Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κασαστογιάννη Κλεοπάτρα Νίτσιου Αντωνία Παπανδρέου Κασσιανή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κασαστογιάννη Κλεοπάτρα Νίτσιου Αντωνία Παπανδρέου Κασσιανή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κασαστογιάννη Κλεοπάτρα Νίτσιου Αντωνία Παπανδρέου Κασσιανή

2 Κυρίως εμφύτευμα Προσθετικό κολόβωμα Προσθετική στεφάνη

3 Η τεχνική των εμφυτευμάτων στη στοματική κοιλότητα εφαρμόζεται από αρχαιοτάτων χρόνων. Τα υλικά που χρησιμοποιούνταν από πάντα ήταν βιοαδρανή και βιοσυμβατά, όπως:  Ξύλο, χρυσός (αρχαιότητα)  Κράματα χρωμίου-κοβαλτίου ή τανταλίου κυρίως βιτάλιο που είναι κράμα χρωμίου-κοβαλτίου-μολυβδενίου (1930 και μετά)  Τιτάνιο και κράματά του (1970 και μετά)  Κεραμικά εμφυτεύματα (1970 και μετά)

4 Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί κι εφαρμοστεί στα οδοντικά εμφυτεύματα διάφορες τεχνικές αποστείρωσης. Μερικές από αυτές είναι οι εξής:  Ακτινοβολία-γ  Οξείδιο του αιθυλενίου  Λέιζερ (Er:Yag)  Υπεριώδης ακτινοβολία

5  Αυτόκαυστο – ακτινοβολία γ : Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας αποστειρωθέντος προϊόντος χρήση με ασφάλεια (σε ευαίσθητα στη θερμότητα υλικά, σε υλικά που είναι σε συνθήκες ψύχους)  Οξείδιο του Αιθυλενίου-ακτινοβολία γ: Δεν αφήνει επιβλαβή κατάλοιπα. Δεν υπάρχει κίνδυνος ραδιενέργειας και τοξικότητας.

6  Αποστείρωση μετά από την τελική συσκευασία των προϊόντων (κανένας άσηπτος χειρισμός)  Λόγω μεγάλης διεισδυτικότητας, αποστείρωση αντικειμένων οποιουδήποτε σχήματος.  Φιλική προς το περιβάλλον  Ομοιόμορφο αποτέλεσμα

7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Χρησιμοποιείται για θερμοευαίσθητα υλικά  Έχει διεισδυτική ικανότητα  Δρα και στους σπόρους

8 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Εμπλέκονται πολλοί παράγοντες στη διαδικασία της αποστείρωσης  Τοξικότητα  Μεγάλη χρονική διάρκεια κύκλου αποστείρωσης

9  Συγκέντρωση αερίου(450-1200mg/ml)  Θερμοκρασία (37-63 βαθμούς C)  Υγρασία (40-80%)  Χρόνος έκθεσης (1-6 ώρες)  Απαέρωση ανάλογα με το υλικό και τις δυνατότητες του κλιβάνου.

10 Πείραμα : Χρησιμοποιήθηκαν εμφυτεύματα τιτανίου 3 διαφορετικών επιφανειών τα οποία είχαν επωαστεί σε εναιώρημα S.sanguinis:  Επιφάνεια αμμοβολημένη και επεξεργασμένη με οξύ (ΑΕ)  Επιφάνεια επεξεργασμένη με πλάσμα (Π)  Επιφάνεια με κάλυμμα υδροξυαπατίτη. (Υ) Χρησιμοποιήθηκε λέιζερ ενέργειας 60mJ και 120mJ και συχνότητας 10pps.

11 Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας των ακτινοβολημένων επιφανειών σε σύγκριση με τα μη ακτινοβολημένα δείγματα έδειξαν τα εξής:  99.51% μείωση του μικροβιακού φορτίου στο (ΑΕ),98.39% στο(Υ) και 99.6% (Π) για ενέργεια 60 mJ  99.92% (ΑΕ), 99.85% (Υ) και 99.94% (Π) για ενέργεια 120 mJ.

12  Μέρος του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  Κυμαίνεται από 40nm-150nm.  Μόνο η δέσμη της ακτινοβολίας που πέφτει απευθείας στους μικροοργανισμούς, είναι αποτελεσματική.

13  16sec είναι αποτελεσματικά για την αποστείρωση των εμφυτευματικών υλικών. (Σημαντικά λιγότερος χρόνος,σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους αποστείρωσης)  Προκύπτει καθαρή επιφάνεια εμφυτεύματος και σε υψηλή ενεργειακή κατάσταση

14  Ποικίλες επιδράσεις στους μικροοργανισμούς (επαγωγή κυτταρικής μετάλλαξης ή κυτταρικού θανάτου)  Επίτευξη πιο γρήγορης ωρίμανσης του νεόπλαστου οστικού ιστού σε σύγκριση με τα εμφυτεύματα που αποστειρώνονται με την συμβατική τεχνική αποστείρωσης με ατμό.. 

15 Άλλες μέθοδοι που έχουν μελετηθεί πειραματικά για την αποστείρωση εμφυτευμάτων είναι:  Αυτόκαυστο.  Τεχνική με χρήση πλάσματος (glow plasma discharge). Φωτοχημική μέθοδος συνεχούς αποστείρωσης με σκόνη οξειδίου του τιτανίου.  Ακτινοβόληση με δέσμη ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (e-beam).

16 Αποστείρωση κολοβωμάτων  Χρήση αποστείρωσης με ατμό για 5 λεπτά στους 135 ° C/274 ° F.  Αν έχει επέλθει τροποποίηση του κολοβώματος να καθαρίσετε το κολόβωμα πριν από την αποστείρωση

17 Μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας : 1. Μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ το ποσοστό επιτυχίας του εμφυτεύματος 2. Η οστεοενσωμάτωση μπορεί να συμβεί γρηγορότερα και με καλύτερη πρόγνωση

18 Διαδικασία συσκευασίας  Όλα τα προϊόντα εμφυτεύματος είναι συσκευασμένα σε θάλαμο πρότυπων συνθηκών υγιεινής.  Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται σε πλαστικούς σωλήνες και κλείνονται από τις δύο άκρες. Ο πλαστικός σωλήνας στη συνέχεια θερμοσυγκολλάται σε συσκευασία blister που αποτελείται από :  1.μια διαφανή μεμβράνη (PET) και  2.ένα πορώδες υλικό υπόστρωμα φύλλο (Tyvek 1073B).

19 Συνθήκες ιατρείου  Κάλυψη των εκτεθειμένων επιφανειών με αναλώσιμα, χειρουργικού τύπου καλύμματα  Χρήση προστατευτικής ενδυμασίας, χειρουργικών γαντιών, μασκών και προστατευτικών για τα μάτια  Χρήση αποστειρωμένων εργαλείων και χρήση φυσιολογικού ορού

20

21  Η κύρια λειτουργία της συσκευασίας είναι η διατήρηση της αποστείρωσης του περιεχομένου.  Διατηρείται η στειρότητα μέχρι το άνοιγμα της συσκευασίας και παρέχει ασηψία μέχρι το σημείο χρήσης.

22 Χειρισμοί  Η συσκευασία επιτρέπεται να ανοιχτεί στον ακριβή χρόνο της χειρουργικής πράξης, όταν η θέση της τοποθέτησης στην φατνιακή ακρολοφία έχει ανοιχτεί πλήρως  Σε κάθε περίπτωση ο χειρισμός ή η επαφή με μη αποστειρωμένα στοιχεία να αποφευχθεί.

23  Παραδίδεται σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία, η οποία προστατεύει το εμφύτευμα από εξωτερικές επιδράσεις  Η συσκευασία πρέπει να έχει την ένδειξη “sterile”

24 1. Άνοιγμα της εξωτερικής πλαστικής συσκευασίας και λήψη της εσωτερικής αποστειρωμένης πλαστικής συσκευασίας από τον αποστειρωμένο βοηθό του χειρουργού. 1. Άνοιγμα της εσωτερικής αποστειρωμένης πλαστικής συσκευασίας από τον αποστειρωμένο βοηθό του χειρουργού. 3. Λήψη του εμφυτεύματος από τον χειρουργό και άμεση τοποθέτηση του αποστειρωμένου εμφυτεύματος στην ανοιχτή θέση του οστού.

25 3. Αφαίρεση του άξονα μεταφοράς του εμφυτεύματος σε μια θέση που θα πιάσει το εμφύτευμα στο οστό της γνάθου και λήψη της βίδας επούλωσης μέσω του χειρουργικού προσωπικού.  Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος γίνεται μέσω μηχανικής βοήθειας

26 Κάθε εταιρεία ακολουθεί διαφορετικά στάδια και τεχνικές παραγωγής και αποστείρωσης, εξασκεί διαφορετικούς ελέγχους (από τρεις έως σαράντα έναν) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής. Δεν υπάρχουν μορφές αυστηρού ελέγχου από κάποια ανεξάρτητη αρχή.

27  Παραμονή στην αυθεντική τους συσκευασία  Αποθήκευση σε αποστειρωμένους και προστατευμένους από τον ήλιο χώρους.  Να μην χρησιμοποι εί ται εάν περάσει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην συσκευασία του.

28 Διασφάλιση συνθηκών αποστείρωσης Δεν επιτρέπεται η τοποθέτησή : 1. Μη αποστειρωμένων 2. Χρησιμοποιημένων εμφυτευμάτων  Η εγγύηση των υλικών από τις εταιρείες παύει να ισχύει όταν: 1. Ανοιχθεί η συσκευασία και 2. Αποστειρώθέι η συσκευασία πάλι.  Δεν επαναποστειρώνονται.

29 Σας ευχαριστούμε!


Κατέβασμα ppt "Κασαστογιάννη Κλεοπάτρα Νίτσιου Αντωνία Παπανδρέου Κασσιανή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google