Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 10ης Ε.Π. Κ. Μακεδονίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 10ης Ε.Π. Κ. Μακεδονίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 10ης Ε.Π. Κ. Μακεδονίας
Δομές Εκπαίδευσης ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές) Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 10ης Ε.Π. Κ. Μακεδονίας

2 ΑΦΕΤΗΡΙΑ Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, είναι υποχρεωτική και καλείται να εκπαιδεύσει παιδιά, έφηβους και νέους σε ισότιμη βάση και χωρίς διακρίσεις.

3 Ν. 4074/11-04-2012, Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
Άρθρο 24 Εκπαίδευση Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση. Με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις και βάσει των ίσων ευκαιριών, τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης, σε όλα τα επίπεδα και δια βίου μάθηση ... Η ελληνική μετάφραση δεν αποδίδει το αγγλικό κείμενο. Κοινωνικό Πρότυπο: Τα άτομα με αναπηρία και τα προβλήματα συμμετοχής τους δεν προσδιορίζονται με βάση τα ατομικά ιατρικά χαρακτηριστικά τους (αδυναμίες ή ανικανότητες) αλλά από την αλληλεπίδραση τους με περιβαλλοντικά εμπόδια.

4 Τα πρώτα σχολεία Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών (ΠΕΣΑ) στην περιοχή της Καισαριανής με διευθύντρια την παιδαγωγό Ρόζα Ιωάννου – Ιμβριώτη (ψήφιση των Αναγκαστικών Νόμων 453\1937 και 1049\1938, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα να ιδρύονται Ειδικά Σχολεία ) Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο του Ασκληπιείου Βούλας για παιδιά με κινητικά προβλήματα Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ) (ΦΕΚ151\Α\ , Β.Δ. της )

5 Τα πρώτα σχολεία Από τη θεσμοθέτηση της λειτουργίας του Πρότυπου Ειδικού Σχολείου Αθηνών (1938 ) έως την ίδρυση του Γραφείου Ειδικής Αγωγής στο Υ.ΠΑΙ.Θ (1969), ιδρύονται και λειτουργούν οργανώσεις, εκπαιδευτήρια, κέντρα ιδιωτικής και μη πρωτοβουλίας με στόχο την εκπαίδευση και την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως ο «Φάρος Τυφλών», η Σχολή Τυφλών Β. Ελλάδος «Ο Ήλιος», το «Πρότυπο Ειδικό Εκπαιδευτήριο Κωφών και Βαρηκόων», το Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, (ΨΚΒΕ), το Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων Παίδων «Η Θεοτόκος», το Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ανάπηρων

6 Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ Μέχρι τη ψήφιση του πρώτου νόμου για την ειδική αγωγή τον Μάρτιο του 1981 μεσολάβησαν ορισμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και μια σειρά νομοθετικών μέτρων που έχουν την αφετηρία τους στη συνταγματική επιταγή που περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα της Μεταπολίτευσης (άρθρ. 16, παρ. 4, & άρθρ. 21, Σύνταγμα 1975), όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην εκπαίδευση

7 Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ Στην αναθεώρηση του συντάγματος το 2001 στο άρθρο 21, προβλέπεται ότι «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

8 Ν. 1143/27-3-1981 ψηφίζεται ο πρώτος νόμος για την Ειδική Αγωγή
Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ Ν. 1143/ ψηφίζεται ο πρώτος νόμος για την Ειδική Αγωγή Π.Δ. 603/1982 για την οργάνωση και τη λειτουργία των μονάδων της Ειδικής Αγωγής Ν. 1566/30/09/1985 για τη δομή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με τα άρθρα 2, 32, 33, 34 και 35, η ειδική αγωγή εντάχθηκε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της γενικής προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

9 τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΔΑΥ,
Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ N. 2817/ , Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις Υπ.Απ. Αρ /Γ6/ , Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης. Υπουργική Απόφαση αριθμ /Γ6, ΦΕΚ 449/ , καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου ΕΕΠ, ΕΒΠ, τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΔΑΥ, καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ, Τ.Ε., Π.Σ., Δ.Κ.ΟΙ. στην ΠΕ και ΔΕ

10 Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ Ν.3699/ , Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ν. 4074/ , Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες... Ν.4186/ , Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, Άρθρο 28, Θέματα Ειδικής Αγωγής Ν. 4115/2013, Άρθρο 39, Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ίδρυση ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ)

11 Νόμος 3699/2008, άρθρο 2 παρ. 2 Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση περιλαμβάνει σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με κατάλληλες κτιριολογικές υποδομές, προγράμματα συνεκπαίδευσης, προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, καθώς και τις αναγκαίες διαγνωστικές, αξιολογικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

12 Η φοίτηση των μαθητών/τριών με αναπηρία και
Νόμος 3699/2008, άρθρο 6 παρ. 4. Η φοίτηση των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και η εκπαίδευσή τους παρέχεται και σε: α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ. β) Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχι− κής Υγείας, γ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται ανα− γκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας

13 Ν. 3699/2008 άρθρο 7 παράγραφος 4 Οι μαθητές με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο Asberger) μπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης και κατά περίπτωση, με βάση τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ, με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά προτίμηση εξειδίκευση στον αυτισμό. Οι μαθητές με αυτισμό μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας μπορούν να φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων και να παρακολουθούν κοινό και εξειδικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων μπορούν να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό.

14 Νόμος 3699/ άρθρο 8 Σχολικές μονάδες
1. Ως ΣΜΕΑΕ ορίζονται: α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση: αα) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα πρώιμης πα− ρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ, για μαθητές μέχρι το έβδομο (7ο) έτος της ηλικίας τους και ββ) τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας τους, τα οποία λειτουργούν με μία προκαταρκτική τάξη και με τις τά− ξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ,΄ Ε΄ και ΣΤ΄. Παράταση της φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των μαθητών, μετά από εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.

15 Β) Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
αα) Τα Γυμνάσια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους. Τα γυμνάσια ΕΑΕ περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επό− μενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι δημοτι− κού σχολείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α΄ τάξη του γυμνασίου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ. ββ) Τα Λύκεια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους. Τα λύκεια ΕΑΕ, περιλαμ− βάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην A΄ τάξη του λυκείου ΕΑΕ, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ.

16 γγ) Την ειδική επαγγελματική σχολή, στην οποία εγ−
γράφονται απόφοιτοι επαγγελματικού γυμνασίου και ειδικού γυμνασίου και στην οποία η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. Τα εργαστήρια των ειδικών επαγγελμα− τικών σχολών εξοπλίζονται από τα Γραφεία Επαγγελ− ματικής Εκπαίδευσης. δδ) Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), στα οποία η φοίτηση διαρκεί από πέντε μέχρι οκτώ χρόνια. Σε αυτά εγγρά− φονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των διαγνωστικών υπηρεσιών, καλύπτοντας την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

17 ΤΕΕ Α & Β βαθμίδας ορίστηκαν με τον N. 2817/14-03-2000

18 Νόμος 4186/2013 Άρθρο 28 Θέματα Ειδικής Αγωγής
Τα ΤΕΕ Α και Β Βαθμίδας μετατρέπονται σε: α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση περιλαμ− βάνει πέντε τάξεις. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης. β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στα λύκεια αυτά η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο.

19 Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ν. 4186/2013)
ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον Απρίλιο του 2014 με την ονομασία ΔΙΕΚ ΕΑ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για τυφλά και κωφά άτομα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Προϋποθέσεις (Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Γεν. Λυκείου ή ΤΕΕ Β΄κύκλου)

20 Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
Το παράδειγμα του Μικτού Κέντρου ΑΜΕΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» Το έτος 1986 στο Ν. Ημαθίας λειτουργούσε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βέροιας. Οι ανάγκες των παιδιών για διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση μετά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι ανησυχίες των γονέων για συνέχεια της φοίτησης σε άλλες δομές, αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία του Κέντρου. Έτσι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ (έτος ίδρυσης 1984), αποφασίζει την Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Απασχόλησης και Διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με την επωνυμία: «Τα Παιδιά της Άνοιξης» (έτος ίδρυσης ).

21 Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
Το παράδειγμα του Μικτού Κέντρου ΑΜΕΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης’’, φιλοξενεί 64 εφήβους και ενήλικες ηλικίας 16 ετών και άνω από όλο το Νομό Ημαθίας, με νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομο Down, μαθησιακές δυσκολίες, κινητικά προβλήματα, διαταραχές συμπεριφοράς και στεγάζεται στην πόλη της Αλεξάνδρειας. Το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας συλλειτουργεί με 'Τα παιδιά της Άνοιξης') και προσφέρουν και τα δύο από τη δική τους πλευρά στην εκπαίδευση και στη κοινωνική ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

22 Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
Το παράδειγμα του Μικτού Κέντρου ΑΜΕΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» Στο Κέντρο λειτουργούν πέντε Εργαστήρια: Eργαστήριο Ανθοκομίας-Κηπευτικών Eργαστήριο Λαϊκής Τέχνης Eργαστήριο Κηροπλαστικής Eργαστήριο κατασκευής Μπομπονιέρων Eργαστήριο Μεταξοτυπίας

23 Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
Το παράδειγμα του Μικτού Κέντρου ΑΜΕΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» ΚΑΙ Eργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης - Εκμάθηση κανόνων ατομικής υγιεινής και ασφάλειας - Εκπαίδευση των παιδιών σε ότι αφορά στον χώρο της κουζίνας - Κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων μέσα από δραστηριότητες τυποποιημένης μορφής - Διατήρηση και βελτίωση δεξιοτήτων μέσα από επαναλήψεις - Βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών μέσω προγραμματισμένων και μεθοδευμένων επισκέψεων σε χώρους καθημερινής αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας

24 ΣΜΕΑΕ Ν. Ημαθίας Ειδ. Νηπ. Αλεξάνδρειας Ειδ. Νηπ. Βέροιας
ΣΜΕΑΕ Ν. Ημαθίας Ειδ. Νηπ. Αλεξάνδρειας Ειδ. Νηπ. Βέροιας Ειδ. Νηπ. Νάουσας ΕΔΣ Αλεξάνδρειας ΕΔΣ Βέροιας ΕΔΣ Νάουσας ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας ΕΕΕΕΚ Βέροιας ΕΕΕΕΚ Νάουσας

25 Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ


Κατέβασμα ppt "Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 10ης Ε.Π. Κ. Μακεδονίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google