Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΙ. Δεοντολογία της Έρευνας Κατερίνα Μανωλάκου Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Θ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΙ. Δεοντολογία της Έρευνας Κατερίνα Μανωλάκου Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Θ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΙ. Δεοντολογία της Έρευνας Κατερίνα Μανωλάκου Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Θ.

2 Δεοντολογία της Έρευνας Είναι αλήθεια; Είναι συνετό; Είναι δίκαιο; Επιστήμη Ερευνητική κοινότητα Κοινωνία

3 Είναι αλήθεια; Η ακεραιότητα/επάρκεια του ερευνητήΗ ακεραιότητα/επάρκεια του ερευνητή –Τεχνική ικανότητα (π.χ. πειραματικός σχεδιασμός) –Τήρηση αρχείων –Χειρισμός / Επεξεργασία δεδομένων –Στατιστικές μέθοδοι –Παραποίηση στοιχείων –Κατασκευή στοιχείων

4 Είναι δίκαιο; Σχέσεις μεταξύ των ερευνητών Ευθύνη του ερευνητή Θεσμική ακεραιότητα

5 Σχέσεις μεταξύ των ερευνητών Αμοιβαίος σεβασμόςΑμοιβαίος σεβασμός ΕχεμύθειαΕχεμύθεια ΑμεροληψίαΑμεροληψία Αναγνώριση της ατομικής συμβολήςΑναγνώριση της ατομικής συμβολής Έγκαιρη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτωνΈγκαιρη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΛογοκλοπήΛογοκλοπή Οικειοποίηση αποτελεσμάτων τρίτωνΟικειοποίηση αποτελεσμάτων τρίτων

6 Η ευθύνη του ερευνητή Σεβασμός στην αξία του ανθρώπουΣεβασμός στην αξία του ανθρώπου –Αρχή της ωφέλειας –Σεβασμός της αυτονομίας –Δίκαιη μεταχείριση Προστασία των ζώωνΠροστασία των ζώων –Πειραματόζωα: Τα 3R (replacement, reduction, refinement) –Εκτροφές: Οι 5 Ελευθερίες (πείνα/δίψα, ταλαιπωρία, πόνος, φόβος, έκφραση φυσικής συμπεριφοράς) Προστασία του φυσικού περιβάλλοντοςΠροστασία του φυσικού περιβάλλοντος Τήρηση των κανονισμών ασφαλείαςΤήρηση των κανονισμών ασφαλείας

7 Η αρχή της ωφέλειας Απαγόρευση της σκόπιμης πρόκλησης βλάβηςΑπαγόρευση της σκόπιμης πρόκλησης βλάβης Ηθική υποχρέωση ελαχιστοποίησης της βλάβης και μεγιστοποίησης της ωφέλειαςΗθική υποχρέωση ελαχιστοποίησης της βλάβης και μεγιστοποίησης της ωφέλειας Η έννοια της βλάβηςΗ έννοια της βλάβης –Ερωτήσεις, καταστάσεις ή επεμβάσεις που μπορεί να προκαλέσουν σωματική ή ψυχολογική ζημία ή αγωνία ή μπορεί να θεωρηθούν ως υπερβολικά παρεμβατικές στην προσωπική ζωή –Επεκτείνεται στα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα –Συνδέεται και με τον τρόπο επιλογής του δείγματος, ιδιαίτερα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

8 Σεβασμός της αυτονομίας (1) Τα άτομα έχουν την ικανότητα να κρίνουν και να αποφασίζουν για τις προσωπικές τους επιλογέςΤα άτομα έχουν την ικανότητα να κρίνουν και να αποφασίζουν για τις προσωπικές τους επιλογές Περιλαμβάνει την προστασία ατόμων με μειωμένη ή ελλιπή αυτονομίαΠεριλαμβάνει την προστασία ατόμων με μειωμένη ή ελλιπή αυτονομία –Εκφραστικά (π.χ. αλλοδαποί) –Νοητικά (π.χ. νοητική υστέρηση) –Νομικά (π.χ. φυλακισμένοι, στρατιώτες) –Συνήθους υποταγής (π.χ. παιδιά/γονείς, ασθενείς/ιατροί) –Οικονομικά (π.χ. άστεγοι) –Εκπαιδευτικά (π.χ. αναλφάβητοι)

9 Σεβασμός της αυτονομίας (2) Εκούσια συμμετοχήΕκούσια συμμετοχή –Δικαίωμα άρνησης απάντησης σε κάποιες ερωτήσεις –Δικαίωμα αποχώρησης ανά πάσα στιγμή Συναίνεση κατόπιν ενημέρωσηςΣυναίνεση κατόπιν ενημέρωσης –Ερευνητικός σκοπός –Ταυτότητα του ερευνητή/ερευνητικού φορέα/χρηματοδότη –Τρόπος επιλογής του δείγματος –Πιθανά οφέλη και ζημίες –Αρχειοθέτηση και πιθανή μελλοντική χρήση των δεδομένων Τήρηση απορρήτου / διασφάλιση ανωνυμίαςΤήρηση απορρήτου / διασφάλιση ανωνυμίας –Δημοσίευση και διάδοση αποτελεσμάτων –Κυκλοφορία δεδομένων μεταξύ ερευνητών

10 Ζητήματα σεβασμού της αυτονομίας Πως εξασφαλίζεται η εκούσια συμμετοχή και η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης;Πως εξασφαλίζεται η εκούσια συμμετοχή και η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης; –Έρευνα σε παιδιά, τροφίμους ιδρυμάτων κοκ.; –Συγκαλυμμένη έρευνα; (π.χ. χουλιγκανισμός, trafficking) Πως εξασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου και η διασφάλιση της ανωνυμίας;Πως εξασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου και η διασφάλιση της ανωνυμίας; –Συνεντεύξεις παρουσία οικείων; –Περιπτώσεις που το επιβάλει ο νόμος; (π.χ. σεξουαλική κακοποίηση παιδιών)

11 Δίκαιη μεταχείριση Σεβασμός των πολιτιστικών και ατομικών διαφορώνΣεβασμός των πολιτιστικών και ατομικών διαφορών –Φυλή, εθνική καταγωγή, μειονότητα –Φύλο –Θρησκεία, Γλώσσα –Σεξουαλική προτίμηση –Ηλικία Καλύπτει όλα τα στάδια από το σχεδιασμό της έρευνας ως την δημοσίευση των αποτελεσμάτωνΚαλύπτει όλα τα στάδια από το σχεδιασμό της έρευνας ως την δημοσίευση των αποτελεσμάτων Αποφυγή του στιγματισμού ή/και της περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδωνΑποφυγή του στιγματισμού ή/και της περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων

12 Πειραματόζωα (3R) ReplacementΑντικατάστασηReplacementΑντικατάσταση –Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι; ReductionΕλάττωσηReductionΕλάττωση –Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων ζώων για έγκυρα (στατιστικά) αποτελέσματα; Refinement ΒελτίωσηRefinement Βελτίωση –Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ανακούφιση ή την μείωση του πόνου και της ταλαιπωρίας των ζώων;

13 Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (Οδηγία 2010/63/ΕΕ) Έρευνα, εκπαίδευση Βασίζεται στην αρχή των 3RΈρευνα, εκπαίδευση Βασίζεται στην αρχή των 3R –Επιτρέπεται μόνο η χρήση ζώων εκτροφής –Απαγορεύεται η χρήση ζώων που ανήκουν σε απειλούμενα είδη και σε ζώα που έχουν αποσπαστεί από το φυσικό τους περιβάλλον ή είναι αδέσποτα –Καθίσταται υποχρεωτική η κατάταξη της δριμύτητας των διαδικασιών στις οποίες επιβάλλονται τα ζώα σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια –Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση των ίδιων ζώων μόνο εφόσον πρόκειται για διαδικασίες ήπιας ή μέτριας δριμύτητας –Ορίζεται η κατάλληλη μέθοδος θανάτωσης για κάθε είδος ζώου

14 Προστασία των σπονδυλωτών που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης) Παράρτημα Α (2007): Στέγαση και φροντίδα των ζώωνΠαράρτημα Α (2007): Στέγαση και φροντίδα των ζώων –Εγκαταστάσεις (κατασκευή, θάλαμοι διαβίωσης, θάλαμοι διαδικασιών, χώροι υπηρεσίας) –Περιβάλλον και έλεγχος (αερισμός, θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμός, θόρυβος, συστήματα συναγερμού) –Εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού –Μέριμνα (υγεία, μεταφορά, διατροφή, καθαρισμός, αρχεία, ταυτοποίηση) –Κατευθυντήριες οδηγίες ανά ζωικό είδος

15 Θεσμική ακεραιότητα Θεσμική ευθύνη του Π.Θ. ή/και των ερευνητώνΘεσμική ευθύνη του Π.Θ. ή/και των ερευνητών –Διαφύλαξη της ελευθερίας της έρευνας –Δημοσιοποίηση της πηγής χρηματοδότησης –Υποχρέωση ενημέρωσης και ελέγχου –Υποχρέωση παροχής κατάλληλων υποδομών –Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο (πνευματικά δικαιώματα) –Σύγκρουση συμφερόντων –Απόκρυψη δεδομένων

16 Είναι συνετό; Κοινωνική υπευθυνότητα των ερευνητώνΚοινωνική υπευθυνότητα των ερευνητών –Ενεργό συμμετοχή στην μετάδοση της γνώσης και της φιλοσοφίας που διέπει την επιστημονική πρακτική –Συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο για τα μέτρα προφύλαξης ή/και την ύπαρξη επιστημονικής αβεβαιότητας – Ερευνητικές προτεραιότητες –Οικονομική διαχείριση –Περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές επιπτώσεις –Επιστημονική εκλαΐκευση

17 Κώδικας Δεοντολογίας Π.Θ. Αλήθεια / Δικαιοσύνη Άρθρα 1 και 7: Σχεδιασμός, τεκμηρίωση, αποτελέσματα Αλήθεια – Θεσμική ακεραιότητα Άρθρο 2: Προϋποθέσεις διεξαγωγής έρευνας Ευθύνη του ερευνητή και Θεσμική ακεραιότητα Άρθρα 3 – 6: Ευθύνη του ερευνητή, του Π.Θ., Ανεξαρτησία της έρευνας και Χρηματοδότηση Ευθύνη του ερευνητή και θεσμική ακεραιότητα Άρθρο 8: Τήρηση κανονισμών ασφαλείας Ευθύνη του ερευνητή και θεσμική ακεραιότητα Άρθρο 9: Τήρηση αρχείων Αλήθεια Άρθρα 10-11: Σχέσεις μεταξύ των ερευνητών, αναγνώριση ατομικής συμβολής Σχέσεις μεταξύ των ερευνητών Άρθρα 12-17: Τήρηση αρχών βιοηθικής Ευθύνη του ερευνητή Άρθρα 18-19: Υποχρέωση ενημέρωσης, ελέγχου και εργασιακό περιβάλλον Θεσμική ακεραιότητα

18 Βιβλιογραφία K. D. Pimple (2002): Six domains of research ethics. Science and Engineering Ethics 8: 191-205K. D. Pimple (2002): Six domains of research ethics. Science and Engineering Ethics 8: 191-205 M. Kalichman (2002): Ethical decision-making in research. Science and Engineering Ethics 8: 215-218M. Kalichman (2002): Ethical decision-making in research. Science and Engineering Ethics 8: 215-218 G. Sponholz (2000): Teaching scientific integrity and research ethics. Forensic Science International 113: 511-514G. Sponholz (2000): Teaching scientific integrity and research ethics. Forensic Science International 113: 511-514 Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή (2005): Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΕυρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή (2005): Ευρωπαϊκή Επιτροπή TB Hansen (2006): Academic and social responsibility of scientists. Journal of Science and World Affairs 2: 71-92TB Hansen (2006): Academic and social responsibility of scientists. Journal of Science and World Affairs 2: 71-92


Κατέβασμα ppt "ΙΙ. Δεοντολογία της Έρευνας Κατερίνα Μανωλάκου Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Θ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google