Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Η μεταρρύθμιση των πολιτικών του κράτους και ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης: η ελληνική περίπτωση Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

2 Βασικά σημεία ομιλίας Είδη αλλαγών στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών
Οι πηγές δύναμης των επιτελικών στελεχών Ο ρόλος της διοίκησης στη φάση του σχεδιασμού των μεταρρυθμίσεων Κίνητρα γραφειοκρατικής διολίσθησης στη φάση της υλοποίησης Η δυνατότητα γραφειοκρατικής διολίσθησης στη φάση της υλοποίησης Τρόποι ελέγχου της γραφειοκρατικής διολίσθησης Η Ελληνική περίπτωση Συμπεράσματα Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

3 Είδη αλλαγών στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών
Είδη αλλαγών στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών Αλλαγή πρώτης τάξης Προσαρμόζεται ο τρόπος χρήσης του εργαλείου πολιτικής για να την αντιμετώπιση της νέας κατάστασης. (π.χ. το ύψος των επιτοκίων) (προσαυξητική αλλαγή, incrementalism) Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

4 Είδη αλλαγών στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών
Είδη αλλαγών στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών Αλλαγή δεύτερης τάξης Αλλάζουν τα εργαλεία πολιτικής. (π.χ.από την ενίσχυση των τιμών περνάμε στην επιδότηση των συντελεστών παραγωγής των αγροτικών προϊόντων) (Δραστική αλλαγή)    Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

5 Είδη αλλαγών στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών
Είδη αλλαγών στο πεδίο των δημοσίων πολιτικών Αλλαγή τρίτης τάξης Αλλάζουν και οι στόχοι και τα εργαλεία (νέες ιδέες, νέες εναλλακτικές) (Δραστική αλλαγή - Τομή πολιτικής) Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

6 Οι πηγές δύναμης των επιτελικών στελεχών
Μένουν χρόνια στο ίδιο αντικείμενο πολιτικής και από διάφορα πόστα Κατέχουν λόγω γνώσης και πείρας εξειδίκευση και προνομιακή πληροφόρηση για το πεδίο της δημόσιας πολιτικής που δραστηριοποιούνται Έχουν σταθερές-μόνιμες σχέσεις και δίαυλους επικοινωνίας με εμπλεκόμενα θεσμικά κατοχυρωμένα ή ανεπίσημα συμφέροντα και άλλους δικαστικούς (π.χ. ΣτΕ και επεξεργασία προεδρικών διαταγμάτων) ή και πολιτικούς παράγοντες (π.χ. βουλευτές της αντιπολίτευσης) Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

7 Ο ρόλος της διοίκησης στη φάση του σχεδιασμού των μεταρρυθμίσεων
Οι ώριμες εγκατεστημένες γραφειοκρατίες σπάνια προωθούν δραστικές αλλαγές. Οι αλλαγές που συνήθως προτείνουν είναι προσαυξητικές αλλαγές πρώτης τάξης (π.χ. αλλαγές στο υπουργείο οικονομικών σε σχέση με φορολογικά ζητήματα και τον προϋπολογισμό). Άρα η δραστική μεταρρυθμιστική προσπάθεια χρειάζεται κίνηση από έξω για να ξεκινήσει. Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

8 Κίνητρα γραφειοκρατικής διολίσθησης στη φάση της υλοποίησης
Αντίδραση σε μεταρρυθμίσεις, που επιχειρούν να μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας της (αρμοδιότητες, μετακινήσεις, τρόπος αξιολόγησης) με νέα αβέβαια, τουλάχιστον στην αρχή, αποτελέσματα Διαφορετική αντίληψη από τον εντολέα της για το περιεχόμενο του δημοσίου συμφέροντος Διαφθορά Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

9 Η θεωρία των αρνησίκυρων δρώντων
«Η ανάλυση μου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σταθερότητα πολιτικής ενός πολιτικού συστήματος ενισχύεται όταν αυξάνεται ο αριθμός των αρνησίκυρων δρώντων, όταν μειώνεται η σύγκλιση τους και όταν αυξάνεται η συνοχή τους» (Τσεμπελής 2003, σελ.66) Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

10 Η θεωρία των αρνησίκυρων δρώντων
Ο συνδυασμός: ενός αρνησίκυρου δρώντα αδιάφορου ή με χαμηλή εσωτερική συνοχή, μεταρρυθμίσεων με μακρύ ορίζοντα, μιας συστηματικά αρνητικής αξιωματικής αντιπολίτευσης οδηγεί στη διατήρηση ή την οριακή μεταβολή της ακολουθούμενης πολιτικής. Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

11 Η διάδραση κυβέρνησης-διοίκησης ως παίγνιο διαδοχικών κινήσεων
Η διάδραση κυβέρνησης-διοίκησης ως παίγνιο διαδοχικών κινήσεων Μεταρρύθμιση Διόρθωση ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ανοχή Διατήρηση του SQ, Οριακή αλλαγή Παρέκκλιση ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μη παρέκκλιση Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο. Απρόσκοπτη μεταρρύθμιση

12 Η δυνατότητα γραφειοκρατικής διολίσθησης στη φάση της υλοποίησης
Είναι συνάρτηση: Της αδιαφορίας του εντολέα-κυβέρνησης για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης Του (υψηλού) κόστους πληροφόρησης Του χρόνου που απαιτείται για την υλοποίηση Της δυνατότητας συγκρότησης συμμαχιών ανάμεσα στη διοίκηση και σε νέους ή παλαιούς δρώντες με διαφοροποιημένες προτιμήσεις πολιτικής από αυτές της κυβέρνησης Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

13 Η δυνατότητα γραφειοκρατικής διολίσθησης στη φάση της υλοποίησης
Είναι συνάρτηση: Της ύπαρξης μιας συστηματικά αρνητικής αξιωματικής αντιπολίτευσης Της αδυναμίας της κυβέρνησης να επανέλθει με διορθωτικές κινήσεις για να εξασφαλίσει την υλοποίηση σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

14 Τρόποι ελέγχου της γραφειοκρατικής διολίσθησης
Πρώτα απ όλα απαιτείται συνεπής μεταρρυθμιστική πολιτική ηγεσία, ταγμένη να παρακολουθεί και ελέγχει όλα τα στάδια της μεταρρύθμισης. Λιγότερο γενική και καλύτερα εξειδικευμένη πρωτογενής νομοθετική παραγωγή από την κυβέρνηση μειώνει ex ante την δυνατότητα της διοίκησης να παρεκκλίνει. Πολυσθενής δομή έλεγχου στηριγμένη σε μέτρα προληπτικά, σε μέτρα κατά την διάρκεια μιας εξειδικευμένης διοικητικής δραστηριότητας (διαδικαστικές μορφές), και σε εκ των υστέρων μορφές έλέγχου Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

15 Η ελληνική περίπτωση Μονοκομματικές κυβερνήσεις με υψηλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία Ισχυρά κυβερνητικά κόμματα με όχι πάντα εσωτερική συνοχή (αδυναμία) Ισχυρά κυβερνητικά κόμματα με χαμηλή προσήλωση σε δραστικές αλλαγές (αδιαφορία) Όλο και περισσότεροι νόμοι έχουν την μορφή νόμων πλαισίων και όλο και περισσότερη νομοθετική δραστηριότητα εξειδικεύεται μέσα από την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων. Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.

16 Η ελληνική περίπτωση Εμφανίζεται ενισχυμένος ο ρόλος της διοίκησης αλλά και της δικαιοσύνης στην υλοποίηση των γενικών νόμων πλαισίων. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων είναι οι προνομιακοί και σταθεροί συνομιλητές των συνδικαλιστών του αντιστοίχου πεδίου πολιτικής (ΟΛΜΕ, ΕΙΝΑΠ, ΓΕΝΟΠ κλπ). Αναπτύσσονται «συνασπισμοί αντιμεταρρύθμισης», με την συμμετοχή διοικητικών, δικαστικών, συνδικαλιστικών και αντιπολιτευόμενων πολιτικών παραγόντων. Η ύπαρξη ισχυρών πλειοψηφιών και κυβερνητικής σταθερότητας, οδήγησε τις κυβερνήσεις σε εφησυχασμό και χαλαρή παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.

17 Συμπέρασμα Οι δραστικές αλλαγές δημοσίων πολιτικών στην μεταπολιτευτική Ελλάδα δεν ευδοκιμούν όχι λόγω του ρόλου της διοίκησης αλλά της έλλειψης ικανών μεταρρυθμιστικών πολιτικών ηγεσιών Το πρότυπο Dale Carnegie Training® σάς βοηθά να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Αντιγράψτε και επικολλήστε αυτήν τη διαφάνεια στην αρχή της παρουσίασης του ομιλητή και χρησιμοποιήστε τη στη συνέχεια για να παρουσιάσετε τον ομιλητή. Κατά την επικόλληση, το PowerPoint εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή της παρουσίασης του ομιλητή. Κατά την παρουσίαση ενός ομιλητή, εξηγήστε πρώτα τη σπουδαιότητα του θέματος και τα οφέλη για το ακροατήριο. Στη συνέχεια, πείτε για ποιον λόγο ο ομιλητής είναι αρμόδιος ώστε να μιλήσει για αυτό το θέμα. Ολοκληρώστε με το όνομα του ομιλητή. Δείξτε ενθουσιασμό και θα πείσετε το ακροατήριο να παρακολουθήσει ενεργά την παρουσίαση. Η παρουσίαση του ομιλητή δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από εξήντα δευτερόλεπτα. Στο τέλος όλης της παρουσίασης μην αμελήσετε να αφιερώσετε περίπου τριάντα δευτερόλεπτα για να ευχαριστήσετε τον ομιλητή. Όταν ευχαριστείτε έναν ομιλητή, αναφέρετε έναν συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο η παρουσίασή του αφορούσε το ακροατήριο.


Κατέβασμα ppt "ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google