Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης «Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης» Αποστολία Γιουψάνη Επιβλέπων καθηγητής, Δημήτριος Xατζηδήμου, καθηγητής ΑΠΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ, 2012

2 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης Η παρούσα εργασία αποτελεί μια ερευνητική προσέγγιση της διάστασης του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Νομό Θεσσαλονίκης. Στόχος: Να απαντήσει κατά πόσο το φύλο επηρεάζει τις απόψεις, πεποιθήσεις και αντιλήψεις των διευθυντών/ντριών σχετικά με τη συνεργασία, την αυτοαντίληψη, το στυλ διοίκησης και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας.

3 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης Ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχουν διαφορές στις απόψεις, πεποιθήσεις και αντιλήψεις των αντρών διευθυντών και των γυναικών διευθυντριών σε σχέση με τη συνεργασία, την αυτοαντίληψη, το στυλ διοίκησης και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο Νομό Θεσσαλονίκης;

4 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ Η διοίκηση στο χώρο της εκπαίδευσης ορίζεται ως «ένα σύστημα δράσης που συνίσταται στην ορθολογική χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και υλικών) για την πραγματοποίηση των στόχων που επιδιώκονται από τους διάφορους τύπους εκπαιδευτικών οργανισμών» (Σαΐτης, 2000: 24).

5 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ Με τον όρο ηγεσία ορίζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες που κάνει το άτομο προκείμενου να καταφέρει άλλα άτομα να τον ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα. Η ηγεσία αποβλέπει στον κατάλληλο χειρισμό του ανθρώπινου παράγοντα και στη δημιουργία καλού κλίματος για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας (Σαΐτης, 2007: ).

6 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ Ο όρος φύλο αναφέρεται στις κοινωνικές και βιολογικές διαφορές μεταξύ των αντρών και των γυναικών. Το βιολογικό φύλο (sex) είναι γενετικά προκαθορισμένο, ενώ το κοινωνικό φύλο (gender) κοινωνιoπολιτισμικά κατασκευασμένο (Καμπούρμαλη, Μίλεση, Παπαγεωργίου & Πασχαλιώρη, 2010: 3). .

7 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ Τα στερεότυπα του φύλου είναι οι κοινωνικές αντιλήψεις που αποδίδονται στα άτομα με βάση το φύλο τους. Αυτά κατανέμουν τον πληθυσμό και τον κατηγοριοποιούν σε δύο ομάδες, των αντρών και των γυναικών (Καμπούρμαλη, Μίλεση, Παπαγεωργίου & Πασχαλιώρη, 2010: 3).

8 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ως ψυχολόγος ακούει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές Ως εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την εμπειρία του στην τάξη, να τη μεταλαμπαδεύει στους εκπαιδευτικούς του σχολείου Ως φιλόσοφος φτιάχνει ένα όραμα και βοηθάει τους υπόλοιπους να γίνουν μέρος του οράματος Ως «αστυνόμος» δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον και εξομαλύνει οποιεσδήποτε συγκρούσεις προκύπτουν Ως διπλωμάτης είναι επικοινωνιακός και διατηρεί καλές σχέσεις με την κοινωνία και το ευρύτερο περιβάλλον (Trail,2000).

9 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ως κοινωνικός λειτουργός συνεργάζεται με τους γονείς και άλλους φορείς Ως μέντορας μεταδίδει την επαγγελματική του γνώση στους άλλους εκπαιδευτικούς Ως προπονητής εμπνέει εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να φτάσουν τους Ως εμψυχωτής επιβραβεύει τις επιτυχίες και τα κατορθώματα των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Trail,2000).

10 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΥΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο Δημόπουλος (2002) διακρίνει τη συναλλακτική διοίκηση, τη μεταμορφωτική διοίκηση και τη γραφειοκρατική διοίκηση. Η Pace (2005) αναφέρεται στο αυταρχικό στυλ διοίκησης, το συμβουλευτικό, το συμμετοχικό και το μεταμορφωτικό. Οι Leithwood & Duke (1999: 47-53) χώρισαν τη διοίκηση σε 6 μορφές: την παιδαγωγική, τη μεταμορφωτική, την ηθική, τη συμμετοχική, στη διοίκηση που αναφέρεται στην εκάστοτε σχολική μονάδα και τη διαχειριστική.

11 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΥΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Από τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι το στυλ διοίκησης των γυναικών είναι διαφορετικό από αυτό των αντρών. Οι γυναίκες θεωρούνται πιο δημιουργικές, διαισθητικές, μη ανταγωνιστικές, ανεκτικές, λειτουργούν με φροντίδα, υποκειμενικό και ανεπίσημο ύφος και εστιάζουν στις διαφορές των ατόμων. Το στυλ των αντρών από την άλλη χαρακτηρίζεται από αυστηρές ρυθμίσεις, επιθετικό, κομφορμιστικό, ανταγωνιστικό, με πειθαρχία, αντικειμενικότητα και επίσημο ύφος (Coleman 2003a· 2003b).

12 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Η διαδικασία επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων καθορίζεται από το νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.α’/ ). Η κατάταξη των υποψήφιων στον αξιολογικό πίνακα γίνεται με βάση κριτήρια: Επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης Υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας Προσωπικότητα και γενική συγκρότηση, μέσω ατομικής συνέντευξης

13 ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Στο χώρο της εκπαίδευσης διακρίνεται κάθετος και οριζόντιος επαγγελματικός διαχωρισμός κατά φύλο. Αν και οι γυναίκες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι περισσότερες από τους άντρες, αυτές που κατέχουν θέσεις ευθύνης μειονεκτούν αριθμητικά. Επίσης, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να αναλαμβάνουν συχνότερα τις μικρότερες τάξεις του δημοτικού, καθώς συνδέονται περισσότερο με τη φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και οι άντρες τις μεγαλύτερες τάξεις, καθώς συνδέονται περισσότερο με την απόκτηση γνώσεων (ΚΕΘΙ,2008).

14 ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Παρόλο που οι γυναίκες ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση συναντούν εμπόδια στο να αναλάβουν θέσεις διεύθυνσης στη διοίκηση (Adams & Hambright, 2004). Τα εμπόδια που συναντά η γυναίκα κατά την επαγγελματική της εξέλιξη σε ανώτερες θέσεις στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, περιγράφει το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής».

15 ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Το Παρατηρητήριο για την Ισότητα στην Εκπαίδευση (Π.Ι.Ε., 2008) προσδιόρισε το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» ως εξής: οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερα εμπόδια σε σχέση με τους άντρες στην επαγγελματική τους εξέλιξη κι όσο ανεβαίνει η ιεραρχική κλίμακα, τόσο μεγαλύτερα είναι αυτά τα εμπόδια. Έτσι ο κάθετος αυτός διαχωρισμός θέλει τους άντρες σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις και τις γυναίκες σε χαμηλά αμειβόμενες.

16 ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Προσωπικά και ψυχολογικά εμπόδια (δε θέλει να γίνει διευθύντρια σε βάρος της οικογενειακής ζωής και πρέπει να υιοθετήσει ανδρική συμπεριφορά για να έχει την αποδοχή και το σεβασμό των συναδέλφων), Δομικά εμπόδια (οι δομές του εκπαιδευτικού συστήματος είναι διαμορφωμένες από άντρες, υπάρχει πολιτική χειραγώγηση και το συμβούλιο επιλογής διευθυντών είναι συνήθως ανδροκρατούμενο), Κοινωνιοπολιτισμικά εμπόδια (η διοίκηση αποτελεί προνόμιο των αντρών και οι γυναίκες πρέπει συνέχεια να αποδεικνύουν ότι αξίζουν τη θέση αυτή) (Μαραγκουδάκη, 1997).

17 ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Μαραγκουδάκη, (1997), «Οι γυναίκες διδάσκουν, οι άντρες διοικούν». Χατζηπαναγιώτου (1997), «Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης της σχολικής μονάδας. Η επίδραση του παράγοντα φύλου». Limerick and Anderson (1999), «Female administrators and school-based management: new models in an era of change?». Grogan (2000), «Laying the groundwork for a reconception of the superintendency from feminist postmodern perspectives».

18 ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Collard (2001), στο άρθρο του «Leadership and gender: an Australian perspective». Coleman (2001), «Achievement against the odds: the female secondary headteachers in England and Wales». ΚΕΘΙ (2001), «Ο παράγοντας φύλο και η σχολική πραγματικότητα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Addi-Raccah and Ayalon (2002), «Gender inequality in leadership position of teachers».

19 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η έρευνα διεξήχθη με τη χρήση ατομικού ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε και στάλθηκε ηλεκτρονικά στους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων με οργανικότητα άνω του τετραθεσίου με τη χρήση του προγράμματος Google Docs. Πριν την οριστικοποίησή του εφαρμόστηκε πιλοτικά προκειμένου να υποστεί δοκιμή ως προς το βαθμό κατανόησης, αποδοχής και ερμηνείας του.

20 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ο πληθυσμός: στο Νομό Θεσσαλονίκης λειτουργούν 315 Δημοτικά Σχολεία με οργανικότητα μεγαλύτερη από τετραθέσιο. Σ’ αυτά υπηρετούν 235 άντρες Διευθυντές (70,63%) και 80 γυναίκες (29.37%) (αναλογία 2 άντρες : 1 γυναίκα). Το Δείγμα: Η αναλογία των φύλων στο δείγμα συμφωνεί με την αναλογία στον πληθυσμό.

21 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών στις διευθυντικές θέσεις επιβεβαιώνεται στην έρευνα, καθώς στο Νομό Θεσσαλονίκης, στον οποίο υπάγονται 315 δημοτικά σχολεία, παρατηρείται ότι 235 διευθυντικές θέσεις καταλαμβάνονται από άνδρες και μόλις 80 από γυναίκες. Η αναλογία αυτή, άνδρες διευθυντές προς γυναίκες διευθύντριες (2 άντρες : 1 γυναίκα) είναι ακριβώς αντίστροφη με την αναλογία άνδρες εκπαιδευτικοί-γυναίκες εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στο Ν. Θεσσαλονίκης και που σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των δύο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι (1 άντρας : 2 γυναίκες).

22 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

23 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

24 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στην ηλικιακή κατανομή των φύλων, οι γυναίκες τοποθετούνται κατά το πλείστον στην ομάδα ετών. Αντίθετα οι άντρες μοιράζονταν σχεδόν ισότιμα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σε συνδυασμό με το ότι οι γυναίκες αυτές δεν είχαν και πολλά χρόνια υπηρεσίας σε θέση διευθυντή, προκύπτει η εκτίμηση ότι η ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων από τις γυναίκες είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Σύμφωνα με τους Kruger, Eck & Vermeulen (2005) οι γυναίκες αργοπορούν να μπουν στη διοίκηση σε σχέση με τους άνδρες και αποχωρούν γρήγορα, έχοντας ως αποτέλεσμα να έχουν λιγότερα χρόνια υπηρεσίας.

25 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

26 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία (Hoff & Mitcell, 2008) που θέλει τη γυναίκα να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη προκειμένου να κάνει αίτηση για διευθυντική θέση παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες του δείγματος συγκεντρώνουν περισσότερα τυπικά προσόντα από τους άντρες. Κατά συνέπεια θα περίμενε κανείς οι γυναίκες να υπερτερούν των ανδρών στην κατάληψη ηγετικών θέσεων στην εκπαίδευση κάτι που σύμφωνα με το προηγούμενο εύρημα δεν ισχύει.

27 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

28 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όσον αφορά τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις (οικογενειακή κατάσταση, παιδιά) δε φάνηκε να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Ωστόσο από τη σχετική βιβλιογραφία (Coleman, 2001· Hoff & Mitchell, 2008· ΚΕΘΙ, 2008· Kruger et al., 2005· Μαραγκουδάκη 1997) διαφαίνεται ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο για την κατάληψη διευθυντικής θέσης από τη μεριά των γυναικών.

29 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

30 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όσον αφορά τη συνεργασία με τους γονείς, το σύλλογο διδασκόντων, τους διευθυντές/ντριες των όμορων σχολείων, το/τη σχολικό/η σύμβουλο και τα στελέχη εκπαίδευσης δε διαφάνηκε σημαντική διαφορά στις απόψεις των γυναικών και των αντρών. Διαπιστώθηκε κοινή στάση των φύλων υποστηρίζοντας τη συνεργασία και το συνεργατικό μοντέλο διοίκησης. Αν και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι γυναίκες παρουσιάζονται πιο συνεργατικές και λιγότερο ανταγωνιστικές (Adams & Hambright 2004· Coleman, 2003a· Coleman, 2003b), παρατηρείται μια τάση υιοθέτησης του «γυναικείου» στυλ διοίκησης και από τα δύο φύλα, όπως υποστηρίζουν με τις μελέτες τους, οι Pace (2005) και Coleman (2007).

31 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

32 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αναφορικά με την αυτοαντίληψη των υποκειμένων της έρευνας για την ικανότητα τους να διαχειριστούν τις διοικητικές υποθέσεις του σχολείου τους, από την έρευνα προκύπτει υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης και στα δύο φύλα καθώς δηλώνουν ότι θεωρούν τον εαυτό τους ικανό/η να διαχειριστεί τις διοικητικές υποθέσεις. Από τη στιγμή της εξειδίκευσης των διοικητικών υποθέσεων στα οικονομικά ζητήματα της σχολικής μονάδα, οι γυναίκες διακατέχονται από ανασφάλεια και υπαναχωρούν από την προηγούμενη στάση , δηλώνοντας λιγότερο σίγουρες για ένα τέτοιο ρόλο.

33 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

34 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

35 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

36 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σε σχέση με το στυλ διοίκησης της σχολικής μονάδας, φάνηκε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μαζί με τους εμπλεκόμενα πρόσωπα, που παραπέμπει στο δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι διευθυντές δίνουν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, κατανέμουν τις αρμοδιότητες, δεν είναι αυταρχικοί, είναι δίκαιοι και φροντίζουν για την έγκαιρη ενημέρωση τους. Ωστόσο, από την έρευνα, διαφάνηκε ότι οι σύγχρονοι διευθυντές λειτουργούν γραφειοκρατικά, ακολουθώντας το ανδρικό μοντέλο για την τήρηση της ιεραρχίας (Coleman, 2003b).

37 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι γυναίκες είναι εμφανίζονται πιο επικοινωνιακές και δίνουν έμφαση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις (Coleman, 2003b· Collard, 2001). Την άποψη αυτή επιβεβαιώνει η παρούσα έρευνα σύμφωνα με την οποία οι γυναίκες φαίνεται να δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς, τα προβλήματα των οποίων προσπαθούν να προσεγγίσουν. Ωστόσο, διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων δείχνουν προτίμηση στους άντρες διευθυντές για να ζητήσουν συμβουλές σε διοικητικά και παιδαγωγικά ζητήματα.

38 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

39 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση της ανοιχτής ερώτησης διαφάνηκαν εν μέρει οι προκαταλήψεις των ανδρών για τις γυναίκες διευθύντριες, τις οποίες χαρακτήρισαν αυταρχικές, μη ικανές, ανταγωνιστικές, ελλιπώς αφοσιωμένες στην εργασία τους λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και γραφειοκρατικές, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα από αντίστοιχη έρευνα των Adams and Hambright (2004), σύμφωνα με τους οποίους οι γυναίκες θεωρούνται πιο δύσκολες στη συνεργασία.

40 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η συγκεκριμένη έρευνα επιχείρησε να μελετήσει τις τυχόν διαφοροποιήσεις των απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης σε σχέση με τη συνεργασία, την αυτοαντίληψη, το στυλ διοίκησης και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

41 το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης
Γιουψάνη, Α. (2012), Η διάσταση του φύλου στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση- το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "το παράδειγμα του Νομού Θεσσαλονίκης ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google