Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

2 10o ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (7ο επίπεδο) & ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΗ (8ο επίπεδο) ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΔΙΟΥ LONWORKS

3 ΤΟ ‘ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ’ OSI MONTΕΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

4 Το 7o Επίπεδο Εφαρμογής (Application) στο Lonworks

5 Γενικά Χαρακτηριστικά της γλώσσας Neuron C  Προγραμματιστική γλώσσα βασισμένη στην ANSI C  Σχεδιάστηκε ειδικά για το Neuron Chip  Εμπεριέχει επεκτάσεις (extensions) - Network Communication Model ( FB’s & NV’s ) για την απλοποιημένη επικοινωνία απομακρυσμένων συσκευών - Network Configuration Model ( FB’s & Conf. Properties ) για την εύκολη μορφοποίηση του δικτύου - Type Model ( standard & user resource files ) για την ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα ετερογενών συσκευών - Ένα σύνολο από I/O Objects για το Ι/Ο του Neuron Chip - Διαχείριση των Events (Timer – I/O – Network Event Handling) με την δήλωση when

6 Data - Driven Φιλοσοφία vs. Command - Driven

7 Event - Driven Φιλοσοφία vs. Polled - Scheduling

8  Network Variables (Δήλωση στη Neuron C και Firmware)  Δημιουργεί το ένα μέρος του Lonworks Device Interface. Standard Network Variable Types = SNVT’s Πχ. network output SNVT_lev_disc nvo_switch;  Configuration Properties (Device Behavior Customization)  Δημιουργεί το άλλο μέρος του Lonworks Device Interface. Standard Configuration Property Types = SCPT’s Μορφοποιούνται από κάποιο Network Tool (πχ. LonMaker)  Functional Blocks (Network Variables + Configuration Properties) defined by Functional Profiles  Event driven scheduling system Πχ. // Event driven Task when (io_changes(Switch2) ) { nvo_switch_state = input_value; }  Lower level messaging service Πχ. // Message Task when (msg_arrives(10) ) { ………… } Neuron C (NV, CP, FB, Events, Msgs)

9 Neuron C (Timer, I/O Object)  Timer (Δηλώνονται στη Neuron C σαν μεταβλητές και ελέγχονται από το Firmware) Πχ. stimer timer1 = 5; // start timer1 with value 5 seconds when (timer_expires(timer1) ) { ………… }  I/O Objects (Δήλωση στη Neuron C και Firmware)  Είναι standardized I/O Device Drivers για το Neuron chip. Πχ. IO_4 input bit Switch1; IO_1 output bit relay1; IO_1 output bit relay1; IO_6 output bit io_nw1_cs = CS_OFF; IO_6 output bit io_nw1_cs = CS_OFF; IO_7 output bit io_nw2_cs = CS_OFF; IO_7 output bit io_nw2_cs = CS_OFF; IO_8 neurowire master select(IO_0) kbaud(20) io_nw1; IO_8 neurowire master select(IO_0) kbaud(20) io_nw1; IO_8 neurowire master select(IO_7) kbaud(20) io_nw2; IO_8 neurowire master select(IO_7) kbaud(20) io_nw2;

10 I / O O B J E C T S

11

12 Direct I/O Objects (logic at pins) Timer / Counter I/O Objects I/O Objects

13 Serial I/O Objects (I or O) Serial I/O Objects Parallel I/O Objects

14 Neuron Chip I/O Objects

15 Δυνατότητα ανά I/O

16 E V E N T S “WHEN”

17 Events Συστήματος / Scheduler Πχ. when (timer_expires(timer1) ) {…………} Events από Ι/Ο Πχ. when (io_changes(Switch2) ) {…………} Προκαθορισμένα (Predefined) Events

18 Events από NV Πχ. when (nv_update_occurs(nvi_relay_state) ) { io_out(relay1, nvi_relay_state); io_out(relay1, nvi_relay_state);} Events από Messages Πχ. when (msg_arrives(10) ) {…………} Προκαθορισμένα (Predefined) Events

19 Όλα τα Προκαθορισμένα (Predefined) Events γίνονται αντιληπτά με την Δήλωση «When» (when clause or statement)

20 User - Defined Events Κάθε Neuron C έκφραση η οποία έχει Boolean αποτέλεσμα Δηλαδή  1 ή 0 (True or False) Πχ. when ((timer_expires(timer1) ) && (flag == TRUE)) // Task to execute {…………}

21 NETWORKVARIABLES(NV’s) nvo (output NV) nvi (input NV)

22 Η Φιλοσοφία της Σύνδεσης Εισόδων με Εξόδους μέσω των Μεταβλητών Δικτύου  Νοητό Καλώδιο  Δημιουργείται και μορφοποιείται από ένα Network Tool  Αλλάζει χωρίς επαναπρογραμματισμό της συσκευής  Είναι ευκολόχρηστο

23 Node1  Node2 nvo…  nvi3…. Node1  Node2  Node3  Node3 nvo…  nvi1….  nvi2…  nvi2…

24 NV Declaration Modifier (sync, polled …) Class (const, eeprom …) Conn (ackd, unackd …) Type (SNVT…) Παραδείγματα Απλή δήλωση Με Priority Χωρίς ACK

25 NV Events (When) Παραδείγματα

26

27 Γενικός Κατάλογος (Master List) SNVT

28

29

30

31

32

33 Δομές - SNVT Structures

34

35

36

37

38

39

40 Enumeration Lists

41

42

43 CONFIGURATIONPARAMETER TYPES TYPES(SCPT’s)

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 FUNCTIONAL BLOCKS

55

56

57 Παράδειγμα Functional Blocks σε ένα Σύστημα Έξυπνου Φωτισμού

58

59

60

61

62

63 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ NEURON C (Functions)

64 Execution Control

65 Network Configuration

66 Integer Mathematics Κλπ ………………..

67 Floating point Mathematics Κλπ ………………..

68 Strings

69 Utilities

70 I / O

71 Preprocessor / Compiler Directives

72 Directives (Preprocessor, Compiler) Πχ. #ifndef smart_io #………………… #………………… #……………….. #……………….. #endif #endif Πχ. #pragma enable_io_pullups (Επιτρέπει στον Compiler να ενεργοποιεί εσωτερικές pull-up αντιστάσεις κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει με την γλώσσα προγραμματισμού και δεν χρειάζεται να γίνει εξωτερικά με H/W)


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google