Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SciFiEd: Science Fiction in Education 527471-LLP-1-CY-Comenius-cmp Επισκόπηση Έργου «Η επιστήμη είναι η επικράτειά μου, αλλά η επιστημονική φαντασία είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SciFiEd: Science Fiction in Education 527471-LLP-1-CY-Comenius-cmp Επισκόπηση Έργου «Η επιστήμη είναι η επικράτειά μου, αλλά η επιστημονική φαντασία είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SciFiEd: Science Fiction in Education 527471-LLP-1-CY-Comenius-cmp Επισκόπηση Έργου «Η επιστήμη είναι η επικράτειά μου, αλλά η επιστημονική φαντασία είναι το τοπίο των ονείρων μου.» Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

2 Εταίροι P1: CARDET LTD, Κύπρος (Συντονιστής) P2: University of Pitesti, Ρουμανία P3: County Meath Vocational Educational Committee, Iρλανδία P4: Public Library in Ursus District of the City of Varsavia, Πολωνία P5: Innovade Ltd, Κύπρος P6: ASEV, Iταλία

3 Η έρευνα μας λέει ότι η εφαρμογή της αφήγησης στην επιστήμη της εκπαίδευσης αυξάνει σημαντικά τη μνήμη των μαθητών, το ενδιαφέρον και την κατανόηση. Οι εταίροι πιστεύουν ότι οι αφηγήσεις Επιστημονικής Φαντασίας, ειδικότερα, μπορούν να επιφέρουν εντυπωσιακή βελτίωση στην ευρωπαϊκή επιστημονική εκπαίδευση. Σκοπός του έργου SciFiEd

4 Στόχοι του έργου SciFiEd 1.Να αυξήσει τα κίνητρα και την επιτυχία των μαθητών στην επιστήμη και σε άλλα αντικείμενα, μέσα από την εισαγωγή της επιστημονικής φαντασίας στην εκπαίδευση. 2.Να ενισχύσει την ποιότητα της διδασκαλίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, καθώς και μιας σειράς άλλων μαθημάτων, σε παιδιά ηλικίας 9-15. 3.Να συνδέσει την επιστήμη με πραγματικές καταστάσεις της ζωής όπως για παράδειγμα το περιβάλλον. 4.Να ενισχύσει την πρόσβαση των κοριτσιών και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων στην επιστημονική παιδεία. 5.Να συμβάλει στη βελτίωση της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξής τους και στην ανταλλαγή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

5 Ειδικοί στόχοι του έργου SciFiEd 1.Να εισαγάγει Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς μαθητών ηλικίας 9-15 στο είδος της επιστημονικής φαντασίας και σε υποείδη της, και να τους πείσει για τη λογοτεχνική και την παιδαγωγική αξία της. 2.Να παρέχει στους εκπαιδευτικούς αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με καταξιωμένους συγγραφείς της επιστημονικής φαντασίας για παιδιά και νεαρούς ενήλικες, και με διαθέσιμους τίτλους SciFi στις χώρες εταίρους. 3.Να περιγράψει γενικές προσεγγίσεις, ειδικές μεθόδους και τεχνικές για να διδάξουν μέσω της Επιστημονικής Φαντασίας βασικές ικανότητες και έννοιες της Επιστήμης και άλλους σημαντικούς τομείς του αναλυτικού προγράμματος. 4.Να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στη χρήση ταινίας, βίντεο, πολυμέσων και τεχνολογιών Web 2.0 για την εισαγωγή Επιστημονικής Φαντασίας στην εκπαίδευση. 5.Να σχεδιάσει δείγμα διαθεματικών διδακτικών μονάδων SciFi που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την κατασκευή νέων διδακτικών μονάδων. 6.Η πιλοτική εφαρμογή διαθεματικών μονάδων SciFi στα ευρωπαϊκά σχολεία, αρχεία παρατηρήσεων και συμπερασμάτων, και η κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους εκπαιδευτικούς, στα σχολεία και στους φορείς χάραξης της πολιτικής, υπό τη μορφή των μελέτων περίπτωσης. 7.Να ταξινομήσουν και να διαδόσουν σχετικούς πόρους στους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς.

6 Οι καινοτόμες απόψεις του έργου SciFiEd Η Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πρακτική σήμερα αγνοεί ή ακόμη και υποβαθμίζει την Επιστημονική Φαντασία. Το SciFiEd είναι το πρώτο πρόγραμμα του είδους του που αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες αυτού του συναρπαστικoύ είδους ιστοριών. Η καινοτομία του έργου έγκειται ακριβώς στη διαθεματική προσέγγιση που προτείνεται για τον εμπλουτισμό των μαθημάτων της διδακτέας ύλης με τη δύναμη μιας καλής ιστορίας Επιστημονικής Φαντασίας, και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επιστήμη, την τεχνολογία, και για όλο το φάσμα των άλλων τομέων της γνώσης.

7 Τέσσερις λόγοι υπερ της χρήσης της Επιστημονικής Φαντασίας στη διδασκαλία της Επιστήμης 1. Η δύναμη μιας καλής ιστορίας 2. Η ικανότητα της Επιστημονικής Φαντασίας να ζωντανέψει ένα δυναμικό μέλλον 3. Η δυνατότητα του να κάνει τους ανθρώπους να διερευνήσουν διάφορες επιστημονικές έννοιες 4. Η τάση του να παρέχει γνώσεις στον κόσμο (Raham, 2004)

8 Ιστορίες Επιστημονικής Φαντασίας στην Εκπαίδευση Kίνητρα και επιτυχία των μαθητών στην Επιστήμη και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα Πρόσβαση των κοριτσιών και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων στην επιστημονική παιδεία Να ενισχύσει την ποιότητα της διδασκαλίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

9 Aποτελέσματα του έργου SciFiEd: The Science Fiction in Education Toolkit ΜΕΡΟΣ I: Η προσέγγιση SciFiEd ΜΕΡΟΣ II: Εισαγωγή στην Επιστημονική Φαντασία και στα υποείδη της ΜΕΡΟΣ III: Ανασκόπηση σημαντικών μηνυμάτων SciFi ΜΕΡΟΣ IV: Κατευθυντήριες γραμμές και ιδέες για την ενσωμάτωση SciFi ΜΕΡΟΣ V: Εισηγήσεις για τη χρήση ταινίών και ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ VI: Δείγμα Μονάδων του Διαθεματικού Προγράμματος SciFi ΜΕΡΟΣ VII: Μελέτες Περίπτωσης SciFiEd

10 Στάδια του έργου Ερευνητική έκθεση και περίληψη των προτεινόμενων προσεγγίσεων και μεθόδων Εισαγωγή στην Επιστημονική Φαντασία και τα υποείδη της Αξιολόγηση των σημαντικών κειμένων SciFi για Παιδιά και Νέους στις χώρες εταίρους Οδηγίες και ιδέες για την ενσωμάτωση του SciFi σε διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες Δείγμα Μονάδων του Αναλυτικού Προγράμματος SciFi Έκδοση εργασίας του SciFiEd Toolkit (χωρίς τις μελέτες περίπτωσης) Κατάρτιση εκπαιδευτικών Πιλοτική Εφαρμογή Δημοσίευση του πλήρους SciFiEd Toolkit Ευρωπαϊκή Διάσκεψη


Κατέβασμα ppt "SciFiEd: Science Fiction in Education 527471-LLP-1-CY-Comenius-cmp Επισκόπηση Έργου «Η επιστήμη είναι η επικράτειά μου, αλλά η επιστημονική φαντασία είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google