Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, Δρ.Ν., LL.M.mult

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, Δρ.Ν., LL.M.mult"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, Δρ.Ν., LL.M.mult legal@opi.grlegal@opi.gr, mdpap@DIKHGOROS.gr mdpap@DIKHGOROS.gr legal@opi.grmdpap@DIKHGOROS.gr

2

3

4 Ο "Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας" είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

5 Σκοποί του Ο.Π.Ι. είναι: η προστασία των δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, η εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, η εφαρμογή του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων, η νομοπαρασκευαστική εργασία σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,

6 Σκοποί του Ο.Π.Ι. η εκπροσώπηση της Ελλάδας στους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διοργάνωση σεμιναρίων αλλά και η παροχή πληροφοριών στο κοινό για τα σχετικά θέματα.

7 www.opi.gr www.opi.gr www.opi.gr

8 Τί είναι πνευματική ιδιοκτησία; Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται το δικαίωμα που έχει ο δημιουργός ενός έργου του πνεύματος πάνω σε αυτό, δηλαδή το δικαίωμα που του δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει τη χρήση του έργου του. Πνευματική ιδιοκτησία ονομάζεται το δικαίωμα που έχει ο δημιουργός ενός έργου του πνεύματος πάνω σε αυτό, δηλαδή το δικαίωμα που του δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει τη χρήση του έργου του.

9 Τί ακριβώς όμως προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία; Ο,τιδήποτε δημιουργεί κανείς χρησιμοποιώντας το πνεύμα του και πιο συγκεκριμένα κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Ο,τιδήποτε δημιουργεί κανείς χρησιμοποιώντας το πνεύμα του και πιο συγκεκριμένα κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή.

10 Έργα θεωρούνται ιδίως:

11 τα γραπτά έργα, τα προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις, τα θεατρικά έργα, οι χορογραφίες και οι παντομίμες, τα οπτικοακουστικά έργα, τα έργα των εικαστικών αλλά και των εφαρμοσμένων τεχνών τα αρχιτεκτονικά έργα…

12  …οι φωτογραφίες,  οι εικονογραφήσεις,  οι χάρτες,  τα τρισδιάστατα έργα, που αναφέρονται στη γεωγραφία, την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική,  οι μεταφράσεις,  οι διασκευές,  οι προσαρμογές και οι άλλες μετατροπές έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης,  οι συλλογές έργων ή συλλογές εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης,  οι βάσεις δεδομένων,  και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

13 Οι ιδέες … …δεν προστατεύονται με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας …δεν προστατεύονται με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας (ούτε οι επιχειρηματικές ιδέες).

14 Ενδεχόμενη προστασία τους: με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, με διατάξεις εμπορικού ή βιομηχανικού απόρρητου, με διατάξεις εμπορικού ή βιομηχανικού απόρρητου, με συμβατικές δεσμεύσεις (π.χ. ρήτρα υποχρέωσης μη ανταγωνισμού). με συμβατικές δεσμεύσεις (π.χ. ρήτρα υποχρέωσης μη ανταγωνισμού).

15 Τι άλλο όμως δεν προστατεύεται; οι νόμοι, οι νόμοι, οι δικαστικές αποφάσεις, οι δικαστικές αποφάσεις, τα διοικητικά έγγραφα, τα διοικητικά έγγραφα, οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης οι εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης οι ειδήσεις και τα απλά γεγονότα, οι ειδήσεις και τα απλά γεγονότα, οι μαθηματικοί τύποι, οι μαθηματικοί τύποι, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι, τα έργα των οποίων η προστασία της διάρκειας της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει λήξει. τα έργα των οποίων η προστασία της διάρκειας της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει λήξει.

16 Στις επιχειρήσεις μπορούν να προστατευθούν ενδεικτικά: Τα προγράμματα η/υ Τα προγράμματα η/υ Οι ιστοσελίδες Οι ιστοσελίδες Οι κατάλογοι με τα προϊόντα τους Οι κατάλογοι με τα προϊόντα τους Τα εγχειρίδια με οδηγίες χρήσης Τα εγχειρίδια με οδηγίες χρήσης Οι ετικέτες και οι συσκευασίες Οι ετικέτες και οι συσκευασίες Τα διαφημιστικά φυλλάδια Τα διαφημιστικά φυλλάδια κ.ά. … κ.ά. …

17 Ιδιαίτερα ενδιαφέρον: Τα έργα εφαρμοσμένων τεχνών (σχέδια για κοσμήματα, έπιπλα, υφάσματα, ενδύματα, διακοσμητικά αντικείμενα, τσάντες, κ.ά.) μπορούν να προστατευθούν και ως βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα, εφόσον ακολουθηθεί η απαραίτητη διαδικασία στον ΟΒΙ.

18 Πλεονεκτήματα προστασίας (και) με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας Μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας Μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας Έλλειψη διατυπώσεων Έλλειψη διατυπώσεων

19 Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σε ένα πνευματικό έργο υφίσταται ανεξάρτητα από την αισθητική ή καλλιτεχνική αξία του έργου ακόμη και ανεξάρτητα από τον παράνομο ή ανήθικο χαρακτήρα του. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω σε ένα πνευματικό έργο υφίσταται ανεξάρτητα από την αισθητική ή καλλιτεχνική αξία του έργου ακόμη και ανεξάρτητα από τον παράνομο ή ανήθικο χαρακτήρα του.

20 Πνευματική ιδιοκτησία και διαδίκτυο Όλα όσα προστατεύονται στον αναλογικό κόσμο προστατεύονται και στο διαδίκτυο. Όλα όσα προστατεύονται στον αναλογικό κόσμο προστατεύονται και στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο δεν είναι «άνομο». Το διαδίκτυο δεν είναι «άνομο».

21 Κατοχυρώνεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας; Το δικαίωμα αποκτάται αυτόματα χωρίς διατυπώσεις. Το δικαίωμα αποκτάται αυτόματα χωρίς διατυπώσεις.

22 Χρησιμοποιείται όμως συχνά ως αποδεικτικό στοιχείο: η συμβολαιογραφική πράξη κατάθεσης και η συμβολαιογραφική πράξη κατάθεσης και η συστημένη επιστολή η συστημένη επιστολή

23 Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας Περιουσιακό δικαίωμα Περιουσιακό δικαίωμα Ηθικό δικαίωμα Ηθικό δικαίωμα

24 Το περιουσιακό δικαίωμα περιλαμβάνει: την εγγραφή του έργου, την εγγραφή του έργου, την αναπαραγωγή του έργου, την αναπαραγωγή του έργου, τη δημιουργία παράγωγου έργου, δηλαδή τη μετάφρασή του, τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλη μετατροπή του, τη δημιουργία παράγωγου έργου, δηλαδή τη μετάφρασή του, τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλη μετατροπή του, την εξουσία διανομής του πρωτότυπου έργου, την εξουσία διανομής του πρωτότυπου έργου, την εισαγωγή αντιτύπων του έργου που παρήχθησαν στο εξωτερικό … την εισαγωγή αντιτύπων του έργου που παρήχθησαν στο εξωτερικό …

25 Το περιουσιακό δικαίωμα περιλαμβάνει ακόμα … την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του, την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό του, τη δημόσια εκτέλεσή του, τη δημόσια εκτέλεσή του, τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοσή του και τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοσή του και την παρουσίασή του στο κοινό ενσυρμάτως, ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (μετάδοση του έργου μέσω διαδικτύου). την παρουσίασή του στο κοινό ενσυρμάτως, ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (μετάδοση του έργου μέσω διαδικτύου).

26 Το ηθικό δικαίωμα περιλαμβάνει: την εξουσία δημοσίευσης του έργου, την εξουσία δημοσίευσης του έργου, την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας πάνω στο έργο την εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας πάνω στο έργο την εξουσία διατήρησης της ακεραιότητας του έργου, την εξουσία διατήρησης της ακεραιότητας του έργου, την εξουσία προσπέλασης και την εξουσία προσπέλασης και την εξουσία της υπαναχώρησης. την εξουσία της υπαναχώρησης.

27 Συγγενικά δικαιώματα απολαμβάνουν οι ερμηνευτές και οι εκτελεστές καλλιτέχνες, οι ερμηνευτές και οι εκτελεστές καλλιτέχνες, οι παραγωγοί των υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας, οι παραγωγοί των υλικών φορέων ήχου ή/και εικόνας, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, οι εκδότες και οι εκδότες και εκείνοι που δημοσιεύουν αδημοσίευτα έργα δημιουργών που δεν βρίσκονται εν ζωή. εκείνοι που δημοσιεύουν αδημοσίευτα έργα δημιουργών που δεν βρίσκονται εν ζωή.

28 Διάρκεια του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας : Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας : 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού Συγγενικά δικαιώματα: Συγγενικά δικαιώματα: 50 χρόνια 50 χρόνια

29 Ποιός είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας; ΚΑΝΟΝΑΣ: Δικαιούχος είναι ο δημιουργός

30 Διευκόλυνση απόδειξης 1. Τεκμήριο δημιουργού: 1. Τεκμήριο δημιουργού: Τεκμαίρεται ως δημιουργός του έργου, το πρόσωπο του οποίου το όνομα εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δημιουργού … (α. 10 παρ. 1 ν. 2121/1993).

31 2. Τεκμήριο δικαιούχου 2. Τεκμήριο δικαιούχου Τεκμαίρεται ως δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας σε συλλογικά έργα, σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε οπτικοακουστικά έργα το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου το όνομα ή η επωνυμία εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου (α. 10 παρ. 2 ν. 2121/1993).

32 Σε περίπτωση δημιουργών μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα… …μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον εργοδότη εκείνες οι περιουσιακές εξουσίες στο έργο που είναι αναγκαίες για να εκπληρωθεί ο σκοπός της σύμβασης, αν δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση. Οι υπόλοιπες παραμένουν στο δημιουργό μισθωτό. …μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον εργοδότη εκείνες οι περιουσιακές εξουσίες στο έργο που είναι αναγκαίες για να εκπληρωθεί ο σκοπός της σύμβασης, αν δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση. Οι υπόλοιπες παραμένουν στο δημιουργό μισθωτό. ΣΥΝΕΠΩΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ στη συμβατική ρύθμιση! ΣΥΝΕΠΩΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ στη συμβατική ρύθμιση!

33 Σε περίπτωση δημιουργών με σχέση εργασίας με το Δημόσιο… …όλο το περιουσιακό δικαίωμα μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, δηλ. το Δημόσιο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. …όλο το περιουσιακό δικαίωμα μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, δηλ. το Δημόσιο, εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

34 Σε περίπτωση μισθωτού προγραμματιστή η/υ … …όλο το περιουσιακό δικαίωμα μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. …όλο το περιουσιακό δικαίωμα μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

35 Σε περίπτωση παραγγελίας έργου… το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου το αποκτά πρωτογενώς ο δημιουργός και αυτός που έδωσε την παραγγελία μπορεί να αποκτήσει περιουσιακές εξουσίες μόνο με τη μεταβίβασή τους από το δημιουργό. το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου το αποκτά πρωτογενώς ο δημιουργός και αυτός που έδωσε την παραγγελία μπορεί να αποκτήσει περιουσιακές εξουσίες μόνο με τη μεταβίβασή τους από το δημιουργό. ΣΥΝΕΠΩΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ στη συμβατική ρύθμιση! ΣΥΝΕΠΩΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ στη συμβατική ρύθμιση!

36 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα: στην κυριότητα επί του υλικού φορέα, στον οποίο ενσωματώνεται το έργο (π.χ. ένα cd-rom που περιλαμβάνει μια διαφήμιση) και στην κυριότητα επί του υλικού φορέα, στον οποίο ενσωματώνεται το έργο (π.χ. ένα cd-rom που περιλαμβάνει μια διαφήμιση) και στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου (τη διαφήμιση αυτή καθαυτή). στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου (τη διαφήμιση αυτή καθαυτή).

37 Πλειονότητα δημιουργών Έργα συνεργασίας Έργα συνεργασίας Συλλογικά έργα Συλλογικά έργα Σύνθετα έργα Σύνθετα έργα

38 Χρήση έργων άλλων χωρίς την άδεια τους, ΜΟΝΟ αν… τα έργα αποτελούν κοινό κτήμα, γιατί έχει παρέλθει η προστασία τους, τα έργα αποτελούν κοινό κτήμα, γιατί έχει παρέλθει η προστασία τους, πρόκειται για έργα που δεν προστατεύονται ή για ιδέες που εμπεριέχονται στα έργα αυτά ή πρόκειται για έργα που δεν προστατεύονται ή για ιδέες που εμπεριέχονται στα έργα αυτά ή εμπίπτουν στους περιορισμούς του περιουσιακού δικαιώματος. εμπίπτουν στους περιορισμούς του περιουσιακού δικαιώματος.

39 Περιορισμοί Παράθεση σύντομων αποσπασμάτων για υποστήριξη γνώμης ή κριτικής, Παράθεση σύντομων αποσπασμάτων για υποστήριξη γνώμης ή κριτικής, Αναπαραγωγή έργων σε εκπαιδευτικά σχολικά βιβλία και ανθολογίες Αναπαραγωγή έργων σε εκπαιδευτικά σχολικά βιβλία και ανθολογίες Αναπαραγωγή έργων για διδασκαλία ή για εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Αναπαραγωγή έργων για διδασκαλία ή για εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από βιβλιοθήκες και αρχεία, το οποίο δεν μπορεί να βρεθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στην αγορά Αναπαραγωγή πρόσθετου αντιτύπου από βιβλιοθήκες και αρχεία, το οποίο δεν μπορεί να βρεθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στην αγορά Αναπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με σκοπό τη διατήρησή της στο Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο. Αναπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με σκοπό τη διατήρησή της στο Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο. Αναπαραγωγή έργων για να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες …. Αναπαραγωγή έργων για να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες ….

40 … Χρήση έργων για λόγους ενημέρωσης Χρήση έργων για λόγους ενημέρωσης Χρήση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας εικόνων με έργα αρχιτεκτονικής, εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας που βρίσκονται μόνιμα σε δημόσιο χώρο. Χρήση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας εικόνων με έργα αρχιτεκτονικής, εικαστικών τεχνών, φωτογραφίας που βρίσκονται μόνιμα σε δημόσιο χώρο. Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση έργων σε περίπτωση επίσημων τελετών και στο πλαίσιο δραστηριότητας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από το προσωπικό και τους μαθητές ή σπουδαστές. Δημόσια παράσταση ή εκτέλεση έργων σε περίπτωση επίσημων τελετών και στο πλαίσιο δραστηριότητας εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από το προσωπικό και τους μαθητές ή σπουδαστές. Χρήση έργων των εικαστικών τεχνών για την παρουσίασή τους στο κοινό μέσα σε μουσεία ή στο πλαίσιο εκθέσεων και η αναπαραγωγή τους σε καταλόγους για την πώλησή τους. Χρήση έργων των εικαστικών τεχνών για την παρουσίασή τους στο κοινό μέσα σε μουσεία ή στο πλαίσιο εκθέσεων και η αναπαραγωγή τους σε καταλόγους για την πώλησή τους. Αναπαραγωγή έργων προς όφελος των τυφλών, κωφαλάλων και προσώπων με άλλες αναπηρίες για χρήσεις που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία τους. Αναπαραγωγή έργων προς όφελος των τυφλών, κωφαλάλων και προσώπων με άλλες αναπηρίες για χρήσεις που συνδέονται άμεσα με την αναπηρία τους.

41 και Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Δεν είναι όμως ιδιωτική η αναπαραγωγή στο πλαίσιο μιας επιχείρησης!

42 Τί μπορώ να κάνω, όταν προσβάλλεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο έργο μου; Τελωνειακά μέτρα Τελωνειακά μέτρα

43 Αστυνομικά μέτρα Αστυνομικά μέτρα

44 Δικαστικά μέτρα Πριν προβεί κάποιος στη λήψη δικαστικών μέτρων θα πρέπει: να γνωρίζει την ταυτότητα αυτού που προσβάλλει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του, να γνωρίζει την ταυτότητα αυτού που προσβάλλει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του, να μπορεί να αποδείξει ότι είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, να μπορεί να αποδείξει ότι είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, να μπορεί να αποδείξει την προσβολή και να μπορεί να αποδείξει την προσβολή και να καθορίσει την έκταση του προβλήματος και να υπολογίσει τη ζημιά που υπέστη. να καθορίσει την έκταση του προβλήματος και να υπολογίσει τη ζημιά που υπέστη.

45 Και τέλος, Να υπολογίσει αν τον συμφέρει η δικαστική επιδίωξη… Να υπολογίσει αν τον συμφέρει η δικαστική επιδίωξη… (Θα ληφθεί υπόψη πως τα δικαστικά έξοδα που επιδικάζει το δικαστήριο περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των μαρτύρων, τις αμοιβές των πληρεξουσίων δικηγόρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων των διαδίκων και τις δαπάνες για την ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος.)

46 Αναζήτηση ειδικής νομικής συμβουλής Αν είναι η προσβολή πιθανολογείται πως δεν είναι σκόπιμη, τότε αποστολή επιστολής (εξώδικου). Αν είναι η προσβολή πιθανολογείται πως δεν είναι σκόπιμη, τότε αποστολή επιστολής (εξώδικου). Πιθανότητες για άρση της προσβολής ή λήψη άδειας από το δικαιούχο. Πιθανότητες για άρση της προσβολής ή λήψη άδειας από το δικαιούχο.

47 Αν η προσβολή πιθανολογείται ότι είναι σκοπίμη, π.χ. πειρατεία, τότε ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ! Αν η προσβολή πιθανολογείται ότι είναι σκοπίμη, π.χ. πειρατεία, τότε ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ!

48 Ασφαλιστικά μέτρα Εφόσον πιθανολογείται προσβολή, μπορεί να διαταχθεί ασφαλιστικό μέτρο Εφόσον πιθανολογείται προσβολή, μπορεί να διαταχθεί ασφαλιστικό μέτρο και χωρίς κλήση του αντιδίκου, αν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα. και χωρίς κλήση του αντιδίκου, αν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημία στον αιτούντα. Εάν είναι σε εμπορική κλίμακα η προσβολή: Μπορεί να διαταχθεί και συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του φερόμενου ως δράστη και δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών. Εάν είναι σε εμπορική κλίμακα η προσβολή: Μπορεί να διαταχθεί και συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του φερόμενου ως δράστη και δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

49 Διευκολύνσεις στην αποδεικτική διαδικασία Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων στον έλεγχο του αντιδίκου. Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων στον έλεγχο του αντιδίκου. Γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. Γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου. Δικαίωμα ενημέρωσης Δικαίωμα ενημέρωσης

50 Αστικά μέτρα Αγωγή αναγνωριστική του δικαιώματός τους Αγωγή αναγνωριστική του δικαιώματός τους Αγωγή για την άρση της προσβολής Αγωγή για την άρση της προσβολής Αγωγή για την παράλειψη της προσβολής στο μέλλον, εφόσον απειλείται προσβολή ή συνέχιση ή επανάληψη προσβολής Αγωγή για την παράλειψη της προσβολής στο μέλλον, εφόσον απειλείται προσβολή ή συνέχιση ή επανάληψη προσβολής Αγωγή για αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα του προσβολέα Αγωγή για αποζημίωση και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, εφόσον υπάρχει υπαιτιότητα του προσβολέα Αγωγή για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού του προσβολέα Αγωγή για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού του προσβολέα Αγωγή για καταβολή του κέρδους που αποκόμισε από τη διαχείριση της ξένης περιουσίας ο προσβολέας. Αγωγή για καταβολή του κέρδους που αποκόμισε από τη διαχείριση της ξένης περιουσίας ο προσβολέας.

51 Ποινικά μέτρα Ποινή φυλάκισης από 1 έως δέκα (10) χρόνια και Ποινή φυλάκισης από 1 έως δέκα (10) χρόνια και χρηματική ποινή από 2.900 έως 59.000 ευρώ χρηματική ποινή από 2.900 έως 59.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης. ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης.

52 Διοικητικά μέτρα Διοικητικό πρόστιμο για παρανόμους υλικούς φορείς και παράνομα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Διοικητικό πρόστιμο για παρανόμους υλικούς φορείς και παράνομα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

53 Τεχνολογικά μέτρα προστασίας και Τεχνολογικά μέτρα προστασίας και Πληροφορίες διαχείρισης δικαιωμάτων Πληροφορίες διαχείρισης δικαιωμάτων

54 Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας Μετσόβου 5 10682 Αθήνα Ελλάδα Τηλ. :+30 210 82 50 750 fax:+30 210 82 53 732 Email: legal@opi.gr legal@opi.gr www.opi.gr

55 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "Προστασία και εφαρμογή νομοθεσίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, Δρ.Ν., LL.M.mult"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google