Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θαλάσσια οικοσυστήματα 03.12.2014. Πετρελαϊκή ρύπανση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θαλάσσια οικοσυστήματα 03.12.2014. Πετρελαϊκή ρύπανση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θαλάσσια οικοσυστήματα 03.12.2014

2 Πετρελαϊκή ρύπανση

3

4 Διαδρομές ναυτικού εμπορίου

5

6 1 US beer barrel = 117,34 liters

7 ΚΟΛΠΟΣ ΜΕΞΙΚΟΥ 2010

8

9

10 Εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου

11 Ο Κόλπος του Μεξικού καλύπτει 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα.

12 Η Μεσόγειος θάλασσα καλύπτει 2.5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα

13

14

15 3.858 εξέδρες

16 http://www.econews.gr/ «…Σε διακανονισμό ρεκόρ ύψους 7,8 δισ. δολαρίων κατέληξαν η ΒΡ και 100.000 θύματα που επλήγησαν από την τεράστια οικολογική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού, μετά την έκρηξη στην εξέδρα άντλησης πετρελαίου «Deepwater Horizon», στις 20 Απριλίου του 2010…»

17 ΤΟ ΒΗΜΑ, 18.4.2012, Α31 «…Τα καθαρά κέρδη της BP το έτος 2011 ήταν 24,9 δισ. Δολάρια…»

18 Εξόρυξη συμβατικών υδρογονανθράκων Επί εδάφους Υπεράκτια

19 Επί εδάφους

20

21

22

23

24 Υπεράκτια (off shore)

25

26

27 Εξόρυξη μη συμβατικών υδρογονανθράκων

28

29

30

31 …άλλο σημείο …άλλο σημείο Σεισμογενής περιοχή, ορυχεία, ρήγματα, Εκλύσεις δραστηριότητας Ανεξέλεγκτες εκλύσεις μεθανίου

32 less demanding enviromental standards!

33 PRESTIGE 2002

34 Prestige

35

36

37 Απόστολος Μαγγούρας

38 Prestige

39

40

41

42

43

44

45 Αρχή διακινδύνευσης Α. 191 ΙΙ ΣυνθΕΕ

46 REACH δελτίa δεδομένων ασφαλείας

47 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

48 ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

49 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

50 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

51 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

52 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

53 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

54 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

55 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

56 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

57 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

58 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες/ (12.1. Τοξικότητα)

59 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες/ (12.1. Τοξικότητα) ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

60 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες/ (12.1. Τοξικότητα) ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

61 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες/ (12.1. Τοξικότητα) ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

62 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες/ (12.1. Τοξικότητα) ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

63 Σαντορίνη 2007

64

65

66

67

68

69 Εξυγίανση βάσει REACH

70 Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρίας

71 Εξυγίανση βάσει REACH Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρίας Ευθύνη κυβερνήτη

72 Εξυγίανση βάσει REACH Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρίας Ευθύνη κυβερνήτη Ευθύνη λιμενικού

73 Εξυγίανση βάσει REACH Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρίας Ευθύνη κυβερνήτη Ευθύνη λιμενικού Χαρακτηρισμός ως απόβλητο

74 Εξυγίανση βάσει REACH Ευθύνη πλοιοκτήτριας εταιρίας Ευθύνη κυβερνήτη Ευθύνη λιμενικού Χαρακτηρισμός ως απόβλητο Αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει»

75 Αριθμός απόφασης 464/2014 ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

76 Δήμος Θήρας κατά LOUIS HELLENIC CRUISES

77 Δέχεται εν μέρει αγωγή Υποχρεώνει να προβούν σε ανέλκυση ναυαγίου Επιβάλλει δικαστική δαπάνη Επιβάλλει πρόστιμο 8.000.000 €

78 Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Louis Hellenic Cruises εισέπραξε από την ασφάλεια το ποσό των 55 εκατομμυρίων δολαρίων για ολική απώλεια του πλοίου.

79

80

81


Κατέβασμα ppt "Θαλάσσια οικοσυστήματα 03.12.2014. Πετρελαϊκή ρύπανση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google