Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aναστολείς φωσφοροδιεστερασών PDEs

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aναστολείς φωσφοροδιεστερασών PDEs"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aναστολείς φωσφοροδιεστερασών PDEs

2 Φωσφοδιεστεράσες- Υδρολάσες, PDEs : o ρόλος τους
Από την άποψη της θεραπευτικής ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές που αναφέρονται να διασπούν τους αντίστοιχους δεσμούς των κυκλικών μονοφωσφορικών νουκλεοτιδίων. cAMP cGMP

3 Η καταλυτική περιοχή περιλαμβάνει μια βαθιά λιπόφιλη κοιλότητα που αποτελείται από: την Μ περιοχή όπου συνδέoνται τα μέταλλα, την λιπόφιλη περιοχή (Η) έναν πυρήνα-εσωτερικό τμήμα- κοιλότητα Q και ένα σκέπασμα L. Το υπόστρωμα κατευθύνεται σε μια υποδοχή-κοιλότητα βάθους 10 Å με πολύ στενό είσοδο που ανοίγει στο βάθος και τελικό διαθέσιμο όγκο > 300 Å3 Η adenylocyclase ενεργοποιείται από την άφιξη π.χ. επινεφρίνης, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος

4 ελέγχουν και ρυθμίζουν τον μυϊκό τόνο Ανταγωνίζονται μεταξύ τους
Αδενοσυλο-3’, 5’-κυκλικό μονοφωσφορικό ή cAMP Γουανοσυλο-3’, 5’-κυκλικό μονοφωσφορικό ή cGMP δευτερογενείς μεταβιβαστές στο σηματοδοτικό μονοπάτι ελέγχουν και ρυθμίζουν τον μυϊκό τόνο Ανταγωνίζονται μεταξύ τους π.χ. το cGMP ανταγωνίζεται την θετική ινοτρόπο δράση του cAMP και των κατεχολαμινών στην καρδιά & αναστέλλει την αντλία ιόντων ασβεστίου (L-type Ca2+ current)

5 Άλλες οικογένειες: Φ ωσφολιπάσες C & D, Αυτοταξίνη, σφιγκομυελισίνη,
DNases, RNases, Ενδονουκλεάσες

6

7 Την εξειδίκευση υποστρώματος Την συγγένεια
Οι PDEs αποτελούν μέλη μιας υπεροικογένειας ισοενζύμων που υποδιαιρείται σε 9 ή πιθανόν 11 υπο-οικογένειες εντοπίζονται στο διαλυτό κυτοσολικό κλάσμα των περισσοτέρων ιστών αναστέλλονται από την καφεϊνη και την θεοφυλλίνη, ενισχύοντας το αποτέλεσμα της δράσης της επινεφρίνης η δράση εξαρτάται από την παρουσία ιόντων Mg & Zn σε μερικούς ιστούς η παρουσία των ιόντων ασβεστίου τροποποιεί τη δράση Διακρίνονται με βάση : Την εξειδίκευση υποστρώματος Την συγγένεια Την ευαισθησία σε co- factors Την ομοιότητα και ευαισθησία σε ανάλογα φάρμακα

8 Δρουν απενεργοποιώντας τα κυκλικά νουκλεοτίδια cAMP και cGMP.
Η απενεργοποίηση των κυκλικών νουκλεοτιδίων από τις φωσφοδιεστεράσες, με υδρόλυση του 3'- φωσφοδιεστερικού δεσμού που περιέχουν, τα μετατρέπει στα αντίστοιχο μη ενεργά 5'- μονοφωσφορικά νουκλεοτίδια. Επιφέρει μείωση της δραστηριότητας των πρωτεϊνικών κινασών και την αναστολή των δραστηριοτήτων τους. Αυτό επιδρά στη φλεγμονή

9 Οι PDEs αποτελούν στόχο στον σχεδιασμό φαρμάκων για την αντιμετώπιση των:
Καρδιακής ανεπάρκειας Κατάθλιψης Άσθματος Φλεγμονής Στυτικής δυσλειτουργίας.

10 Αναστολείς PDEs σε χρήση Iσομορφή PDEs motapizone rolipram
III rolipram IV Zardaverine II, IV Sildenafil (Viagra) V zaprinast Tadalafil (cialis) Lilly Ανάλογα μόρια έχουν εντοπισθεί σε συμπληρώματα διατροφής

11 Αναστολείς PDEs σε χρήση
Iσομορφή PDEs Vardenafil (levitra) Bayer Ανάλογα μόρια έχουν εντοπισθεί σε συμπληρώματα διατροφής

12 φωσφοδιεστεράση – 4 H Φωσφοδιεστεράση 4 (PDE4) είναι ένα από τα κύρια υδρολυτικά ένζυμα που απενεργοποιούν το κυκλικό AMP στα φλεγμονώδη και ανοσορρυθμιστικά κύτταρα. Η ευρύτητα των φλεγμονωδών μηχανισμών, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της PDE4, την καθιστά ελκυστικό θεραπευτικό στόχο. Η ομάδα της φωσφοδιεστεράσης-4 έχει βρεθεί οτι έχει τη μεγαλύτερη χημική συγγένεια με το cAMP Σήμερα στη θεραπευτική πράξη μόνο οι c-AMP PDE-4 αναστολείς είναι εκλεκτικοί

13 Aναστολείς της PDE4 Οι αναστολείς της PDE4 παρουσιάζουν σε in vitro και in vivo μελέτες ευρεία αντι-φλεγμονώδη δραστηριότητα, μείωση της μικροαγγειακής διαπερατότητας, καταστολή της απελευθέρωσης κυτταροκινών και χημειοκινών από φλεγμονώδη κύτταρα, μείωση της παραγωγής οξειδωτικών μορίων. Xρήση κατά της ΧΑΠ

14 (1)Αναστολείς PDEs 4 Η ενεργός περιοχή του ενζύμου είναι μεγάλη 440Ǻ3, δίνοντας την δυνατότητα σε διάφορους αναστολείς να επιδείξουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης με το ενεργό κέντρο. Χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι: rolipram και ανάλογα (μειονέκτημα ο έμετος), nitraquazone και ξανθίνες σαν αντιασθματικά και αντιφλεγμονώδη

15 Δοκιμασίες για αντιφλεγμονώδη δράση-ανεπιθύμητες γαστρεντερικές διαταραχές. Καταστολή της παραγωγής TNF-α Πρωτότυπος PDE-4 αναστολέας zardaverine rolipram

16 Οι κύριοι αναστολείς PDE4
είναι το cilomilast και το roflumilast το τελευταίο να θεωρείται πιο εκλεκτικό και με μεγαλύτερο θεραπευτικό εύρος Roflumilast ( Daxas, Daliresp)

17

18 Cilomilast-Ariflo GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

19 (2) Αναστολείς PDEs 4 από την παρατήρηση της δράσης της διαζεπάμης
Βενζοδιαζεπίνες

20 Παράγωγα ξανθινών, μη εκλεκτικοί αναστολείς των PDEs I-IV.
Η 8-φαινυλο και η 8-κυκλοπεντυλο διμεθυλο-ξανθίνες ιδιαίτερα βρέθηκε να παρουσιάζουν συγκρίσιμη αναστολή προς την rolipram (PDE IV) Οι ξανθίνες φαίνεται να επηρεάζουν τον μηχανισμό της φλεγμονής μέσω της PDE IV αναστολής

21 πολύ μικρή ανασταλτική δράση στις PDEs
εκλεκτικότητα για τον Α1 υποδοχέα H εκλεκτικότητα στη δράση Α1/PDEs: καθορίζεται από τον όγκο του υποκαταστάτη στη θέση 8

22 Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης 3
Cilostazol- παράγωγο κινολίνης Αγγειοδιαστολή, αντιπηκτική δράση, αναστολή συγκόλλησης αιμοπεταλίων

23 Αναστολείς PDE III/IV-(1)Διπυριδινικά παράγωγα
Χρησιμοποιούνται για μικρού χρόνου θεραπεία σοβαρών καρδιακών παθήσεων Αναστολείς PDE III/IV-(1)Διπυριδινικά παράγωγα Εκδηλώνουν πολύ μικρή ανασταλτική δράση στις PDEs . H αμρινόνη (1) και η μιλρινόνη (2) προκαλούν θετική ινοτρόπο δράση. Χρησιμοποιούνται για την αγγειοδιασταλτική τους συμπεριφορά. Μιμούνται δομικά και ηλεκτρονιακά χαρακτηριστικά του υποστρώματος c-AMP και του ενζύμου στην ενεργή περιοχή

24 Αμρινόνη (1984) : η χρήση της συνδυάζεται με δυσάρεστη γεύση, άσχημη αναπνοή και ξηρό δέρμα. Η σύνθεση της αποτελεί εφαρμογή Phase-Transfer Catalysis

25 Εκτός της αμρινόνης (1) & μιλρινόνης (3) αναφέρονται η ενοξιμόνη (2), και η ινδολιδάνη (4) που δεν έχουν διπυριδινικά χαρακτηριστικά. Ενοξιμόνη: η χρήση της συνδυάζεται με ολιγουρία & θρομβοφλεβίτιδα στο σημείο της εφαρμογής της ένεσης.

26 (2) Φθαλαζινόνες αναστολείς PDEs III/IV
Κύριο δομικό χαρακτηριστικό αποτελεί το κατεχολικό αιθερικό οξυγόνο στην θέση 3-. Είναι απαραίτητο για την σύζευξη μέσω δεσμών Η, με το ένζυμο. Οι υποκαταστάτες στη θέση 3- κάνουν υδρόφοβη σύνδεση Στην 4-θέση μόνο μικρές λιπόφιλες και όχι πολικές ομάδες (προτιμητέα η μεθοξυ –ομάδα

27 Η πράσινη περιοχή είναι για τις λιπόφιλες αλληλεπιδράσεις

28 Αναστολείς PDEs V Στυτική δυσλειτουργία Πνευμονική υπέρταση
Κατά την διαδικασία της στύσης απελευθερώνεται ΝΟ Με την απελευθέρωση του ΝΟ ενεργοποιείται η γουανόσυλο- κυκλάση αυξάνοντας τα επίπεδα του cGMP. Ενεργοποίηση κινάσης που ρυθμίζει την επαναπρόσληψη των Ca2+ Χάλαση των λείων μυικών ινών των αγγείων-αγγειοδιαστολή Αύξηση της ροής του αίματος Διάταση

29 Σύνθεση Viagra και αναλόγων

30 Αναστολείς PDEs VΙΙ Μόνο-υποκατάσταση (m- ογκώδεις υποκαταστάτες).
Δομικά χαρακτηριστικά Μόνο-υποκατάσταση (m- ογκώδεις υποκαταστάτες). Η p-υποκατάσταση οδηγεί σε PDE III αναστολή. Λιποφιλικότητα Σύνδεση μεταξύ του ετεροκυκλικού συστήματος και του Ν1.

31 cAMP, PDEs & φλεγμονή Η ενδοκυτταρική αύξηση του c-AMP αναστέλλει την λειτουργία κυττάρων που εμπλέκονται στη διαδικασία της φλεγμονής αναπτύσσεται νέα στρατηγική στην αντιμετώπιση του άσθματος μέσω του σχεδιασμού αναστολέων PDEs. Στόχους αποτελούν η PDE-4 (λευκοκύτταρα) και η PDE-7 (Τ-λευκοκύτταρα)

32 Πιθανοί μηχανισμοί εκδήλωσης της αντιφλεγμονώδους δράσης των αναστολέων των PDEs
αναστολή απελευθέρωσης μεταβιβαστών φλεγμονής/κυτοκινών αναστολή ενεργοποίησης των λευκοκυττάρων και της μετανάστευσης τους αναστολή στην έκφραση και ρύθμιση των κυττάρων επαγωγή της απόπτωσης και των κυτοκινών διέγερση στην απελευθέρωση των ενδογενών στεροειδών και κατεχολαμινών


Κατέβασμα ppt "Aναστολείς φωσφοροδιεστερασών PDEs"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google