Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμπεριφορά μεγάλων φραγμάτων λιθορριπής με ανάντη πλάκα σκυροδέματος κατά την πλήρωση της λεκάνης : Επίδραση των καταστατικών σχέσεων Ε. Σταυροθεοδώρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμπεριφορά μεγάλων φραγμάτων λιθορριπής με ανάντη πλάκα σκυροδέματος κατά την πλήρωση της λεκάνης : Επίδραση των καταστατικών σχέσεων Ε. Σταυροθεοδώρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμπεριφορά μεγάλων φραγμάτων λιθορριπής με ανάντη πλάκα σκυροδέματος κατά την πλήρωση της λεκάνης : Επίδραση των καταστατικών σχέσεων Ε. Σταυροθεοδώρου και Π. Ντακούλας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

2 Βλάβη της ανάντη πλάκας μετά την πλήρωση της λεκάνης Campos Novos Dam H= 186m, L = 665m Barra Grande Dam H= 202m, L = 590m Ευρεία κατάντη ζώνη με λιθορριπή χαμηλής δυσκαμψίας Ευρεία κατάντη ζώνη με λιθορριπή χαμηλής δυσκαμψίας Κύρια αιτία: Θα ήταν δυνατόν να προβλεφθεί στο στάδιο της ανάλυσης

3 Η διερεύνηση της επίδρασης του καταστατικού προσομοιώματος της λιθορριπής στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του φράγματος Σκοπός έρευνας Συγκρίνονται δύο προσoμοιώματα λιθορριπής: 1)Το τροποποιημένο ελαστο-πλαστικό προσομοίωμα Lade για κοκκώδη εδάφη 2)Το μη-γραμμικό προσομοίωμα Duncan-Chang

4 Γεωμετρία φράγματος και αριθμητικό προσομοίωμα Αριστερό τμήμα του φράγματος ζώνες υλικών

5 Ελαστο-πλαστικό προσομοίωμα Lade Μέτρο ελαστικότητας εξαρτώμενο από την εντατική κατάσταση Μέτρο ελαστικότητας εξαρτώμενο από την εντατική κατάσταση Μη-συζευγμένος νόμος πλαστικής ροής Μη-συζευγμένος νόμος πλαστικής ροής Κράτυνση και χαλάρωση βασισμένη στο πλαστικό έργο Κράτυνση και χαλάρωση βασισμένη στο πλαστικό έργο Προβλέπει ορθά την συστολική/διαστολική συμπεριφορά για διαφορετικά επίπεδα περιβάλλουσας τάσης Προβλέπει ορθά την συστολική/διαστολική συμπεριφορά για διαφορετικά επίπεδα περιβάλλουσας τάσης Βασίζεται σε 11 παραμέτρους Βασίζεται σε 11 παραμέτρους Μη-γραμμικό προσομοίωμα Duncan Μέτρο ελαστικότητας εξαρτώμενο από την εντατική κατάσταση Μέτρο ελαστικότητας εξαρτώμενο από την εντατική κατάσταση Υπερβολική σχέση τάσης-παραμόρφωσης Υπερβολική σχέση τάσης-παραμόρφωσης Δεν εκφράζει με ακρίβεια την συστολική/διαστολική συμπεριφορά για διαφορετικά επίπεδα περιβάλλουσας τάσης Δεν εκφράζει με ακρίβεια την συστολική/διαστολική συμπεριφορά για διαφορετικά επίπεδα περιβάλλουσας τάσης Βασίζεται σε 9 παραμέτρους Βασίζεται σε 9 παραμέτρους

6 Ισοτροπική συμπίεση Τριαξ. θλίψη σ 3 = 207 kPa Ισοτροπική & τριαξονική θλίψη λιθορριπής (φράγμα Oroville)

7 Τριαξονική θλίψη λιθορριπής (φράγμα Oroville) Τριαξ. θλίψη σ 3 = 2896 kPa Τριαξ. θλίψη σ 3 = 965kPa

8 Καθιζήσεις κατασκευής για μέτρια συμπύκνωση λιθορριπής Lade Duncan

9 Προσομοίωμα Lade: αύξηση του μέτρου ελαστικότητας κατά την πλήρωση της λεκάνης Προσομοίωμα Lade: αύξηση του μέτρου ελαστικότητας κατά την πλήρωση της λεκάνης τέλος κατασκευής μετά την πλήρωση της λεκάνης Ε = Ε ur = ελαστικό μέτρο αποφόρτισης δύσκαμπτη ζώνη χαλίκων

10 Βύθιση πλάκας για μέτρια συμπύκνωση λιθορριπής Lade Duncan Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα Πλάκας Θλιπτική αντοχή: 42.4 MPa Εφελκυστική αντοχή: 3.7 MPa Μέτρο ελαστικότητας Young : 29 GPa Λόγος Poisson: 0.2

11 Καθιζήσεις κατασκευής για πολύ καλή συμπύκνωση λιθορριπής Lade Duncan

12 Βύθιση πλάκας για πολύ καλή συμπύκνωση λιθορριπής Lade Duncan Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα Πλάκας Θλιπτική αντοχή: 42.4 MPa Εφελκυστική αντοχή: 3.7 MPa Μέτρο ελαστικότητας Young : 29 GPa Λόγος Poisson: 0.2

13 Βύθιση πλάκας για πολύ καλή συμπύκνωση λιθορριπής Lade Duncan Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα Πλάκας Θλιπτική αντοχή: 42.4 MPa Εφελκυστική αντοχή: 3.7 MPa Μέτρο ελαστικότητας Young : 29 GPa Λόγος Poisson: 0.2

14 Συμπεράσματα Η χρήση του κατάλληλου προσομοιώματος είναι δυνατόν να έχει σημαντική επίδραση στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του φράγματος και της πλάκας σκυροδέματος Η χρήση του κατάλληλου προσομοιώματος είναι δυνατόν να έχει σημαντική επίδραση στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του φράγματος και της πλάκας σκυροδέματος Το καταστατικό προσομοίωμα Lade προσομοιώνει με ακρίβεια την σχέση τάσης-παραμόρφωσης και την διασταλτικότητα της λιθορριπής σε όλο το εύρος των τάσεων Το καταστατικό προσομοίωμα Lade προσομοιώνει με ακρίβεια την σχέση τάσης-παραμόρφωσης και την διασταλτικότητα της λιθορριπής σε όλο το εύρος των τάσεων Η βαθμονόμηση των παραμέτρων του προσομοιώματος πρέπει να βασίζεται απαραίτητα σε δοκιμές: Η βαθμονόμηση των παραμέτρων του προσομοιώματος πρέπει να βασίζεται απαραίτητα σε δοκιμές: o ισοτροπικής συμπίεσης o μονοδιάστατης συμπίεσης (προσδιορισμός Κ 0 ) o τριαξονικής θλίψης σε όλο το εύρος των τάσεων

15 Ευχαριστίες H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.


Κατέβασμα ppt "Συμπεριφορά μεγάλων φραγμάτων λιθορριπής με ανάντη πλάκα σκυροδέματος κατά την πλήρωση της λεκάνης : Επίδραση των καταστατικών σχέσεων Ε. Σταυροθεοδώρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google