Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

2 Ο κύκλος του νερού Το νερό πηγή ζωής Επιφανειακά και υπόγεια νερά Πόσιμο και ιαματικό νερό- η έλλειψη και η ακαταλληλότητα του νερού Αίτια της υποβάθμισης της ποιότητας του νερού Ρύπανση και μόλυνση του νερού Το νερό ως βιότοπος Οικιακή και βιομηχανική χρήση του νερού

3 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

4

5 Το νερό είναι πηγή της ζωής μας
Το νερό είναι πηγή της ζωής μας. Όμως είναι γεγονός πως αυτό δεν είναι επαρκές, πχ 1 στους 6 ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. 1 στους 3 δεν έχει βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής. Στην Κίνα, την Ινδία, την Ινδονησία πεθαίνουν εξαιτίας ασθενειών διάρροιας, αριθμός διπλάσιος από αυτόν που πεθαίνουν από ΑΙDS. Σε τριάντα χρόνια, λόγω αύξησης του πληθυσμού άλλα 2,1 δις ανθρώπων υπολογίζεται ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ανεπάρκειας νερού. Το πρόβλημα αυτό θα λυθεί με τν αφαλάτωση των υδάτων καθώς και με την συλλογική προσπάθεια εξοικονόμησης του νερού.

6

7 Το νερό βρίσκεται πάνω και κάτω από την επιφάνεια της Γής.
Επιφανειακά νερά Θαλασσινό νερό, λίμνες, ποτάμια, σύννεφα βροχή, χιόνι, παγόβουνα Υπόγεια νερά Υπόγειοι υδροφορείς Από τους υπόγειους υδροφορείς αντλούμε νερό και το πίνουμε, το χρησιμοποιούμε για την καθαριότητα, ποτίζουμε κλπ. Πρέπει λοιπόν όλοι να συμβάλουμε στην προστασία των υπόγειων νερών διότι είναι κι αυτά ζωτικής σημασίας.

8 Πόσιμο και ιαματικό νερό- η έλλειψη και η ακαταλληλότητα του νερού

9 Ως πόσιμο νερό χαρακτηρίζεται το νερό το οποίο είναι «καθαρό» από χημική και μικροβιολογική άποψη και το οποίο μπορεί να καταναλωθεί από τον άνθρωπο χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι διαυγές, άχρωμο, άοσμο, δροσερό (θερμοκρασίας βαθμών Κελσίου) Το νερό της βροχής μερικές φορές διεισδύει μέσα στο έδαφος και γίνεται θερμότερο, γι' αυτόν το λόγο διαλύει περισσότερες στερεές ουσίες με τις οποίες έρχεται σε επαφή. Το νερό αυτό βγαίνει στην επιφάνεια και σχηματίζει πηγές που λέγονται "θερμές πηγές" ή "μεταλλικές" ή "ιαματικές". Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της γης , της μαζικής κατανάλωσης , της κατάχρησης των φυσικών πόρων και της μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα του πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και διαρκώς μειώνεται Βιομηχανικά λύματα, φυτοφάρμακα, θαλασσινό νερό, βλάβες στα υπόγεια δίκτυα που μολύνουν το πόσιμο νερά με το περιεχόμενο των αποχετεύσεων, βαθιές γεωτρήσεις σε μεταλλεύματα είναι από τις βασικές αιτίες της ακαταλληλότητας των πόσιμων υδάτων Για να γνωρίσουμε περισσότερα για τα ιαματικά νερά επισπευτήκαμε τα λουτρά του Λαγκαδά

10 Εκεί μας ενημέρωσαν για της ιαματικές πηγές και τα νερά τους, την σημασία τους, και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.

11 Και έπειτα μας ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις
Και έπειτα μας ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις

12 Της ποιοτητασ του νερου
Αιτια της υποβαθμισησ Της ποιοτητασ του νερου Έλλειψη συστηματικής και ορθολογικής συντήρησης των δικτύων ύδρευσης. Γειτνίαση των αγωγών ύδρευσης με αγωγούς αποχέτευσης ή απορροφητικούς βόθρους, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα στεγανότητας και υδροπροστασίας. Αναποτελεσματική υγειονομική προστασία των συστημάτων ύδρευσης (λεκάνη απορροής, πηγές, γεωτρήσεις, δεξαμενές ύδρευσης, δίκτυο), καθώς και ελλείψεις ως προς την συντήρηση και τον καθαρισμό τους. Έλλειψη συστηματικής και επαρκούς απολύμανσης, ιδίως σε περιπτώσεις μικρών δήμων. Ανεπαρκής παρακολούθηση και έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. Τα φωσφορούχα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα προκαλούν τεράστια καταστροφή στα ποτάμια και τις θάλασσες του πλανήτη.

13 ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Πρόκειται για την επιβάρυνση με ρύπους των υδάτων του πλανήτη, δηλαδή των ποταμών, λιμνών, θαλασσών και των υπόγειων υδάτων. ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Των αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών ρύπων. Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα έχει ως άμεση συνέπεια την υποβάθμιση, ακόμη και τη ρύπανση του πόσιμου νερού. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η πιθανότητα υψηλής συγκέντρωσης νιτρικών αλάτων στο νερό. Γενικά, η ρύπανση των υδάτων απειλεί πολλά είδη ζώων και φυτών και τον άνθρωπο, στον οποίο φτάνουν πολλές τοξικές ουσίες μέσω της τροφικής αλυσίδας, επηρεάζοντας δυσμενώς την υγεία του.

14 Βιοκοινότητα είναι μία ομάδα από πληθυσμούς φυτών, ζώων ή μικροοργανισμών
Βιοτικοί οικολογικοί παράγοντες επίσης επηρεάζουν τη βιωσιμότητα μιας βιοκοινότητας. Αυτοί οι παράγοντες είναι είτε σχέσεις μεταξύ του ιδίου είδους είτε σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά είδη. Συγκεκριμένα στους αβιοτικούς παράγοντες περιλαμβάνονται: το νερό, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα βασικό συστατικό της ζωής και του ανθρώπινου περιβάλλοντος ο αέρας, ο οποίος παρέχει οξυγόνο, άζωτο, και διοξείδιο του άνθρακα στους ζώντες οργανισμούς και επιτρέπει το διασκορπισμό της γύρης και των σπορίων το έδαφος, το οποίο συγχρόνως αποτελεί πηγή θρέψης και φυσική στήριξη το pH του εδάφους, η αλμύρα, το άζωτο και ο φώσφορος, η ικανότητα συγκράτησης του νερού και η πυκνότητα, όλα αυτά ασκούν επιρροή η θερμοκρασία, που δεν θα πρέπει να ξεπερνάει κάποια άκρα, παρόλο που η αντοχή στη ζέστη είναι χαρακτηριστική σε κάποιους οργανισμούς το φως, που παρέχει ενέργεια στο οικοσύστημα μέσω της φωτοσύνθεσης οι φυσικές καταστροφές μπορούν επίσης να θεωρηθούν αβιοτικές

15 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

16 Είναι απαραίτητη η κατανάλωση τουλάχιστον 2 λύτρων νερού από τον άνθρωπο για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού του. Ακόμα το νερό πολύ συχνά χρησιμοποιείτε σαν καθαριστικό για διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι όπως για παράδειγμα σε οικιακά σκευή, τζάμια, έπιπλα κ.α. Όμως χρησιμοποιείτε και για προσωπική χρήση του ανθρώπου για την προσωπική του υγιεινή Το νερό έχει χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για αιώνες. Ακόμη ο υδραυλικός τροχός είναι μια απλή μηχανή. Επιπρόσθετα υπάρχουν τα Υδροηλεκτρικά εργοστάσια τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από την πίεση του νερού.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 ΚΑΔΡΉ ΓΕΡΑΚΊΝΑ Λατσίδης Αλέξανδρος Κωφίδης Μάκης Ζώτο Βαγγέλης
Γεδίκη Μαρία Βουσταδάκης Χρήστος Καχριμανίδης Σπύρος Κανάκης Κώστας Μπουλταδάκη Μυρτώ Πάλα Πάουλα Δρογίδης Τάσος ΚΑΔΡΉ ΓΕΡΑΚΊΝΑ


Κατέβασμα ppt "Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google