Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελληνική Βιομηχανία; προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελληνική Βιομηχανία; προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελληνική Βιομηχανία; προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΓΝΩΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

2 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Γιατί πρέπει να υπάρχει το σύστημα προστασίας των εφευρέσεων; Πόσο αποτελεσματική είναι η λειτουργία του συστήματος; Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις; Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού συστήματος; Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

3 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Οικονομική εκμετάλλευση των εφευρέσεων προς όφελος των εφευρετών και της κοινωνίας με σαφώς καθορισμένους κανόνες. Γιατί να υπάρχουν;

4 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Η κοινωνία παραχωρεί στον εφευρέτη (δικαιούχο) το μονοπώλιο της εκμετάλλευσης της εφεύρεσης για περιορισμένο χρόνο και ο εφευρέτης αποκαλύπτει την εφεύρεση του βασική λειτουργία

5 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ανάπτυξη καινοτομίας από την εφεύρεση προς όφελος της κοινωνίας ελεύθερη χρήση της εφεύρεσης μετά τη λήξη της ισχύος της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης διάχυση της γνώσης περαιτέρω παραγωγή νέας γνώσης / νέων εφευρέσεων αποφυγή δαπανών για έρευνα, που έχει ήδη γίνει παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων επιχειρηματικές ευκαιρίες σε κατόχους διπλωμάτων διευκολύνεται η μεταφορά τεχνολογίας αναμενόμενα αποτελέσματα

6 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Από την πρώτη ρύθμιση για παραχώρηση μονωπολίου για εφευρέσεις στη Βενετία έτος 1474, έως σήμερα η τάση είναι για διεύρυνση, και «διεθνοποίηση» του συστήματος προστασίας των εφευρέσεων. Γιατί να υπάρχουν;

7 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Είναι αποτελεσματικό; Οι καταθέτες

8 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Είναι αποτελεσματικό; Οι επενδυτές άυλο κεφάλαιο

9 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Είναι αποτελεσματικό;

10 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Προσχώρηση σε διεθνείς συνθήκες Συνθήκη των Παρισίων169κράτη μέλη Patent Cooperation Treaty132κράτη μέλη TRIPS149κράτη μέλη Ευρωπαϊκή Συνθήκη για ΔΕ31κράτη μέλη +5συνερ. Είναι αποτελεσματικό;

11 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη Είναι αποτελεσματικό; εισόδημα ρυθμοί ανάπτυξης Δείκτες καινοτομίας Αριθμός διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Επενδύσεις Εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

12 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Είναι αποτελεσματικό; Σε βάσεις δεδομένων ΔΕ υπάρχουν καταχωρισμένα περίπου 56 εκ. έγγραφα. Το 50% δεν έχει δημοσιευθεί με άλλο τρόπο Το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στις βάσεις

13 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Χωρίς αντιρρήσεις; Βιοτεχνολογικές εφευρέσεις Computer Implemented Inventions Ποιοι είναι οι καταθέτες (17,5% των διεθνών αιτήσεων το 2005 προήλθε από 50 καταθέτες)

14 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Ιστορία 100ετιών, συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τίτλους, διευκολύνεται η διεθνής προστασία των δικαιωμάτων αλλά υπάρχουν και αντιρρήσεις

15 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Πως πρέπει να διαμορφωθεί το σύστημα Να παρέχει νομική ασφάλεια Να είναι φιλικό προς το χρήστη Σχέση κόστους-οφέλους να είναι ελκυστική

16 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Το σύστημα στην Ελλάδα 1986 Προσχώρηση στην EPC 1987 ν. 1733/1987 1988 Λειτουργία ΟΒΙ 1990 Μέλος της PCT 1995 Κύρωση TRIPS 1996 Βιομηχανικά σχέδια & υποδείγματα 2002 Πρώτη βράβευση εφευρετών 2003 ComPat Πολιτική συμφωνία

17 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ Είναι μόνο ένα εργαλείο για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας εφευρέσεων; Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντα του, που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ΓΣ ΟΗΕ 1948

18 © ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ


Κατέβασμα ppt "Ελληνική Βιομηχανία; προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-5 Ιουλίου 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google