπει να προγραμματίζεται ώστε: (α) το μέγεθος των δόσεων που συνεπάγεται (β) ο αριθμός των εκτιθέμενων ατόμων και (γ) η πιθανότητα να προκύψουν μη αναμενόμενες εκθέσεις να διατηρούνται τόσο χαμηλά όσο είναι λογικά εφικτό ( αρχή της ALARA “ As Low As Reasonably Achievable” ) λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες

15 15 Κάθε εφαρμογή που ενέχει έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία πρέπει να αποφέρει ικανοποιητικό όφελος στα εκτιθέμενα άτομα ή στο κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε να αντισταθμίζεται η πιθανή βλάβη την οποία αυτή μπορεί να προκαλέσει. Αιτιολόγηση Οι εκθέσεις σε ακτινοβολία πρέπει να υπόκεινται σε όρια δόσεων, η υπέρβαση των οποίων θεωρείται μη αποδεκτή. Όρια Δόσης Όλες οι πηγές και τα μηχανήματα παραγωγής ακτινοβολιών πρέπει να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία και ασφάλεια Βελτιστοποίηση Αρχές Ακτινοπροστασίας

16 Αρχή των ορίων δόσεων Οι ατομικές εκθέσεις σε ακτινοβολία, οι οφειλόμενες στο σύνολο των πηγών στα πλαίσια των εγκεκριμένων πρακτικών, πρέπει να υπόκεινται σε όρια δόσεων ή όρια κινδύνων, η υπέρβαση των οποίων θεωρείται μη αποδεκτή.

17 Αρχές Ακτινοπροστασίας Είδος ορίουΕργαζόμενοιΚοινός πληθ. Ετήσια ενεργός δόση 20 mSv1 mSv Φακός οφθαλμού150 mSv50 mSv Δέρμα500 mSv150 mSv Άκρα500 mSv150 mSv Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνονται οι δόσεις που οφείλονται στην ακτινοβολία του υποστρώματος και στις ιατρικές εκθέσεις για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

18 Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου  Έκδοση άδειας σκοπιμότητας  Χορήγηση προέγκρισης κατασκευής  Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας  Έκδοση άδειας λειτουργίας Εργαστήρια ακτινοβολιών κατηγορίας Χ-1, Χ-2, Χ-3

19 Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου (Προέγκριση κατασκευής) Άδεια Σκοπιμότητας Πλήρη μελέτη ακτινοπροστασίας και θωρακίσεων εκπονημένη από ακτινοφυσικό ιατρικής Σχέδια υπό κλίμακα 1:50 Άδεια Πολεοδομίας.

20 Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών στην ΕΕΑΕ μεταξύ των οποίων… Δήλωση περάτωσης της κατασκευής του εργαστηρίου Δικαιολογητικά Υπεύθυνου Ιατρού Ακτινολόγου Δικαιολογητικά Υπεύθυνου Ακτινοπροστασίας Ονομαστική Κατάσταση προσωπικού Κατάσταση εξοπλισμού Έκθεση Πυρασφάλειας Έκθεση Ακτινοπροστασίας και Ασφαλούς Λειτουργίας Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE mark.

21 Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου Η ΕΕΑΕ ελέγχει τα διαβιβασθέντα δικαιολογητικά και προβαίνει κατά περιπτωση σε επιτόπιο έλεγχο. Αν το εργαστήριο πληροί τις προϋποθέσεις των κανονισμών ακτινοπροστασίας, εκδίδει Πιστοποιητικό Καταλληλότητας. Σε αντίθετη περίπτωση Μέτρα Ακτινοπροστασίας. Η ΕΕΑΕ χορηγεί την Άδεια Λειτουργίας μετά από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας. Η άδεια λειτουργίας έχει ισχύ πέντε (5) χρόνια.

22 22 Νέο καθεστώς αδειών

23 23 Εθνικό σύστημα ακτινοπροστασίας Υπεύθυνοι ακτινοπροστασίας, εργαζόμενοι Αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ΕΕΑΕ Πολιτική ηγεσία, Υπουργεία, Περιφέρειες, επιτροπές Πολιτική ηγεσία, Υπουργεία, Περιφέρειες, επιτροπές Επαγγελματικές ενώσεις, Επιστημονικές εταιρείες Επαγγελματικές ενώσεις, Επιστημονικές εταιρείες Εκπαιδευτικοί φορείς

24 24 Αρμόδια για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας Αποκεντρωμένη (αυτόνομη) δημόσια υπηρεσία ΕΕΑΕ: Ρυθμιστική αρχή

25 Αρμοδιότητες - Δράσεις 25  Κανονιστικό - ρυθμιστικό έργο  Έλεγχοι και αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων/εφαρμογών  Δοσιμέτρηση εργαζομένων με ακτινοβολίες  Βαθμονομήσεις οργάνων μέτρησης ακτινοβολιών  Παρακολούθηση επιπέδων ραδιενέργειας περιβάλλοντος  Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης  Καταπολέμηση παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών  Εκπαίδευση  Έρευνα και ανάπτυξη  Διεθνείς συνεργασίες και εκπροσωπήσεις  Ενημέρωση του κοινού Ακτινοπροστασία

26 Πεδία συνεργασίας 26 Σύστημα δημόσιας υγείας Καθορισμός πολιτικής και στρατηγικής σε θέματα χρήσης ακτινοβολιών στην ιατρική μέσω:  ελέγχου για τη μη άσκοπη διασπορά του ακτινολογικού εξοπλισμού  εφαρμογής της αρχής της αιτιολόγησης – έγκριση νέων πρακτικών  αδειοδότησης και ελέγχου εργαστηρίων ακτινοβολιών  παροχής στοιχείων για τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό τους Περιβάλλον Αντιμετώπιση ραδιολογικών/πυρηνικών περιστατικών Εκπαίδευση – κατάρτιση

27 Βάση για την αναθεώρηση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου Διεθνή Basic Safety Standards (ΙΑΕΑ GSR 1- 4, 7) Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία (recast of 5 Directives) Συστάσεις από την ΙRRS Mission (αξιολόγηση ομοτίμων) Λειτουργική εμπειρία Πολιτική, Στρατηγική, Στόχοι ΕΕΑΕ

28 Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Αλλαγές:  νέα κατηγοριοποίηση των καταστάσεων έκθεσης σε ακτινοβολία: σχεδιασμένη (planned), υπάρχουσα (existing) και έκτακτη (emergency),  εφαρμογή κλιμακούμενης προσέγγισης κατά το ρυθμιστικό έλεγχο (graded approach),  έμφαση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος,  καθορισμός ρυθμιστικών απαιτήσεων για φυσικές πηγές ραδιενέργειας (οικοδομικά υλικά, κοσμική ακτινοβολία),  επιδίωξη εναρμόνισης στην εκπαίδευση και ενημέρωση: διευκρινίζονται κριτήρια και προσόντα επαγγελματικών ομάδων που εμπλέκονται στο σύστημα ραδιολογικής προστασίας – κοινό πλαίσιο αναγνώρισης εντός ΕΕ,  μείωση του ορίου δόσης στον φακό του οφθαλμού για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους σε ακτινοβολίες,  έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση  ενίσχυση συνεργασίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 28

29 Επεμβατική ακτινολογία Η επεμβατική ακτινολογία περιλαμβάνει ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενες θεραπευτικές και διαγνωστικές τεχνικές. ΑγγειολόγοιΚαρδιολόγοιΝευροχειρουργοίΟρθοπεδικοίΟυρολόγοι, κλπ

30 Επεμβατική ακτινολογία ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Εμπλοκή προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτωνΚατάλληλη εκπαίδευση, ικανότητες Χρήση συστημάτων ακτίνων Χ, υψηλής τεχνολογίας (τα οποία διαρκώς εξελίσσονται) Σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίεςΣυνθήκες αυξημένου στρεςΈκθεση στη ακτινοβολία

31 Επεμβατική ακτινολογία ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ακτινοπροστασία προσωπικού Ακτινοπροστασία ασθενών

32 Επεμβατική ακτινολογία ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ακτινοπροστασία προσωπικού Ακτινοπροστασία ασθενών

33 Ακτινοπροστασία προσωπικού Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μέλη του προσωπικού βρίσκονται σε περιοχές όπου οι ρυθμοί δόσης μπορεί να είναι της τάξης των mSv/hr. (σε χειριστήρια ακτινοδιαγνωστικών συστημάτων οι ρυθμοί δόσης σπάνια ξεπερνούν τα 0,02 mSv/hr).

34 Βασικές αρχές για την προστασία των εργαζομένων Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων κατά την εργασία τους πρέπει να: αξιολογείται η φύση και το μέγεθος του κινδύνου και εφαρμόζεται η αρχή της βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας σε όλες τις συνθήκες εργασίας ταξινομούνται οι χώροι εργασίας σε διάφορες ζώνες και οι εργαζόμενοι σε διάφορες κατηγορίες, με βάση τις προβλεπόμενες ετήσιες δόσεις εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα ελέγχου και παρακολούθησης των συνθηκών εργασίας και όπου απαιτείται, ατομική δοσιμετρική και ιατρική παρακολούθηση των εκτιθεμένων εργαζομένων

35 Προστασία εργαζομένων – Ταξινόμηση Ζωνών Ελεγχόμενη ζώνη: κάθε περιοχή μέσα στην οποία ενδέχεται να γίνει υπέρβαση των 6mSv ετησίως (π.χ. ακτινολογικοί θάλαμοι, θάλαμος παρασκευής ραδιοφαρμάκων, θάλαμοι ακτινοθεραπείας κτλ). Η πρόσβαση σε αυτή επιτρέπεται μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Επιβλεπόμενη ζώνη: θεωρείται κάθε περιοχή στην οποία ενδέχεται να γίνει υπέρβαση του 1mSv ετησίως και η οποία δεν θεωρείται ελεγχόμενη ζώνη (π.χ. χειριστήρια θαλάμων). Τοποθετείται κατάλληλη σήμανση όπου απαιτείται.

36 Προστασία εργαζομένων – Κατηγορίες εργαζομένων Κατηγορία Α: οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι που ενδέχεται να δεχτούν ενεργό δόση μεγαλύτερη από 6mSv ανά έτος. (π.χ. ακτινολόγοι, πυρηνικοί ιατροί, ακτινοφυσικοί, τεχνολόγοι- ακτινολόγοι, επεμβατιστές ιατροί, παρασκευαστές ραδιοφαρμάκων ραδιογράφοι, εξωτερικοί εργαζόμενοι κ.λπ) Κατηγορία Β: οι εκτιθέμενοι εργαζόμενοι που ενδέχεται να δεχτούν ενεργό δόση από 1mSv έως 6mSv ανά έτος. (π.χ. τεχνικό και νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται συστηματικά στις ελεγχόμενες ζώνες)

37 Προστασία εργαζομένων – Δοσιμετρία Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας είναι υποχρεωτική η ατομική δοσιμέτρηση των επαγγελματικά εκτιθέμενων κατηγορίας Α (ενδέχεται να υπερβούν τα 3/10 των ορίων δόσεων), ενώ συστήνεται για αυτούς της κατηγορίας Β (δεν ενδέχεται να υπερβούν τα 3/10 των ορίων δόσεων).

38 Τμήμα Δοσιμετρίας Το Τμήμα Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ είναι το μοναδικό εργαστήριο στη χώρα που: Εξασφαλίζει την ατομική δοσιμέτρηση των εκτιθέμενων εργαζομένων και τηρεί το Eθνικό Aρχείο Δόσεων Έχει Διαπιστευτεί κατά ISO 17025 από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για μετρήσεις δοσιμέτρων – σώματος, – καρπού και – δακτύλων 38

39 Ατομική Δοσιμέτρηση Επειδή: ICRP 35: ο σημαντικός λόγος για την ατομική δοσιμέτρηση είναι η εκτίμηση της μέσης ισοδύναμης δόσης και της ενεργού ισοδύναμης δόσης σε σημαντικά εκτιθέμενους ιστούς. 39

40 Οφέλη: επιβεβαίωση της σωστής μεθοδολογίας και τακτικής στην εργασία μέσο για εξεύρεση νέων μεθοδολογιών εργασίας για μεμονωμένους εργαζόμενους, αλλά και ομάδες εργαζομένων μέσο πληροφόρησης σε περίπτωση ατυχήματος παροχή στοιχείων για ιατρικούς και νομικούς λόγους παροχή στοιχείων για επιδημιολογικές μελέτες. Ατομική Δοσιμέτρηση

41 Ατομικό Δοσίμετρο Τα δοσίμετρα που χρησιμοποιούνται για την ατομική δοσιμέτρηση από την ΕΕΑΕ είναι δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLD)

42 Θερμοφωταύγεια Το φαινόμενο της θερμοφωταύγειας είναι πολύπλοκο και για κάθε οικογένεια φωσφόρων υπάρχει διαφορετικός μηχανισμός. Μετά την έκθεση σε ακτινοβολία υπάρχει ένας αριθμός ηλεκτρονίων που παραμένουν παγιδευμένα σε διάφορα ενεργειακά επίπεδα. TLD μέτρηση αποτελείται από θέρμανση, συλλογή φωτός και αποθήκευση των δεδομένων.

43 Θερμοφωταύγεια εκτυπωτής ενισχυτής Η.V. Φ/Π φίλτρο θερμοζεύγος χρόνος Ένταση φωτός

44 Μηνιαίος κύκλος Παραλαβή – αποστολή δοσιμέτρων Έλεγχος καμπύλων Συλλογή δοσιμέτρων Άνοιγμα από διαφανείς θήκες Εισαγωγές νέων ατόμων Μεταβολές στοιχείων Βαθμονόμηση Τοποθέτηση σε κασέτες μέτρηση Συσκευασία Παραλαβή δοσιμέτρων Άνοιγμα Αλληλογραφίας Έλεγχος των δοσιμέτρων στη σωστή σειρά Αποστολή δοσιμέτρων και καταστάσεων Υπολογισμός Δόσης

45 Καταστάσεις αποστολής Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς και οι αριθμοί των δοσιμέτρων που θα φορεθούν τον επόμενο μήνα αναγράφονται στις καταστάσεις αποστολής. Το αναγραφόμενο μέγεθος είναι Η p (10) για τα δοσίμετρα σώματος και H p (0.07) για τα δοσίμετρα άκρων Το όριο ανακοίνωσης είναι 0.1 mSv για τα δοσίμετρα σώματος και 1 mSv για τα δοσίμετρα άκρων (αντίστοιχα όρια: 20 mSv και 500 mSv)

46 Όρια Δόσεων Εργαζόμενοι: 20mSv/έτος για 5 έτη, και όριο έτους 50mSv φακοί οφθαλμών: 150mSv/έτος (20 mSv!!!) δέρμα: 500mSv/έτος Κοινό: 1mSv/έτος φακοί οφθαλμών: 15mSv/έτος δέρμα: 50mSv/έτος

47 Νέα δεδομένα οδήγησαν στην αναθεώρηση του ορίου για το φακό του ματιού από την ICRP 20 mSv.

48 Ατομικό ισοδύναμο δόσης Hp(d) ορίζεται για διεισδυτικές και μη ακτινοβολίες Hp(d) είναι η ισοδύναμη δόση (dose equivalent) σε μαλακό ιστό κάτω από συγκεκριμένο σημείο του σώματος σε βάθος d (10 mm, 0,07 mm, 3 mm) Η p (d) πραγματικό πεδίο διευρυμένο και ευθυγραμμισμένο πεδίο

49 Όριο διερεύνησης 6 mSv Μέτρα ακτινοπροστασίας Φόρτος εργασίας του εργαζομένου Υπολογισμός ενεργού δόσης

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Ακτινοπροστασία προσωπικού Όριο ανακοίνωσης 0,1mSv

56 Ακτινοπροστασία προσωπικού Επαγγελματικός κίνδυνος 1/1000 θάνατοι / έτος Βιομηχανία πετρελαίου-αερίου1/ 600 Λατομεία1/ 3,000 Ανθρακορυχεία1/ 5,000 Σιδηρόδρομοι1/ 6,000 Οικοδομή1/ 7,000 Γεωργία1/ 9,000 Χημική Βιομηχανία1/12,000 Αυτοκινητοβιομηχανία1/ 70,000 Βιομηχανία ρούχων1/ 200,000

57 Ακτινοπροστασία προσωπικού Επαγγελματικός κίνδυνος 1/1000 θάνατοι / έτος Βιομηχανία πετρελαίου-αερίου1/ 600 Λατομεία1/ 3,000 Ανθρακορυχεία1/ 5,000 Σιδηρόδρομοι1/ 6,000 Οικοδομή1/ 7,000 Γεωργία1/ 9,000 Χημική Βιομηχανία1/12,000 Αυτοκινητοβιομηχανία1/ 70,000 Βιομηχανία ρούχων1/ 200,000 1/4000

58

59 Σας ευχαριστώ πολύ! Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Τ. Θ. 60092 Αγία Παρασκευή 15310 T: 210 650 6700, F: 210 650 6748 E: info@eeae.gr www.eeae.grinfo@eeae.gr 59 twitter.com/#eeaegrfacebook.com/eeaegr


Κατέβασμα ppt "Www.eeae.gr Νομοθεσία, Δεδομένα δοσιμετρίας εργαζομένων με ιοντίζουσα ακτινοβολία Σωτήριος Οικονομίδης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ 13.02.2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google