Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο «Ε Ν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο «Ε Ν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ν» Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης Ηράκλειο, 12 Δεκεμβρίου 2014 Οδικός και Δημοτικός Φωτισμός Εξοικονόμηση Ενέργειας και Χρηματοδότηση Έργων Το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» – Εισαγωγή στο Δημοτικό Φωτισμό Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Διευθυντής ΠΤΑΚ

2 Αυτό το στρατηγικό έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (από 1/9/2013 έως 31/8/2015) Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι: Η Περιφέρεια Κρήτης (ΠΚ), Η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), Η Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ) Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) και Βορείου Αιγαίου (ΠΤΑΒΑ) Η Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΝΑ (ΑΕΠΝΑ) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το Κυπριακό Υπουργείο, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (ΥΕΒΤ) Πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΝ- Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο.

3 Στόχος είναι μια αρμονική, ισόρροπη και βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο : ▪ Επιδεικτική εφαρμογή καινοτόμων έργων ΕΞΕ & ΑΠΕ, σε χώρους, εγκαταστάσεις και κτίρια του δημοσίου τομέα, με άμεσο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. ▪ Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, με αφετηρία τα επιδεικτικά έργα και δράσεις. ▪ Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας & ανάπτυξη νέων καινοτόμων αγορών. ▪ Συμβολή στους ευρωπαϊκούς & εθνικούς στόχους (20-20-20) καθώς και προετοιμασία πολιτικών μακρο-περιφερειακής ανάπτυξης ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. ▪ Συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια & αποφυγή κλιματικής αλλαγής. Πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΝ- Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο.

4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Καινοτόμα Ενεργειακή αναβάθμιση της σήραγγας Σταλίδας και των κόμβων αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αναβάθμιση Μνημειακού Συνόλου και χώρων της πλατείας Δημοκρατίας (και χρήση Φ/Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Σάμος – Χίος – Λέσβος: Αναβάθμιση φωτισμού (LED+Φ/Β) Αντλίες θερμότητας σε κτίρια της Περιφέρειας ΚΥΠΡΟΣ: Επιδεικτική ενεργειακή αναβάθμιση 4 Δημοσίων κτιρίων -Ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης-Σύνδεση με άλλες περιφερειακές προτεραιότητες. -Σύνθεση τους σε ένα μακρο-περιφερειακό και διασυνοριακό σχέδιο δράσης Πρόγραμμα ΕΝΕΡΓΕΙΝ- Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο.

5 Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης: Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Συνεστήθη σε κάθε Περιφέρεια σύμφωνα με τον Ν.2218/94 και τις τροποποιήσεις του. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998, με έδρα το Ηράκλειο. Τον Ιανουάριο του 1999 εγκαταστάθηκε στον δικό του χώρο, οργανώθηκε και στελεχώθηκε. Συγκαταλέγεται στα 4 πιλοτικά Περιφερειακά Ταμεία της χώρας με σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός καινοτόμου θεσμού, ο οποίος έχει ως στόχο την υποστήριξη των Περιφερειών της χώρας και της διαδικασίας της Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης.

6 Η διαχείριση πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των Έργων της Περιφέρειας, χρηματοδοτήσεων του Δημόσιου, Νομικών Προσώπων, Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών, λοιπών φορέων του εξωτερικού… Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της Περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, και της διαδικασίας ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, της προετοιμασίας και ένταξής τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα. Η τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας κατά την Εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, ερευνών και κατά την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υλοποίηση και οικονομική διαχείριση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Σκοπός και δραστηριότητες:

7  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 108 ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (LIFE, INTERREG, INTELLIGENT ENERGY, LEONARDO DA VINCI, ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ, FP7, INTERACT, REGIONS OF KNOWLEDGE..)  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΝ, κ.λ.π.)  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ….) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

8 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΤΑΚ) 1 - 2  Διαμόρφωση σχεδίου δημοσιότητας - Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας, Πληροφόρησης, Προώθησης, Δικτύωσης, Καινοτομίας, Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης στην Κρήτη  Διοργάνωση τεσσάρων διαφορετικών ημερίδων ενημέρωσης /συναντήσεων εργασίας  Διοργάνωση Εβδομάδας βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε συνεργασία με σχολεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Επιμελητήρια  Σχολικός διαγωνισμός ζωγραφικής / συγγραφής με θέμα την Ενεργειακή Ανάπτυξη  Φωτογραφική απεικόνιση – Βίντεο για τα επιδεικτικά έργα Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο - ΕΝΕΡΓΕΙΝ

9 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΤΑΚ) 2-2  Δραστηριότητες συνέργειας με άλλα υφιστάμενα ενεργειακά προγράμματα & πρωτοβουλίες (Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη, Μεσογειακή Ενεργειακή Συνεργασία, Horizon …)  Διαβούλευση με όλους τους φορείς στην Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη τις Σύγχρονές Πολιτικές (2014-2020, Σύμφωνο των Δημάρχων, Σύμφωνο των Νησιών, κλπ).  Διερεύνηση εξωτερικού Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης στην Κρήτη.  Διερεύνηση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Φορέων Χάραξης Πολιτικής για την Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη στην Κρήτη. Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο - ΕΝΕΡΓΕΙΝ

10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Τ.Α.Κ – (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) 1. Συμμετοχή στην τελική διαμόρφωση "Έκθεση οδηγιών και κατευθυντηρίων γραμμών για την διερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης για κάθε περιοχή" 2. Εκκίνηση της διαβούλευσης με τους φορείς (προσαρμογή ερωτηματολογίου, επαφές με τους φορείς, επιλογή τριάντα τριών (33) φορέων, δημιουργία κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα www.pta. για το περιφερειακό σχέδιο δράσης για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης. 3. Δραστηριότητες συνέργειας με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα του Π.Τ.Α.Κ., όπως το Covenant Capacity όπου στις σχετικές συναντήσεις εργασίας έγινε αναφορά στο έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ και συνεχίστηκε η σχετική διαβούλευση με τους ΟΤΑ της Κρήτης. 4. Συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση εργασίας στη Ρόδο (16/9/13) και στη 2 η συνάντηση εργασίας στη Μυτιλήνη 2/7/2014) 5. Προετοιμασία της ειδικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης (30 Οκτωβρίου 2013).

11 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο - ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Τ.Α.Κ –(ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) 6. Συνέχιση της Διαβούλευσης με τους ΟΤΑ και άλλους φορείς της Κρήτης και Ελλάδος (ΕΣΔΑΚ, Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατολικής Κρήτης, ΤΕΕ/ΤΑΚ, ΔΕΥΑΗ, ΣΠΕΦ, ΚΑΠΕ κλπ). 7. Συνάντηση με Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης για το νέο ΣΕΣ Κρήτης 2014-2020 και τις προτεραιότητες του ενεργειακού τομέα. 8. Συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης για το έργο του ΕΝΕΡΓΕΙΝ στην στη Κρήτη, δηλαδή την ενεργειακή αναβάθμιση της σήραγγας της Σταλίδας και των εισόδων των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων 9. Δύο συναντήσεις εργασίας με το ΚΑΠΕ για το ΠΕ Εργασίας Π.Ε.3 "Περιφερειακό και Μακροπεριφερειακό Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη" Ενέργεια.

12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Τ.Α.Κ – (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) 10. Προβολή και του «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» στο «Πρώτο ηλιακό γύρο της Κρήτης» με ηλιακό όχημα που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Εβδομάδας», 25- 30/6/2014 11. Συμμετοχή του ΠΤΑΚ στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας» στις Βρυξέλλες (23-27 Ιουνίου 2014) (νησιώτικες ενεργειακές πολιτικές, διασυνδέσεις …) 12. Συμμετοχή σε σχετική ημερίδα στην Κύπρο (24/11/2014) Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο - ΕΝΕΡΓΕΙΝ

13 13. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ορθόδοξη Ακαδημίας Κρήτης - ΤΕΙ Κρήτης Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης - ΠΕ Χανίων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Κολυμπάρι Χανίων 1 Νοεμβρίου 2014

14 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο - ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

15 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο - ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ

16 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

17

18 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

19 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο - ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Τ.Α.Κ –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, με τους φορείς - στόχους και λαμβάνοντας υπόψη τις Σύγχρονες Πολιτικές (2014-2020, Σύμφωνο Δημάρχων, Σύμφωνο Νησιών κτλ). Δημοσιότητα του έργου με καταχωρήσεις σε διαδικτυακούς τόπους και τοπικές εφημερίδες (ειδικό ένθετο)-video έργων-ενεργειακή εβδομάδα… Συνέργεια με την γενικότερη μελέτη «Βιώσιμου Ενεργειακού Προγραμματισμού» της Κρήτης, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσή της. Συν-διαμόρφωση κατευθύνσεων βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης της Κρήτης / Κατευθύνσεων για τον Ελληνικό νησιώτικο χώρο και Κύπρο / Για τις προτεραιότητες της Μακρο-περιφέρειας, των προγραμμάτων MED, Ελλάδα – Κύπρος...

20 -24 Δήμοι -5 Δήμοι υλοποιούν έργα στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» -2 Δήμοι υλοποιούν έργα «Πράσινες Ενεργειακές Κοινότητες» Οι τομείς εφαρμογής είναι: ΚΤIΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ /ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ /ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΠΕ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΞΥΠΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ -18 Δήμοι συμμετείχαν στα έργα MEDEEA και Covenant Capacity… -15 Δήμοι έχουν υπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων»( και έχουν εκπονήσει η εκπονούν ΣΔΑΕ) ΚΡΗΤΗ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

21 ΟΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα / Νομοθεσία → Τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και δαπανών Ετήσιο Δυναμικό εξοικονόμησης (EU-27): 9,5 Million kwh=0,9 Billion EURO = 0,1 Euro/kwh = 3,5 Million tons CO2 Κριτήρια ΕΕ για αγορά λαμπτήρων οδικού φωτισμού( < min φωτεινή απόδοση, min υδράργυρος, χρήση λαμπτήρων LED = 50% MO εξοικονόμηση = απόσβεση 2-10 έτη), για εγκατάσταση (min εμπειρία 3 ετών…), συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, Μέση κατανάλωση 40- 80 kwh/δημότη ή 10-30 kwh/τρέχον μέτρο οδού Ετήσιο Κόστος συντήρησης 16-46 € / ιστό φωτισμού

22 ΟΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ : 2008 = 869.723 Mwh = 675.775 tones CO2 Απουσία σοβαρών μελετών και σχεδιασμού (επικρατεί η «εμπορική» προσέγγιση) Ελλιπής συμμόρφωση με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα Χαμηλή καινοτομία στο οδικό φωτισμό Μεγάλο ποσοστό υπερφωτισμένων ή υποφωτισμένων οδών ( σκοπιμότητα έργων) Ελλιπής ενημέρωση – εκπαίδευση (τεχνικές υπηρεσίες, προμήθειες / αδυναμία αξιολόγησης) Οι σχετικές δημόσιες συμβάσεις δεν περιέχουν πρόβλεψη για αναχαίτιση της ζήτησης ηλεκτρισμού Απουσία εμπειρίας σε « νέα χρηματοδοτικά εργαλεία» και ανάπτυξη αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

23 Μελέτες και ορθός Σχεδιασμός Η σωστή Μελέτη προσφέρει: Ασφάλεια στους χρήστες του δικτύου Υψηλή ενεργειακή απόδοση Αποφυγή φωτορύπανσης Κατάρτιση Φωτοτεχνικών Μελετών με τα διεθνή πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 (2004) Φωτισμός οδών CIE 127: 2007 Measurement of LEDs CIE 136:2000 Guide to the Lighting of Urban Areas CIE 129:1998 Guide for Lighting Exterior Work Areas CIE 094:1993 Guide for Floodlighting

24 Δίοδοι εκπομπής Φωτός/ LED Οδηγία 65/2011/ΕΕ: μετά τις 13/04/2015 δεν θα παίρνουν σήμανση CE: - Λαμπτήρες υδραργύρου - Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης (τύπου plug-in) Οι λαμπτήρες LED ή Δίοδοι Εκπομπής Φωτός έχουν αυξητική τάση για χρήση στον οδικό φωτισμό Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού (ELMS): Διαρκής μεταβολή των επιπέδων λαμπρότητας του δρόμου. Τα φώτα σβήνουν τελείως σε συνθήκες μη χρήσης.

25 Συστάσεις: Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού Αναγνώριση εξειδίκευσης του μελετητή φωτισμού / προσδιορισμός παραδοτέων μελετών Φωτομετρική τεκμηρίωση: Απογραφή περιττού φωτισμού !!! – θέσπιση ανωτάτων ορίων / Απο-ενεργοποίηση άσκοπου φωτισμού!!! Εκπαίδευση ηλεκτρολόγων – εγκαταστατών Επίτευξη υψηλότερης λαμπρότητας στο οδόστρωμα (σήραγγες …) Μετακύλιση της ευθύνης ενεργειακής απόδοσης στον εργολήπτη, παραχωρησιούχο …. (εισαγωγή νέων τιμών αποσυνδεδεμένων από τον αριθμό φωτιστικών σημείων) Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

26 !!! ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Οδοφωτισμός Περιφέρειας Κρήτης 48.202 MWh Συνολικό κόστος για τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Κρήτης: 7.300.000 € !!!

27 Ν. 3855/2010: Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (Υ.Α. Δ6/Β/13280/07.06.2011 (Φ.Ε.Κ. Β’, 1228)) Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης  Υπόδειγμα Σύμβασης Εγγυημένης Απόδοσης (ΥΠΕΚΑ)  Υπόδειγμα Σύμβασης Διαμοιραζόμενου Οφέλους (ΥΠΕΚΑ) Χρηματοδότηση; Συμπλήρωση κατάλληλου νομικού πλαισίου Γραφειοκρατικά εμπόδια Έλλειψη τεχνογνωσίας/ εμπειρίας

28 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας ! λΕΕΕεεεεεεεxxx Email: pta@pta.gr /energy@crete.gov.gr


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο «Ε Ν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google