Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Ανάλυση PVT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Ανάλυση PVT) ? Συσχέτιση του όγκου του ΑΕΡΙΟΥ που παράγεται στην επιφάνεια, με τον ισοδύναμο όγκο σε συνθήκες ταμιευτήρα 2. Αέριο στις συνθήκες ταμιευτήρα (rc) P rc, V rc, T rc (P,V,T) 1. Αέριο στις συνθήκες ταμιευτήρα (sc) P sc, V sc, T sc (P o,V o,T o ) (scf/rcf) Συντελεστής εκτόνωσης Ε (V o /V) (για δεδομένη μάζα παραγόμενου αερίου)

2 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 2/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Ανάλυση PVT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Ανάλυση PVT) ? Συσχέτιση του όγκου του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ που παράγεται στην επιφάνεια, με τον ισοδύναμο όγκο σε συνθήκες ταμιευτήρα (πετρέλαιο) Ταμιευτήρα : Ρ>Ρ bp μια φάση (πετρέλαιο) Επιφάνεια : Διαχωριστής αέριο V go 1. Εκλύεται αέριο το οποίο ήταν διαλυμένο στο πετρέλαιο σε συνθήκες ταμιευτήρα, V go πετρέλαιο, V oo 2. Σταθεροποιημένο πετρέλαιο, V oo V go V oo

3 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 3/8 ? Συσχέτιση του όγκου του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ που παράγεται στην επιφάνεια, με τον ισοδύναμο όγκο σε συνθήκες ταμιευτήρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Ανάλυση PVT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Ανάλυση PVT) Πετρέλαιο Ταμιευτήρα : Ρ<Ρ bp δύο φάσεις Πετρέλαιο Ελεύθερο αέριο Επιφάνεια : Διαχωριστής αέριο V go 1. Εκλύεται αέριο το οποίο : α.) ήταν διαλυμένο στο πετρέλαιο σε συνθήκες ταμιευτήρα, και β) μέρος του ελεύθερου αερίου (συμπαραγωγή), V go πετρέλαιο, V oo 2. Σταθεροποιημένο πετρέλαιο, V oo V go V oo

4 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 4/8 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ R s (scf)ένα stb πετρελαίου  R s : Λόγος διαλυμένου αερίου προς πετρέλαιο (Solution Gas-Oil Ratio). Είναι ο όγκος του αερίου (scf) που θα διαλυθεί σε ένα stb πετρελαίου όταν αυτά μεταφερθούν στις συνθήκες Ρ και Τ του ταμιευτήρα. R p ή R (scf) stb)  R p ή R : Λόγος παραγόμενου αερίου (scf) προς παραγόμενο πετρέλαιο (stb) (Gas-Oil Ratio) στην επιφάνεια. R p =V go /V oo (scf/stb) B o B o : Συντελεστής μεταβολής όγκου του πετρελαίου (Oil Formation Volume Factor). Είναι ο όγκος σε βαρέλια (reservoir barrels-rb) που καταλαμβάνει μέσα στον ταμιευτήρα ένα stb πετρελαίου μαζί με το αέριο που είναι διαλυμένο σε αυτό. scf/stb (rb/stb)

5 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 5/8 ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  B g : Συντελεστής μεταβολής όγκου του αερίου (Gas Formation Volume Factor). Είναι ο όγκος σε βαρέλια (rb) που ένα scf αερίου θα καταλαμβάνει σαν ελεύθερο αέριο μέσα στον ταμιευτήρα. (rb/scf) (scf/rcf)E = V go / V g (rc`) αλλά σε rcf και 1 b = 5,615 cf Αναμενόμενες τιμές για Β g και E ?

6 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 6/8 Βάση : ένα stb παραγόμενου πετρελαίου Συμπαράγονται R s (scf) αέριο Αντλούμενος όγκος πετρελαίου από τον ταμιευτήρα για κάθε 1 stb παραγόμενου πετρελαίου στην επιφάνεια ? ? Συσχέτιση του όγκου του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και του ΑΕΡΙΟΥ που παράγεται στην επιφάνεια, με τον ισοδύναμο όγκο σε συνθήκες ταμιευτήρα Vo αντλ /stb = UW(Underground Withdrawal) = B o (rb) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Ανάλυση PVT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Ανάλυση PVT)

7 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 7/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Ανάλυση PVT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ/ΚΩΝ (Ανάλυση PVT) Βάση : ένα stb παραγόμενου πετρελαίου Συμπαράγονται R p (scf) αέριο (διαλυμένο+ελεύθερο) Αντλούμενος όγκος υδρογονανθράκων από τον ταμιευτήρα για κάθε 1 stb παραγόμενου πετρελαίου στην επιφάνεια ? V go(διαλυμένου αερίου) / stb = Rs (scf) V o(αντλούμενου πετρελαίου) = Rs + 1 stb = Bo (rb) V’ go(ελεύθερου αερίου) / stb = (Rp –Rs) (scf) V’ g(αντλούμενου ελεύθερου αερίου) / stb = (Rp-Rs) Bg (rb) V υδρ. αντλ. = UW = Bo + (Rp-Rs) Bg (rb) ? Συσχέτιση του όγκου του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και του ΑΕΡΙΟΥ που παράγεται στην επιφάνεια, με τον ισοδύναμο όγκο σε συνθήκες ταμιευτήρα

8 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 8/8 Εξάρτηση ογκομετρικών παραμέτρων από Ρ ?


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 5 ο : ΑΝΑΛΥΣΗ PVT Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google