Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γρεβενίτου Μαρία, ΑΕΜ:9421

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γρεβενίτου Μαρία, ΑΕΜ:9421"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γρεβενίτου Μαρία, ΑΕΜ:9421
Δημητρίου Μαγδαληνή, ΑΕΜ:9389 Σωτηρούδη Βαΐα, ΑΕΜ:9667

2 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ e-Banking

3 Ιστορική Διαδρομή Οι τράπεζες πρωτοεμφανίστηκαν στην περιοχή της Β. Ιταλίας τον 13ο-14ο αιώνα μ.Χ. Κατά τη διάρκεια των επόμενων αιώνων παρατηρήθηκε πραγματική άνθηση του τραπεζικού τομέα στη Μ. Βρετανία. Τον 20ο αιώνα γίνεται προσπάθεια καθορισμού του σκοπού των τραπεζών. (π.χ. δημιουργία σχολών νομισματικής και οικονομικής πολιτικής) Κατά τον 20ο αιώνα είναι εμφανής η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος. Ωστόσο η κατάρρευση μερικών επενδυτικών τραπεζών της Αμερικής οδηγεί σε παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει αρνητικά ακόμη και σήμερα ορισμένες χώρες.

4 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ: Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του χρηματοοικονομικού συστήματος, το οποίο αποτελείται από τις χρηματοοικονομικές αγορές, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. ΣΗΜΑΣΙΑ : Για να γίνει αντιληπτή η σημασία των τραπεζών στα πλαίσια της οικονομίας γενικά και του χρηματοοικονομικού συστήματος ειδικά, πρέπει να αναφερθούμε στην ασύμμετρη πληροφόρηση και συγκεκριμένα στα προβλήματα που αυτή δημιουργεί στο τραπεζικό σύστημα. Τα προβλήματα αυτά είναι δύο: η αντίστροφη επιλογή (Adverse Selection) και ο ηθικός κίνδυνος (Moral Hazard). ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ: Μία λύση στην ύπαρξη του προβλήματος της αντίστροφης επιλογής θα ήταν η ιδιωτική πώληση πληροφοριών για τις δανειζόμενες μονάδες. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ FREE RIDER: Το φαινόμενο free rider αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουν μονάδες που δεν κατέβαλλαν αντίτιµο για πληροφορίες να εκμαιεύουν πληροφορίες από μονάδες που κατέβαλλαν αντίτιµο και να τις μεταλλεύονται.

5 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΗ: Οι πιο πρόσφατες σχετικές δημοσιεύσεις περιέχουν πίνακες και καταλόγους σύμφωνα με τους οποίους τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται σήμερα στην Ελλάδα από 467, έναντι 462 το προηγούμενο έτος, πιστωτικούς οργανισμούς. Τους οργανισμούς αυτούς η ΤτΕ ταξινομεί ως εξής: 62 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα 351 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε άλλο κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( ΕΟΧ ), που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς επί τόπου παρουσίας τους και 54 λοιπές εταιρίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

6 Κεντρική τράπεζα (Τράπεζα της Ελλάδος)
Συνεταιριστικές Εμπορικές τράπεζες Ελληνικές εμπορικές τράπεζες Ξένες εμπορικές τράπεζες Ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί Ταχυδρομικό ταμιευτήριο Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

7 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ATTICA BANK ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ FBBANK ΞΕΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ CITIBANK HSBC BANK

8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΔΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ: Ορίζονται στα πλαίσια της συλλογής χρηματικών πόρων, στον δανεισμό, στη ρευστότητα στο συνάλλαγμα και στο κεφάλαιο. Όλες οι λειτουργίες σε ένα τέτοιο οικονομικό οργανισμό είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Διάφορα είδη καταθέσεων Δανεισμός από την κεντρική τράπεζα Αγορά διάφορων χρεογράφων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ο ανταγωνισμός των τραπεζών έχει αυξηθεί ιδιαίτερα στον τομέα των ιδιωτών, µε τις τράπεζες να προωθούν τα τελευταία χρόνια κατά προτεραιότητα την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στο τομέα της λιανικής τραπεζικής, επιδιώκοντας την αύξηση των περιθωρίων των καθαρών εσόδων τους από τόκους. Ο ανταγωνισμός των τραπεζών εντείνεται συνεχώς, µε την επιδίωξη της κάθε τράπεζας για μεγαλύτερη επέκταση των μεριδίων της στη λιανική τραπεζική. ΠΑΡΑΓΩΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ταχεία εισαγωγή της αυτοματοποίησης, της πληροφόρησης και των συναλλαγών από απόσταση. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: απασχόληση, ανεργία και καθαρό εισόδημα εμπλέκονται ναι μεν στην πορεία της οικονομίας αλλά και στην πορεία του τραπεζικού κλάδου γενικότερα. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και ειλικρίνειας κατά τις συναλλαγές και κυρίως η εδραίωση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις σχέσεις των τραπεζών μεταξύ τους καθώς και με τους συναλλασσομένους με αυτές. Επιπλέον, στόχος των τραπεζών είναι η ενίσχυση υγείας κ αθλητισμού, η παιδική μέριμνα και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διάβρωση της ποιότητας των παγίων, των κεφαλαίων, της κερδοφορίας και της χρηματοδότησης Αδυναμία πιστοληπτικής ικανότητας Αύξηση μη εξυπηρετούμενων δανείων

9 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ Καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων σε τραπεζικούς λογαριασμούς: Λογαριασμοί συναλλαγών Λογαριασμοί ταμιευτηρίου Τρεχούμενοι/όψεως-καταθέσεις όψεως Καρνέ επιταγών Προθεσμιακές καταθέσεις-προθεσμιακοί και αποταμιευτικοί λογαριασμοί Πιστοποιητικά καταθέσεων ΚΑΡΤΕΣ Πιστωτικές Συστήματα έκδοσης δανείων υπέρ τρίτων και co- banded credit cards Κάρτες προ-αποθηκευμένης αξίας FACTORING Χρηματοοικονομική υπηρεσία που καλύπτει ανάγκες επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες με πίστωση σε πελάτες με επαναληπτική αγοραστική συμπεριφορά. ΛΥΣΕΙΣ Εγχώριο Εξαγωγικό Εισαγωγικό-Direct import factoring Διαχείριση λογιστικής παρακολούθησης και είσπραξης απαιτήσεων (collection only) Reverse factoring Back to back Invoice discounting

10 LEASING ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Μείωση του λειτουργικού κόστους. Κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου εμπορικών αγοραστών. Άντληση ρευστότητας. Βελτίωση και επιτάχυνση της χρηματοοικονομικής ροής και ενδυνάμωσης της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης. Διεύρυνση πωλήσεων στις αγορές του εξωτερικού με ανταγωνιστικούς όρους πληρωμής Χορήγηση προκαταβολών στο νόμισμα τιμολόγησης με επιτόκιο Ευέλικτα όρια προσαρμοσμένα στις πωλήσεις της επιχείρησης σας. LEASING Mια σύγχρονη μέθοδος μέσο-μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων για επαγγελματική χρήση. ΕΙΔΗ Απλή χρηματοδοτική μίσθωση Πώληση και επαναμίσθωση παγίων στοιχείων Συνεργασία της εταιρείας leasing, προμηθευτή και μισθωτή ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΑΠΌ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LEASING Μείωση φορολογητέου εισοδήματος Άμεση χρήση εξοπλισμού/ακινήτου Άμεση εξόφληση επαγγελματικού ακινήτου από επενδυτή Ευέλικτη διάρκεια μίσθωσης Δυνατότητα υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόμο σε περίπτωση νέου εξοπλισμού Απόκτηση κυριότητας ακινήτου από τον φόρο μεταβίβασης Σε περίπτωση τεχνολογικής απαξίωσης εξοπλισμού, μη δέσμευση χρέωσης του κατόχου του Βελτίωση ισολογισμού επιχείρησης

11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Κεφάλαια κίνησης: Παρέχουν γραμμή χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις Δάνεια επαγγελματικής στέγης: Μοιάζουν με στεγαστικά δάνεια για απόκτηση κατοικίας Δάνεια πάγιου εξοπλισμού Δάνεια συγκέντρωσης καταναλωτικών οφειλών: κάλυψη λειτουργικών εξόδων επιχείρησης ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑ Προϊόν μεγάλης σημασίας των επιχειρήσεων για την τακτοποίηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ POS Ηλεκτρονική συσκευή άμεσης εξυπηρέτησης που συνδέεται άμεσα με το κέντρο της τράπεζας ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ταχύτερη εξυπηρέτηση Κατάργηση γραφειοκρατίας Μείωση λογιστικής εργασίας Προστασία συναλλαγών Αυτόματη λογιστική τακτοποίηση συναλλαγών Αυτόματη λήψη έγκρισης ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ Μορφή κατάθεσης που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση δοσοληψιών, κυρίως, επαγγελματιών και επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατεξοχήν με χρήση επιταγών. ΚΑΡΝΕ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Πληρωμές «τοις μετρητοίς» Αγορές «επί πιστώσει» ΕΝΤΟΚΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΨΕΩΣ Με προκαθορισμένο επιτόκιο (σταθερό ή κυμαινόμενο) Διαπραγματεύσιμο επιτόκιο

12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Χρηματοδοτήσεις επαγγελματικής στέγης Πάγιο εξοπλισμού ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ανοικτά ή ανακυκλούμενα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Απόκτηση κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας ή εξοχικής κατοικίας, Ανέγερση ή επισκευή ή αποπεράτωση αυτής , Αγορά οικοπέδου , Αγορά ή ανέγερση ή επισκευή ή αποπεράτωση επαγγελματικής στέγης ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Οποιοδήποτε δάνειο χορηγείται σε έναν ιδιώτη για μια προσωπική του δαπάνη εκτός από την αγορά ακίνητης περιουσίας ή χρεογράφων. Τα περισσότερα είναι βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα (τρία ως πέντε έτη) δάνεια που αποπληρώνονται με δόσεις. OVER DRAFT-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ Μία διεθνή πρακτική που επιτρέπει σε φυσικά πρόσωπα να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών ή να προβαίνουν σε εκτέλεση εντολών πληρωμής, ακόμα και όταν δεν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό τους. ΕΠΙΤΟΚΙΑ,ΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Απλά δάνεια: Είναι εφ’ άπαξ εξοφλητέα ορισμένου χρόνου. Τοκοχρεολυτικά δάνεια: Εξοφλούνται τμηματικά με τακτές ισόποσες δόσεις.

13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ(e-BANKING) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ: Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι τράπεζες μέσω του Διαδικτύου, χωρίς δηλαδή τη φυσική παρουσία του πελάτη στο υποκατάστημα μιας τράπεζας ή την αυτοματοποιημένη παροχή νέων και παραδοσιακών προϊόντων και υπηρεσιών χρηματοοικονομικής φύσης, απευθείας στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικών, αλληλεπιδραστικών καναλιών επικοινωνίας. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ e-BANKING Λιανική ηλεκτρονική τραπεζική Χονδρική ηλεκτρονική τραπεζική ΕΙΔΗ e-BANKING PC banking INTERNET banking MOBILE banking PHONE banking ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ e-BANKING ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Paul Timmers ο Michael Rappα

14 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΡΟΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ B2B B2C ΠΕΛΑΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

15 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ e-BANKING
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Δυνατότητα παγκόσμιας παρουσίας, Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα, Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους πελάτες, Ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής, Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες Αυξημένες δυνατότητες επιλογής, Εξειδίκευση υπηρεσιών και προϊόντων, Λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών, Μείωση χρεώσεων των υπηρεσιών των τραπεζών, Νέα προϊόντα και υπηρεσίες

16 ΜΕΙΩΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ e-BANKING
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Αδύνατο και μη συμβατό σύστημα, Ελλειπή ασφάλεια διαδικτύου, Ανεπαρκές εύρος ζώνης, Μεταβολή και ανάπτυξη σε ταχύτατους ρυθμούς, Επιπρόσθετο κόστος για εξοπλισμό και υποδομές Πιθανή κίνδυνοι παραβίασης απορρήτου, Έλλειψη επαφής με κάποιο εξυπηρετικό υπάλληλο, Πολλά μη διευθετημένα ζητήματα, Έλειψη υπηρεσιών υποστήριξης από τράπεζες, Απαραίτητη ενημέρωση και παρακολούθηση εξελίξεων, Ακριβή/Άβολη πρόσβαση στο internet

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ e-BANKING
Αλλάζει: την επιχειρηματική γνώση για πειραματισμό Επαναπροσδιορίζει: τις δυνατότητες των προϊόντων τα επιχειρηματικά μοντέλα Βελτιώνει: Με πρωτοποριακές λύσεις την προώθηση των προϊόντων τις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές τα κανάλια πώλησης την αναλογία κέρδη/κόστη τον χρόνο για marketing την εξυπηρέτηση του πελάτη την εικόνα του προϊόντος ή της επιχείρησης ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ e-BANKING Ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, από τον οργανισμό ARPA (Advanced Projects Agency) στις ΗΠΑ Σταθμός στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 όταν οι μεγαλύτερες τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών εισήγαγαν την έννοια του Home Banking. Στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 επικράτησε το Internet Banking και γενικότερα το e-banking. Σταθμός στην ιστορία του διαδικτύου αποτελεί το έτος 1993 οπότε και κατασκευάστηκε και ο παγκόσμιος ιστός (world wide web) στο CERN της Ελβετίας. Το 1994 αναπτύχθηκε ο Netscape Navigator, ο πρώτος περιηγητής του Διαδικτύου (brower) Τον Οκτώβριο του 1995 εγκαινιάστηκε στην Αμερική η πρώτη ηλεκτρονική τράπεζα, η Security First Network Bank, η οποία χωρίς να διαθέτει δίκτυο καταστημάτων εξυπηρετούσε την πελατεία της μόνο μέσα από το διαδίκτυο

18 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ e-BANKING ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
TO e-BANKING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η πρώτη εφαρμογή του e-Banking παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 1998 Το η Τράπεζα Πειραιώς εισήγαγε την πρώτη ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ελληνική τραπεζική αγορά, με το δικό της brand name WINBANK. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ e-BANKING ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Οι υπηρεσίες που προσφέρει το e-banking χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες διακριτές κατηγορίες : Οικονομικές συναλλαγές Πληροφοριακές συναλλαγές Αιτήσεις Άλλες υπηρεσίες ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η πρόσβαση στα συστήματα των περισσότερων τραπεζών (servers) προστατεύεται από τελευταία τεχνολογία firewall και IDS(intrusion detection systems), η οποία επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της τράπεζας σε μη αναγνωρισμένους χρήστες. Το firewall είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός software και hardwareπου παρεμβάλλεται μεταξύ του internetκαι της τράπεζας και φιλτράρει τα δεδομένα που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις συνθήκες που καθορίζει η τράπεζα. ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «διπλή» υπογραφή ανά συναλλαγή Διαφορετικά χρηματικά όρια ανά συναλλαγή Διαφορετικά εγκριτικά επίπεδα ή επίπεδα πρόσβασης Καθορισμός «διαχειριστή» ο οποίος ελέγχει και παρακολουθεί τις κινήσεις που διενεργούνται από τους άλλους χρήστες της εταιρίας Διαφορετικές διαδικασίες

19 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ E-BANKING
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ SNIFFER KEYLOGGERS ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΥΡΕΙΟΙ ΙΠΠΟΙ PHISHING PHARMING FAKEBANKS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ E-BANKING Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων Πιστωτικές κάρτες Ηλεκτρονικό χρήμα ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟ E-BANKING ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Εθνική, Πειραιώς, Πανελλήνια, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank ΞΕΝΕΣ Κύπρου, Citibank, HSBC ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΕΣ Ο κεντρικός κόμβος εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet για την Πανελλήνια Τράπεζα και το δίκτυο των Συνεταιριστικών Τραπεζών είναι το e-coopbank.gr. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ταχυδρομικό ταμιευτήριο

20 Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και τον υπεύθυνο καθηγητή Χ. Μπογά


Κατέβασμα ppt "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γρεβενίτου Μαρία, ΑΕΜ:9421"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google