Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΜΕ. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, PhD, MSc.) SC European Focus Consulting.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΜΕ. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, PhD, MSc.) SC European Focus Consulting."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΜΕ

2 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, PhD, MSc.) SC European Focus Consulting srl (www.efcon-group.ro) Διευθύνων Σύμβουλος και Υπεύθυνος Προγραμμάτων ΕΕ και Περιβαλλοντικών Δράσεων Τηλ: 69 74 57 23 97, Email: v_inglezakis@yahoo.com ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, PhD, MSc.) / ENVIROPLAN A.E. (www.enviroplan.gr) Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Καινοτόμων Έργων Τηλ: 69 45 77 69 12, Email: costas.raptis@enviroplan.gr

3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ του έργου «THINK GREEN» είναι η αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από την λειτουργία των ΜΜΕ στην περιφέρεια του ΕΒΕΑ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ είναι η παροχή βοήθειας προς τη καθοδηγούμενη επιχεί- ρηση για την επίτευξη και διατήρηση συμμόρφωσης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης μέσω υιοθέτησης «καλών πρακτικών». ΟΜΑΔΑ - ΣΤΟΧΟΣ του έργου αποτελούν οι κλάδοι: Χονδρικό – Λιανικό Εμπόριο Κατασκευές Παροχή Υπηρεσιών

4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η συντριπτική πλειοψηφία της ομάδας στόχου των ΜΜΕ εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης και συμμόρφωσης στις απαιτήσεις και τους Διεθνείς κανονισμούς. Οι βασικοί λόγοι που οι ΜΜΕ δεν υιοθετούν συστήματα λειτουργίας φιλικά προς το περιβάλλον είναι: έλλειψη ενημέρωσης για την ουσιαστική συνεισφορά των ΜΜΕ στις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ελλιπής και αποσπασματική πληροφόρηση για τα οφέλη αλλά και τις υποχρε- ώσεις που απορρέουν από την υιοθέτηση εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης, άγνοια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, περιορισμένη ζήτηση για υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον ιδιαίτερα από την εγχώρια αγορά, περιορισμένοι πόροι (οικονομικοί, προσωπικό, χρόνος), απουσία οικονομικών κινήτρων, έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων & τεχνικών, έλλειψη πρακτικών οδηγιών & υποστήριξης στην εφαρμογή τους.

5 ΜΥΘΟΣ 1 ος : “Η επιχείρηση μου είναι μικρή, δεν ευθύνομαι εγώ για την ρύπανση του περιβάλλοντος” Οι περισσότερες ΜΜΕ θεωρούν ότι οι προκαλούμενες βλάβες στο περιβάλλον προέρχονται σε συντριπτικό βαθμό από τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, όμως όλες οι επιχειρήσεις επιβαρύνουν το περιβάλλον με την λειτουργία τους, επειδή: Αναλώνουν φυσικούς ενεργειακούς πόρους (για παραγωγικές ανάγκες, φωτισμό, θέρμανση κλπ), Χρησιμοποιούν νερό, Χρησιμοποιούν μεταφορικά μέσα, επομένως καταναλώνουν επιπλέον ενέργεια, Διαθέτουν Η/Μ εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείου, που επίσης καταναλώνει ενέργεια, Αναλώνουν φυσικές πρώτες ύλες και παράγουν / αποβάλλουν υλικά, που ουσιαστικά δεν αποδομούνται στο φυσικό περιβάλλον

6 ΜΥΘΟΣ 2 ος : “Το κόστος είναι μεγάλο, δεν μπορώ να ανταποκριθώ” Η θέση αυτή των ΜΜΕ είναι η πιο διαδεδομένη, αφού είναι παγιωμένη η αντίληψη, ότι η εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον είναι ακριβή και μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα τέτοιων εφαρμογών. Οι περισσότερες περιβαλλοντικές πρακτικές δεν έχουν υψηλό κόστος, αλλά σχετίζονται με αλλαγή της ατομικής και εταιρικής κουλτούρας. Πρακτικές, όπως η ανακύκλωση, η συνετή χρήση πόρων, η χρήση φιλικών προς το περι- βάλλον πρώτων υλών, η χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, η έξυπνη θέρμανση και ψύξη των κτιρίων, αλλά και άλλες πολλές έχει αποδειχτεί ότι όχι μόνο δεν αυξάνουν το κόστος παραγωγής, αλλά αντίθετα το μειώνουν.

7 ΜΥΘΟΣ 3 ος : “Δεν έχω την απαραίτητη τεχνογνωσία, τους κατάλληλους ανθρώπους ” Τα περιβαλλοντικά θέματα είναι πολύπλοκα στην διαχείριση τους και απαιτούν τεχνολογικά εξειδικευμένες γνώσεις και αντίστοιχους επιστήμονες. Οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τέτοιους πόρους. Τα περιβαλλοντικά θέματα δεν είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο απαιτητικά από τα υπόλοιπα επιχειρηματικά θέματα, που η ΜΜΕ κάθε τόσο καλείται να εφαρμόσει, π.χ. ένα σύστημα ERP ή ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Υποστηρικτικά στην ΜΜΕ στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν προγράμματα, όπως το Think Green, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην γρήγορη αφομοίωση των πράσινων τεχνολογιών και πρακτικών.

8 ΜΥΘΟΣ 4 ος : “Δεν έχω τον χρόνο να ασχοληθώ και με αυτό το θέμα. Υπάρχουν καθημερινές υποχρεώσεις, που δεν μπορούν να περιμένουν ” Οι καθημερινές υποχρεώσεις μιας ΜΜΕ δεν επιτρέπουν την πολυτέλεια ενασχόλησης της με περιβαλλοντικά θέματα. οι ΜΜΕ οφείλουν να καταλάβουν, ότι η ενασχόληση τους με εταιρικά περιβαλλοντικά θέματα είναι προτεραιότητα πρώτης γραμμής. Η εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί αυτονόητη πράξη στις ανεπτυγμένες κοινωνίες της ΕΕ και για αυτό θα πρέπει να υιοθετηθούν το συντομότερο δυνατό και από τις ελληνικές ΜΜΕ. Αν αναγκαστούν οι ΜΜΕ να συμμορφωθούν κάτω από πίεση και σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, τότε τα λάθη και το κόστος προσαρμογής θα είναι δυσανάλογα με την πραγμα- τικότητα.

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ Mentoring / Καθοδήγηση: είναι η διαδικασία καθοδήγησης ενός ανθρώπου από έναν άλλον ο οποίος είναι σε θέση να συμβάλλει θετικά στην απόκτηση γνώσης και εμπειρίας από το άλλο άτομο. Μέντορας / Καθοδηγητής: είναι κάποιος ο οποίος εκπαιδεύει, ενημερώνει, βοηθά, καθοδηγεί, υποστηρίζει και συμβουλεύει την επιχείρηση, γύρω από θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική διάσταση της λειτουργίας της. Καθοδηγούμενος: είναι είτε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, είτε κάποιο στέλεχος μίας ΜΜΕ που εισάγεται για πρώτη φορά στην έννοια της περιβαλλοντικής διαχείρισης, και η οποία ζητά και δέχεται τη στήριξη από έναν μέντορα με στόχο να επιτύχει την ενσωμάτωσή της περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμμόρφωσης, στην καθημερινή λειτουργία της.

10 Η περιβαλλοντική καθοδήγηση που σχεδιάζεται ως τμήμα του έργου THINK GREEN, θα βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθοδηγούμενου, οι οποίες καθορίζονται εν μέρει και διέπονται από τους ίδιους τους στόχους του προγράμματος, που είναι η ανάγκη για συμμόρφωση και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του. Η σχέση της καθοδήγησης είναι αμφίδρομη. Τόσο ο καθοδηγούμενος όσο και ο μέντορας διδάσκονται ο ένας από τον άλλον. Καθένας οφείλει να σέβεται την άποψη του άλλου. Η καθοδήγηση είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, γι' αυτό το λόγο πρέπει να καθοριστεί ένα πρόγραμμα συναντήσεων το οποίο να διευκολύνει και τα δύο μέρη. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

11 Γιατί μας ενδιαφέρει και επιμένουμε; http://www.youtube.com/watch?v=pG41xDxrzI8&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=8RBtcYOp2Ic&feature=fvwrel http://www.youtube.com/watch?v=Ywv0x-LCa8g&feature=related

12 ΠΡΟΛΗΨΗ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποβλήτων Δεν είναι το ίδιο αλλά και τα δυο μπορούν να έχουν άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη! Πάντα πρέπει να προηγείται η πρόληψη – που εξάλλου έχει και άμεσα οικονομικά οφέλη! Σκεφτείτε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ π.χ. όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος και όχι μόνον την χρήση του ή το πόσο κοστίζει!

13 Παραδείγματα καθημερινότητας Χρήση επαναχρησιμοποιούμενων υλικών συσκευασίας, αποθήκευσης, καθημερινής χρήσης (π.χ. κούτες, σακούλες, πλαστικά ποτηράκια κτλ) ΜΗΝ τυπώνετε e-mails και reports αν δεν είναι εντελώς απαραίτητο! Η εκτύπωση μπρος-πίσω μπορεί κα μειώσει το κόστος χαρτιού από 10 έως 40%. Δεν χρειάζεται μία μελέτη ή αναφορά να την τυπώνουμε μόνο στην μια μεριά της σελίδας! Αγορά λίγο ακριβότερων (υψηλότερη αρχική επένδυση) αλλά καλύτερων μηχανημάτων (ώστε να μην τα πετάμε μετά από λίγο ή να χρειάζονται συχνή συντήρηση) – σε βάθος χρόνου το κόστος μπορεί να είναι τελικά μικρότερο Κάτι που δεν χρειάζεστε μπορεί να το χρειάζεται άλλος – και μάλιστα τόσο πολύ που να το αγοράσει! http://envirowise.wrap.org.uk/uk.html

14

15

16 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (Τι; Δεν το είχατε σκεφτεί;) Ένα απλό (καθημερινό) παράδειγμα Τι είναι μία «πράσινη συνάντηση» (Green Meeting)? Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Καναδά έχει εκδώσει οδηγό 54 σελίδων (ήδη από το 1997)! Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις λεπτομέρειες, όπως -Τοποθεσία και οργάνωση - Catering - Μεταφορές - Υλικό (materials) ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ? ΑΣ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ!

17 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα απλό (καθημερινό) παράδειγμα -Τοποθεσία και οργάνωση - Η πρώτη ερώτηση που έχουμε να απαντήσουμε: είναι εντελώς αναγκαία η φυσική παρουσία όλων; Μήπως οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να αντικατα-στήσουν την δαπανηρή (περιβαλλοντικά και οικονομικά) συνάντηση ; Παράδειγμα: teleconferencing (to Skype or not o Skype); - Catering. Παράδειγμα: Η Meeting Strategies Worldwide Inc. Αντικατέστησε το εμφιαλωμένο νερό με επαχρησιμοποιούμενα δοχεία. Αυτή η απλή κίνηση έκανε οικονομία $15,000. Γενικά: παράγονται απόβλητα που μπορούν εύκολα να περιοριστούν ή/και να ανακυκλωθούν (πλαστικό και χαρτί). - Μεταφορές (π.χ. έχει Μετρό σε απόσταση βολής από το σημείο συνάντησης;). Η σωστή επιλογή του σημείου συνάντησης έχει άμεσα οικονομικά (ειδικά αν πληρώνει ο οργανωτής) και περιβαλλοντικά οφέλη. - Υλικό (πρώτη ύλη αλλά και τελική διάθεση) – Είναι (εντελώς) αναγκαία η εκτύπωση υλικού; Και ακόμα, αν είναι αναγκαίο, το χαρτί που χρησιμοποιούμε είναι φιλικό προς το περιβάλλον;

18 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα απλό (καθημερινό) παράδειγμα Τι είναι μία «πράσινη συνάντηση» (Green Meeting)? Γιατί να το κάνουμε; - Κάνοντας μία «πράσινη» συνάντηση το όφελος είναι = περιβαλλοντικό + οικονομικό ! -Δημιουργούμε μια καλή «πράσινη» εικόνα για την εταιρία μας (και οι μελέτες δείχνουν ότι η κοινωνία το στηρίζει!)

19 Τίτλοι τέλους (για σήμερα!)


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΜΜΕ. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, PhD, MSc.) SC European Focus Consulting."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google