Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ.Ι.Ε ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ.Ι.Ε ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ.Ι.Ε ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ
Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ (23 Νοεμβρίου 2011)

2 Υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) άρχισαν τη λειτουργία τους από το σχολικό έτος 1959 ‐ 1960. Υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

3 Ιδρύθηκαν από το Κράτος με στόχο την παροχή επιμόρφωσης και συμπληρωματικής μόρφωσης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς επίσης και σε ενήλικες, μέσα στα πλαίσια της Διά Βίου Μάθησης. Τα Κ.Ι.Ε. δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί και τα δίδακτρα των μαθητών/τριών τους επιχορηγούνται από το Κράτος, ως μια κοινωνική παροχή προς τους πολίτες για ίσες ευκαιρίες μάθησης. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

4 Σήμερα λειτουργούν 41 Κ. Ι. Ε
Σήμερα λειτουργούν 41 Κ.Ι.Ε. σε όλη την Κύπρο παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από 19,000 μαθητές και ενήλικες. Στεγάζονται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Eκπαίδευσης, αξιοποιώντας την υποδομή και τις δυνατότητες των σχολικών μονάδων που τα φιλοξενούν. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ:
Ξένες γλώσσες Όλα τα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου, ως ενισχυτικά. Πληροφορική – Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. Όλα τα μαθήματα προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

6 Γίνεται προετοιμασία των μαθητών/τριών:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τελικές Ενιαίες Εξετάσεις στα Αγγλικά. Δίνεται Πιστοποιητικό Επιτυχίας. Το Πιστοποιητικό Επιτυχίας στο 6ο και 7ο επίπεδο των Αγγλικών αναγνωρίζεται ως τεκμήριο «πολύ καλής γνώσης» της Αγγλικής γλώσσας από τη Δημόσια Υπηρεσία, ενώ στο 4ο και 5ο επίπεδο των Αγγλικών αναγνωρίζεται ως τεκμήριο «καλής γνώσης» της Αγγλικής γλώσσας. Γίνεται προετοιμασία των μαθητών/τριών: Παγκύπριες Εξετάσεις για εισαγωγή στα Α.Α.Ε.Ι. F.C.E. Cambridge, G.C.E. O & A Level, I.G.C.S.E., I.E.L.T.S., D.E.L.F. για τη Γαλλική γλώσσα L.C.C.I. για τη Λογιστική E.C.D.L., I.C.T. Europe για την Πληροφορική Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

7 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Οι εγγραφές διεξάγονται κατά τη διάρκεια του Ιουνίου. Συμπληρωματικές εγγραφές γίνονται τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Τα τμήματα υποβάλλονται στο Υ.Π.Π. για έγκριση, προς το τέλος του Σεπτέμβρη. Τα Κ.Ι.Ε. λειτουργούν Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τμήματα ενηλίκων λειτουργούν σε κάποια Κ.Ι.Ε. τις βραδινές ώρες. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν μαθήματα το απόγευμα της Τετάρτης – Σαββάτου (χρειάζεται έγκριση από Γονείς/Κηδεμόνες και τη Γενική Διευθύντρια του Υ.Π.Π., διότι δεν καλύπτονται οι μαθητές/τριες από ασφάλεια). Το κάθε μάθημα διάρκειας 90 λεπτών διδάσκεται 2 φορές την εβδομάδα. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

8 Δίδακτρα μαθητών και ενηλίκων
ΔΙΔΑΚΤΡΑ Τα δίδακτρα των Κ.Ι.Ε. είναι ιδιαίτερα χαμηλά και εγκρίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Δίδακτρα μαθητών και ενηλίκων Δίδακτρα παιδιών πολύτεκνων και πενταμελών οικογενειών Δίδακτρα για καθυστερημένες Εγγραφές Απαλλαγές Διδάκτρων Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

9 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Προσφέρονται υποτροφίες για τους/τις άπορους μαθητές/τριες, μετά από υποβολή αίτησης και εξέτασης από την αρμόδια επιτροπή του Υ.Π.Π. Από την καταβολή του 50% των διδάκτρων απαλλάσσονται όλα τα παιδιά των πολυτέκνων και πενταμελών οικογενειών, αφού προσκομίσουν σχετικά την πολυτεκνική ταυτότητα. Από την καταβολή διδάκτρων απαλλάσεται το τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας που φοιτά στα Κ.Ι.Ε. Δωρεάν φοίτηση προσφέρεται σε Ελληνοκύπριους που παρακολουθούν μαθήματα τουρκικών και σε Τουρκοκύπριους, παιδιά παλιννοστούντων και ομογενών που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

10 ΑΠΟΥΣΙΕΣ Στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης τηρείται Παρουσιολόγιο και Μητρώο μαθητών/τριών. Οι Γονείς/Κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώνουν και υπογράφουν κάθε χρόνο το Έντυπο Μαθητή/τριας. Μαθητές/τριες που σημειώνουν πέραν των 20 απουσιών τον χρόνο δεν δικαιούνται να παρακαθίσουν στις Τελικές Ενιαίες Γραπτές Εξετάσεις των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, που αποστέλλονται από το Υ.Π.Π. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

11 Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μητρώο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Σελ: ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/Α:   Κ.Ι.Ε.: ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ-ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 1. Επώνυμο : Όνομα: 2. Τόπος γεννήσεως: Ημερ. Γεννήσεως: 3. Κινητό τηλ. μαθητή/τριας: Αρ. Ταυτότητας: 4. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: 5. Τηλέφωνο οικίας: 6. Όνομα πατέρα: Επάγγελμα: Τηλ. εργασίας: Κινητό τηλ.: 7. Όνομα μητέρας: Επάγγελμα: Τηλ. εργασίας: Κινητό τηλ.: 8. Υπογραμμίστε ότι ισχύει στην περίπτωσή σας: Παιδί πολύτεκνης οικογένειας (Αρ. Ταυτ.: ) Παιδί πενταμελούς οικογένειας (Αρ. Ταυτ.: ) H οικογένειά μου λαμβάνει Δημόσιο Βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας (Αρ. Φακ.: ).  9. Σχολείο στο οποίο φοιτάτε το πρωί: Τάξη/Τμήμα:   10. Επιθυμώ Εγγραφή: Α/Α Μάθημα Τμήμα Μέρες Ώρες Αίθουσα Καθηγητής Β΄ Επιλογή Καθηγητή  Αντιλαμβάνομαι ότι απαγορεύεται να παρακολουθώ μαθήματα στο Κ.Ι.Ε. από καθηγητές που με διδάσκουν στο πρωινό σχολείο. Αναλαμβάνω υπεύθυνα την υποχρέωση να αναφέρω στον Διευθυντή του Κ.Ι.Ε. τέτοια περίπτωση, για να γίνουν διευθετήσεις να φοιτήσω σε άλλο τμήμα.  Ημερομηνία: Υπογραφή:   ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αποδ.: Αρ. Αποδ.: Αρ. Αποδ.: Αρ. Αποδ.: Εγγραφή: Α΄ Δόση: Β΄ Δόση: Γ΄ Δόση: Ημερ.: Ημερ.: Ημερ.: Ημερ.: Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

12 ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα σε όλα τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης αρχίζουν με την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και τελειώνουν στα μέσα Μαΐου. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

13 ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Κ.Ι.Ε.
Ασχολείται με γραφειακή εργασία, εισπράξεις, καταθέσεις, κ.ά. κ. Μαρίνα Βασιλείου, Κ.Ι.Ε. Πελ./Τριμ. προσοντούχα! Το ωράριο εργασίας της καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών/τριών του Κ.Ι.Ε. (16 ώρες εβδομαδιαίως). Ο μισθός της υπολογίζεται πάλιν ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών/τριών του Κ.Ι.Ε. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

14 Τηλέφωνα: 22-800648 ή στα τηλέφωνα 22-800646 και 22-800647. ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για πληροφορίες/παράπονα/εισηγήσεις, το Κοινό μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, στο Υ.Π.Π. Τηλέφωνα: ή στα τηλέφωνα και  ΠΡΟΣΟΧΗ Τηλέφωνα Κ.Ι.Ε. ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ-ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ: / Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

15 Κ.Ι.Ε. ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ – ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 19 ΤΜΗΜΑΤΑ –(Πέραν των 150 μαθητών/τριών) ΑΓΓΛΙΚΩΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Β΄ - Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και Α΄ - Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

16 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (1 μόνο διορισμένη στο δημόσιο σχολείο, υπόλοιπες αδιόριστες) 5 ΑΝΔΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ Υ.Π.Π. ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ. ΕΑΝ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ. ΕΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, ΕΧΕΙ ΣΕΙΡΑ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΤΩ Η ΩΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ, Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

17 Σε περίπτωση, που ένας εκπαιδευτικός εκτελεί τα καθήκοντά του πλημμελώς και μη αποτελεσματικά, τότε οι Γονείς/Κηδεμόνες/μαθητές/τριες έχουν το δικαίωμα να παραπονεθούν γραπτώς στην Προϊσταμένη των Κ.Ι.Ε. Επιβεβαιώνει η Διευθύνουσα, αφού ερωτηθεί από την Προϊσταμένη. Αποστέλλεται, τότε, κλιμάκιο Επιθεωρητών της ειδικότητας του εκπαιδευτικού, παρακολουθεί τον εκπαιδευτικό την ώρα που διδάσκει, αξιολογεί και παίρνει τις ανάλογες αποφάσεις. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

18 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.
Σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς του δικού μας Κ.Ι.Ε. παρέχεται η δυνατότητα στήριξης με επιμορφωτικό υλικό και συσκέψεις στο Κ.Ι.Ε., που εξετάζουν μεθόδους για αποτελεσματική διδασκαλία και σωστή διαχείριση τάξης, αξιολόγησης των μαθητών/τριών μας κ.ά. ΣΤΟΧΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες από την αρχή του σχολικού έτους, για βελτίωση της σχολικής μας μονάδας. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

19 Το καθήκον με όλη μας την αγάπη!
Πολλές δυσκολίες ξεπεράστηκαν, με στόχο πάντα την καλύτερη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κέντρο μας το συμφέρον του μαθητικού μας πληθυσμού. Το καθήκον με όλη μας την αγάπη! Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

20 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΟΥ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ. ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ. ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΥΠΗΡΞΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ!!! ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΝ ΒΟΛΕΥΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ, ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

21 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ:
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ από το Υ.Π.Π., και εννοούμε τα τμήματα που είχαν αριθμό μαθητών/τριών μικρότερο από δέκα. Εδώ να μου επιτρέψετε, να ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας κ. Νίκο Πατσιάουρο, που πρόθυμα ανταποκρίθηκε σε όλες τις αιτήσεις μας για αναδιοργάνωση του Κ.Ι.Ε., καθώς και τη Διευθύντρια του Δημοτικού, κ. Σταυρούλα Παναγιώτου, που φιλοξενεί το Κ.Ι.Ε. στις εγκαταστάσεις του Σχολείου της και μας παραχώρησε μία αίθουσα για να στεγαστεί το γραφείο του Κ.Ι.Ε., και να διεξάγονται οι εργασίες μας απρόσκοπτα. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

22 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Η δημιουργία ενός τμήματος, η πρόσληψη εκπαιδευτικού, και μετά η αποχώρηση των μαθητών/τριών, οπωσδήποτε δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα! Χρειάζεται περισσότερη περισυλλογή και όχι επιπολαιότητα από όλα τα μέρη. Ο διαχωρισμός τμημάτων, λόγω αυξημένου αριθμού (κανονισμός:21) και μετά η αυτόβουλη μετακίνηση μαθητών/τριών στο παράλληλο τμήμα για διαφόρους λόγους, πάλιν προξενεί πρόβλημα. Δέχθηκα πιέσεις για διαχωρισμό τμημάτων με 19 παιδιά. Πήρα την ευθύνη και το έπραξα, και πριν αρχίσουν τα μαθήματα κάποιοι γονείς μετάνιωσαν; και τα παιδιά τους δεν ήλθαν στο Κ.Ι.Ε. Το γεγονός αυτό μας εξέθεσε στο Υ.Π.Π. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

23 Υπήρξε δυσκολία στην κατάρτιση του Προγράμματος Διδασκαλίας, επειδή δεν γνωρίζαμε τις ιδιαιτερότητες των μαθητών/τριών μας και την ηλικία τους. Επίσης, Γονείς/Κηδεμόνες απέσυραν τα παιδιά τους από τμήματα, επειδή προέρχονται από την ίδια οικογένεια, και έπρεπε να εξυπηρετηθούν την ίδια ώρα! Αυτό, δεν είναι πάντα εφικτόν. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες, σκοτινειάζει νωρίς το χειμώνα, κρύο, κ.λ.π. Παρακαλούμε θερμά, να υπάρχει κατανόηση σε αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε, ότι υπάρχει περιορισμός και στον αριθμό μαθητών/τριών που μεταφέρονται με λεωφορείο από τα γειτονικά χωριά. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

24 Επίσης, γνωρίζουμε ότι τα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία, σίγουρα επιφέρουν κόπωση στους/στις μαθητές/τριες που θα αρχίσουν μάθημα στο Κ.Ι.Ε. στις 4.15μ.μ. Ως εκ τούτου, δείχνουμε και εμείς περισσότερη κατανόηση προς αυτούς/ές τους/τις μαθητές/τριες. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

25 ΑΥΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.
Αγορά βιβλίων: Εντολή της Προϊσταμένης, για φέτος τουλάχιστον, ήταν να αγοραστούν από τους ίδιους τους/τις μαθητές/τριες. Χωρίς εγγραφές και προπληρωτέο το αντίτιμο των βιβλίων δεν μπορούν να παραγγέλλονται βιβλία. Επίσης, μας ζητήθηκε να φωτοτυπηθούν ολόκληρα βιβλία για οικονομία της τζέπης. Άνκαι αντιλαμβανόμαστε την οικονομική κρίση που πλήττει άλλους λίγο και άλλους πολύ, και τη στενότητα σε ρευστό χρήμα ΑΥΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. Το κόστος για το Κ.Ι.Ε., λόγω άρνησής μας να συγκατανεύσουμε σε αυτή την απαίτηση ήταν να εξαφανιστούν παιδιά από τα μαθητολόγιά μας! Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

26 Η Διευθύνουσα δεν διαχειρίζεται κανένα ΤΑΜΕΙΟ.
Μόνο η Σχολική Εφορεία και άλλοι φορείς σε συνεργασία μεταξύ τους μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες μας. Ευχαριστούμε και πάλιν, όλους αυτούς που μας στηρίζουν και οικονομικά και ηθικά. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

27 Παρατηρείται βελτίωση με την πάροδο του χρόνου.
Αρκετοί/ές μαθητές/τριες θεωρούν το Κ.Ι.Ε. χώρο για ξεκούραση και για εκτόνωση. Χρειάζεται πολύς αγώνας από μέρους μας, αλλά και με τη δική σας συνεργασία, για να πειστούν ότι και το απογευματινό σχολείο έχει να τους προσφέρει πολλά και σε γνώσεις και σε καλλιέργεια ήθους και σε καθοδήγηση για σωστή συμπεριφορά. Παρατηρείται βελτίωση με την πάροδο του χρόνου. Παρακαλώ θερμά, θα χαρώ πολύ να ακούσω και τις δικές σας διαπιστώσεις / παρατηρήσεις /εισηγήσεις στο τέλος. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

28 Αγαπητοί Γονείς / Κηδεμόνες,
ΓΟΝΕΙΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ Κ.Ι.Ε. 17 Νοεμβρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4  Αγαπητοί Γονείς / Κηδεμόνες, Έχουμε οδηγίες να σας ζητήσουμε να μην οδηγείτε τα αυτοκίνητά σας εντός σχολικού χώρου σε καμία περίπτωση, για λόγους ασφαλείας των μαθητών/τριών του Κ.Ι.Ε. και του διδακτικού προσωπικού.  Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, η ομίχλη και το σκοτάδι αντιμετωπίζονται πάντοτε με υπομονή και ψυχραιμία για να αποφευχθούν τα δυσάρεστα. Οι μαθητές/τριες να είναι ντυμένοι ζεστά, να έχουν αδιάβροχα και να κρατούν ομπρέλες  Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού Διευθύνουσα Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

29 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3 (ΚΙΝΔΥΝΟΣ!)
15 Νοεμβρίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3 (ΚΙΝΔΥΝΟΣ!)  Αγαπητοί Γονείς / Κηδεμόνες,  Σας επισημαίνουμε, ότι αρκετοί μαθητές/τριες του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, όταν σχολάσουν στις 4.00μ.μ., και πριν αρχίσουν τα μαθήματά τους στο Κ.Ι.Ε., τρέχουν στο Κέντρο του χωριού να ψωνίσουν λιχουδιές από το περίπτερο. Ως εκ τούτου, σας γνωστοποιούμε ότι δεν έχουν καμία απολύτως επίβλεψη και διατρέχουν κινδύνους στον δρόμο από τα διερχόμενα αυτοκίνητα / μηχανοκίνητα.  Παρακαλούμε θερμά, να μεριμνήσετε επί του θέματος, καθότι το Κ.Ι.Ε. δεν διαθέτει εφημερεύοντες καθηγητές/τριες για την επίβλεψη των μαθητών εκτός σχολικού χώρου, από τις 4.00μ.μ μ.μ., ώρα κατά την οποία θα αρχίσουν τα μαθήματα στο Κ.Ι.Ε. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν όλοι, ότι η ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί, δεν θα πρέπει να βαραίνει το Κ.Ι.Ε.  Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.   Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού Διευθύνουσα   Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

30 ΔΩΣΑΜΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΩΣΑΜΕ ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Οι μαθητές/τριες εισηγήθηκαν ένα Κώδικα Σωστής Συμπεριφοράς. Θα είναι έτοιμος πολύ σύντομα. Δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα πειθαρχικά προβλήματα. Ετοιμάστηκε και Έντυπο Παραπτώματος, το οποίο ελάχιστες φορές χρησιμοποιήθηκε. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

31 Αγαπητοί/ές μας Μαθητές/τριες,
19 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητοί/ές μας Μαθητές/τριες,   Σήμερα σας δίνεται η ευκαιρία να γράψετε ανώνυμα τις σκέψεις σας για να καταρτιστεί ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, που θα ισχύει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Ινστιτούτου μας, ούτως ώστε να γίνονται οι εργασίες και τα μαθήματα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οι προτάσεις σας θα κατατεθούν στον Καθηγητικό Σύλλογο για έγκριση. Ύστερα θα τους υπογράψετε και θα πάρετε ένα αντίγραφο. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

32 Να προσέρχομαι έγκαιρα στο Ινστιτούτο και μόλις κτυπήσει το κουδούνι.
Π.χ. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ Κ.Ι.Ε. Να προσέρχομαι έγκαιρα στο Ινστιτούτο και μόλις κτυπήσει το κουδούνι. Να πηγαίνω χωρίς καθυστέρηση στο μάθημά μου για να αποφεύγεται η αταξία. Εάν καθυστερήσω να προσέλθω θα ζητήσω άδεια γαι να μπω στην τάξη, ο Καθηγητής/τριά μου θα σημειώνουν την καθυστέρηση και τον λόγο της καθυστέρησής μου. Εάν πρέπει να φύγω από το Σχολείο πριν τελειώσει το μάθημα, θα ενημερώσω τη Διευθύνουσα, τον Καθηγητή/τριά μου. Οι Γονείς/Κηδεμόνες μου θα τηλεφωνήσουν να ενημερώσουν το Κ.Ι.Ε. Να φέρνω στο Σχολείο ό,τι χρειάζομαι για τα μαθήματά μου (βιβλία, τετράδια, όργανα κ.ά.). Να συμβάλλω στην ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και την ομαλή λειτουργία της σχολικής ζωής. Να καταγγέλλω στη Διευθύνουσα, εάν αντιληφθώ παραβάσεις που γίνονται από τους συμμαθητές/τριές μου. Να απαιτώ να εξετάζομαι σύμφωνα με τους κανονισμούς. Να μην παρεμποδίζω το δικαίωμα των γύρω μου να μορφωθούν. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

33 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: .......................................
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ   ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΟΝΕΙΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΤΟ Κ.Ι.Ε.:   ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ: Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

34 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Κ.Ι.Ε. 22 Σεπτεμβρίου 2011
22 Σεπτεμβρίου 2011  ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Κ.Ι.Ε. ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ  Αγαπητοί/ές Μαθητές και Μαθήτριες,   Το Κρατικό Ινστιτούτο μας προκηρύσσει Διαγωνισμό Σχεδιασμού ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ, που θα χρησιμοποιείται ως διακριτικό έμβλημα στο χαρτί ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ και στις ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ του Ινστιτούτου μας, καθώς και στον Ιστότοπο του Ινστιτούτου μας, που σύντομα θα δημιουργηθεί. Το θέμα πρέπει να έχει σχέση με την Πολιτιστική Κληρονομιά του Πελενδρίου (παλαιές εκκλησίες, εκκλησιαστικές εικόνες/σκεύη, μνημεία, κτήρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, φυσικό περιβάλλον / φυσικός τόπος/περιοχή/μονοπάτια της φύσης / εξαιρετικής ομορφιάς, δάσος / λουλούδια / λίμνες / ποτάμια / ζώα / γεφύρια, κ.ά.).  Το καλύτερο έργο, το οποίο θα γίνει έμβλημα του Ινστιτούτου μας, θα βραβευθεί με το ποσό των πενήντα ευρώ (€50), στη Γιορτή των Γραμμάτων, τέλος Ιανουαρίου 2012.  Καλείστε να χρησιμοποιήσετε το ταλέντο και τις γνώσεις σας, για να σχεδιάσετε/ζωγραφίσετε το έμβλημα και να το φέρετε στο Γραφείο του Ινστιτούτου μας, μέχρι το τέλος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 προς επιλογή.   Η Διευθύνουσα Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

35 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Κ.Ι.Ε. 1 Νοεμβρίου 2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ  Αγαπητοί/ές Μαθητές και Μαθήτριες,   Οι γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν. Το Ινστιτούτο μας πρέπει να στείλει τις ευχές της Διευθύνουσας, του Διδακτικού Προσωπικού και των Μαθητών/τριών τους, στους γονείς σας και σε διάφορους άλλους συνεργάτες και βοηθούς του Ινστιτούτου μας.  Ως εκ τούτου, σας δίνεται η ευκαιρία να σχεδιάσετε μια κάρτα με θέμα τις γιορτές, που και αυτή τη χρονιά βρίσκουν την Κύπρο μας σκλαβωμένη.  Η καλύτερη κάρτα που θα σχεδιαστεί και επιλεγεί, θα φέρει την υπογραφή σας και θα βραβευτεί με το ποσό των εικοσιπέντε ευρώ (€25).  Τελευταία ημέρα παράδοσης της κάρτας είναι η Τρίτη, 22 Νοεμβρίου.  Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.  Η Διευθύνουσα Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

36 Παρακαλώ θερμά, να ενημερώνεστε από τις Ανακοινώσεις που δίνονται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες του Κ.Ι.Ε. (π.χ. στάληκαν ανακοινώσεις και κάποιοι Γονείς/Κηδεμόνες δεν τις έλαβαν, αφού τα παιδιά τους τις πέταξαν προτού βγουν από την τάξη). Καλό θα είναι τα παιδιά μας να καλλιεργηθούν σιγά- σιγά να είναι υπεύθυνα και σοβαρά σε ζητήματα σημαντικά. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

37 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.Ι.Ε.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (το λογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε είναι στα αγγλικά) Monday, November 14, 2011 Αγγλικά, Primary 1: Γεωργίου Μαργαρίτα - Register Listing - 12/9/2011 Through 30/9/2011 Date Ημερ. Transaction Συναλλαγή Decrease Αφαίρεση Increase Αύξηση Balance Υπόλοιπο 12/9/ Εγγραφή €10 12/9 Δίδακτρα €225 €235 30/9 Έκπτωση Πολυτέκνων €110 €125 Αρ. αποδ εγγραφή €115 Αρ αποδ Α΄ δόση €70 €45 Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

38 Δημιουργία Ιστότοπου του Κ.Ι.Ε. στον Παγκόσμιο Ιστό (Διαδίκτυο).
Ουδείς αλάνθαστος, μόνον ο Θεός! Ως εκ τούτου, θερμή παράκληση, να ελέγχετε πάντοτε τις αποδείξεις σας και την κατάσταση λογαριασμού για το κάθε παιδί! Αποστολή Ενημερωτικού Μηνιαίου Δελτίου σε όλους τους Γονείς/Κηδεμόνες με εκπαιδευτικά, κοινωνικά και άλλα διάφορα θέματα. Δημιουργία Ιστότοπου του Κ.Ι.Ε. στον Παγκόσμιο Ιστό (Διαδίκτυο). Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

39 Θα μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τον τιτάνειο αγώνα μας.
Η συνεργασία/επικοινωνία μαζί σας θα συμβάλει στη λύση των προβλημάτων με καλύτερα αποτελέσματα. Θα μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τον τιτάνειο αγώνα μας. Α΄ Συνάντηση Γνωριμίας Γονέων/Κηδεμόνων και του Διδακτικού Προσωπικού, τέλος Νοεμβρίου. Θα σας σταλεί ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες. Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.

40 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ
Α΄ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Δρ Ελένη Ρωσσίδου Κουτσού, Διευθύνουσα Κ.Ι.Ε.


Κατέβασμα ppt "Κ.Ι.Ε ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google