Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δευτερεύουσες προτάσεις Ονοματικές. Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δευτερεύουσες προτάσεις Ονοματικές. Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δευτερεύουσες προτάσεις Ονοματικές

2 Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές εναντιωματικές υποθετικές τελικές αναφορικές συμπερασματικές

3 Ειδικές (κρίσεως) εξάρτησηαπό ρήματα: λεκτικά (όχι το φημί), δεικτικά, γνωστικά, αισθητικά εισαγωγή ὅ τι (αντικ. γνώμη), ὡ ς (υποκ. γνώμη) εκφοράοριστική, δυν. οριστική, δυν. ευκτική, ευκτική πλαγίου λόγου χρήσηΥποκείμενο, αντικείμενο, επεξήγηση σχεδιάγραμμα

4 Παραδείγματα 1.Δ ῆ λόν ἐ στί ὅ τι ἐ γγύς ἦ ν βασιλεύς. 2.Λέγει ὡ ς ὑ βριστής ε ἰ μί. 3.Τα ῦ τα λέγω, ὡ ς τό παράπαν ο ὐ νομίζεις θεούς. 4.Κ ῦ ρος ἔ λεγεν ὅ τι ἡ ὁ δός ἔ σοιτο πρός βασιλέα.. Ειδικές (κρίσεως) σχεδιάγραμμα

5 εξάρτησηαπό ρήματα που δηλώνουν: φόβο, κίνδυνο, προσοχή, υποψία, δισταγμό εισαγωγή μή (μήπως γίνει…), μή ο ὐ (μήπως δεν γίνει…), σπν. ὅ πως μη (=μήπως) εκφοράΥποτακτική, οριστ. μέλλοντα (φόβος προσδοκώμενος), οριστική (φόβος πραγματικός), δυν.ευκτ. (φόβος αβέβαιος), ευκτική πλαγίου λόγου χρήσηΥποκείμενο, αντικείμενο, επεξήγηση Ενδοιαστικές (κυρίως επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

6 Παραδείγματα 1.Κίνδυνός ἐ στι μή ο ὐ δυνηθ ῶ δηλ ῶ σαι τα ῦ τα. 2.Φοβε ῖ ται μή τά ἔ σχατα πάθ ῃ. 3.Δέδοικα μή ο ὐ κ ἔ χω ταύτην τήν σοφίαν. 4.Δέδοικα ὅ πως μή μοι λίαν φαν ῆ ς σοφή. Ενδοιαστικές (κυρίως επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

7 ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ (κρίσεως ή επιθυμίας) εξάρτησηαπό ρήματα: λεκτικά, δεικτικά, γνωστικά, από ρήματα που δηλώνουν: θαυμασμό, απορία, απόπειρα, προσοχή, σκέψη, επιμέλεια (όπως + μέλλοντας) οριστ. ή ευκτ. εισαγωγήΑ. Ολικής αγνοίας 1. Μονομελείς: ε ἰ (σπν. ἐ άν, ἄ ν, ἤ ν) 2. Διμελείς: ε ἰ … ἤ, πότερον … ἤ, πότερα … ἤ, ε ἴ τε …ε ἴ τε Β. Μερικής αγνοίας ερωτ. αντων. ή επίρρ. αναφ. αντων. ή επίρρ σχεδιάγραμμα

8 ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ (κρίσεως ή επιθυμίας) εκφοράΑν είναι κρίσεως: Οριστική, δυν. Οριστική, δυν. Ευκτική Αν είναι επιθυμίας: υποτακτική απορηματική, οριστική μέλλοντα κυρίως: ευκτική πλαγίου λόγου χρήσηΥποκείμενο, αντικείμενο, επεξήγηση σχεδιάγραμμα

9 Παραδείγματα 1.Από τούτου γενήσεται φανερόν τις α ἴ τιός εστιν. 2.Κ ῦ ρος ἤ ρετο τίς ὁ θόρυβος ε ἴ η. 3.Το ῦ το δε ῖ σκοπε ῖ ν, ε ἰ δίκαια λέγει ἤ μή. 4. Ἐ βουλεύοντο ο ἱ Πλαταιε ῖ ς ε ἴ τε κατακαύσωσιν αυτούς ε ἴ τε τί ἄ λλο χρήσωνται. 5.Κ ῦ ρος ἐ πεμέλετο ὅ πως ο ἱ δουλεύοντες μή ἄ σιτοι ἔ σοιντο. ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ (κρίσεως ή επιθυμίας) σχεδιάγραμμα

10 αναφορικές σχεδιάγραμμα Θα παρουσιαστούν ξεχωριστά

11 τέλος σχεδιάγραμμα


Κατέβασμα ppt "Δευτερεύουσες προτάσεις Ονοματικές. Δευτερεύουσες προτάσεις ονοματικέςεπιρρηματικές Ειδικές χρονικές Ενδοιαστικές Πλάγιες Ερωτήσεις Αναφορικές αιτιολογικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google