Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 - Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 - Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 - Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015 Παναγιώτα Ζαρή

2 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Δικαιούχοι Φοιτητές όλων των κύκλων Ανώτερης Εκπαίδευσης προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, αποφοίτων στο πρώτο έτος αποφοίτησης, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών με αναπηρίες Διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και προσωπικού με αναπηρίες Η κινητικότητα γίνεται σε άλλη χώρα από αυτή του οργανισμού αποστολής ή της μόνιμης διαμονής

3 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβάλλονται αιτήσεις από: Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα (HEI) που έχουν λάβει τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus (ECHE) και είναι σε χώρες του Προγράμματος Consortia Κινητικότητας (που έχουν HE Mobility Consortium Certificate) Σημειώσεις: Το Ίδρυμα υποβάλλει μόνο του αλλά και μέσα από Consortium (no double funding) Οι φοιτητές και το προσωπικό ανώτερης εκπαίδευσης δεν μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση επιχορήγησης

4 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Κινητικότητα Φοιτητών για σπουδές (από το δεύτερο έτος) για κατάρτιση/εργασία (από το πρώτο έτος) συνδυασμός των δύο σε μια κινητικότητα (3 μήνες min.) για απόφοιτους μέσα στο πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή τους Η κινητικότητα θα πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή (για κατάρτιση, αν είναι δυνατό) Learning Agreement για αναγνώριση Διαδικτυακή Γλωσσική προετοιμασία από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης (licenses or OS contribution)

5 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Κινητικότητα Φοιτητών Εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Short cycle, Bachelor EQF levels 5 and 6, Master EQF level 7, Doctoral level EQF level 8 and recent graduates) Διάρκεια: 3-12 μήνες για σπουδές, 2-12 μήνες για κατάρτιση Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε κινητικότητα μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, με μία ή περισσότερες κινητικότητες (παλιές κινητικότητες θα υπολογιστούν) Για φοιτητές ιατρικής μέχρι 24 μήνες, όμως για πρόγραμμα 1 κύκλου σπουδών

6 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χαρακτηριστικά Κινητικότητας Φοιτητές για σπουδές Τα 2 Ιδρύματα να έχουν ECHE Μεταξύ του Ιδρύματος αποστολής και του Ιδρύματος υποδοχής θα πρέπει να υπογραφεί Inter-institutional Agreement πριν την έναρξη της κινητικότητας Οι Συμφωνίες εκμάθησης (LA) να υπογράφονται πριν από την κινητικότητα (αναγνώριση) Οι φοιτητές πρέπει να λαμβάνουν ενημέρωση και βοήθεια από τα 2 Ιδρύματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα (γλώσσα, διαμονή)

7 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χαρακτηριστικά Κινητικότητας Φοιτητές για κατάρτιση Αν και τα 2 είναι ιδρύματα, να έχουν ECHE Επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά κέντρα, σχολεία, ινστιτούτα, κέντρα ΕΕΚ και ενηλίκων, κ.α. Οι Συμφωνίες κατάρτισης (LA) να υπογράφονται πριν από την κινητικότητα (αναγνώριση) Οι φοιτητές πρέπει να λαμβάνουν ενημέρωση και βοήθεια από το Ίδρυμα υποδοχής και τον οργανισμό αποστολής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα (κανονισμούς εργασίας, γλώσσα, διαμονή)

8 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Διαδικτυακή Γλωσσική Προετοιμασία Υποστήριξη για γλωσσική προετοιμασία μόνο για κινητικότητα διάρκειας πέραν των 2 μηνών Υποστήριξη για τη γλώσσα διδασκαλίας ή κατάρτισης (όχι για τη γλώσσα της χώρας υποδοχής) On-line language courses για έξι γλώσσες (EN, FR, DE, ES, IT, ΝL) Για τα οn-line language courses, θα παραχωρούνται «άδειες» συμμετοχής, τις οποίες η Εθνική Υπηρεσία θα κατανέμει στα ιδρύματα (θα ζητούνται κατά την υποβολή αίτησης) Θα γίνεται αξιολόγηση πριν και μετά την κινητικότητα (υποχρεωτικά), παρακολούθηση της γλώσσας (προαιρετικά) (Βεβαίωση με το επίπεδο γνώσης-βάσει του European Language Framework)

9 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Κινητικότητα Προσωπικού για διδασκαλία ή κατάρτιση Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία ή άλλου προσωπικού και καθηγητών για κατάρτιση, ή περίοδο «σκιώδους εργασίας» (job shadowing) ή «παρατήρησης» ( observation) στο εξωτερικό Δεν είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε συνέδρια Από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (εκτός του ταξιδίου) για κινητικότητα προς Ευρωπαϊκές χώρες (ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας 8 ώρες ανά εβδομάδα) Εισερχόμενοι εκπαιδευτές από εταιρείες/επιχειρήσεις. Τα έξοδα θα καλύπτονται από το Ίδρυμα Υποδοχής (κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία)

10 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χαρακτηριστικά Κινητικότητας Κινητικότητα Προσωπικού για διδασκαλία ή κατάρτιση Για συνεργασία 2 Ιδρυμάτων με στόχο τη διδασκαλία χρειάζεται τα 2 Ιδρύματα να έχουν ECHE και να υπογράψουν Inter-institutional Agreement πριν την έναρξη της κινητικότητας Για εισερχόμενους εκπαιδευτές επιλέξιμοι οργανισμοί αποστολής είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί, επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά κέντρα, σχολεία, ινστιτούτα, κέντρα ΕΕΚ και ενηλίκων, κ.α. Η Συμφωνία κινητικότητας (Mobility Agreement) πρέπει να υπογράφεται πριν από την κινητικότητα

11 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Επιχορήγηση προς τα Ιδρύματα Έξοδα ταξιδίου: Μοναδιαίο κόστος (unit cost) ανάλογα με την απόσταση (distance bands – European rates) Έξοδα διαβίωσης: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τη διάρκεια (μέρες ή μήνες – National rates: Η Εθνική Υπηρεσία ή/και το Ίδρυμα δικαιούται να μειώσει το Ευρωπαϊκό maximum rate στο ποσοστό που επιθυμεί ανάλογα με τη ζήτηση) Οργανωτικά έξοδα: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τον αριθμό κινητικοτήτων (European rates)

12 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Οργανωτική Υποστήριξη (ΟS) Μέχρι 100 συμμετέχοντες 350 ευρώ ανά συμμετέχοντα Πέραν των 100 συμμετεχόντων 200 ευρώ ανά συμμετέχοντα Η Οργανωτική Υποστήριξη καλύπτει όλα τα έξοδα του γραφείου κινητικότητας και γλωσσική προετοιμασία Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι όλοι οι εξερχόμενοι φοιτητές και προσωπικό, εισερχόμενοι εκπαιδευτές και zero grant participants

13 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χρηματοδότηση Κινητικότητας Φοιτητών (1-2) Χώρες ομάδας 1 (υψηλό κόστος ζωής): Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία Χώρες ομάδας 2 (μέτριο κόστος ζωής): Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Τουρκία Χώρες ομάδας 3 (χαμηλό κόστος ζωής): Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, FYROM

14 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χρηματοδότηση Κινητικότητας Φοιτητών (2-2) Προς χώρες της ομάδας 1 επιχορήγηση 750 ευρώ το μήνα Προς χώρες της ομάδας 2 επιχορήγηση 700 ευρώ το μήνα Προς χώρες της ομάδας 3 επιχορήγηση 650 ευρώ το μήνα Επιπλέον θα πάρουν στήριξη για τα έξοδα ταξιδίου ως εξής: Απόσταση μεταξύ 100 και 499 ΚΜ 180 ευρώ κατά φοιτητή Απόσταση μεταξύ 500 και 1999 ΚΜ 275 ευρώ κατά φοιτητή Απόσταση μεταξύ 2000 και 2999 ΚΜ 360 ευρώ κατά φοιτητή Απόσταση μεταξύ 3000 και 3999 ΚΜ 530 ευρώ κατά φοιτητή Απόσταση μεταξύ 4000 και 7999 ΚΜ 820 ευρώ κατά φοιτητή Απόσταση 8000 ΚΜ και πάνω, 1100 ευρώ κατά φοιτητή

15 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χρηματοδότηση Κινητικότητας Προσωπικού (1-2) Πίνακας Α1.1. διαμονής, διατροφής ανά άτομο Προς Δανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία, Η.Β., από 80 μέχρι 160 ευρώ την ημέρα Προς Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία, από 70 μέχρι 140 ευρώ την ημέρα Προς Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, FYROM, από 60 μέχρι 120 ευρώ την ημέρα Προς Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία, από 50 μέχρι 100 ευρώ την ημέρα

16 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Χρηματοδότηση Κινητικότητας Προσωπικού (2-2) Έξοδα διαβίωσης: Unit cost Μέχρι τη 14 ην ημέρα δραστηριοτήτων: μέγιστο ποσό του πίνακα Α1.1. κατά ημέρα κατά άτομο (εκτός ημερών ταξιδίου) Μεταξύ 15 ης και 60 ης ημέρας δραστηριοτήτων: 70% του μέγιστου ποσού που αναγράφεται στον πίνακα Α1.1. κατά ημέρα κατά άτομο (εκτός ημερών ταξιδίου) Έξοδα ταξιδίου: (Βλ. προηγούμενο πίνακα ταξιδίου) Τα ποσά του πίνακα Α1.1 είναι δυνατό να καθοριστούν μεταξύ των min. max. με εντολή της Εθνικής Υπηρεσίας.

17 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Γενικές οδηγίες χρηματοδότησης: Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είτε αυτά ανήκουν στους φοιτητές είτε στο προσωπικό επιτρέπεται 100% κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών Τα Ιδρύματα πρέπει να ακολουθούν διαφανείς διαδικασίες διαχείρισης, επιλογής και χρηματοδότησης των δικαιούχων (οι δικαιούχοι πρέπει να γνωρίζουν πριν την αίτηση τους)

18 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (1-6) Στο URF θα υποβάλετε (upload): Έντυπο νομικής οντότητας - Legal entity form Δελτίο Τραπεζικών Στοιχείων - Financial identification form Πάνω από 60000 euro, έλεγχος χρηματοοικονομικής ικανότητας financial capacity documents Ως παράρτημα της αίτησης θα υποβάλετε (upload): Το “Declaration of Honour (αφού υπογραφεί, σφραγιστεί και σαρωθεί) Mandates (σε περίπτωση consortia)

19 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (2-6) Συνολική Διάρκεια Σχεδίου: 16 ή 24 μήνες Έναρξη δραστηριοτήτων: 1 Ιουνίου 2015 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 4 Μαρτίου 2015, 12:00 ώρα Βρυξελλών

20 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (3-6) B.1. “Applicant Organisation Full Legal Name” Το πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί αργότερα αυτόματα, όταν στο C.1 συμπληρωθούν τα στοιχεία του ιδρύματος (PIC) B.1. “Project Start Date” Η ημερομηνία έναρξης του Σχεδίου συμπληρώνεται αυτόματα και είναι η 1 η Ιουνίου 2015, ασχέτως αν η πρώτη κινητικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τον Ιούνιο B.1. “Project End Date” H ημερομηνία λήξης του Σχεδίου εισάγεται αυτόματα, όταν ο αιτητής επιλέξει τη συνολική διάρκεια του Σχεδίου που μπορεί να είναι 16 ή 24 μήνες

21 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (4-6) B.2. “National Agency of the Applicant Organisation” Επιλέγετε: CY01 (ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS) C.1. “Applicant Organisation” Εδώ θα βάλετε το PIC και τα πεδία θα συμπληρωθούν αυτόματα C.1.2. “Consortium” Εάν η απάντηση είναι θετική, αυτό σημαίνει ότι ο αιτητής οργανισμός είναι ο συντονιστής του Consortium. Με την επιλογή του “yes’ εμφανίζονται νέα πεδία, όπου θα πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία των υπόλοιπων ιδρυμάτων που αποτελούν το Consortium. Τα μέλη ενός Consortium πρέπει απαραίτητα να κατονομάζονται εντός της αίτησης

22 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (5-6) C.1.3. “Accreditation” Accreditation Reference: Εδώ θα εισαχθεί ο κωδικός αριθμός του ECHE C.1.4 – C.1.5 “Legal Representative” – “Contact Person” Δεν απαγορεύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του ιδρύματος και το πρόσωπο επικοινωνίας να είναι το ίδιο άτομο. Το πρόσωπο επικοινωνίας είναι αυτό στο οποίο θα απευθύνεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για διευκρινίσεις σχετικά με την αίτηση ή υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων/εντύπων, κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας της αίτησης

23 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων Υποβολή Αιτήσεων (6-6) D. Main Activities  D.1. Activities' Details Στην αίτηση θα συμπληρωθούν τα εξής:  O αριθμός κινητικοτήτων των φοιτητών και του προσωπικού  H συνολική διάρκεια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κινητικότητας ανά συμμετέχοντα  O αριθμός και συνολική διάρκεια των δραστηριοτήτων κινητικότητας που πραγματοποιηθήκαν τα προηγούμενα δύο χρόνια Πριν από την υποβολή της αίτησης, πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά το E.“Checklist”, για αποφυγή παραλήψεων

24 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 - Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google