Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιβλίο Γιακουμάκη, κεφ. 13 1 Ενοποιημένη Διεργασία (Rational Unified Process - RUP)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιβλίο Γιακουμάκη, κεφ. 13 1 Ενοποιημένη Διεργασία (Rational Unified Process - RUP)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιβλίο Γιακουμάκη, κεφ. 13 1 Ενοποιημένη Διεργασία (Rational Unified Process - RUP)

2 2

3 Το Επαναληπτικό μοντέλο 3Μηχανική λογισμικού Ι Το σπυροειδές μοντέλο

4 Επαναληπτικό μοντέλο Βασικές αρχές το λογισμικό αναπτύσσεται σε επαναλήψεις, διάρκειας 2 - 6 εβδομάδων Σε κάθε επανάληψη εκτελούνται όλες ή σχεδόν όλες οι δραστηριότητες ανάπτυξης (προσδ. απαιτήσεων, ανάλυση, σχεδίαση, κλπ) Οι επαναλήψεις είναι χρονικά πλαισιωμένες (timeboxed). Η ημερομηνία λήξης δεν μετατίθεται. Το παραγόμενο έργο μπορεί να είναι μικρότερο από το αρχικά σχεδιασμένο Κάθε επανάληψη παράγει ενδιάμεσες ημιτελείς, ελεγμένες εκδόσεις 4

5 Οφέλη επαναλ. Διαδικασιών Έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων κάθε έργου Αποδοτική προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις Βραχυχρόνιοι στόχοι της ομάδας ανάπτυξης Ενεργή συμμετοχή των χρηστών Βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού μέσω ελέγχου Προσαρμογή και βελτίωση της ίδιας της διαδικασίας κατά την πορεία του έργου 5

6 Ενοποιημένη Διεργασία (ΕΔ) Unified Process (UP) Αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας πολλών επιστημόνων και μηχανικών λογισμικού Η RUP άποτελεί εκλεπτυσμένη και αναλυτικότερη περιγραφή Εκτός από διαδικασία ανάπτυξης είναι και πλατφόρμα διαδικασιών (process framework) Κρατώντας κάποια βασικά στοιχεία σταθερά, μπορούμε να δημιουργήσουμε παραλλαγές της Enterprise Unified Process AgileUP 6

7 Κεντρικές πρακτικές της UP H UP υιοθετεί ένα σύνολο πρακτικών, αποδεδειγμένα επιτυχών, όπως: Επαναληπτική ανάπτυξη, χρονικής πλαισίωσης (2-6 εβδ.) με γρήγορη έναρξη προγραμ/μού σε τομείς υψηλού κινδύνου και σημαντικών απαιτήσεων Διαχείριση απαιτήσεων. Διαχείριση αλλαγών απαιτήσεων (οργάνωση, τεκμηρίωση, ιχνηλάτιση, απόδοση προτεραιοτήτων με βάση της αξίας τους στο έργο, εκτίμηση των επιπτώσεων) 7

8 Αρχιτεκτονική λογισμικού βασισμένη σε έτοιμα συστατικά (component based) Η χρήση τους μειώνει το κόστος ανάπτυξης και ελέγχων (επαναχρησιμοποίηση, τμηματοποίηση) Οπτική μοντελοποίηση (UML) Συνεχής επαλήθεση της ποιότητας Με ελέγχους (αυτόματων) σε ενδιάμεσες εκδόσεις Εκτιμούμε την ορθότητα, αξιοπιστία, απόδοση του λογισμικού 8

9 Ελεγχος στις αλλαγές λογισμικού Ομαδική εργασία – συντονισμός Υιοθετεί ελεγχόμενη εισαγωγή και διαχείριση αλλαγών Ενεργή αντιμετώπιση των κινδύνων έργου Κίνδυνοι υπό συνεχή έλεγχο στις αρχικές επαναλήψεις (καθοδηγούμενη από τους κινδύνους – risk driven) Εμφαση στην αρχιτεκτονική Στόχος η σταθερή αρχι/κή στις πρώτες επαναλήψεις (αρχιτεκτονικοκεντρική) 9

10 Φάσεις της UP Σύλληψη Ορίζεται η εμβέλεια του λογισμικού Συλλέγονται και διατυπώνονται οι σημαντικότερες απαιτήσεις Εντοπίζονται οι κίνδυνοι του έργου Καταστρώνεται το πλάνο του έργου 10

11 Επεξεργασία Προσδιορίζεται το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων Εκλεπτύνεται το πλάνο του έργου Προσδιορίζεται η αρχιτεκτονική Εξαλείφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι Παράγονται εκτελέσιμα προγράμματα Κατασκευή Προσδιορίζονται οι υπόλοιπες (χαμηλού κινδύνου) απαιτήσεις Ολοκληρώνεται η κωδικοποίηση και ο έλεγχος Πραγματοποιείται η συνένωση (integration) Συγγραφή εγχειριδίων χρήσης 11

12 Μετάβαση Τελική παράδοση Ελεγχος Beta Γίνεται μετάπτωση δεδομένων Εκπαίδευση χρηστών 12

13 Η UP ακολουθεί εξελικτική πρωτοτυποποίηση Ορισμένες από τις ενδιάμεσες εκδόσεις παρουσιάζονται στους χρήστες για ανατροφοδότηση Παράγονται ενδιάμεσα προϊόντα (artifacts) 13

14 Στόχος της Σύλληψης Επίτευξη αρχικής συμφωνίας με τον πελάτη σχετικά με την εμβέλεια του έργου Εξετάζεται η εφικτότητα του έργου Αποφασίζουμε για την ανάληψη ή ακύρωση του έργου Στόχος της Επεξεργασίας Λεπτομερής προσδιορισμός της πλειονότητας των απαιτήσεων (80%) Στο τέλος της φάσης οι απαιτήσεις θα πρέπει να έχουν ωριμάσει σε σταθερή κατάσταση 14

15 Στόχος της Κατασκευής Ολοκληρώνεται η συλλογή και η λεπτομερήςπεριγραφή των υπολοίπων απαιτήσεων Γίνεται σχεδίαση, κωδικοποίηση και έλεγχος Καθοδηγούνται από δύο στοιχεία: Οι εναπομείμαντες κίνδυνοι Η αρχιτεκτονική Μας επιτρέπει να οργανώσουμε καλύτερα της κατανομή της ανάπτυξης σε μέλη ομάδας Τμήματα λογισμικού αναπτύσσονται παράλληλα και συνενώνονται 15

16 Στόχος της Μετάβασης Πλήρης ικανοποίηση του πελάτη Περιλαμβάνει κυρίως έλεγχο, διόρθωση σφαλμάτων, μικρές αλλαγές λειτουργικότητας Κύρια δραστηριότητα: έλεγχος αποδοχής από πελάτη Εκπαίδευση χρηστών Ολοκλήρωση συγγραφής εγχειριδίων χρήσης Μετάπτωση δεδομένων από παλαιότερα συστήματα 16

17 Ορόσημα της UP Η UP θέτει στόχους ολοκλήρωσης κάθε φάσης με τον ορισμό οροσήμων, που δηλώνουν τα όρια κάθε φάσης, Σηματοδοτούν την ολοκλήρωση κάποιων δραστηριοτήτων Και την ωριμότητα ορισμένων προϊόντων Τα ορόσημα μας δίνουν ποιοτικά κριτήρια ολοκλήρωσης κάθε φάσης 17

18 18

19 Αξονες της UP Παρέχουν μια λογική οργάνωση των δραστηριοτήτων Και των προϊόντων (artifacts) 19

20 Προϊόντα της UP Η UP μας δίνει δυνατότητα προσαρμογής της διαδικασίας Οι διαφορετικές επιλογές της ομάδας αφορούν: (α) Την επιλογή των προϊόντων που θα παραχθούν (β) το επίπεδο λεπτομέρειας κάθε προϊόντος (γ) Την μορφή κάθε προϊόντος Στο επίπεδο λεπτομέρειας υπάρχουν δύο τάσεις (trade off) : 1) τα ενδιάμεσα προϊόντα να είναι λεπτομερή Ο μηχ. Λογισμικού καθοδηγείται, δεν υπάρχουν περιθώρια σφαλμάτων, παρερμηνειών, αυθαίρετων αποφάσεων Διευκολύνουν την συντήρηση του λογισμικού στο μέλλον (αναλυτική τεκμηρίωση) 2) Θεωρεί ότι τα λεπτομερή προϊόντα εισάγουν επιπλέον φόρτο εργασίας 20

21 Επιχειρησιακή μοντελοποίηση Αφορά την διοίκηση είναι προαιρετικός άξονας 21

22 Απαιτήσεις 22

23 Ανάλυση και Σχεδίαση 23

24 Υλοποίηση 24

25 Ελεγχος 25

26 Παράταξη 26

27 Διοίκηση έργου 27

28 Φάσεις & Δραστηριότητες ΕΔ 28

29 Περίπτωση Χρήσης Αποτελεί το κομβικό στοιχείο της Ανάλυσης! Ορισμός : « Μια εργασία που εκτελείται από ένα άτομο σε ένα μέρος και σε μια στιγμή, ως απάντηση ενός επιχειρηματικού γεγονότος, το οποίο προσθέτει επιχειρηματική αξία και αφήνει τα δεδομένα σε μια συνεπή κατάσταση. » Ιστορία χρήσης του συστήματος σε απάντηση εξωτερικού γεγονότος Π.χ. «Δήλωση μαθημάτων, Δημιουργία Παραγγελία ς » 29

30 Περίπτωση Χρήσης 30 Διεκπεραίωση Πώλησης Ένας πελάτης φθάνει σε ένα ταμείο έχοντας κάποια προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Ο ταμίας χρησιμοποιεί το σύστημα POS (Point On Sale) για την καταγραφή κάθε προϊόντος. Το σύστημα εμφανίζει τη συνολική χρέωση, καθώς και πληροφορίες για κάθε προϊόν. Ο ταμίας εισάγει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πληρωμή, οι οποίες επαληθεύονται και καταγράφονται από το σύστημα. Το σύστημα ενημερώνει την Αποθήκη. Ο πελάτης παίρνει από το σύστημα μια απόδειξη και αποχωρεί με τα προϊόντα.

31 31

32 32

33 33 (Επαναλήψεις & Δραστηριότητες)


Κατέβασμα ppt "Βιβλίο Γιακουμάκη, κεφ. 13 1 Ενοποιημένη Διεργασία (Rational Unified Process - RUP)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google