Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνέντευξη Τύπου 17-2-2005 ‘Αποτελέσματα Κλιματικών Προγνώσεων Υψηλής Ανάλυσης και των Επιπτώσεων τους στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια’ Εκπομπές Αερίων Φαινομένου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνέντευξη Τύπου 17-2-2005 ‘Αποτελέσματα Κλιματικών Προγνώσεων Υψηλής Ανάλυσης και των Επιπτώσεων τους στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια’ Εκπομπές Αερίων Φαινομένου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνέντευξη Τύπου 17-2-2005 ‘Αποτελέσματα Κλιματικών Προγνώσεων Υψηλής Ανάλυσης και των Επιπτώσεων τους στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια’ Εκπομπές Αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου Τα Σενάρια για τον 21ο αιώνα Ελενα Γεωργοπούλου

2 Λόγοι για ανησυχία κατά την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ (IPCC) Temperature change [ o C] Source : IPCC TAR WG II, 2001

3 Σενάρια για Μελλοντική Εξέλιξη (όχι αναγκαστικά πλήρης κατάλογος)  IPCC SRES (2000) - A1, A1T, A1Fl, A1B, A2, B1, B2 & παραλλαγές  World Business Council for SD – First raise our growth, GEOpolity, Jazz  IEA – POLES, SD Vision, Clear but not sparkling, Dynamic but careless, Bright Skies and others  NL – Free Trade, Ecological on a small scale, Isolation, Great Solidarity  UK Energy Futures – World Market, Provincial Enterprise, Global Sustainability, Local Stewardship  Καναδάς – Life goes on, Grasping at straws, Taking care of business, Come together  Σουηδία - Global Scenario Group  CPI (Common POLES-IMAGE)  WRE (Wigley, Richels, Edmonds)

4 A1 Balanced A1 Fossil A1 Technology Τι είναι τα σενάρια SRES της ΔΕΚΑ (IPCC) ? Εμφαση στην αειφορία και ισότητα (Β) Εμφαση στον υλικό πλούτο(Α) Παγκοσμιοποίηση (1) B1 B2 A2 Πληθυσμός σταθεροποιείται Διεθνοποίηση Υψηλή οικονομική ανάπτυξη Ταχεία διείσδυση τεχνολογίας Πληθυσμός σταθεροποιείται Διεθνοποίηση Βιώσιμη ανάπτυξη Ταχεία σύγκλιση εισοδήματος και μεταφορά αποδοτικής και φιλοπεριβαλλοντικής τεχνολογίας Πληθυσμός συνεχίζει αυξανόμενος Εστίαση σε τοπικές ιδιαιτερότητες Χαμηλή προτεραιότητα στο περιβάλλον Αμελητέα σύγκλιση εισοδήματος περιοχών Μικρή μεταφορά τεχνολογίας; εμπόδια στο εμπόριο Πληθυσμός συνεχίζει αυξανόμενος Εστίαση σε τοπικές ιδιαιτερότητες Υψηλή προτεραιότητα στο περιβάλλον-τοπικές λύσεις Μικρή μεταφορά τεχνολογίας; εμπόδια στο εμπόριο Εντοπιότητα (2)

5 Τάση εξέλιξης των εκπομπών των διαφόρων σεναρίων SRES έως το 2100 A1FΙ B1

6 Αποθέματα ορυκτών καυσίμων και σωρευτικές εκπομπές C των διαφόρων σεναρίων - Συμβατικά αποθέματα: 1,500 Gt C - Συμβατικά + μη συμβατικά αποθέματα: 5,000 Gt C - Εκπομπές C από καύση ορυκτών καυσίμων (έτη 1880-1998): 290 Gt C Note: the unconventional resources do not include methane clathrates

7 Η σταθεροποίηση της συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα του διοξειδίου του άνθρακα θα απαιτήσει σημαντικές μειώσεις εκπομπών

8 Η σταθεροποίηση των εκπομπών CO 2 δεν οδηγεί σε σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα Source : IPCC TAR (2001)

9 Επιπτώσεις στις παράκτιες περιοχές από την αύξηση της θερμοκρασίας Source : B. Hare (2005), “Relationship between increases in global mean temperature and impacts on ecosystems, food production, water and socio- economic systems”

10 Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα Source : B. Hare (2005), “Relationship between increases in global mean temperature and impacts on ecosystems, food production, water and socio- economic systems”

11 Επίσημη Θέση της ΕΕ Συμπεράσματα Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος 20-12-2004  Μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να μην υπερβεί τους 2 o C  Για την επίτευξη του στόχου 2 o C η συγκέντρωση των αερίων φαινομένου θερμοκηπίου θα πρέπει να παραμείνει πολύ χαμηλότερα από τα 550ppmv ισοδ. CO 2

12 Πιθανότητα υπέρβασης του ορίου των 2 ο C για διάφορα επίπεδα σταθεροποίησης των συγκεντρώσεων AΦΘ στην ατμόσφαιρα Source : Michel den Elzen [RIVM, the Netherlands] and Malte Meinshausen [ETH Zurich, Switzerland] (2005), “Emission implications of long-term climate targets” ppm CO 2 equiv.

13 Απαιτούμενη μείωση των εκπομπών για την επίτευξη συγκέντρωσης 550 & 650 ppm ισοδ. CO 2 Source : TIMER 1.0

14 Τα ‘Σφηνάκια’ (wedges) των Pacala & Socolow 1 Σφηνάκι= 25Δισ.τόνοι C (από 0 σε 1Δισ/ετος σε 50) Παραδείγματα τομέων: 1. ΑΠΕ 2. Ενίσχυση δασών 3. Αποθήκευση άνθρακα 4. Πυρηνικά 5. Αλλαγή καυσίμου 6. Εξοικονόμηση ενέργειας 7. Διαχείριση μεθανίου κ.α. 1ppm αύξηση= 2.1Δισ τόνοι C

15 Τα ‘Σφηνάκια’ (wedges) των Pacala & Socolow Νίκησε τον διπλασιασμό ή Αποδέξου τον τριπλασιασμό «Νίκησε το διπλασιασμό» = σταθεροποίηση σε 450 – 550 ppm (< 2 x 280 ppm) «Αποδέξου τον τριπλασιασμό» = 850 ppm το 2100 (~ 3 x 280 ppm)

16 Τα ‘Σφηνάκια’ (wedges) των Pacala & Socolow – Παραδείγματα απαιτούμενης προσπάθειας  Εξοικονόμηση ενέργειας: 2 εκατ. οχήματα με ειδική κατανάλωση 4 lt/100 km αντί 8 lt/100 km  Αιολική ενέργεια: 2,000,000 MW που αντικαθιστούν ανθρακικές μονάδες (σήμερα: 40,000 MW)  Φωτοβολταϊκά: 2,000 Gw peak (~700 φορές πάνω από την υφιστάμενη εγκατεστημένη ισχύ), 2 εκατ. Ηa  Βιοκαύσιμα: 2 εκατ. οχήματα με ειδική κατανάλωση 4 lt/100 km που καίνε βιοκαύσιμα (=250 εκατ. Ha με ενεργειακές φυτείες = 1/6 συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης σε παγκόσμιο επίπεδο)  Δάση: μηδενισμός της αποδάσωσης στις τροπικές ζώνες και επαναφορά 400 εκατ. Ηa δάσους στις εύκρατες ζώνες ή 300 εκατ. Ηa στις τροπικές περιοχές  Πυρηνική ενέργεια: 700 GW (διπλασιασμός υφιστάμενης εγκατεστημένης ισχύος) που αντικαθιστούν ανθρακικές μονάδες 1 ‘σφηνάκι’ (= μείωση ίση με 25 δις τόνοι C) μέχρι το 2054 ισοδυναμεί με

17 Προβλέψεις εθνικών εκπομπών ΑΦΘ σύμφωνα με το Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης

18 Από πλανητική σε τοπική κλίμακα - Αύξηση διακριτότητας

19 Πρόσφατες προγνώσεις με τα μοντέλα HadCM3 (UK) και PCM (NCAR) και τα 2 ακραία σενάρια Α1 και Β1 για την Καλιφόρνια (Μεσογειακό κλίμα) Αντίστοιχες προβλέψεις έχουν γίνει για την Ισπανία και για την Ελλάδα (από το ΕΑΑ με παρόμοια μοντέλα) και καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα ως προς την αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας Source : K. Hayhoe et al. (2004), “Emissions pathways, climate change, and impacts on California”, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

20 Πρόγνωση θερμοκρασίας και βροχόπτωσης στην Καλιφόρνια με βάση τα σενάρια SRES και τα μοντέλα HadCM3 (UK) και PCM (NCAR) Source : K. Hayhoe et al. (2004), “Emissions pathways, climate change, and impacts on California”, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

21 Μία χαρακτηριστική επίπτωση: Αύξηση της θνησιμότητας από την αύξηση της θερμοκρασίας (βασισμένη στα αποτελέσματα των 2 μοντέλων και των 2 ακραίων σεναρίων εξέλιξης εκπομπών) Source : K. Hayhoe et al. (2004), “Emissions pathways, climate change, and impacts on California”, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

22 Επιπτώσεις στην αμπελουργία της Καλιφόρνιας optimal = 15-22° C ; marginal = 22-24° C ; impaired >24° C Source : K. Hayhoe et al. (2004), “Emissions pathways, climate change, and impacts on California”, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

23 Αλλαγή της δενδροκάλυψης στην Καλιφόρνια Source : K. Hayhoe et al. (2004), “Emissions pathways, climate change, and impacts on California”, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

24 Οι δραστηριότητες στο Παρατηρητήριο Κλιματικών Αλλαγών σχετικά με την μελέτη της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις στον Ελληνικό χώρο Συστηματική εκτίμηση των αναμενόμενων αλλαγών στις κλιματικές παραμέτρους με ικανή χωρική ανάλυση Εκτίμηση των επιπτώσεων (οικονομικών, κοινωνικών κλπ) των αναμενόμενων αλλαγών σε διάφορους τομείς και συγκεκριμένα: α. Ζήτηση ηλεκτρισμού και ενέργειας β. Γεωργία (με έμφαση στις μεσογειακές καλλιέργειες) γ. Υδατικοί πόροι δ.Παράκτιες περιοχές ε. Οικοσυστήματα στ.Δομημένο περιβάλλον & Μεταφορές ζ.Toυρισμός

25 Εκπομπές ΑΦΘ (χωρίς τις ΑΧΓΔ) κατά την περίοδο 1990 - 2002


Κατέβασμα ppt "Συνέντευξη Τύπου 17-2-2005 ‘Αποτελέσματα Κλιματικών Προγνώσεων Υψηλής Ανάλυσης και των Επιπτώσεων τους στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια’ Εκπομπές Αερίων Φαινομένου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google