Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Ο όρος ναρκωτικό πιστεύεται ότι προτάθηκε από τον Γαληνό για να περιγράψει δραστικές ουσίες που μουδιάζουν ή νεκρώνουν, προκαλώντας απώλεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Ο όρος ναρκωτικό πιστεύεται ότι προτάθηκε από τον Γαληνό για να περιγράψει δραστικές ουσίες που μουδιάζουν ή νεκρώνουν, προκαλώντας απώλεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

2 Ο όρος ναρκωτικό πιστεύεται ότι προτάθηκε από τον Γαληνό για να περιγράψει δραστικές ουσίες που μουδιάζουν ή νεκρώνουν, προκαλώντας απώλεια αισθήσεων ή παράλυση. Ο όρος νάρκωση χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Ιπποκράτη για τη διαδικασία ή την κατάσταση της έλλειψης αισθήσεων. Ο Γαληνός ανέφερε τη ρίζα μανδραγόρα, τους σπόρους του φυτού altercus και το χυμόπαπαρούνας (όπιο) σαν βασικά παραδείγματα.ΓαληνόαισθήσεωνΙπποκράτημανδραγόραπαπαρούναςόπιο

3 Στο νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ, η λέξη ναρκωτικό αναφέρεται στο όπιο, τα παράγωγά του και τα ημισυνθετικά ή πλήρως συνθετικά υποκατάστατά τους "καθώς και στην κοκαΐνη και τα φύλλα κόκας", τα οποία αν και έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ναρκωτικά σε σχετικό νόμο των ΗΠΑ (Controlled Substances Act), από χημικής άποψης δεν είναι ναρκωτικά. Πολλοί εκπρόσωποι του νόμου στις ΗΠΑχρησιμοποιούν ανακριβώς τη λέξη "ναρκωτικό" (drug) για να αναφερθούν σε οποιοδήποτε παράνομο φάρμακο ή παράνομα αποκτημένο φάρμακο. Επειδή ο όρος χρησιμοποιείται συχνά με ευρύτερη έννοια, ανακριβώς και εκτός ιατρικού περιεχομένου,κάτι που είναι λογικό να συμβαίνει στον τελικό χρήστη, οι περισσότεροι επαγγελματίες του ιατρικού χώρου προτιμούν τον πιο ακριβή όρο "οπιοειδή" (opioids), ο οποίος αναφέρεται σε φυσικές, ημι- συνθετικές και συνθετικές ουσίες, οι οποίες συμπεριφέρονται φαρμακολογικά όπως η μορφίνη, το κύριο ενεργό συστατικό του φυσικού οπίου.ΗΠΑκοκαΐνηκόκαςΗΠΑμορφίνη

4 Τα ναρκωτικά μπορούν να χορηγηθούν με διάφορους τρόπους. Στα πλαίσια ιατρικής χρήσης λαμβάνονται στοματικά, επιδερμικά (τσιρότα), σε ενέσιμη μορφή ή ως υπόθετα. Στα πλαίσια ψυχαγωγικής χρήσης λαμβάνονται στοματικά, επίσης σε μορφή καπνού, ρινικά σε μορφή σκόνης, ενέσιμα (υποδόρια ή ενδοφλέβια), ανάλογα με την εκάστοτε ουσία. (Η ψυχαγωγική χρήση υποθέτων δεν είναι συνήθης.)

5 Τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς χ ρ ή σ η ς ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν ε ξ α ρ τ ώ ν τ α ι κ υ ρ ί ω ς α π ό τ η δ ό σ η, τ ο ν τ ρ ό π ο χ ο ρ ή γ η σ η ς, π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η έ κ θ ε σ η σ τ η ν ο υ σ ί α κ α ι τ ι ς π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς τ ο υ χ ρ ή σ τ η. Ε κ τ ό ς α π ό τ η ν χ ρ ή σ η τ ο υ ς σ ε κ λ ι ν ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ π ό ν ο υ, τ ο υ β ή χ α κ α ι τ η ς ο ξ ε ί α ς δ ι ά ρ ρ ο ι α ς, τ α ν α ρ κ ω τ ι κ ά π ρ ο κ α λ ο ύ ν μ ι α γ ε ν ι κ ή α ί σ θ η σ η ε υ φ ο ρ ί α ς κ α ι μ ε ι ώ ν ο υ ν τ η ν έ ν τ α σ η, τ ο ά γ χ ο ς κ α ι τ η ν ε π ι θ ε τ ι κ ό τ η τ α. Α υ τ ά τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α ε ί ν α ι χ ρ ή σ ι μ α σ ε έ ν α θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο κ α ι σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ο υ ν σ τ η δ ι ά δ ο σ ή τ ο υ ς ω ς ψ υ χ α γ ω γ ι κ ά φ ά ρ μ α κ α, κ α θ ώ ς κ α ι σ τ η ν π ρ ό κ λ η σ η ε θ ι σ μ ο ύ.

6 Η χρήση ναρκωτικών συνδέεται συχνά με ποικιλία παρενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν ζάλη, κνησμό, αϋπνία, αδυναμία συγκέντρωσης, απάθεια, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, συστολή ή διαστολή της κόρης αναλόγως της χορηγούμενης ουσίας, διαστολή των υποδόριων αιμοφόρων αγγείων, με αποτέλεσμα κοκκίνισμα του προσώπου και του λαιμού, δυσκοιλιότητα, ναυτία, εμετό και, κυρίως, καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας. Καθώς η δόση αυξάνεται, τα υποκειμενικά, αναλγητικά και τοξικά αποτελέσματα γίνονται πιο έντονα. Εκτός από περιπτώσεις οξείας επιρροής των ουσιών, δεν υπάρχει απώλεια ελέγχου των κινήσεων ή ακατάληπτος λόγος, όπως συμβαίνει με πολλές αντικαταθλιπτικές ουσίες, όπως το αλκοόλ και τα βαρβιτουρικά.αλκοόλβαρβιτουρικά

7 Ανάμεσα στους κινδύνους της απρόσεκτης ή υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών είναι ο αυξανόμενος κίνδυνος μολύνσεων, ασθενειών και θανάτου από υπερβολική δόση. Οι πιο συχνές ιατρικές επιπλοκές ανάμεσα στους ψυχαγωγικούς χρήστες ναρκωτικών οφείλονται κυρίως στις μη στείρες διαδικασίες χορήγησης. Πυώδεις μολύνσεις σε δέρμα, πνεύμονες και εγκέφαλο, ενδοκαρδίτιδα, ηπατίτιδα και AIDS, είναι από τις επιπλοκές που συναντώνται συχνά σε άτομα τα οποία μοιράζονται σύριγγες ή αναπνέουν το ναρκωτικό. Γίνεται εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στην αραίωση των ναρκωτικών που πωλούνται στους δρόμους, π.χ. τριμμένο γυαλί, ταλκ, ποντικοφάρμακο, απορρυπαντικές σκόνες και άλλες διαλυτικές ουσίες. Καθώς δεν υπάρχει απλός τρόπος για να καθοριστεί η καθαρότητα ενός ναρκωτικού που πωλείται στο δρόμο, τα αποτελέσματα της χρήσης του είναι απρόβλεπτα. Παρόλα αύτα μέσω της ενδοφλέβιας διαδικασίας χορήγησης κάποιων ουσίων που είναι δυνατόν να ληφθούν έτσι, θεωρείται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ξένων ουσίων που περιέχονται στη συγκεκριμένη ποσότητα, διαλύονται ή αποβάλλονται στο σημείο βρασμού του εκάστοτε διαλύματος. Δεν είναι γνωστές ερεύνες που να κατηγοριοποιούν συνδυασμούς ουσιών και ανάλογα αποτελέσματα.δέρμαπνεύμονεςεγκέφαλοενδοκαρδίτιδαηπατίτιδαAIDS

8 ΣΕΜΑΝΙΑΚΟΥ ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΑ ΌΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ……..!


Κατέβασμα ppt "ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Ο όρος ναρκωτικό πιστεύεται ότι προτάθηκε από τον Γαληνό για να περιγράψει δραστικές ουσίες που μουδιάζουν ή νεκρώνουν, προκαλώντας απώλεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google