Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατασκευή σεναρίου διδασκαλίας με τη χρήση εργαλείων web 2.0

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατασκευή σεναρίου διδασκαλίας με τη χρήση εργαλείων web 2.0"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατασκευή σεναρίου διδασκαλίας με τη χρήση εργαλείων web 2.0
Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Π.Μ.Σ. Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη Ζαμπράκα Δήμητρα Α.Μ. 13Μ04 Κλουβάτου Κατερίνα Α.Μ. 13Μ06 12/2/2015

2 Διδακτικό σενάριο Τίτλος: ‘Επικοινωνούμε και Ενημερωνόμαστε’
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη περιβάλλοντος, Γλώσσα, Ιστορία Απευθύνεται σε: Μαθητές Γ’ Δημοτικού Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες Συμβατότητα σεναρίου με το Α.Π.Σ και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 12/2/2015

3 Διδακτικοί στόχοι Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:
Να γνωρίσουν οι μαθητές τη δημιουργία και την εξέλιξη της γραφής Να ανακαλύψουν την ποικιλία των τρόπων γραφής παγκοσμίως Να διαπιστώσουν ότι η εξέλιξη της γραφής βρίσκεται σε συνάρτηση με τις ανθρώπινες ανάγκες Να κατανοήσουν ότι οι πολιτισμοί αλληλεπιδρούν 12/2/2015

4 Διδακτικοί στόχοι Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών:
Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον των windows Να εξασκηθούν στη χρήση των λογισμικών Prezi, Cmap Tools και Hot Potatoes Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Να συνεργαστούν για την επίλυση προβλήματος Να ανταλλάξουν απόψεις Να συντονίσουν μια συζήτηση Να εναλλαχθούν επιτυχώς στο ρόλο του χειριστή του ηλεκτρονικού υπολογιστή 12/2/2015

5 Διδακτική προσέγγιση Θεωρητική προσέγγιση: το σενάριο βασίζεται στις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες το μανθάνων υποκείμενο κατασκευάζει την προσωπική του γνώση αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον του Μεθοδολογική προσέγγιση: ενθαρρύνεται και ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των μαθητών και γενικότερα η κοινωνική τους αλληλεπίδραση 12/2/2015

6 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ (χρησιμοποιούμενα λογισμικά)
Λογισμικό παρουσίασης Prezi: Επιτρέπει την παρουσίαση εγγράφων (προβολές παρουσίασης) που εμπεριέχουν κείμενο, εικόνα, ήχο και βίντεο Επιτρέπει τη διαμόρφωση πολυμεσικών και υπερμεσικών παρουσιάσεων Μπορεί να έχει θετική επίδραση στην εκπαίδευση ενισχύοντας ενδιαφέρον των μαθητών, παρέχοντας κίνητρα και γενικότερα να ευνοήσει την παρουσία των μαθητών στην τάξη 12/2/2015

7 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ (χρησιμοποιούμενα λογισμικά)
Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Cmap Tools): Τεχνική οπτικοποίησης σχέσεων ανάμεσα σε έννοιες Μέσο αναπαράστασης της γνώσης Αποτελείται από κόμβους που αναπαριστούν τις έννοιες και από συνδέσεις που αναδεικνύουν τις μεταξύ τους σχέσεις Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αξιολόγησης, καταγραφής και ανάδυσης των αναπαραστάσεων των μαθητών αλλά και ως εποπτικό και γνωστικό εργαλείο 12/2/2015

8 Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ (χρησιμοποιούμενα λογισμικά)
Λογισμικό Hot Potatoes: Πρόγραμμα δημιουργίας ασκήσεων και φύλλων εργασίας Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ασκήσεων με τη μορφή ιστοσελίδων Πρόσβαση από μαθητές είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσα από το σχολικό δίκτυο (αποθήκευση δεδομένων στο τοπικό δίκτυο) Οι δημιουργούμενες ασκήσεις είναι κλειστού τύπου και έχουν συμπεριφορικό χαρακτήρα Παρέχει δυνατότητες για ανατροφοδότηση (feedback) 12/2/2015

9 Οργάνωση διδασκαλίας Υλοποίηση στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Υλοποίηση στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες συναρτήσει του πλήθους τους και του αριθμού των διαθέσιμων υπολογιστών Εναλλαγή μαθητών στο ρόλο του χειριστή Διαμοιρασμός φύλλου εργασίας και τήρηση των αναγραφόμενων οδηγιών Παροχή οδηγιών, επεξηγήσεων και εναυσμάτων για συζήτηση από το δάσκαλο Εγκατάσταση των απαραίτητων λογισμικών και αρχείων στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή πριν την έναρξη της διδασκαλίας 12/2/2015

10 Προαπαιτούμενα Γνωστικά προαπαιτούμενα
Γνώση βασικών δεξιοτήτων χειρισμού υπολογιστών Γνώση χειρισμού των λογισμικών που θα αξιοποιηθούν (Prezi, Cmap Tools, Hot Potatoes) Υλικοτεχνική υποδομή Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών Σύνδεση στο ίντερνετ 12/2/2015

11 Προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας
Ως πρώτο βήμα, διαμοιράζεται το φύλλο εργασίας στους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας Ακολουθείται η σειρά των δραστηριοτήτων όπως αναγράφεται στο φύλλο εργασίας 12/2/2015

12 Πρώτη δραστηριότητα Οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν μια παρουσίαση με το λογισμικό Prezi για την ιστορία της γραφής Στην παρουσίαση γίνεται αναφορά: Στα διάφορα είδη γραφής όπως αυτά εξελίχθηκαν χρονολογικά Στις περιοχές που συνέβαλλαν στη γέννησή τους Στα μέσα γραφής που χρησιμοποιούνταν για κάθε μία Στα σύγχρονα είδη γραφής Τονίστηκε η γέννηση της γραφής σε ξεχωριστό χώρο και χρόνο 12/2/2015

13 Δεύτερη δραστηριότητα
Παρουσιάζεται ο παραπάνω εννοιολογικός χάρτης και ζητείται από τους μαθητές να εκτελέσουν τα ακόλουθα βήματα: 12/2/2015

14 Δεύτερη δραστηριότητα
Να συνδέσουν κάθε κίτρινο κόμβο με ένα ροζ και ένα μοβ κόμβο, δηλαδή σε κάθε κίτρινο κόμβο θα δημιουργηθούν δύο συνδέσεις. Οι κίτρινοι κόμβοι αναπαριστούν τα διάφορα είδη γραφής, οι ροζ το χρόνο χρήσης της κάθε γραφής και οι μοβ κόμβοι αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο γράφονταν Στο τέλος της δραστηριότητας γίνεται έλεγχος από το δάσκαλο για την ορθότητα της 12/2/2015

15 Δεύτερη δραστηριότητα
Να συνδέσουν τους κόμβους που αναπαριστούν τα αρχαία είδη γραφής με τους λαούς που τα εφηύραν Δηλαδή, να συνδέσουν κάθε πράσινο κόμβο με ένα ή περισσότερους κίτρινους 12/2/2015

16 Αξιολόγηση Στο τέλος, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν την παραπάνω άσκηση αξιολόγησης, η οποία τους παρέχει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης, υποδεικνύοντας τις ορθές και τις λάθος απαντήσεις 12/2/2015


Κατέβασμα ppt "Κατασκευή σεναρίου διδασκαλίας με τη χρήση εργαλείων web 2.0"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google