Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 1. Άτομα, μόρια και ιόντα ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή σε ορισμένες βασικές έννοιες της Χημείας, όπως η δομή του ατόμου, η ατομική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 1. Άτομα, μόρια και ιόντα ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή σε ορισμένες βασικές έννοιες της Χημείας, όπως η δομή του ατόμου, η ατομική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 1. Άτομα, μόρια και ιόντα ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή σε ορισμένες βασικές έννοιες της Χημείας, όπως η δομή του ατόμου, η ατομική μάζα, το περιοδικό σύστημα, το mole, η χημική εξίσωση και η ονοματολογία των ενώσεων.

2 2 1. Άτομα, μόρια και ιόντα Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε να:  Αναφέρετε εν συντομία πέντε σημεία-σταθμούς στην ιστορική πορεία προς τη σύγχρονη γνώση της δομής του ατόμου.  Περιγράφετε τα τρία είδη στοιχειωδών σωματιδίων που απαρτίζουν ένα άτομο και να τα συσχετίζετε ως προς μάζα και φορτίο.  Εξηγείτε τις έννοιες: ατομικός αριθμός, μαζικός αριθμός, ισότοπα, εκατοστιαία φυσική αναλογία και mole.

3 3 1. Άτομα, μόρια και ιόντα  Συμβολίζετε και ονομάζετε τα πλέον συνηθισμένα χημικά στοιχεία.  Ερμηνεύετε απλά φάσματα μάζας χημικών στοιχείων.  Υπολογίζετε το ατομικό βάρος ενός στοιχείου βάσει των ατομικών μαζών και της εκατοστιαίας φυσικής αναλογίας των ισοτόπων του.  Περιγράφετε τα κύρια χαρακτηριστικά του σύγχρονου Περιοδικού Συστήματος.  Εντοπίζετε τη θέση των αντιπροσωπευτικών στοιχείων, των μεταλλοειδών και των μετάλλων μεταπτώσεως στον Περιοδικό Πίνακα και να δίνετε παραδείγματα από αυτές τις κατηγορίες στοιχείων.

4 4 1. Άτομα, μόρια και ιόντα  Υπολογίζετε τα μοριακά βάρη και τις τυπικές μάζες των ενώσεων, όταν είναι γνωστός ο μοριακός τους τύπος.  Βρίσκετε ποσοτικές σχέσεις σε χημικές αντιδράσεις χρησιμοποιώντας την έννοια του mole.  Υπολογίζετε τον αριθμό των σωματιδίων (ατόμων, μορίων, ιόντων) σε μια δεδομένη ποσότητα ουσίας.  Ονοματίζετε απλές ανόργανες ενώσεις, όταν δίνεται ο τύπος τους.  Γράφετε τον τύπο μιας συνηθισμένης ανόργανης ένωσης, όταν είναι γνωστό το όνομά της.

5 5 1. Άτομα, μόρια και ιόντα Έννοιες κλειδιά  Ακτίνες α, β, γ  Αντιπροσωπευτικά στοιχεία  Αριθμός του Avogadro  Ατομική θεωρία του Dalton  Ατομικό βάρος (ατομική μάζα)  Ατομικό πρότυπο του Rutherford  Ατομικός αριθμός  Γραμμομοριακή μάζα  Ηλεκτρόνια  Ημιμέταλλα ή μεταλλοειδή  Ισοστάθμιση χημικής εξίσωσης  Ισότοπα  Καθοδικές ακτίνες  Μαζικός αριθμός

6 6 1. Άτομα, μόρια και ιόντα Έννοιες κλειδιά  Μέταλλα μεταπτώσεως  Mole  Μονάδα ατομικής μάζας  Μοριακό βάρος  Νετρόνια  Νουκλίδια  Περιοδικό σύστημα  Πρωτόνια  Ραδιενέργεια  Στοιχειομετρία  Φάσμα μάζας  Χημικά στοιχεία  Χημική εξίσωση  Χημική ονοματολογία  Χημικοί τύποι

7 7 1. Άτομα, μόρια και ιόντα Ebbing: Κεφάλαια 1 – 4 (κυρίως Κεφάλαιο 2) 1.1 Η ατομική θεωρία της ύλης 1.2 Η ανακάλυψη του ηλεκτρονίου 1.3 Ο πυρήνας του ατόμου 1.4 Χημικά στοιχεία 1.5 Ατομικές μάζες στοιχείων 1.6 Εισαγωγή στο περιοδικό σύστημα 1.7 Χημικές ενώσεις και χημικοί τύποι 1.8 H έννοια του mole και ο αριθμός του Avogadro 1.9 Χημικές εξισώσεις 1.10 Ονοματολογία απλών ανόργανων ενώσεων

8 8 Η ατομική θεωρία του Dalton John Dalton (1776-1844) 1. Η ύλη αποτελείται από άτομα. 2. Κάθε στοιχείο αποτελείται από το ίδιο είδος ατόμων. 3. Μια χημική ένωση αποτελείται από δύο ή περισσότερα στοιχεία χημικά ενωμένα μεταξύ τους σε σταθερή αναλογία. 4. Χημική αντίδραση είναι μια αναδιάταξη των ατόμων των ενώσεων που αντιδρούν και η δημιουργία, με τον τρόπο αυτό, νέων χημικών συνδυασμών στις ενώσεις που σχηματίζονται.

9 9  Χλωρίδιο του νατρίου Μεταλλικό νάτριο Αέριο χλώριο + Η ατομική θεωρία του Dalton Τι είναι χημική αντίδραση

10 10 Πόσο μικρά είναι τα άτομα; Άτομα νικελίου (Ni) στην επιφάνεια ενός κρυστάλλου νικελίου (εικόνα παρμένη με σαρωτικό μικροσκόπιο σήραγγας, STM) διάμετρος ατόμων: 1 έως 5 Å (1 Å = 1  10 –10 m) Άτομο Ni: διάμετρος 2,48 Å (2,48  10 –8 cm). 1,5/2,48  10 –8 = 6  10 7 ή 60 εκατομμύρια !!! άτομα Ni. Κέρμα με δ = 1,5 cm

11 11 Η ανακάλυψη του ηλεκτρονίου Πυρήνας  Ernest Rutherford (1911) Ηλεκτρόνιο  Joseph John Thomson Joseph John Thomson (1896) J.J. Thomson: οι καθοδικές ακτίνες είναι αρνητικά φορτισμένα σωματίδια (ηλεκτρόνια).καθοδικές ακτίνες Robert MillikanRobert Millikan: μέτρησε το φορτίο του ηλεκτρονίου. Ένα άτομο έχει έναν πυρήνα και ηλεκτρόνια πυρήναςηλεκτρόνια

12 12 Η δομή του ατόμου

13 13 Ο πυρήνας του ατόμου πρωτόνια (με θετικό φορτίο) και νετρόνια (χωρίς κανένα φορτίο). Ατομικός αριθμός, Ζ: ο αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα ενός ατόμου. Μαζικός αριθμός, Α: το άθροισμα των πρωτονίων και νετρονίων ενός πυρήνα. Νουκλίδιο: κάθε άτομο που χαρακτηρίζεται από έναν ατομικό και ένα μαζικό αριθμό. (Πρωτόνια + νετρόνια)

14 14 Άσκηση 1.1 Υπολογισμός πρωτονίων και νετρονίων ενός ατομικού πυρήνα Πόσα πρωτόνια και νετρόνια υπάρχουν σε ένα άτομο σιδήρου που έχει μαζικό αριθμό 55; (α) 26 πρωτόνια και 29 νετρόνια (β) 26 πρωτόνια και 55 νετρόνια (γ) 29 πρωτόνια και 26 νετρόνια (δ) 26 πρωτόνια και 26 νετρόνια

15 15 Άσκηση 1.1 Σίδηρος (Fe): ατομικός αριθμός Ζ = 26  26 πρωτόνια Αριθμός νετρονίων Ν = Α – Ζ = 55 – 26 = 29 Σωστό είναι το (α).

16 16 Χημικά Στοιχεία Χημικό στοιχείο: η ουσία της οποίας όλα τα άτομα έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό. Χημικό σύμβολο: ένα ή δύο λατινικά γράμματα που χρησιμοποιούμε για να παραστήσουμε το άτομο ενός συγκεκριμένου στοιχείου. Ισότοπα: τα άτομα των οποίων οι πυρήνες έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων, αλλά διαφορετικό αριθμό νετρονίων. Τα δύο φυσικά ισότοπα του άνθρακα 6p 6n 6p 7n 6e –

17 17 Άσκηση 1.2 Τα στοιχεία και τα σύμβολά τους Ποια είναι τα σωστά σύμβολα για τα στοιχεία χλώριο και σίδηρος; (α) Cl και Fe (β) Cl και Si (γ) C και Ir (δ) Cl και F

18 18 Άσκηση 1.2 Cl [από το Chloros (χλωρός) = κιτρινοπράσινος, επειδή το χλώριο είναι ένα κιτρινοπράσινο αέριο]. Fe (από τη λατινική λέξη «Ferrum» = σίδηρος). Άρα, σωστό είναι το (α). Τα άλλα σύμβολα είναι: Si = πυρίτιο, C = άνθρακας, Ir = ιρίδιο και F = φθόριο

19 19 Ατομικές μάζες στοιχείων Η μονάδα ατομικής μάζας (amu ή u) είναι εξ ορισμού ίση με το 1/12 της μάζας του ισοτόπου άνθρακας–12. Μέση ατομική μάζα: ο σταθμικός μέσος όρος των ατομικών μαζών των φυσικών ισοτόπων του στοιχείου. Ατομικό βάρος ενός στοιχείου: η μέση ατομική μάζα του στοιχείου σε μονάδες amu. 19,992 20,994 21,991 u Εκατοστιαία φυσική αναλογία Μάζες ισοτόπων Το φάσμα μάζας του νέου (Ne)

20 20 Άσκηση 1.3 Προσδιορισμός ατομικού βάρους στοιχείου από το φάσμα μάζας Παραπλεύρως δίνεται το φάσμα μάζας του χαλκού. (α) Πώς συμβολίζονται τα ισότοπα του χαλκού; (β) Αν η μάζα του ισοτόπου με τη μεγαλύτερη εκατοστιαία φυσική αναλογία είναι 62,93 amu και του δεύτερου ισοτόπου 64,93 amu, πόσο είναι το ατομικό βάρος του χαλκού;

21 21 (α) Ο χαλκός έχει δύο ισότοπα. Ζ (Cu) = 29 Άσκηση 1.3

22 22 (β) Σταθμικός μέσος όρος: (69,09%  62,93 amu) + (30,91%  64,93 amu) = 63,55 amu 63,55 amu = μέση ατομική μάζα του χαλκού = ατομικό βάρος χαλκού Άσκηση 1.3

23 23 Η σύγχρονη μορφή του περιοδικού πίνακα Περίοδος Μέταλλο Μεταλλοειδές Αμέταλλο Λανθανίδια Ακτινίδια Εσωτερικά μέταλλα μεταπτώσεως Μέταλλα μεταπτώσεως Στοιχεία κύριων ομάδων

24 24 Άσκηση 1.4 Δομή του περιοδικού πίνακα Πόσα στοιχεία έχει η 4η περίοδος; (α) 8 (β) 12 (γ) 18 (δ) 32

25 25 Άσκηση 1.4 1η περίοδος: δύο μόνον στοιχεία 2η και 3η: από οκτώ στοιχεία 4η και 5η περίοδος: από 18 στοιχεία 6η περίοδος: 32 στοιχεία 7η περίοδος: ασυμπλήρωτη με 26, προς το παρόν, στοιχεία Οι αριθμοί 2, 8, 18 και 32 μπορούν να προκύψουν από τον τύπο 2n 2, αν στο n δώσουμε διαδοχικά τις ακέραιες τιμές 1, 2, 3 και 4. Σωστό είναι το (γ).

26 26 Δομή του περιοδικού πίνακα Ποια από τις ακόλουθες ομάδες δεν περιέχει κανένα μέταλλο; (α) 3Β (β) 6A (γ) 7A (δ) 1A Άσκηση 1.5

27 27 Ομάδα 3Β: η πρώτη ομάδα των μεταβατικών μετάλλων (Sc, Y, La και Ac). Ομάδα 6Α: η ομάδα των χαλκογόνων (Ο, S, Se, Te, Po). Ομάδα 7Α (αλογόνα): αμέταλλα F, Cl, Br, I και το μεταλλοειδές At (άστατο). Σωστή απάντηση είναι το (γ). Ομάδα 1Α (αλκαλιμέταλλα): Η + μέταλλα Άσκηση 1.5

28 28 Χημικές ενώσεις και χημικοί τύποι Χημική ένωση: ουσία που αποτελείται από δύο ή περισσότερα στοιχεία χημικά ενωμένα μεταξύ τους σε σταθερή αναλογία. Χημικός τύπος: συμβολισμός που χρησιμοποιείται για να εκφράσει τις σχετικές αναλογίες ατόμων των διαφορετικών στοιχείων μιας ένωσης. Μόριο: ομάδα ατόμων, χημικά ενωμένων μεταξύ τους, σε μια καθορισμένη και σταθερή αναλογία. Μοριακή ένωση: ένωση που αποτελείται από μόρια και συμβολίζεται με το μοριακό τύπο. Μοριακή μάζα ένωσης: το άθροισμα των μαζών των ατόμων που υπάρχουν σε ένα μόριο της ένωσης. Μοριακό βάρος: η μοριακή μάζα σε μονάδες amu.

29 29 Παραδείγματα μοριακών ενώσεων Νερό Αμμωνία Αιθανόλη Η 2 Ο ΝΗ 3 C 2 Η 6 Ο Μοριακός τύπος Συντακτικός τύπος Μοριακό μοντέλο Μοριακό βάρος 18,0 amu 17,0 amu 46,0 amu

30 30 Χημικές ενώσεις και χημικοί Τύποι Ιόν: ένα ηλεκτρικά φορτισμένο σωματίδιο που λαμβάνεται από ένα άτομο ή από μια ομάδα χημικά ενωμένων ατόμων με προσθήκη ή αφαίρεση ηλεκτρονίων. Ανιόν: ένα αρνητικά φορτισμένο ιόν. Κατιόν: ένα θετικά φορτισμένο ιόν. Ιοντική ένωση: η ένωση που δημιουργείται από την αμοιβαία έλξη ανάμεσα σε κατιόντα και ανιόντα. Τυπική μονάδα μιας ένωσης: η ομάδα ατόμων ή ιόντων που ρητά συμβολίζονται στον τύπο της ένωσης. Τυπική μάζα: το άθροισμα των ατομικών μαζών όλων των ατόμων που υπάρχουν σε μια τυπική μονάδα της ουσίας.

31 31 Παράδειγμα ιοντικής ένωσης Li + κατιόν F – ανιόν Ιόντα Ιοντική ένωση LiF μία τυπική μονάδα LiF τυπική μάζα 25,94 amu 

32 32 Η έννοια του mole και ο αριθμός του Avogadro mole (ή γραμμομόριο, σύμβολο mol): η ποσότητα ύλης (ή και ενέργειας) που περιέχει Ν Α = 6,022  10 23 στοιχειώδεις οντότητες (άτομα, μόρια, ιόντα, ηλεκτρόνια, φωτόνια κ.λπ.). Ο αριθμός Ν Α ονομάζεται αριθμός του Avogadro. Γραμμομοριακή μάζα: η μάζα ενός mole μιας ουσίας. Παραδείγματα: 1 mol άτομα Η = 6,022  10 23 άτομα Η  1,01 g 1 mol μόρια Η 2 Ο = 6,022  10 23 μόρια Η 2 Ο  18,02 g 1 mol ιόντα ΝΟ 3 – = 6,022  10 23 ιόντα ΝΟ 3 –  62,00 g

33 33 Πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός του Avogadro; 6  10 23 seconds = 4 εκατομ. φορές η ηλικία της Γης 6  10 23 σταγόνες από τους καταρ. Νιαγάρα  σε 100.000 χρόνια Για 6  10 23 μίλια, χρειάζεσαι 100 δις χρόνια ταξιδεύοντας με c Στοίβα 6  10 23 φύλλα χαρτί = 1εκατομ. φορές η απόσταση Γ-Η 6  10 23 κόκκοι άμμου πάνω από Καλιφόρνια  στοίβα = 10όροφο Ένας Η/Υ που μετρά 200 εκατομ./s, θα μετρήσει το 6  10 23 σε 100 εκ. έτη 6  10 23 baseballs θα κάλυπταν τη Γη σε ύψος πολλών εκ. km 6  10 23 € στα 6 δις κατοίκους της Γης: ξοδεύουν 1 εκ./min, μέρα- νύκτα σε όλη τους τη ζωή και μένουν τα μισά.

34 34 Άσκηση 1.6 Υπολογισμός της μάζας ενός mole ουσίας Ένα mole Κ 2 Co(SO 4 ) 2  6H 2 O ζυγίζει (α) 437 g (β) 341 g (γ) 398 g (δ) 405 g

35 35 Άσκηση 1.6 Σε μία τυπική μονάδα Κ 2 Co(SO 4 ) 2  6H 2 O (η ένωση είναι ιοντική) έχουμε 2 άτομα Κ, 1 άτομο Co, 2 άτομα S, 14 άτομα Ο και 12 άτομα Η. Από τον Π.Π. λαμβάνουμε (2  39,0983) + (1  58,9332) + (2  32,066) + (14  15,9994) + (12  1,008) = 437,3 (ή 437)  1 mol Κ 2 Co(SO 4 ) 2  6H 2 O ζυγίζει 437 g Σωστή είναι η απάντηση (α).

36 36 Γραμμομοριακή μάζα, μοριακός τύπος, εμπειρικός τύπος Το αδιπικό οξύ, C 6 Η 10 Ο x, με γραμμομοριακή μάζα 146,1 g/mol, χρησιμοποιείται στην παρασκευή του νάυλον. Ποιος είναι ο μοριακός και ποιος ο εμπειρικός τύπος του αδιπικού οξέος; Άσκηση 1.7

37 37 Γραμμομοριακή μάζα = το μοριακό βάρος της ένωσης σε γραμμάρια Μοριακό βάρος του C 6 Η 10 Ο x (6  12,011amu) + (10  1,008amu) + 15,9994(amu)x = 146,1 amu  15,9994x = 63,954  x = 4,0  ο μοριακός τύπος του αδιπικού οξέος είναι C 6 Η 10 Ο 4 Ο εμπειρικός τύπος του αδιπικού οξέος είναι C 3 Η 5 Ο 2 Άσκηση 1.7

38 38 Χημικές εξισώσεις Χημική εξίσωση: η παράσταση μιας χημικής αντίδρασης με χημικούς τύπους και σύμβολα. Αντιδρώντα: οι αρχικές ουσίες σε μια χημική αντίδραση. Προϊόντα: οι νέες ουσίες που παράγονται από μια χημική αντίδραση. Ισοσταθμισμένη εξίσωση: η χημική εξίσωση που έχει τον ίδιο αριθμό ατόμων από κάθε στοιχείο στη δεξιά και αριστερή πλευρά της. Αριθμητικοί συντελεστές: οι αριθμοί που χρησιμοποιούμε για να ισοσταθμίσουμε μια χημική εξίσωση. Στοιχειομετρία: ο υπολογισμός των ποσοτήτων αντιδρώντων και προϊόντων μιας χημικής αντίδρασης.

39 39 Χημικές εξισώσεις Χημική αντίδραση: Στερεό νάτριο αντιδρά με αέριο χλώριο και δίνει στερεό χλωρίδιο του νατρίου Χημική εξίσωση: Na(s) + Cl 2 (g) → NaCl(s) Αντιδρώντα: νάτριο και χλώριο Προϊόντα: χλωρίδιο του νατρίου Ισοσταθμισμένη εξίσωση: 2Na(s) + Cl 2 (g) → 2NaCl(s) Αριθμητικοί συντελεστές: το 2 για το Na, το 1 για το Cl 2 (εννοείται) και το 2 για το NaCl Στοιχειομετρία: π.χ., ο υπολογισμός της μάζας του NaCl που θα σχηματισθεί από την αντίδραση 3,0 g Na με επαρκή ποσότητα Cl 2.

40 40 Άσκηση 1.8 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί Στους λαμπτήρες πυράκτωσης τα νήματα είναι φτιαγμένα από βολφράμιο, W. Το μέταλλο αυτό παράγεται από την αντίδραση του κίτρινου οξειδίου του βολφραμίου(VI), WO 3, με υδρογόνο. WO 3 (s) + 3H 2 (g) → W(s) + 3H 2 O(g) Πόσα γραμμάρια βολφραμίου μπορούν να ληφθούν από 4,81 kg υδρογόνου και περίσσεια οξειδίου του βολφραμίου(VI);

41 41 Άσκηση 1.8 WO 3 (s) + 3H 2 (g) → W(s) + 3H 2 O(g) 1 mol 3 mol 1 mol 3 mol (αναλογία moles) 231,8482 g 6,04764g 183,85 g 54,04584g (αναλογία γραμμαρίων)

42 42 Ονοματολογία απλών ανόργανων ενώσεων Χημική ονοματολογία: η συστηματική απόδοση ονομάτων στις χημικές ενώσεις με βάση τον τύπο ή τη δομή τους. Οργανικές ενώσεις: ενώσεις που περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο αλλά και άλλα στοιχεία, όπως οξυγόνο, άζωτο, θείο κ.λπ. Ανόργανες ενώσεις: όλες οι ενώσεις πλην των οργανικών. Για να ονοματίσουμε μια ιοντική ένωση, αναφέρουμε πρώτα το όνομα του ανιόντος και μετά το όνομα του κατιόντος. Οι δυαδικές μοριακές ενώσεις ονοματίζονται με βάση ορισμένους κανόνες και το σύστημα των προθεμάτων. Το όνομα ενός οξοοξέος σχηματίζεται από το όνομα του αντίστοιχου ανιόντος και τη λέξη οξύ. Μια υδατωμένη ένωση (ή υδρίτης) παίρνει το όνομα της αντίστοιχης άνυδρης ένωσης και τη λέξη υδατωμένος (ή υδρικός) με το κατάλληλο αριθμητικό πρόθεμα.

43 43 Ονοματολογία απλών ανόργανων ενώσεων Ιοντικές ενώσεις KBr βρωμίδιο του καλίου NaΟΗ υδροξείδιο του νατρίου MgO οξείδιο του μαγνησίου Ca(ΝΟ 3 ) 2 νιτρικό ασβέστιο Mn(NO 3 ) 2 νιτρικό μαγγάνιο(ΙΙ) Δυαδικές μοριακές ενώσεις PCl 3 τριχλωρίδιο του φωσφόρου PCl 5 πενταχλωρίδιο του φωσφόρου N 2 O 5 πεντοξείδιο του διαζώτου Oξοοξέα Η 3 ΡΟ 4 φωσφορικό οξύ Υδρίδια-οξέα HF υδροφθορικό οξύ Yδατωμένες ενώσεις (υδρίτες) CoCl 2  6H 2 O χλωρίδιο του κοβαλτίου(ΙΙ) εξαϋδατωμένο ή εξαϋδρικό χλωρίδιο του κοβαλτίου(ΙΙ)

44 44 Άσκηση 1.9 Ονοματολογία ανόργανων ενώσεων Γράψτε τους τύπους και τα ονόματα των οξέων που σχηματίζονται από τα ακόλουθα ανιόντα: ΑνιόνΤύπος οξέοςΌνομα οξέος (α)PO 4 3– (β)Cr 2 O 7 2– (γ)Br – (δ)C 2 O 4 2– (ε)S 2 O 3 2– (στ)ClO 2 – (ζ)CN – (η)CO 3 2–

45 45 Ο τύπος ενός οξέος: αν στο ανιόν προσθέσουμε τόσα κατιόντα Η + ώστε να εξουδετερωθεί το φορτίο του ανιόντος. Όνομα ενός οξυγονούχου οξέος: όνομα του ανιόντος + λέξη οξύ Όνομα ενός οξέος υδριδίου: πρόθεμα υδρο- + κατάληξη –ικο για το άλλο στοιχείο + λέξη οξύ  ΑνιόνΤύπος οξέοςΌνομα οξέος (α)PO 4 3– Η 3 PO 4 Φωσφορικό οξύ (β)Cr 2 O 7 2– Η 2 Cr 2 O 7 Διχρωμικό οξύ (γ)Br – ΗBrΥδροβρωμικό οξύ (δ)C 2 O 4 2– Η2C2O4Η2C2O4 Οξαλικό οξύ (ε)S 2 O 3 2– Η2S2O3Η2S2O3 Θειοθειικό οξύ (στ)ClO 2 – ΗClO 2 Χλωριώδες οξύ (ζ)CN – ΗCNΥδροκυανικό οξύ (η)CO 3 2– Η 2 CO 3 Ανθρακικό οξύ Άσκηση 1.9

46 46 Τρόποι αναγραφής χημικών εξισώσεων Εξισώσεις μοριακές: Na 2 CO 3 (aq) + MgBr 2 (aq)  MgCO 3 (s) + 2NaBr(aq) Εξισώσεις ιοντικές: (α) πλήρης ιοντική εξίσωση 2Na + (aq) + CO 3 2– (aq) + Mg 2+ (aq) + 2Br – (aq)  MgCO 3 (s) + 2Na + (aq) + 2Br – (aq) (β) τελική ιοντική εξίσωση CO 3 2– (aq) + Mg 2+ (aq)  MgCO 3 (s)

47 47 Κύρια είδη αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις καταβύθισης: 2PO 4 3– (aq) + 3Ni 2+ (aq)  Ni 3 (PO 4 ) 2 (s) (ίζημα) (γραμμένη ως μοριακή  αντίδραση ανταλλαγής ή μετάθεσης 2. Αντιδράσεις οξέων – βάσεων ΗΝΟ 3 (aq) + KOH(aq)  KNO 3 (aq) + H 2 O( ) 3. Αντιδράσεις οξείδωσης – αναγωγής (Όταν έχουμε μεταβολή του αριθμού οξείδωσης)αριθμού οξείδωσης (α) Αντιδράσεις συνδυασμού: 2Ca(s) + O 2 (g)  2CaO(s) (β) Αντιδράσεις διάσπασης: 2KClO 3 (s)  2KCl (s) + 3O 2 (g) (Δ, MnO 2 ) (γ) Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης: Cu(s) + 2Ag + (aq)  Cu 2+ (aq) + 2Ag(s) (δ) Αντιδράσεις καύσης 2C 4 H 10 (g) + 13O 2 (g)  8CO 2 (g) + 10H 2 O(g)


Κατέβασμα ppt "1 1. Άτομα, μόρια και ιόντα ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή σε ορισμένες βασικές έννοιες της Χημείας, όπως η δομή του ατόμου, η ατομική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google