Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (http://www.for.auth.gr)

2 ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά το έτος 1998 με την Υπουργική Απόφαση Β7/55/ (ΦΕΚ 739/ ). Έναρξη λειτουργίας: ακαδημαϊκό έτος Τίτλος του προγράμματος: «Π.Μ.Σ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στον κλάδο της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 εξειδικεύσεις με τα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα:

3 1η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ & ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ – ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 3η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 5η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4 Βελτίωσης Δασοπονικών
Δασικής Βοτανικής- Γεωβοτανικής Δασικής Εδαφολογίας Δασοκομίας Υλωρικής Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών

5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Γενική και Δασική Οικολογία Δασοκομίας ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Δασοκομία ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προστασία της Φύσης και Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου

6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασικής Γενετικής Δασοπονικών Ειδών

7 Δασική Εδαφολογία Δασικής Εδαφολογίας
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δασική Εδαφολογία Δασικής Εδαφολογίας

8 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Υλωρική ΥΛΩΡΙΚΗΣ

9 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Δασική Βοτανική και Γεωβοτανική Δασικής Βοτανικής

10 2η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ & ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ – ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Λιβαδικής Οικολογίας Δασικών Βοσκοτόπων Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

11 Οικολογία και Διαχείριση Ορεινών Βοσκοτόπων
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οικολογία και Διαχείριση Ορεινών Βοσκοτόπων Εργαστήρια: Λιβαδικής Οικολογίας και Διαχείρισης Βοσκοτόπων

12 Άγρια Πανίδα, Θηραματοπονία και Ιχθυοκομία των Ορεινών Υδάτων
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άγρια Πανίδα, Θηραματοπονία και Ιχθυοκομία των Ορεινών Υδάτων Εργαστήρια: Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

13 3η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Δασικής Οικονομικής Δασικής Βιομετρίας Δασικής Πληροφορικής Δασικής Πολιτικής Σπουδαστήριο Δασ. Αναψυχής, Περιβαλ. Αγωγής & Κοινωνιολογίας Δασικής Διαχειριστικής Και Τηλεπισκόπησης

14 3η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δασική Βιομετρία ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ

15 3η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δασική Διαχειριστική ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Δασική Αεροφωτογραφία

16 3η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δασική Πολιτική ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

17 3η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δασική Οικονομική ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δασική Πληροφορική ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γράφημα τάσης χρονοσειράς με επίδραση εποχικότητας Καείσα έκταση και δαπάνες κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών. Ελλάδα

18 Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων
Σχεδιαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων

19 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υδρολογικός Χειρισμός Λεκανών Απορροής

20 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Δασικές Κατασκευές Μηχανικών επιστημών και τοπογραφίας ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Δασική Οδοποιία και Δασικές Μεταφορές

21 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Τοπογραφία Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Δασικό Κτηματολόγιο

22 5η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Υλοχρηστικής Δασικής Τεχνολογίας

23 5η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Συγκομιδή δασικών προϊόντων ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗΣ

24 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ιδιότητες ξύλου ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗΣ

25 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Χημική και μηχανική κατεργασία ξύλου και προϊόντων του

26 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Λειτουργία Βιομηχανιών ξύλου ΔΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

27 6η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο: Η βέλτιστη στο διηνεκές φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή, διαχείριση και αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών φυσικών πόρων με τη μέγιστη δυνατή κοινωνική επίδραση.

28 ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) 2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) 3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (1)) (Υ) 4. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (1)* (Ε) 5. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (2)* (Ε) Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 6. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (2) (Υ) 7. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (3) (Υ) 8. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (4) (Υ) 9. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (3)* (Ε) 10. ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (4)* (Ε) Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29 1. Ερευνητική και συγγραφική μεθοδολογία (Υ)
1η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ - ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 1. Ερευνητική και συγγραφική μεθοδολογία (Υ) 2. Στατιστική και Τεχνικές δειγματοληψίας (Υ) 3α Υλωρική (Υ) ή 3β Ορεινά Εδάφη Διαχείριση, προστασία, βελτίωση και αποκατάσταση των λειτουργιών τους (Υ). 4. Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα (Ε) 5. Προστασία Γενετικών Δσικών Πόρων (Ε) 6. Αστικό και Περιαστικό Πράσινο (Ε) 7. Δασική Οικολογία (Ε) Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 8. Εφαρμοσμένη Δασοκομική και Αναδασώσεις (Υ) 9. Συστηματική και Ταξινόμηση Σπερματοφύτων (Υ) 10. Γενετική Πληθυσμών, Ποσοτική Γενετική, Εφαρμογή Γονιδιωματικής στη Βελτίωση, Ειδικά Θέματα Βελτίωσης (Υ) 11. Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου (Ε) 12. Γένεση και Ταξινόμηση Εδαφών (Ε) 13. Μοντέλα Πρόγνωσης Συμπεριφοράς Δασικών Πυρκαγιών (Ε) 14. Ειδικά Μαθήματα Γεωβοτανικής (Ε)

30 1. Ερευνητική και συγγραφική μεθοδολογία (Υ)
2η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ & ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ- ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 1. Ερευνητική και συγγραφική μεθοδολογία (Υ) 2. Στατιστική και Τεχνικές δειγματοληψίας (Υ) 3. Διαχείριση λιβαδικών οικοσυστημάτων (Υ) 4. Οικολογία και διαχείριση σπάνιων ειδών άγριας πανίδας (Ε) 5. Σχέση ρύπανσης των εσωτερικών υδάτων με υδρόβιους οργανισμούς (Ε) Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 6. Φυσιολογία Λιβαδικών Φυτών υπό Στρεσσογόνο Αβιοτικό Περιβάλλον (Ε) 7. Αγροδασολιβαδοπονία και περιβάλλον (Ε) 8. Ανόρθωση λιβαδικών οικοσυστημάτων (Ε) 9. Ανάλυση της αυξητικής και πληθυσμιακής δυναμικής του λιβαδικού οικοσυστήματος και τοπίου (Υ) 10. Ανάλυση σχέσεων ενδιαιτήματος-άγριας πανίδας (Υ) 11. Διαχείριση βιολογικών πόρων εσωτερικών υδάτων (Υ)

31 1. Ερευνητική και συγγραφική μεθοδολογία (Υ)
3η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 1. Ερευνητική και συγγραφική μεθοδολογία (Υ) 2. Στατιστική και Τεχνικές δειγματοληψίας (Υ) 3. Πληροφοριακά Συστήματα & Περιβάλλον (Υ) 4. Ανάλυση Παλινδρόμησης (Ε) 5. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος (Ε) Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 6. Οικονομική Αξιολόγηση Δασικών Επενδύσεων & Περιβαλλοντικών Αγαθών (Υ) 7. Περιβαλλοντική Πολιτική & Βιώσιμη Ανάπτυξη (Υ) 8. Προσαρμοστική Διαχείριση των Δασικών Οικοσυστημάτων (Υ) 9. Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση & Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας (Ε) 10. Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (Ε) 11. Ερμηνεία Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική Διδακτική (Ε)

32 1. Ερευνητική και συγγραφική μεθοδολογία (Υ)
4η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 1. Ερευνητική και συγγραφική μεθοδολογία (Υ) 2. Στατιστική και Τεχνικές δειγματοληψίας (Υ) 3. Στοχαστική Υδρολογία (Υ) 4. Αρχές και Μέθοδοι Δασοτεχνικής Διευθέτησης (Ε) 5. Δομικά Υλικά και Διαστασιολόγηση Δασικών Κατασκευών (Ε) Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 6. Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηματογράφησης (Υ) 7. Δίκτυα Διάνοιξης και Μεταφορών, Δασική Οδοποιία (Υ) 8. Κίνηση Φερτών Υλικών (Δημιουργία, μεταφορά, απόθεση) (Υ) 9. Εδαφομηχανικές Εφαρμογές και Μηχανήματα (Ε) 10. Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στις Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων (Ε) 11. Δασοτεχνικά, Υδρονομικά Έργα και Περιβάλλον (Ε)

33 1. Ερευνητική και συγγραφική μεθοδολογία (Υ)
5η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 1. Ερευνητική και συγγραφική μεθοδολογία (Υ) 2. Στατιστική και Τεχνικές δειγματοληψίας (Υ) 3. Μέθοδοι Έρευνας Συστημάτων Συγκομιδής Ξύλου (Υ) 4. Μικροτεχνικές Μέθοδοι στην Έρευνα της Δομής του Ξύλου (Ε) 5. Σύνθετα Προϊόντα Ξύλου – Τεχνολογία Παραγωγής, Ιδιότητες, Χρήσεις (Ε) Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (30 Π.Μ) 6. Σχέσεις Δομής με τις Ιδιότητες και τις Χρήσεις του Ξύλου (Υ) 7. Νέες Τεχνολογίες στην Επεξεργασία Ξύλου (Υ) 8. Τεχνολογία Κατασκευής Επίπλων (Υ) 9. Ο Παράγων Άνθρωπος σε Αρμονία με το Εργασιακό Περιβάλλον στη Δασοπονία και Ξυλοπονία (Ε) 10. Ποιοτικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Προϊόντων Ξύλου (Ε) 11. Επιδράσεις στο περιβάλλον από τη συγκομιδή και αξιοποίηση του ξύλου (Ε)

34 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΔΕ
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ΠΜ από το σύνολο των 10 μεταπτυχιακών μαθημάτων που έχει επιλέξει. (Τα επιλογής μαθήματα μπορούν να επιλεχθούν είτε και από τα μεταπτυχιακά μαθήματα των άλλων εξειδικεύσεων είτε από σχετικά με την εξειδίκευση μεταπτυχιακά μαθήματα άλλων ΠΜΣ (συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής). Ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερευνητική Εργασία (30 ΠΜ) και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής σε ανοικτό ακροατήριο. Η μεταπτυχιακή εργασία εκπονείται παράλληλα με τα μαθήματα κατά τη διάρκεια των τριών (3) εξαμήνων.

35 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. :
α). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με 6 εξειδικεύσεις: 1). Δασική Παραγωγή – Προστασία Δασών – Φυσικό Περιβάλλον. 2). Λιβαδοπονία και ΄Αγρια Πανίδα – Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων. 3). Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων. 4). Δασοτεχνικά και Υδρονομικά ΄Εργα. 5). Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων. 6). Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος. β). Διδακτορικό Δίπλωμα. Σε κάθε Μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγράφεται το είδος του διπλώματος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό) και απαραιτήτως η εξειδίκευση και το γνωστικό αντικείμενο στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές.

36 Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. και τρόπος επιλογής τους:
Στα Π.Μ.Σ. πρώτου επιπέδου γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις για τους οποίους η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δε συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Επίσης γίνονται δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ. (http://www.for.auth.gr)

37 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων πτυχιούχων Δασολογικών Σχολών ΑΕΙ:
Προϋπόθεση για δικαίωμα αίτησης είναι ο βαθμός «Λίαν καλώς» στο πτυχίο (για όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων συμπεριλαμβανομένων και των υποτρόφων του ΙΚΥ). Προϋπόθεση για δικαίωμα αίτησης αποτελεί η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής: Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Lower) (και οι αντίστοιχοι τίτλοι που αναγνωρίζονται από ΥΑ και ΠΔ) 1). ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (Ελάχιστος βαθμός Πτυχίου το 6,50, Συντελεστής 45%, πολλαπλασιασμένος με τον αντίστοιχο βαθμό του πτυχίου) 2). ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 10%. Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία δεν έχει γίνει στην επιλεγείσα εξειδίκευση, τότε δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν πριμοδοτείται. 3). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Συν. 15%) 4). ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Συν. 30%) Συνολική βαθμολογία > 65%

38 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εισακτέων αποφοίτων άλλων Σχολών και Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ
Προϋπόθεση για δικαίωμα αίτησης είναι ο βαθμός «Λίαν καλώς» στο πτυχίο (για όλες τις κατηγορίες των υποψηφίων συμπεριλαμβανομένων και των υποτρόφων του ΙΚΥ). Προϋπόθεση για δικαίωμα αίτησης αποτελεί η γνώση ξένης γλώσσας ως εξής: Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Lower) (και οι αντίστοιχοι τίτλοι που αναγνωρίζονται από ΥΑ και ΠΔ) Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής δίνουν εξετάσεις σε 3 μαθήματα της Σχολής, εκ των οποίων το ένα είναι υποχρεωτικά η ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. Τα άλλα δύο μαθήματα καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και πριν από την προκήρυξη (βαθμός κάθε μαθήματος τουλάχιστον 6,5). 1). ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (Ελάχιστος βαθμός Πτυχίου το 6,50, Συντελεστής 45%, πολλαπλασιασμένος με τον αντίστοιχο βαθμό του πτυχίου) 2). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Συν. 10%) 3). ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ των ΤΡΙΩΝ εξεταζόμενων προπτυχιακών μαθημάτων (Συν. 45%)

39 Οι προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π. Μ. Σ
Οι προϋποθέσεις για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. (ΜΔΕ) αλλοδαπών υποψηφίων είναι οι ακόλουθες: α). Ισοτιμία του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.). β). Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή Ερευνητές αναγνωρισμένων κέντρων έρευνας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. γ). Καλή γνώση μιας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση μιας εκ των τεσσάρων ξένων γλωσσών (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική). Επίσης απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Ελληνικής από το Σχολείο της Νέας Ελληνικής γλώσσας. Στη συνέχεια εφαρμόζονται τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής.

40 Χρονική Διάρκεια Ο κύκλος σπουδών του Π.Μ.Σ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απαιτεί σπουδές τουλάχιστον τριών (3) εξαμήνων. (ενάμιση (1,5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία εγγραφής). Ο κύκλος σπουδών του Π.Μ.Σ. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος που οδηγεί στο Διδακτορικό Δίπλωμα είναι τουλάχιστον έξι (6) εξάμηνα μη συμπεριλαμβανομένων των τριών (3) εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του ΜΔΕ. (τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής)

41 Κατανομή των εισακτέων στις έξι (6) εξειδικεύσεις:
Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα πέντε (28+7) φοιτητές για τις 6 εξειδικεύσεις ανά ακαδημαϊκό έτος. Κατανομή των εισακτέων στις έξι (6) εξειδικεύσεις: Δασική Παραγωγή - Προστασία Δασών - Φυσικό Περιβάλλον: δέκα (8+ 2). Λιβαδοπονία και ΄Αγρια Πανίδα – Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων: έξη (5+ 1). Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων: έντεκα (9+ 2). Δασοτεχνικά και Υδρονομικά ΄Εργα: τέσσερις (3+ 1). Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων: τέσσερις (3+ 1). Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος: έως δέκα (10). Κάθε έτος, θα αναφέρεται αν κάποιες θέσεις από τις 5 πρώτες εξειδικεύσεις θα παραχωρούνται στην 6η εξειδίκευση.

42 Επιλογή Υποψηφίων 1ο 15ήμερο του Απριλίου: καθορισμός του αριθμού των εισακτέων ανά ειδίκευση, από τα μέλη ΔΕΠ των οικείων Τομέων 1- 15 Μαΐου: δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία αναφέρεται ο αριθμός των (ΜΦ) κατά ειδίκευση Σεπτεμβρίου: Εξετάσεις των μαθημάτων για υποψήφιους που προέρχονται από συγγενή τμήματα. 30 Σεπτεμβρίου: Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για την παρακολούθηση του ΠΜΣ (Η Σ.Ε. συγκεντρώνει τα αποτελέσματα και καταρτίζει σχετικό πίνακα αξιολόγησης. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ).

43 Πρόγραμμα λειτουργίας ΠΜΣ
Εγγραφή και Δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων έως 5 Οκτωβρίου - Έναρξη μαθημάτων Α΄ εξαμήνου η εβδομάδα Οκτωβρίου του 1ου επιπέδου (ΜΔΕ) - Τέλος μαθημάτων Α΄ εξαμήνου Φεβρουαρίου - Εξετάσεις μαθημάτων Α΄ εξαμήνου Φεβρουαρίου - Έναρξη μαθημάτων Β΄ εξαμήνου Μαρτίου - Τέλος μαθημάτων Β΄ εξαμήνου Ιουνίου - Εξετάσεις μαθημάτων Β΄ εξαμήνου Ιουνίου Δυνατότητα 2ης εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου Λήξη προθεσμίας αποστολής βαθμολογίας Σεπτεμβρίου - Ανάπτυξη διπλωματικών εργασιών Φεβρουάριος, Ιούνιος και Οκτώβριος (ΜΔΕ)

44 Μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου επιπέδου
Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ΑΙΤΗΣΗ (Ιούλιος και Φεβρουάριος) Γνωστικό αντικείμενο και επιβλέπων καθηγητής Δικαίωμα αίτησης πτυχιούχοι Δασολογικών σχολών πενταετούς φοίτησης πτυχιούχοι τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων πτυχιούχοι συγγενούς γνωστικού αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εξετάζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της διατριβής και του γνωστικού αντικειμένου της κάθε κατηγορίας πτυχιούχων καθώς επίσης και η κατά την ευρεία έννοια συγγένεια του γνωστικού αντικειμένου των μεταπτυχιακών σπουδών

45 Μεταπτυχιακές σπουδές δευτέρου επιπέδου
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων: (α) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο γενικός βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου να είναι τουλάχιστον «έξι κόμμα πέντε» (6,5) (συντελεστής 40%). (β) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος σχετικού (υπό την ευρεία έννοια) με το γνωστικό αντικείμενο της Δ.Δ, του οποίου ο βαθμός προσμετράται (συντελεστής 25 %) (γ) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής τεκμηριωμένη γνώση (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας τουλάχιστον «Καλή Γνώση» επιπέδου Β2) ξένης γλώσσας. (δ) Η επίδοση σε 3 προπτυχιακά και 3 μεταπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής (συντελεστής 15%). (ε) Ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του Διδακτορικού Διπλώματος (συντελεστής έως 20%). Εισάγεται όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει 65/100 μόρια. Η διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 3685/08.

46 Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων:
Μάιος 2010: 211 Διδακτορικά διπλώματα 194 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης 100 υποψήφιοι ΜΦ/ έτος Α. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Δασική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α. (Νομαρχίες και Δήμοι) και ΤΕΔΚ Πυροσβεστικό Σώμα Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ερευνητικά Ινστιτούτα τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού

47 Β. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ελεύθερος Επαγγελματίας (σύνταξη δασικών μελετών, μελετών πρασίνου και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) Εργολήπτες Δασοτεχνικών και Έργων Πρασίνου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Ιδιοκτήτες φυτωρίων και καταστημάτων φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και μηχανημάτων για δασικά είδη Βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης δασικών προϊόντων Επιχειρήσεις εισαγωγής ή εξαγωγής δασικών προϊόντων, παραγωγής και εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού Αναπτυξιακές εταιρίες και εταιρίες υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας και ανάπτυξης της υπαίθρου (LIFE, LEADER κλπ) Σε χώρες του εξωτερικού σε παρόμοιες δραστηριότητες


Κατέβασμα ppt "ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google