Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού πλαισίου για την Ηλεκτροκίνηση FP7 call TRANSPORT - 2010 TREN -1 42 συμμετέχοντες Έναρξη του Έργου: Μάρτιος 2011 Green eMotion Κοζάνη,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού πλαισίου για την Ηλεκτροκίνηση FP7 call TRANSPORT - 2010 TREN -1 42 συμμετέχοντες Έναρξη του Έργου: Μάρτιος 2011 Green eMotion Κοζάνη,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού πλαισίου για την Ηλεκτροκίνηση FP7 call TRANSPORT - 2010 TREN -1 42 συμμετέχοντες Έναρξη του Έργου: Μάρτιος 2011 Green eMotion Κοζάνη, 10 Φεβρουαρίου 2012 45εκ. € χρηματοδοτούμενα από: Βασιλική Λιόλιου Αναπλ. Διεθύντρια Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων, ΔΕΗ

2 2 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Στόχοι του Έργου Το Project Green eMotion αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας FP7 Green Cars Initiative of European Economic Recovery Plan (EERP) Οι στόχοι της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι:  Επιτάχυνση της ευρείας εισαγωγής των Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων (EVs) στην Ευρωπαϊκή αγορά  Εναρμόνιση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποτελεσματική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου  Άμεση εισαγωγή στην αγορά εμπορικά βιώσιμων διαφορετικών τύπων – μοντέλων EVs -> 42 συμμετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την επίτευξη των στόχων αυτών με το Έργο Green eMotion

3 3 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Συμμετέχοντες στο Έργο + Εξωτερικοί Εταίροι για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες εκτός των συμμετεχόντων, να προωθήσουν τη γνώση και την εμπειρία που θα αποκτηθεί εντός του Έργου και να ενισχύσουν την εφαρμογή του πέρα από τα όρια των συμμετεχόντων σε αυτό (Eurobat, General Electric, Oracle, Mitsubishi, Toyota, etc.) Βιομηχανίες: Alstom, Better Place, Bosch, IBM, SAP, Siemens Ηλεκτρικές Εταιρίες: Danish Energy Association, EDF, Endesa, Enel, ESB, Eurelectric, Iberdrola, RWE, ΔΕΗ Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων: BMW, Daimler, Micro-Vett, Nissan, Renault Δήμοι: Βαρκελώνη, Βερολίνο, Μπόρνχολμ, Κοπεγχάγη, Κορκ, Δουβλίνο, Μάλαγα, Μάλμε, Ρώμη, Βουδαπέστη Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Cartif, Cidaut, CTL, DTU, ECN, Imperial, IREC, RSE, TCD, Tecnalia Τεχνολογικά Ιδρύματα: DTI, FKA, TÜV Nord

4 4 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Ευρεία αγορά (έναρξη)  Τυποποιημένες λύσεις για εγκαταστάσεις, ηλεκτρικά δίκτυα και IT εφαρμογές  Προϋποθέσεις και βεβαίωση αποδοχής καταναλωτών Εθνικά / τοπικά έργα  Επιβεβαίωση τεχνολογιών (επίπεδο εξοπλισμού)  Δοκιμές λειτουργίας και χρέωσης  Αρχικά επιχειρηματικά μοντέλα (business models)  Πρωτογενής ενεργοποίηση καταναλωτών Το όραμα του Green eMotion Έργο Green eMotion  Επιβεβαίωση διαλειτουργικότητας  Μελλοντική ανάπτυξη και αποδοχή πρωτοκόλλων και κανόνων επικοινωνίας  Ευρεία ενημέρωση και αποδοχή καταναλωτών Διάχυση πανευρωπαϊκής αγοράς  Σύνδεση εθνικών / τοπικών έργων  Διαμόρφωση αγοράς  Διαλειτουργικότητα και τυποποίηση- πρότυπα Νομοθετική υποστήριξη Πολιτικές προώθησης και κανονισμοί Κίνητρα προς τους καταναλωτές Green eMotion

5 5 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Δομή Εργασιών (Work Packages) Διοικητικά WP – Διάχυση (WP10), Διαχείριση Έργου (WP11) Καταγραφή κατάστασης στην ΕΕ WP Επίδειξης Green eMotion πλαίσιο επίδειξης Επιδείξεις ευρείας κλίμακας στην ΕΕ Συγχρονισμός περιοχών επίδειξης WP1 Αντιλήψεις σχετικά με την ηλεκτροκίνηση στις πόλεις WP2 WP8 Υπάρχουσες Περιοχές Επίδειξης Άλλα Ερευνητικά: MERGE,G4V, EDISON Εναρμονισμός τεχνολογιών και Προτύπων (Standards) WP7: Εναρμονισμός τεχνολογιών και Προτύπων (Standards) Τεχνική, περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική εκτίμηση WP9: Τεχνική, περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική εκτίμηση Θέμα: Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών περιοχών επίδειξης Ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα, εγκαταστάσεις, δίκτυο, IT εφαρμογές, αποδοχή καταναλωτών Παρεχόμενες Υπηρεσίες/ ICT λύσεις Εξέλιξη Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας WP3 WP4 Εγκαταστάσεις Φόρτισης Επικύρωση τεχνολογιών EVs (κόστη, ασφάλεια, κλπ.) WP5 WP6 Τεχνικά WP

6 6 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Ορισμένα από τα παραδοτέα στο πλαίσιο του Green eMotion αφορούν:  Μεθοδολογία για τον βέλτιστο σχεδιασμό των απαιτούμενων εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα από τις περιοχές επίδειξης  Ανάπτυξη και δοκιμές των συστημάτων διαχείρισης της φόρτισης των EVs για την επίτευξη της βέλτιστης διαχείρισης φορτίου  Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών για τους σταθμούς φόρτισης  Καθορισμός απαιτήσεων σχετικά με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και διερεύνηση των δυνατοτήτων υποστήριξης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας  Αντίληψη πανευρωπαϊκής αγοράς των υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης  Ενιαίες διαδικασίες χρέωσης παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών υπηρεσιών  Ανοιχτή αρχιτεκτονική (open architecture), κοινά πρότυπα και πρωτόκολλα, σαφώς ορισμένοι κανόνες επικοινωνίας  Στρατηγικές για ενεργοποίηση υπηρεσιών και ευρεία κυκλοφορία EVs Παραδοτέα Έργου (Deliverables)

7 7 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Περιοχές Επίδειξης (Demonstration Regions) EU-wide demonstration features: Consumer label / EU clearing House / Standards and interoperability / Cross-boarder rally Existing demonstration regionReplication region Municipalities involved in Green eMotion Madrid Murcia Malaga Kozani Rome Budapest Berlin Copenhagen / Bornholm / Malmö Strasbourg Ireland (Dublin, Cork) # EVs: 2,000 # Charging spots: 3525 (private and public) Special features: DC charging stations, kWh billing system, supplier choice Copenhagen, Bornholm, Malmö # EVs: 2,500 – 3,500 # Charging spots: 3300 - 4500 Special Features: Battery swopping, cross-boarder traffic Strasbourg # Electric Vehicles (EVs): 100 Special features: Plug-in hybrid vehicles, cross boarder connection with Karlsruhe / Stuttgart Berlin # EVs: 100 # Charging spots: 3600 Special features: Largest integrated project worldwide testing business models and consumer behaviour Italy (Rome, Pisa) # EVs: 100 # Charging spots: 400 Special features: System approach enabling innovative services and user interfaces, kWh billing system, alternative business models testing Madrid # EVs: 10 # Charging spots: 210 Special features: Advanced RES integration studies, smart grid integration etc. Pisa Barcelona Karlsruhe/Stuttgart Dublin Cork Malaga # EVs: 30 # Charging spots: 50 Special features: Embedment in Smart City concept, V2G, B2G, DC charging stations Barcelona # EVs: 500 # Charging spots: 700 Special features: Electric mobility service citizen office, Large e- motorbike demonstration, EVS27 Karlsruhe/Stuttgart # EVs: 40 Special features: Smart Grid features, optimised bi-directional charging, cross-border connection with Strasbourg

8 8 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Συμβολή των περιοχών επίδειξης  Ανάπτυξη, εφαρμογή και συγχρονισμός δραστηριοτήτων επίδειξης σε κάθε περιοχή  Συλλογή δεδομένων σε κάθε περιοχή – Βάση για τη δουλειά που θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Έργου  Αξιολόγηση των αντίστοιχων τοπικών πολιτικών και κινήτρων που θα εφαρμοσθούν  Σχεδιασμός της έκτασης και της κατανομής των εγκαταστάσεων  Δοκιμές σχετικά με τη διαχείριση του στόλου των EVs (fleet management) και την λειτουργική τους απόδοση

9 9 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Περιοχή Επίδειξης της ΔΕΗ στην Κοζάνη Στο πλαίσιο του Task 8.3. “Rollout in more regions tested prototypes” ■Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα – διαδικασία μίσθωσης leasing: περίπου 8 με 10. ■Δημόσιοι Σταθμοί Φόρτισης: περίπου 5 με 7. Διαδικασία Υλοποίησης ■Επιλογή των χρηστών -Θέση κατοικίας -Θέση εργασίας -Ημερήσιες διαδρομές -Ομαδοποίηση των χρηστών λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους -Συνεργασία στη χρήση πληροφοριών οδήγησης και διαδικασίας φόρτισης

10 10 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Περιοχή Επίδειξης της ΔΕΗ στην Κοζάνη Διαδικασία Υλοποίησης (συνέχεια) ■Καθορισμός σημείων εγκατάστασης φορτιστών -Σημεία προβολής και ασφάλειας -Ύπαρξη διαθέσιμου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων -Ύπαρξη διαθέσιμου χώρου εγκατάστασης εξοπλισμού -Διαθεσιμότητα ηλεκτρικού δικτύου -Συσχέτιση με ομάδα χρηστών ■Πρωτότυπη συμβολή ΔΕΗ/ ΚΔΕΠ στο Έργο: Προώθηση ιδέας δικτύου φόρτισης ‘γειτονιάς’ (neighbourhood charging network).

11 11 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Περιοχή Επίδειξης της ΔΕΗ στην Κοζάνη Βήματα εξέλιξης του Έργου ■Διερεύνηση πιθανών θέσεων εγκατάστασης σταθμών φόρτισης. ■Διερεύνηση προτάσεων επιλογής χρηστών. Ιδανικά, κάποιοι θα παραμείνουν σταθεροί για όλη τη διάρκεια του Έργου ενώ για άλλους θα υπάρξει διαδοχή. ■Ομαδοποίηση χρηστών. ■Συσχέτιση ομάδων χρηστών με πιθανές θέσεις εγκατάστασης φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. ■Οριστικοποίηση σημείων εγκατάστασης φορτιστών – αρχικής ομάδας χρηστών.

12 12 Κοζάνη, Φεβρουάριος 2012 Σύνοψη Τι περιμένουμε από το Green eMotion? ■Πώς λειτουργεί η Ηλεκτροκίνηση σήμερα ■Αναγνώριση κενών που υπάρχουν και αφορούν: Τεχνολογία, Προγράμματα - Software, Ρυθμιστικό πλαίσιο ■Ιδέες για την κάλυψη των υπαρχόντων κενών ■Αποτελέσματα δοκιμών για τις νέες εγκαταστάσεις ■Προτάσεις για ρυθμιστικό πλαίσιο και πολιτικές Ο γενικός στόχος είναι να προκύψει μία ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα πρέπει να είναι η Ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος για να επιτευχθεί αλλά και ποιες αναπτυξιακές ευκαιρίες θα αναδειχθούν

13 Ευχαριστώ για την συνεργασία σας v.lioliou@dei.com.gr www.greenemotion-project.eu


Κατέβασμα ppt "Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού πλαισίου για την Ηλεκτροκίνηση FP7 call TRANSPORT - 2010 TREN -1 42 συμμετέχοντες Έναρξη του Έργου: Μάρτιος 2011 Green eMotion Κοζάνη,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google