Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 1 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 1 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 1 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός) Αντώνιος Συμβώνης www.math.ntua.gr/~symvonis

2 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 2 Στόχοι ë Καλή γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού ë Καλή γνώση βασικών αρχών αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού ë Ικανότητα προγραμματισμού στη γλώσσα Java ë Καλή γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού ë Καλή γνώση βασικών αρχών αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού ë Ικανότητα προγραμματισμού στη γλώσσα Java

3 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 3 Αξιολόγηση Εργασίες*: 15% Διαγώνισμα: 85% Προσοχή: Η παρακολούθηση των εργαστηρίων και η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι η καλύτερη προετοιμασία για το διαγώνισμα Προσοχή: Η παρακολούθηση των εργαστηρίων και η ολοκλήρωση των ασκήσεων είναι η καλύτερη προετοιμασία για το διαγώνισμα * Απαραίτητη η ικανοποιητική συμμετοχή στο εργαστήριο

4 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 4 Συγγράμματα David Barnes, Michael Kolling, " Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε Java. Μια πρακτική εισαγωγή με χρήση Bluej" Εκδόσεις Κλειδάριθμος Γιώργος Λιακέας, " Εισαγωγή στη Java 2" Εκδόσεις Κλειδάριθμος Προαιρετικά “The Java Tutorial” http://java.sun.com/docs/books/tutorial/

5 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 5 Σελίδα στο internet Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το μάθημα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.math.ntua.gr/~symvonis Ακολουθώντας τον σύνδεσμο “Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής”

6 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 6 Προαπαιτούμενες γνώσεις Συντακτικό της Java Τι είναι τα αντικείμενα (δεδομένα, λειτουργίες, κλάση) Πώς καλούμε τις μεθόδους Μεταβλητές Τύπους δεδομένων (int, String, char, …) Εντολές επιλογής, εντολές επανάληψης Διανύσματα BlueJ Υποθέτω ότι γνωρίζετε...

7 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 7 Περιεχόμενα 1Εισαγωγή στην κληρονομικότητα [inheritance] 2Πολυμορφισμός [polymorphism] 3Κλάσεις αφηρημένου τύπου [abstract classes] και διαπροσωπείες [interfaces] 4 Εξαιρέσεις [exceptions] 5Σχεδιασμός αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων 6Κλάσεις συλλογής δεδομένων [collection classes] 7 Κλάσεις συλλογής δεδομένων (συνέχεια..) ?

8 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 8 Περιεχόμενα (συνέχεια) 8 Στοιχεία σχεδιασμού προγραμμάτων 9 Γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης [GUI - Graphical User Interface] 10 Applets and GUIs (συνέχεια..) 11 GUIs (συνέχεια..) 12 Επανάληψη !

9 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 9 Εβδομάδα 1: Κληρονομικότητα [inheritance]

10 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 10 Τι είναι η κληρονομικότητα; Γιατί είναι σημαντική; Κληρονομικότητα [inheritance]

11 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 11 Παράδειγμα … DoME: Database of Multimedia Entertainment (Μια βάση δεδομένων με CDs και videos.) DoME: Database of Multimedia Entertainment (Μια βάση δεδομένων με CDs και videos.)

12 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 12 DoME: Λειτουργικότητα Εισαγωγή δεδομένων –CD: title, artist, # tracks, playing time, got-it, comment –Video: title, director, playing time, got-it, comment Εκτύπωση λιστών Αναζήτηση

13 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 13 Οι κλάσεις CD Video

14 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 14 Κελυφοποιημένα δεδομένα [encapsulated data] title artist comment #tracks title director comment gotIt αντικείμενο CDαντικείμενο Video Δεδομένα «φυλάσσονται» σε κάθε αντικείμενο

15 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 15 Μέθοδοι CD set...get... print αντικείμενο CDαντικείμενο Video Video set...get... print Μέθοδοι επενεργούν πάνω στο κάθε αντικείμενο

16 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 16 Το αντικείμενο database database CDs videos

17 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 17 Κώδικας Java (CD) class CD { String title; String artist; String comment; CD(String theTitle, String theArtist) { title = theTitle;artist = theArtist;comment = “ “; } void setComment(String newComment) { … } String getComment() { … } void print() { … } …} Ημιτελής (σχόλια!)

18 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 18 Κώδικας Java (Video) class Video { String title; String director; String comment; Video(String theTitle, String theDirector) { title = theTitle;director = theDirector;comment = “ ”; } void setComment(String newComment) { … } String getComment() { … } void print() { … } …}

19 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 19 Κώδικας Java (Database) class Database { CD[] myCDs; Video[] myVideos; … void print() { for(int i=0; i<myCDs.length; i++) { myCDs[i].print(); } for(int i=0; i<myVideos.length; i++) { myVideos[i].print(); } …}

20 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 20 Μειονεκτήματα Επανάληψη κώδικα στις κλάσεις CD και Video Επιπλέον εργασία για τροποποίηση του πηγαίου κώδικα Δυο διανύσματα και επανάληψη κώδικα στην κλάση Database Διάφορα άλλα (θα τα δούμε σύντομα…) Επανάληψη κώδικα στις κλάσεις CD και Video Επιπλέον εργασία για τροποποίηση του πηγαίου κώδικα Δυο διανύσματα και επανάληψη κώδικα στην κλάση Database Διάφορα άλλα (θα τα δούμε σύντομα…)

21 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 21 Η εναλλακτική λύση: κληρονομικότητα Item CD Video Σημείωση: «τετράγωνα» εικονίδια αναπαριστούν κλάσεις

22 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 22 Τα πεδία των κλάσεων Item CD Video title playing time gotIt comment director artist #tracks CD: title, artist, # tracks, playing time, got-it, comment Video: title, director, playing time, got-it, comment Οι υποκλάσεις [subclasses] κληρονομούν τα πεδία από τις υπερκλάσεις [superclasses].

23 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 23 Οι μέθοδοι των κλάσεων Item CD Video CD: CD(), getArtist(), setComment(), print() Video: Video(), getDirector(), setComment(), print() Οι υποκλάσεις κληρονομούν τις μεθόδους από τις υπερκλάσεις. setComment() print()... CD() getArtist()... Video() getDirector()...

24 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 24 Προεκτάσεις Item VideoGame MusicCD Video

25 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 25 Επιπλέον προεκτάσεις Item Game MusicCD VideoGame Video BoardGame

26 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 26 Ορολογία Κλάση βάσης [ base class] Υπερκλάση [superclass] Γονέας [parent] Παραγόμενη κλάση [derived class] Υποκλάση [subclass] Παιδί [child]

27 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 27 Πλεονεκτήματα της κληρονομικότητας Αποφυγή επανάληψης κώδικα Επαναχρησιμοποίηση κώδικα Πιο εύκολη συντήρηση κώδικα Επεκτασιμότητα [extendability]

28 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 28 Κώδικας Java με χρήση κληρονομικότητας class Item {... } class MusicCD extends Item {... } class Video extends Item {... }

29 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 29 Επίδειξη

30 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 30 Διάγραμμα κλάσεων [Class diagram] Item Database MusicCD Video

31 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 31 Διάγραμμα αντικειμένων [Object diagram] Database

32 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 32 Πηγαίος κώδικας (χρήστης [client] ) void list() { for (int i = 0; i < myItems.length; i++) { myItems[i].print(); }

33 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 33 Πλεονεκτήματα της κληρονομικότητας Αποφυγή επανάληψης κώδικα από τον χρήστη της κλάσης!

34 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 34 Παράκαμψη μεθόδου [Overriding, redefinition] Η μέθοδος print είναι διαφορετική για αντικείμενα τύπου MusicCD και Video Το πρόβλημα:

35 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 35 Video Η μέθοδος “ print ” print MusicCD CD: Triple J Hottest 100 (79 min) artist: sampler, 33 tracks double CD - great! Video: The Matrix (102 min) director: Fred Smith (not seen yet) Εκτύπωση :

36 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 36 Επίδειξη


Κατέβασμα ppt "Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής Αντώνιος Συμβώνης, ΕΜΠ, Slide 1 Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google