Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάννης Ξυλάς ΑΤΜ-ΑΠΘ, Dipl., MSc, FRICS www. geoaxis.gr 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάννης Ξυλάς ΑΤΜ-ΑΠΘ, Dipl., MSc, FRICS www. geoaxis.gr 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάννης Ξυλάς ΑΤΜ-ΑΠΘ, Dipl., MSc, FRICS www. geoaxis.gr yx@geoaxis.gr 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ 1Geoaxis property & valuation services.

2 Βιογραφικό εισηγητή Τί είναι η εκτίμηση αξίας ακινήτου Ποιά είναι η ανάγκη για εκτίμηση (Λόγος – Σκοπός Εκτίμησης) Ποιό το περιεχόμενο (Ενσώματες ακινητοποιήσεις, βελτιώσεις γηπέδων, ΗΜ εξοπλισμός) Ποιά η θέση της εκτίμησης στον κύκλο του Real Estate Ποιές οι δυσκολίες της εκτίμησης στη χώρα μας 1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 2Geoaxis property & valuation services. 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ

3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΛΛΑΔΑ – Πανεπιστημιακό Επίπεδο (ΑΕΙ – ΤΕΙ) – Σεμιναριακό Επίπεδο (RICS, ΕΛΙΕ, ΣΕΚΕ, ΤΕΕ, ΜΕΣΙΤΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ – Αγγλία, Γερμανία, Αμερική – Bachelor, Diploma, Master, PhD (Full/Part Time or Distance learning) – The University of Reading (www. reading.ac.uk) – RICS accredited degrees (www.ricscourses.org) 3Geoaxis property & valuation services. 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ

4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – Αδυναμίες της Ελληνικής αγοράς – Νομικό πλαίσιο (Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107/Α' (Παράγραφος Γ') 4152/2013 ΦΕΚ 107/Α' (Παράγραφος Γ') – Επαγγελματικά δικαιώματα – Υπουργείο Οικονομικών (www.minfin.gr). Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. 13 Εταιρίες & 325 Φυσικά Πρόσωπαwww.minfin.gr 4Geoaxis property & valuation services. 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ

5 3. ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ RICS (Valuation – Professional Standards January 2014) IVS (IVS 2007) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ / TEGoVA (EVS 2009) ΕΛΛΗΝΙΚΑ (?) ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ) INTERNATIONAL FINANCIAL & REPORTING STANDARDS (IFRS) 5Geoaxis property & valuation services. 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ

6 4. ΦΟΡΕΙΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) (www.rics.org) The European Group of Valuers (TEGoVA) (www.tegova.org) RICS Hellas Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.) (www.elie.gr)www.elie.gr Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) – ΙΕΚΕΜ (www.iekemtee.gr) ΤΡΑΠΕΖΕΣ, Α.Ε.Ε.Α.Π. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ GEOAXIS property & valuation services (www.geoaxis.gr)www.geoaxis.gr ΙΔΙΩΤΕΣ 6Geoaxis property & valuation services. 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ

7 5. ΒΑΣΙΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  Νομικό Καθεστώς - Τίτλοι κτήσης  Πολεοδομικό καθεστώς – Άδειες  Κατάσταση κτηρίου  Υπηρεσίες / Δίκτυα κτηρίου  Μόλυνση  Περιβαλλοντικά θέματα (ακινήτου ή περιοχής)  Αειφορία / sustainability (www.rics.org/sustainability) 7Geoaxis property & valuation services. 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ

8 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ  Ιδιοχρησιμοποιούμενο, επενδυτικό ή κενό ακίνητο  Επιμετρήσεις  Φόροι, επιχορηγήσεις, απαλλαγές κλπ  Χαρτοφυλάκιο ακινήτων  Φθορά  Μελλοντικές πολεοδομικές αλλαγές  Πιθανός αγοραστής με ειδικό ενδιαφέρον (special purchaser)  Υψηλότερη & βέλτιστη χρήση  Going concern 8Geoaxis property & valuation services. 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ

9 6. ΒΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ Τι είναι βάση εκτίμησης Market Value Market Rent Worth (Investment Value) Fair Value 9Geoaxis property & valuation services. 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ


Κατέβασμα ppt "Γιάννης Ξυλάς ΑΤΜ-ΑΠΘ, Dipl., MSc, FRICS www. geoaxis.gr 4o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Α.Τ.Μ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google