Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές Διδάσκοντες:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές Διδάσκοντες:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές Διδάσκοντες: Στέλιος ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, Επίκ. Καθ. ΤΕΙ Πειραιά Μαρία ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Αναπλ. Καθ. ΤΕΙ Πειραιά E-mail: {ssavaid, mariar }@teipir.gr}@teipir.gr Βοηθός Εργαστηρίου: Γιώργος ΛΑΖΟΣ, Εργ. Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά E-mail: {geolazos@otenet.gr}@teipir.gr}@teipir.gr Χειμερινό εξάμηνο 2006-7

2 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές  Ενότητα Ι: Πολυμέσα και Εκπαίδευση 1.Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό 2.Μεθοδολογίες για τη διδασκαλία με τη χρήση Πολυμέσων 3.Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πολυμέσων για την Εκπαίδευση 4.Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle  Ενότητα ΙΙ: Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλε-Εκπαίδευση 1.Αρχιτεκτονική και Βασικές Έννοιες Δικτύων Υπολογιστών 2.Εφαρμογές πάνω από το Δίκτυο 3.Πρωτόκολλα και βασικές διαδικασίες στα Δίκτυα Υπολογιστών 4.Δίκτυα και Εφαρμογές Πολυμέσων 5.Ασφάλεια Δικτύων 6.Διαχείριση και Υποστήριξη Δικτύων 1. Στόχοι Μαθήματος

3 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  Ι.1. Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό  Αρχές-Προσεγγίσεις Διδασκαλίας & Επιπτώσεις στην Τηλε-Εκπαίδευση  Γενικά Χαρακτηριστικά Λογισμικού για την Απόκτηση Γνώσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle  Η εμπειρία της χρήσης του Moodle: Φιλοσοφία του Moodle Παρουσίαση Site & εργασιών Μάθημα 1 ο

4 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  Ι.2. Μεθοδολογίες για τη διδασκαλία με τη χρήση Πολυμέσων  Μαθήματα Εκμάθησης (Τutorial)  Μαθήματα με τη Χρήση Υπερμέσων (hypermedia)  Μάθηση με Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle  Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Moodle  Παρουσίαση εγκατάστασης και παραμετροποίησης step-by-step Μάθημα 2 ο

5 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  Ι.2. Μεθοδολογίες για τη διδασκαλία με τη χρήση Πολυμέσων  Μάθηση με τη Χρήση Προσομοιώσεων  Μάθηση μέσω Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle  Δημιουργία σκελετού για το Learning Site Δημιουργία και οργάνωση κατηγοριών και μαθημάτων Ανάλυση λειτουργίας των Blocks Μάθημα 3 ο

6 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  Ι.2. Μεθοδολογίες για τη διδασκαλία με τη χρήση Πολυμέσων  Εξετάσεις σε Περιβάλλον Υπολογιστή  Εκπαίδευση βασισμένη στο Web ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle  Προσθήκη βασικού εκπαιδευτικού Υλικού Μάθημα 4 ο

7 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  Ι.3. Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πολυμέσων για την Εκπαίδευση  Μοντέλο για την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εφαρμογών με τη χρήση Πολυμέσων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle  Δημιουργία Interactive εκπαιδευτικού υλικού Μάθημα 5 ο

8 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙ.1. Αρχιτεκτονική και Βασικές Έννοιες Δικτύων Υπολογιστών  Αρχιτεκτονική Δικτύων  Πρωτόκολλα Επικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle  Δημιουργία Public Interactive εκπαιδευτικού υλικού Μάθημα 6 ο

9 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙ.2. Υπηρεσίες Επιπέδου Εφαρμογών  Υπηρεσίες HTTP, FTP, eMAIL, DNS,….. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodl  Δημιουργία Σελίδας Έναρξης για καινούργιους και παλαιούς μαθητές Παραμετροποίηση εμφάνισης Moodle Μάθημα 7 ο

10 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙ.3. Βασικές Έννοιες και διαδικασίες στα Δίκτυα Υπολογιστών  Υπηρεσίες Μεταφοράς (UDP/TCP)  Υπηρεσίες Δρομολόγησης (IP) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle  Χρήση Εργαλείων για την παράδοση και τη διαχείριση μαθήματος Μάθημα 8 ο

11 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙ.3. Βασικές Έννοιες και διαδικασίες στα Δίκτυα Υπολογιστών  Τοπικά Δίκτυα (Local Area Network, LAN) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Ι.4. Εφαρμογές Τηλε-Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Moodle  Επέκταση Moodle  Δημιουργία SCORM τυποποιημένου εκπαιδευτικού υλικού Μάθημα 9 ο

12 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙ.4. Δίκτυα και Εφαρμογές Πολυμέσων  Μεταφορά Audio/Video δεδομένων  Διαδραστικές Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΙ.6. Διαχείριση και Υποστήριξη Δικτύων  Επίδειξη Βασικών Ρυθμίσεων σε Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών Μάθημα 10 ο

13 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές ΘΕΩΡΙΑ  ΙΙ.5. Ασφάλεια Δικτύων  Κρυπτογραφία, Πιστοποίηση και Ακεραιότητα  Έλεγχος Πρόσβασης: Firewalls  Επιθέσεις και Μέτρα Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΙΙ.6. Διαχείριση και Υποστήριξη Δικτύων  Επίδειξη Προσομοίωσης ενός δικτύου Τηλε-Εκπαίδευσης με τη χρήση του λογισμικού OPNET Μάθημα 11 ο

14 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές Τρόπος Διδασκαλίας & Αξιολόγησης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1.Θεωρητικό μέρος: Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών. 2.Εργαστηριακό μέρος: α) Εφαρμογές και χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού τηλε- εκπαίδευσης Μoodle (http://teledu.electronics.teipir.gr/).http://teledu.electronics.teipir.gr/ β) Επίδειξη βασικών ρυθμίσεων σε επίπεδο τοπικού δικτύου γ) Επίδειξη Προσομοίωσης Δικτύου Τηλε-Εκπαίδευσης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (α) Γραπτή εξέταση στην διδαχθείσα ύλη, στο τέλος του εξαμήνου(x 50%). (β) Ανάθεση μίας εργασίας (ατομικής ή ομαδικής) στο εκπαιδευτικό λογισμικό moodle. Παράδοση στο τέλος του εξαμήνου (x 50%).

15 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές Υλη & Βιβλιογραφία 1.Alessi, S.M., Trollip, S.R, (2001) «Πολυμέσα και Εκπαίδευση: Μέσα και Ανάπτυξη», Εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα. 2.Kurose, J.F., Keith, W. R. (2003) «Δικτύωση Υπολογιστών», Εκδ. Γκιούρδας, Αθήνα. 3.Αλεξόπουλος, Α., Λαγογιάννης, Γ. (2003): «Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών», Αθήνα.


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» Τεχνολογίες Τηλε-Εκπαίδευσης και Εφαρμογές Διδάσκοντες:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google