Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΗ
«Προβλεπτικοί παράγοντες της παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου σε εργαζόμενους» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΗ

2 ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Το Διαδίκτυο ή Internet όπως είναι η διεθνής ονομασία, είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ένα κοινό πρωτόκολλο επικοινωνίας, το TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Οι χρήστες του Διαδικτύου εύκολα μπορούν να περιηγηθούν σε μια τεράστια βάση πληροφοριών , να αποστείλουν και να λάβουν αρχεία, να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και γενικά να χρησιμοποιήσουν ένα πλήθος πολυάριθμων υπηρεσιών που έχουν στην διάθεσή τους (Leiner, 2003). Η ταχύτατη εξάπλωση και η ευρύτατη αποδοχή του διαδικτύου οφείλονται στη μεγαλύτερη ελευθερία που παρέχει στους χρήστες του, να επιλέγουν μέσα από πληθώρα των πληροφοριών που θα εμφανισθεί στην οθόνη τους. Πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι δίνει στους χρήστες του την δυνατότητα να περάσουν από την κατηγορία του καταναλωτή των πληροφοριών, στη κατηγορία του παραγωγού. Έτσι η χρήση του διαδικτύου δεν απαιτεί μόνο την προσοχή, αλλά και την συμμετοχή των ατόμων. Ασφαλώς , πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός της συνεχούς και αδιάκοπης πρόσβασης που προσφέρει

3 Οι κυριότερες χρήσεις που παρέχει στους χρήστες σήμερα είναι: 1
Οι κυριότερες χρήσεις που παρέχει στους χρήστες σήμερα είναι: 1.Το αρχαιότερο χρονικά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Είναι δηλαδή κείμενα (αλλά και οποιαδήποτε άλλη μορφή ψηφιοποιημένης πληροφορίας) που κατά την αποστολή τους αποθηκεύονται σε υπολογιστές εξυπηρετητές (servers) έτσι ώστε ο παραλήπτης να έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή από οποιαδήποτε σημείο έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο να λαμβάνει τα μηνύματα του. 2.Μεταφορά αρχείων μέσω του πρωτοκόλλου FTP (File Transfer Protocol) από κάποιο υπολογιστή σε άλλον. 3.Σύνδεση με απομακρυσμένο υπολογιστή (telnet) έτσι ώστε να ενεργοποιεί (τρέχει) τα διάφορα προγράμματά του από απόσταση. 4.Συζήτηση για διάφορα θέματα μέσα από λίστες συζητήσεων (USENET, listservs, newsgroups και chat-rooms) 5.Ηλεκτρονική παρουσίαση των πληροφοριών μέσα από σελίδες (Web pages) με πολυμεσικές δυνατότητες (κινούμενες εικόνες, ήχο,….) 6.Δυνατότητες συνομιλίας με ήχο σε πραγματικό χρόνο (voice conference) 7.Πολλαπλή συνομιλία με εικόνα και ήχο με συμμετοχή πολλών χρηστών (video conference, skype)

4 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ   Ο εθισμός στο Διαδίκτυο (internet addiction) είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση από την επιστημονική κοινότητα προκειμένου να οριοθετηθεί, αφού η εξάρτηση από το Ιντερνέτ δεν είναι ακόμη μια κλινική οντότητα που συναντάμε σε εγχειρίδια ψυχιατρικά. Αυτή η μορφή εθισμού ορίζεται ως η «ενασχόληση με το Ιντερνέτ για άντληση αισθήματος ικανοποίησης που συνοδεύεται με αύξηση του χρόνου που καταναλώνεται για την άντληση αυτού του αισθήματος». Γενικά υπάρχει μια σύγχυση στην βιβλιογραφία ως προς την ορολογία και τον ορισμό του προβλήματος. Πολλές φορές βλέπουμε μεμονωμένους όρους όπως ¨εθισμός στα video games¨ ή ¨υπερενασχόληση με το facebook¨, οι οποίοι αποτυγχάνουν να συλλάβουν την φύση του προβλήματος , δηλαδή τα πολυσύνθετα προβλήματα που επιφέρει στον χρήστη. Στο διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας η διαταραχή πρόκειται να εισέλθει ως “Internet Addiction Disorder” (Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο). (

5 Με τον όρο «Παθολογική χρήση του διαδικτύου» επιχειρείται να περιγραφούν τα προβληματικά σχέδια που προκαλούνται από την χρήση του διαδικτύου, προκαλεί δε ένα συγκεκριμένο αριθμό συμπτωμάτων , συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της διάθεσης ,την αποτυχία αντιμετώπισης σημαντικών υποχρεώσεων, την ενοχή και την λαχτάρα (Morahan- Martin & Schumacher, 2000).

6 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΘΙΣΜΟΥ   Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από τους ειδικούς (γιατρούς και ψυχολόγους) να δώσουν κάποιες εξηγήσεις όσον αφορά τις διαταραχές εθισμού. Αυτές οι θεωρίες περιλαμβάνουν την ψυχοδυναμική και εξηγήσεις προσωπικότητας, τις κοινωνικοπολιτιστικές εξηγήσεις, τις συμπεριφοριστικές εξηγήσεις και τις βιοϊατρικές εξηγήσεις . Κάθε θεωρία προσπαθεί να εξηγήσει με τον καλύτερο τρόπο τον εθισμό αλλά καμία δεν είναι τα καταφέρνει απόλυτα. Σύμφωνα με την ψυχοδυναμική θεωρία και της προσωπικότητας , οι εθισμοί οφείλονται σε πρόωρα τραύματα της παιδικής ηλικίας που σχετίζονται και με άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή άλλες διαταραχές και των κληρονομημένων ψυχολογικών διαθέσεων (Sue, 1994).Αν κάποιος άνθρωπος εξαιτίας μιας ποικιλίας παραγόντων μπορεί να έχει προδιάθεση στην ανάπτυξη ενός εθισμού ,τότε ο παράγοντας άγχους ή συνδυασμός παραγόντων άγχους σε κάποια δεδομένη στιγμή έχει επιπτώσεις στον άνθρωπο με αποτέλεσμα να αναπτύξει τον εθισμό. Συγκεκριμένα στην περίπτωση του διαδικτύου , ο σωστός συνδυασμός του χρόνου, του προσώπου και του γεγονότος οδηγεί στην πραγματοποίηση του εθισμού. Η ιδέα είναι ότι δεν είναι η δραστηριότητα ή το θέμα που είναι σημαντικές , είναι το πρόσωπο που είναι το κρισιμότερο για την εξίσωση (Ferris, 1997).

7 Οι εθισμοί ποικίλουν σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, το έθνος, την θρησκεία, την χώρα και την κοινωνικοοικονομική θέση. Παρατηρείται ότι οι εθισμοί έχουν κοινά χαρακτηριστικά στις διάφορες κατηγορίες. Στην περίπτωση του διαδικτυακού εθισμού δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά διαθέσιμα στοιχεία για τις κατηγορίες των ατόμων που εθίζονται στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει αρκετή ποικιλομορφία μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου. Δεδομένου ότι η ποικιλομορφία μεταξύ των χρηστών αυξάνεται , καθώς το ποσοστό έρευνας για το πρόβλημα αυξάνεται, προφανώς στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα για αυτή την τόσο σημαντική πλευρά του εθισμού στο διαδίκτυο (Ferris,1997).

8 Σύμφωνα με τον Skinner’s (Sue, 1994) κάθε άνθρωπος έχει κάποια συμπεριφορά και είτε ανταμείβεται είτε τιμωρείται. Ένα άτομο πολλές φορές μένει μόνο του και αποφεύγει να πρέπει να μοιραστεί με κάποιο άλλο άτομο , αποφεύγει την ανησυχία που συνδέεται με νέες συγκρούσεις. Αυτή η αποφυγή της ανησυχίας ανταμείβεται και ενισχύει την συμπεριφορά του. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανόν να υιοθετήσει αυτή την συμπεριφορά και την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσει κάποια ανησυχία. Αυτό αφορά και τον εθισμό στο διαδίκτυο. Προσφέρει τα μέσα για να δραπετεύουν τα άτομα από την πραγματικότητα , προστασία, αγάπη, ενθουσιασμό, φυσική, συναισθηματική και υλική άνεση. Αν το άτομο μάθει ότι το διαδίκτυο μπορεί να του προσφέρει αυτές τις ανταμοιβές και ότι το διαδίκτυο του δίνει την δυνατότητα να δραπετεύσει , να περάσει ευχάριστα και να λάβει αγάπη, θα επιστρέψει ξανά στο διαδίκτυο , όταν θα αισθανθεί αυτές τις ανάγκες (Ferris, 1997).

9 Τέλος υπάρχει η θεωρία που εστιάζει στους κληρονομικούς παράγοντες και σύμφυτους παράγοντες, τις χημικές δυσαναλογίες στον εγκέφαλο και τους νευροδιαβιβαστές. Μπορεί να υπάρχουν χρωματοσώματα, ορμόνες και πλεόνασμα ή έλλειψη ορισμένων απαραίτητων χημικών ουσιών και νευροδιαβιβαστών που ρυθμίζουν την τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και του υπολοίπου νευρικού συστήματος. Σύμφωνα με τον Sue (1994) αυτό θα ανάγκαζε κάποιον να είναι ευαίσθητος στον εθισμό. Σύμφωνα με έρευνα φαίνεται ότι μερικά φάρμακα ενεργούν έτσι ώστε να συμπληρώνουν τα συναπτικά χάσματα των νευρώνων στον εγκέφαλο, εξαπατώντας τον στην αποστολή λάθος πληροφοριών. Αυτή είναι και η αιτία για την υπερβολική συμμετοχή κάποιου σε δραστηριότητες όπως το τρέξιμο, την χρήση φαρμάκων και το τζόγο. Το ίδιο ισχύει και για τον εθισμό στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι πολλές ευκαιρίες στο διαδίκτυο είναι διασκεδαστικές και διεγερτικές (Ferris, 1997).

10 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ   Τα συμπτώματα του εθισμού στο διαδίκτυο περιλαμβάνουν την κοινωνική απομόνωση, την οικογενειακή ασυμφωνία, το διαζύγιο, την ακαδημαϊκή αποτυχία, την απώλεια εργασίας και το χρέος ( Young,Pistner,O’Mara & Buchanan, 1999). Ωστόσο τα συμπτώματα αυτά δεν είναι πάντα αναγνωρίσιμα από το ξεκίνημα της κλινικής εξέτασης. Είναι πολύ σημαντικό οι γιατροί να αξιολογούν την παρουσία της εθιστικής χρήσης του διαδικτύου (Young,1999). Τα συμπτώματα εθισμού στο διαδίκτυο είναι πάρα πολλά. Το άτομο ξοδεύει συνήθως πολλές ώρες στο υπολογιστή, έτσι αρχίζουν να μειώνονται οι δυνάμεις του, σωματικές και ψυχικές και δείχνει να αδιαφορεί για τις ουσιαστικές ανάγκες του και για την υγεία του. Στερείται ύπνου, με αποτέλεσμα την παραμέληση των στοιχειωδών υποχρεώσεων του και των προσωπικών του σχέσεων . Οδηγείται στην απομόνωση, κοινωνική και οικογενειακή. Αρχίζει δε να αντιμετωπίζει και διάφορα προβλήματα υγείας όπως ξηροφθαλμία, καρπικό σύνδρομο, προβλήματα στην πλάτη, τους ώμους και τον λαιμό.

11 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ   Η διαταραχή του εθισμού στο διαδίκτυο είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο και αυτό οπωσδήποτε έχει σχέση και με την αποτελεσματικότητα των διαφόρων θεραπειών. Η υπερβολική χρήση του διαδικτύου έχει ουσιαστικά κοινωνικά αποτελέσματα. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα εκείνα που σπαταλούν υπερβολικά πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, τείνουν να χάσουν τον ύπνο τους (Nalwa & Anand 2003, Anderson 2001), να μειώσουν την κοινωνική επικοινωνία τους (Kraut et al., 1998), να έχουν προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις ( Lin & Tsai 2002, Young 1998), και να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσον διαφυγής από την πίεση και την κατάθλιψη (Chou, 2001).

12 Η Young (1999) ερευνώντας περιπτώσεις εθισμένων ασθενών πρότεινε διάφορες τεχνικές για την αντιμετώπιση του εθισμού. Οι περισσότερες από αυτές τις τεχνικές είναι απλές τεχνικές χρονικής διαχείρισης.. Η εστίαση της θεραπείας , έγκειται στο να αναπτύξει ο ασθενής αποτελεσματικές στρατηγικές προκειμένου να αλλάξει αυτή την εθιστική συμπεριφορά μέσω της προσωπικής ενδυνάμωσης και των κατάλληλων συστημάτων υποστήριξης. Ο θεραπευτής εξετάζει τις τρέχουσες συνήθειες της χρήσης του διαδικτύου από τον ασθενή και αφού τις αξιολογήσει κατασκευάζει ένα νέο πρόγραμμα για αυτόν. Η Young (1999) το αναφέρει ως « άσκηση αντιθέτου». Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να αναπροσαρμοστούν τα σχέδια χρήσης του διαδικτύου από τον ασθενή ώστε να ξεφύγει από το συνηθισμένο και να μπορέσει να απαλλαγεί αυτό. Αν για παράδειγμα, κάποιος συνηθίζει , το πρώτο πράγμα που θα κάνει το πρωί να ελέγξει το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, τότε του προτείνεται πρώτα να πάρει πρωινό από το να ασχοληθεί με το διαδίκτυο (Young, 1999).

13 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   Αρκετές έρευνες έχουν εξετάσει την εξάρτηση από το διαδίκτυο, μελετώντας τις σχέσεις μεταξύ της βαριάς χρήσης του διαδικτύου, τους κοινωνικούς – ψυχολογικούς παράγοντες και τους σχετικούς με τους υπολογιστές παράγοντες. Όροι όπως «κατάχρηση» και «υπερβολική χρήση», οι οποίοι εμφανίζονται στις διάφορες μελέτες, δείχνουν ότι ο χρόνος που σπαταλιέται στο διαδίκτυο είναι ένας σημαντικός παράγοντας ή και ένας δείκτης του εθισμού στο διαδίκτυο (Chou, Condron & Belland, 2005).

14 Οι διάφορες δε εφαρμογές (όπως τα chat- rooms, τα s, τα games κλπ)είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του εθισμού στο διαδίκτυο. Σε μια έρευνα που έκανε η Young (1998), ανακάλυψε ότι τα άτομα που χρησιμοποιούσαν κυρίως τις εφαρμογές επικοινωνίας του διαδικτύου (chat rooms, s κλπ) ήταν εκείνοι που ήταν εξαρτημένοι σε αντίθεση με τους μη εξαρτημένους που χρησιμοποιούσαν τις λειτουργίες συλλογής πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό. Η Young φτάνει στο συμπέρασμα ότι συγκεκριμένες εφαρμογές του διαδικτύου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της παθολογικής χρήσης του διαδικτύου και όχι το ίδιο το διαδίκτυο (Chou, Condron & Belland, 2005).

15 Η κακή χρήση του Διαδικτύου μεταξύ των υπαλλήλων αποτελεί μια σοβαρή ανησυχία μεταξύ των διευθυντών. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις, αποκάλυψε ότι το πενήντα πέντε τοις εκατό των ανώτερων υπαλλήλων θεώρησαν ότι ο χρόνος που κάνουν “σερφ” στο Διαδίκτυο για μη-επιχειρησιακούς λόγους υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων τους στην εργασία (Robert Half International, 1996). Οι νέες συσκευές ελέγχου επιτρέπουν στους προϊσταμένους να παρακολουθήσουν τη χρήση του Διαδικτύου, και τα αρχικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις χειρότερες υποψίες τους. Μια εταιρία παρακολούθησε τη χρήση του Διαδικτύου των υπαλλήλων της και ανακάλυψε ότι μόνο είκοσι τρία τις εκατό της χρήσης ήταν σχετική με την επιχείρηση (Machlis, 1997). Τα οφέλη του Διαδικτύου ξεπερνούν τα αρνητικά για οποιαδήποτε επιχείρηση, όμως υπάρχει μια καθορισμένη ανησυχία ότι το Διαδίκτυο προκαλεί απόσπαση της προσοχής σε πολλούς υπαλλήλους. Οποιαδήποτε κακή χρήση του χρόνου στον εργασιακό τομέα δημιουργεί πρόβλημα για τους διευθυντές, ειδικά δεδομένου ότι οι εταιρίες παρέχουν στους υπαλλήλους ένα εργαλείο που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί κατά άσχημο τρόπο. Οι εργοδότες αβέβαιοι πώς να πλησιάσουν τον εθισμό στο Διαδίκτυο μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να αποκριθούν σε έναν υπάλληλο που έχει κάνει κακή χρήση του Διαδικτύου με προειδοποιήσεις, αναστολή της εργασίας ή με τη λήξη της απασχόλησής του από την εταιρεία αντί της παραπομπής τους στο πρόγραμμα βοήθειας υπαλλήλων της επιχείρησης (Young,1996).  

16 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ   Στην Ελλάδα, πολύ υψηλό είναι το επίπεδο χρήσης των νέων τεχνολογιών στις νεαρές ηλικίες. Ειδικότερα οι ηλικίες προσεγγίζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χρήσης. Συγκεκριμένα, στους νέους ηλικίας ετών η χρήση Η/Υ και η πρόσβαση στο διαδίκτυο αγγίζει το 90% και 76% του γενικού πληθυσμού αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους νέους ηλικίας η καθημερινή χρήση του διαδικτύου εκτιμάται το 2007 στο 65% από 46% το 2005, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά την τριετία μελέτης (Μελέτη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ αναφορικά με το προφίλ των Ελλήνων χρηστών διαδικτύου, βάσει της μέτρησης των δεικτών του σχεδίου δράσης i2010 για το 2007).

17 Στις νεαρές ηλικίες παρατηρείται έντονη χρήση των νέων τεχνολογιών ακόμη και από άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, το οποίο συνεπάγεται ότι στις νέες γενιές το επίπεδο εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες δεν επηρεάζεται τόσο έντονα από το μορφωτικό επίπεδο (Μελέτη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ αναφορικά με το προφίλ των Ελλήνων χρηστών Internet, βάσει της μέτρησης των δεικτών του σχεδίου δράσης i2010 για το 2007). Ανοδική είναι η τάση χρήσης των νέων τεχνολογιών στο σύνολο σχεδόν των περιφερειών της χώρας. Τα υψηλότερα ποσοστά στη χρήση διαδικτύου εμφανίζονται στις περιφέρειες Αττικής (41,2%), Νοτίου Αιγαίου (31,4%) και Κεντρικής Μακεδονίας (29,7%) (Μελέτη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ αναφορικά με το προφίλ των Ελλήνων χρηστών Internet, βάσει της μέτρησης των δεικτών του σχεδίου δράσης i2010 για το 2007).

18 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των λόγων χρήσης του διαδικτύου και του βαθμού εθισμού εργαζομένων. Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι: 1.Λειτουργούν οι δημογραφικές μεταβλητές: φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, σαν προβλεπτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου σε εργαζόμενους; 2. Υπάρχει επίδραση της πρότερης εμπειρίας στη χρήση υπολογιστή και της ενδεχόμενης ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς, στην ανάπτυξη παθολογικής χρήσης του Διαδικτύου σε εργαζόμενους; Η μέθοδος που επιλέχτηκε για την συγκεκριμένη έρευνα είναι η ποσοτική. Συμμετείχαν 120 άτομα, όλοι τους χρήστες Διαδικτύου και κυρίως υπήρξε ένας προσανατολισμός να είναι χρήστες του Internet εργαζόμενοι Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τον μήνα Νοέμβριο - Δεκέμβριο τα ερωτηματολόγια. Το δείγμα επιλέχθηκε με τυχαία δειγματοληψία σε πανελλαδικό επίπεδο και επιπλέον το δείγμα έπρεπε να αποτελείται από ενήλικες

19 Όπως σε κάθε μελέτη, έτσι και στη συγκεκριμένη, αντιμετωπίστηκαν διάφορες δυσκολίες και περιορισμοί. Τέτοιες ήταν οι παρακάτω: 1. Το μέγεθος του δείγματος ήταν περιορισμένο, άρα τα συμπεράσματα δε μπορούν να γενικευθούν σε μεγάλο δείγμα ή πληθυσμό, γιατί αφορούν το συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 2. Στη συγκεκριμένη μελέτη εφαρμόστηκε σκόπιμη δειγματοληψία, η οποία επιτρέπει τη χρησιμοποίηση όλων των υποκειμένων τα οποία είναι διαθέσιμα μέχρι να συγκεντρωθεί το μέγεθος του δείγματος που επιθυμεί ο ερευνητής. Ως μέγεθος δειγματοληψίας θεωρείται φτωχή μέθοδος προσέγγισης του δείγματος διότι μειώνεται η αξιοπιστία της έρευνας και υπάρχει πιθανότητα το δείγμα να μην είναι αντιπροσωπευτικό

20 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ   Το ερωτηματολόγιο περιείχε κάποιες ερωτήσεις με στόχο να αντληθούν τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού του δείγματος. Για την διερεύνηση των υποθέσεων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα GPIUS, η οποία είναι η ελληνική παθολογική κλίμακα του διαδικτύου από την οποία εξάγονται πέντε τιμές που αντιστοιχούν στους πέντε παράγοντες του εργαλείου: Παράγοντας 1 (12 προτάσεις- δυσπροσαρμοστικές γνωσίες) Παράγοντας 2 (10 προτάσεις – υπερβολική χρήση/ αδυναμία ελέγχου ενόρμησης) Παράγοντας 3 (9 προτάσεις – ρύθμιση συναισθήματος) Παράγοντας 4 (5 προτάσεις – εξάρτηση από το διαδίκτυο) Παράγοντας 5 (6 προτάσεις – αυτοεικόνα)

21 ΑΝΑΛΥΣΗ Το σύνολο του δείγματος που ερωτήθηκε για τους σκοπούς της μελέτης αποτελείται από 120 άτομα. Από αυτά τα 73(60,8 %) ήταν γυναίκες και τα 47 (39,2 %) άνδρες. Με μικρότερη ηλικία των 19 ετών και μεγαλύτερη των 62 ετών και μέσο όρο την ηλικία των 36 ετών. Το εκπαιδευτικό επίπεδο του δείγματος έχει ως εξής: 17% έχει υποχρεωτική εκπαίδευση, το 36,7% είναι απόφοιτοι λυκείου, το 14,2% είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ, το 25% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και 22,5% απάντησε ότι έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση του δείγματος το 38,3% είναι άγαμοι/ες με σχέση, το 17,5% είναι άγαμοι/ες χωρίς σχέση, το 26,7% είναι έγγαμοι /ες με παιδιά, το 12,5% είναι έγγαμοι/ες χωρίς παιδιά και το 5% είναι διαζευγμένοι/ες. Το 15% του δείγματος είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 10,8% είναι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, το 40% είναι δημόσιοι υπάλληλοι, και το 33,3% είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι .

22 Σε σχέση με την εργασιακή θέση του δείγματος το 2,5% ανήκει στην ανώτατη διοίκηση, το 20,8% στο διοικητικό προσωπικό, το 65% στο εξειδικευμένο – επιστημονικό προσωπικό και το 8,3% στο εκπαιδευόμενο – ανειδίκευτο προσωπικό. Το 15% του δείγματος μένει μόνο του, το 25,8% με την πατρική οικογένεια, το 15,8% με σύντροφο, το 2,5% με συγκάτοικο και το 40,8% με την οικογένειά του. Το 66,7% του δείγματος κάνει χρήση του διαδικτύου στην εργασία σε αντίθεση με το 33,3% που δεν κάνει. Το 30% του δείγματος κάνει χρήση μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα, το 36,7% από 5 έως 15 ώρες, το 15,8% από 15 έως 30 ώρες και το 17,5 από 30 ώρες και πάνω. Το 91,7% του δείγματος έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι, το 5,8% από την εργασία-σχολή και το 2,5% από internet café. Το 56,7% του δείγματος έχει ευρυζωνική σύνδεση (DSL), το 26,7% dial -up ISDN (ψηφιακή) σύνδεση και το 16,7% dial- up PSTN (αναλογική) σύνδεση.

23 Στην ερώτηση για το πότε συνδέονται στο διαδίκτυο, το 52,5 % απάντησε τα πρωινά και κατά την διάρκεια της ημέρας. Στην ερώτηση ποιος είναι ο κύριος λόγος που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο το 35% του δείγματος απάντησε η μάθηση, το 27,5% ενημέρωση με τις εξελίξεις σε θέματα που τους αφορούν και το 15% η επικοινωνία με φίλους που είναι μακριά. Το 86,7% του δείγματος ότι δεν είχε ποτέ κάποιο πρόβλημα με την χρήση του διαδικτύου σε αντίθεση με το 13,3% που αντιμετώπισε.

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το δείγμα μας αποτελείται από 120 εργαζομένους
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   Το δείγμα μας αποτελείται από 120 εργαζομένους. Η έρευνά δεν μας έδωσε σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα. Τόσο λόγω του μεγέθους του δείγματος , που αφορά συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων (120) , όσο και λόγω της μεθόδου προσέγγισης του δείγματος. Συγκεκριμένα βρέθηκε ότι το φύλο έχει σχέση με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου/αδυναμία ελέγχου ενόρμησης. Επίσης βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της αδυναμίας ελέγχου ενόρμησης και τέλος βρέθηκε υψηλή θετικά συνάφεια μεταξύ του βαθμού εξάρτησης στο διαδίκτυο και των ωρών χρήσης του διαδικτύου. Δηλαδή όσες περισσότερες ώρες έχει το άτομο στο διαδίκτυο τόσο περισσότερη αδυναμία έχει ελέγχου της ενόρμησης.

25 Το διαδίκτυο αποτελεί μια πηγή ανεξάντλητης πληροφορίας αλλά και πολυάριθμων πιθανών δραστηριοτήτων που προσφέρονται στον χρήστη. Η δραστηριότητα που θα επιλέξει για την απασχόληση του, ο κάθε χρήστης, είναι εμφανής από την ιστοσελίδα στην οποία θα επιλέξει να συνδεθεί. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι οι ιστοσελίδες που επιλέγουν οι εργαζόμενοι είναι κυρίως η μάθηση και η ενημέρωση στις εξελίξεις. Επισκέπτονται ιστοσελίδες για την ενημέρωσή τους τόσο για θέματα γενικού ενδιαφέροντος όσο και για θέματα που αφορούν στην επιστήμη τους. Τα αποτελέσματα αυτά μας οδηγούν στην διαπίστωση, ότι ο χρόνος που περνούν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο οι εργαζόμενοι, δεν παρουσιάζει σαφή διάκριση μεταξύ παραγωγικού ή μη. Επιπρόσθετα, αν τα παραπάνω συνδυαστούν και με τον σχετικά αρκετό ελεύθερο χρόνο που έχει ο μέσος εργαζόμενος είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο, σιγά - σιγά καταλαμβάνει τόσο τον δημιουργικό χρόνο όσο και τον χρόνο ψυχαγωγίας του μέσου χρήστη. Παράλληλα, σε κάποιους εργαζόμενους παρέχονται ευκολίες πρόσβασης στο διαδίκτυο (στο χώρο εργασίας τους)τόσο όσον αφορά τη σύνδεση τους σε αυτό όσο και στην ύπαρξη υπολογιστών για χρήση ακόμα και σε αυτούς τους εργαζόμενους που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αγοράς υπολογιστή αν και το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην παρούσα μελέτη δηλώνει ότι διαθέτει προσωπικό υπολογιστή.

26 Η χρήση βέβαια των υπολογιστών και κατ’ επέκταση η χρήση του διαδικτύου από τους εργαζόμενους δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών τους γεγονός που διαφαίνεται από το αυξημένο ποσοστό εκείνων που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι οι εργαζόμενοι που διαθέτουν προσωπικό υπολογιστή εμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό στην κατηγορία του Παθολογικού Χρήστη του Διαδικτύου. Αυτό επιβεβαιώνει την άποψη πως η μεγαλύτερη ‘παγίδα’ στο να γίνει κανείς παθολογικός χρήστης του διαδικτύου κρύβεται στην άμεση και εύκολη αλλά και πολύωρη πρόσβαση, που χαρακτηρίζει αυτό το μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης. Τέλος όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας να σημειωθεί ότι ενώ μπορεί να φαίνεται από τα αποτελέσματα πως το μεγαλύτερο ποσοστό των Χρηστών του Διαδικτύου είναι γυναίκες, αυτό είναι πλασματικό καθώς η σύνθεση του δείγματος έγινε τυχαία.

27 Οι λόγοι που οδηγούν στην δημιουργία αυτής της παθολογικής σχέσης μεταξύ των εργαζομένων και του διαδικτύου, είναι πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους. Η ευκαιρία να επικοινωνήσουν, σε πραγματικό ή μη χρόνο, να ανταλλάξουν απόψεις ή και να παίξουν ένα παιχνίδι, με ανθρώπους από όποιο μέρος του πλανήτη θελήσουν, φαίνεται να είναι ένας από τους σοβαρότερους λόγους που οι συμμετέχοντες επιλέγουν το διαδίκτυο. Όταν είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο οι χρήστες αυτοί νιώθουν κοινωνικοί, επιθυμητοί, ξεχνούν πιθανά προβλήματα που μπορεί να τους απασχολούν και μέσω αυτής της διαδικασίας αποβάλλουν το άγχος ή την στεναχώρια που μπορεί να νιώθουν. Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εκτός από ένα εξαιρετικό μέσο επικοινωνίας, το διαδίκτυο είναι και ένα ισχυρότατο μέσω ενημέρωσης. Ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για όποιο γεγονός κι αν επιθυμεί, άσχετα με το πόσο μακριά συμβαίνει, ενώ έχει άμεση και κυρίως εύκολη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία. Φαίνεται πως ενώ στον διαδικτυακό τόπο οι χρήστες νιώθουν κοινωνικοί και ήρεμοι, επιλέγουν να συνδεθούν κυρίως όταν νιώθουν απομονωμένοι ή αγχωμένοι ή όταν βρίσκονται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Επομένως υιοθετούν μια αντικοινωνική συμπεριφορά στις μη-διαδικτυακούς συναναστροφές τους, αναπληρώνοντας αυτό το κοινωνικό ‘κενό’ με μια έντονη διαδικτυακή ζωή

28 ΣΥΖΗΤΗΣΗ   Τα τελευταία χρόνια, έρευνες στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικές με την χρήση του διαδικτύου, δείχνουν ότι η εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα ορισμένων χρηστών (Ferris ,1997. Young ,1997-c. Young ,2004). Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Young το 1998 σε παθολογικούς χρήστες του διαδικτύου, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μπορεί να υπάρξουν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες από τους ίδιους τους χρήστες να περικόψουν το χρόνο που ξοδεύουν στον υπολογιστή, να αρνηθούν την ύπαρξη του προβλήματος, να εμφανίσουν μια ανικανότητα στο να ελεγχθεί αυτή η συμπεριφορά, η οποία εντείνει τα ζητήματα με την οικογένεια και τους φίλους, δημιουργώντας προστριβές ( Young 1998). Μεγάλη σημασία παρουσιάζει επίσης το αίσθημα της κοινωνικοποίησης που παρέχει το διαδίκτυο, καθώς εξασφαλίζει επικοινωνία με χιλιάδες άλλους χρήστες ανά τον κόσμο, ακόμα και σε εκείνους που στον «πραγματικό» κόσμο νιώθουν ή είναι απομονωμένοι, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγεί και το συναίσθημα ευχαρίστησης που συχνά συνοδεύει εκείνους που συνδέονται, κυρίως όταν νιώθουν απομονωμένοι ή σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση (Davis, 2001).

29 Οι σημαντικότερες (θετικές) επιδράσεις από την εισαγωγή και ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών αφορούν την διαρκή και άμεση πληροφόρησή του ατόμου, την δυνατότητα εκπαίδευσης (elearning), τις δυνατότητες στον τομέα της απασχόλησης (τηλεργασία κλπ) και τέλος στην άμεση επικοινωνία του με άλλα άτομα. Δεν θα μπορούσαμε όμως να αγνοήσουμε και τις αρνητικές επιδράσεις που έχουν να κάνουν με τον ανεξέλεγκτο όγκο πληροφόρησης που πολλές φορές είναι εις βάρος του ατόμου, με την απομόνωση και αποξένωσή του από το κοινωνικό σύνολο και τέλος με την απώλεια της άμεσης επαφής και των ανθρώπινων συναισθημάτων. Παρ’ όλα αυτά θεωρούμε ότι οι θετικές επιδράσεις είναι πολύ περισσότερες και αν σωστά αξιοποιηθούν, θα είναι εις όφελος όχι μόνον του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα


Κατέβασμα ppt "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google