Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το δυαδικό ψηφίο Τα δυαδικά ψηφία 0 και 1αντιστοιχούν στις δύο καταστάσεις που «αντιλαμβάνεται» ο υπολογιστής. Το δυαδικό ψηφίο, που ονομάζεται μπιτ (bit-binary.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το δυαδικό ψηφίο Τα δυαδικά ψηφία 0 και 1αντιστοιχούν στις δύο καταστάσεις που «αντιλαμβάνεται» ο υπολογιστής. Το δυαδικό ψηφίο, που ονομάζεται μπιτ (bit-binary."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το δυαδικό ψηφίο Τα δυαδικά ψηφία 0 και 1αντιστοιχούν στις δύο καταστάσεις που «αντιλαμβάνεται» ο υπολογιστής. Το δυαδικό ψηφίο, που ονομάζεται μπιτ (bit-binary digit). Παίρνει τις τιμές 0 ή 1 και είναι η βασική μονάδα πληροφορίας των υπολογιστών. Τα δυαδικά ψηφία χρησιμοποιούνται για την παράσταση όλων των μορφών δεδομένων στον υπολογιστή: ΑΡΙΘΜΟΙ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ,ΉΧΟΙ κλπ. Ότι βλέπουμε στον υπολογιστή ή ακούμε από αυτόν ή ότι υπολογίζουμε με αυτόν είναι αποτέλεσμα των κατάλληλων συνδυασμών 0 και 1

2 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΒΥΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΥΤΕ 1Byte=8 Bit ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΥΤΕ 1 KiloByte ή KB ισούται με 2 10 =1024 Byte ~1.000 Byte 1 MegaByte ή MB ισούται με 2 20 =1024 KB ~1.000 KB 1 GigaByte ή GB ισούται με 2 30 =1024 MB ~1.000 MB 1 TeraByte ή TB ισούται με 2 40 =1024 GB ~1.000 GB

3 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑ:0,1,2,3…..9 ΒΑΣΗ: 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ 1452=1Χ1000+4Χ100+5Χ10+2Χ 1 =1Χ10 3 +4Χ10 2 +5Χ10 1 +2Χ10 0 ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑ:0, 1 ΒΑΣΗ: 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ 101101=1Χ32+0Χ16+1Χ8+1Χ4+0Χ2+1 Χ1=1Χ2 5 +0Χ2 4 +1Χ2 3 +1Χ2 2 +0Χ2 1 +1Χ2 0

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΤΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 00410081000 11510191001 2106110101010 3117111111011

5 1.3 Αναπαράσταση των Συμβόλων Χαρακτήρας ονομάζεται κάθε ένα σύμβολο του πληκτρολογίου εκτυπώσιμο ή μη εκτυπώσιμο. Παραδείγματα 1.Τα γράμματα (κεφαλαία και μικρά) της ελληνικής και αγγλικής αλφαβήτου 2.Οι αριθμοί 0, 1, 2, …….,9 3.Το κενό διάστημα (spacebar) 4.Τα λειτουργικά πλήκτρα F1, F2, ….F12 5.Τα πλήκτρα σβησίματος Backspace, Delete 6.Το πλήκτρο του Enter 7.Τα πλήκτρα Caps Lock, Ctrl, Shift, Esc, Tab κ.α 8.Τα σημεία στίξης που χρησιμοποιούμε,,.,΄,», ; 9.Αριθμητικοί τελεστές +, -, *, /, >, <

6 Κωδικός : είναι ο μοναδικός δυαδικός αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε ένα χαρακτήρα Κώδικας είναι ο πίνακας που περιέχει το σύνολο των χαρακτήρων με τους αντίστοιχους κωδικούς τους σε ένα σύστημα κωδικοποίησης Κωδικοποίηση ονομάζουμε τη διαδικασία αντιστοίχισης των γραμμάτων και συμβόλων που χρησιμοποιούμε στη γραφή με ένα μοναδικό συνδυασμό των δύο συμβόλων του 0 και του 1. BOOK 0100001001001111 01001011

7 Συνδυασμοί των 0 και 1

8 ΚΩΔΙΚΑΣ ASCII Με τον κώδικα ASCII (Για τα ελληνικά κώδικας ΕΛΟΤ 928) κωδικοποιούνται 256 διαφορετικοί χαρακτήρες (λατινικά και ελληνικά γράμματα, κεφαλαία και μικρά, σημεία στίξης, αριθμητικοί τελεστές κτλ) και οι κωδικοί του είναι 8-bit Η κωδικοποίηση χαρακτήρων είναι όμοια σε όλους τους υπολογιστές Αρχικά οι κωδικοί στον ASCII ήταν 7- bit, και κωδικοποιούνταν μόνο 128 χαρακτήρες

9 ΚΩΔΙΚΑΣ UNICODE Το Unicode περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα συστήματα γραφής που είναι σε χρήση σήμερα Το Unicode έχει προσθέσει και άλλα αλφάβητα όπως ιστορικά αλφάβητα και εξαφανισμένα αλφάβητα για ακαδημαϊκούς λόγους: Αιγυπτιακά, Ίνκας Επίσης περιλαμβάνει και άλλα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά και την μουσική.μαθηματικά μουσική Ο κώδικας Unicode είναι 16-bit και έχει τη δυνατότητα κωδικοποίησης 65536 χαρακτήρων Έχει βρεθεί πως σε όλο τον κόσμο οι χαρακτήρες είναι 200 000.

10 1.4 Αναπαράσταση εικόνων

11 1.5 ΤΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ Ή ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ


Κατέβασμα ppt "Το δυαδικό ψηφίο Τα δυαδικά ψηφία 0 και 1αντιστοιχούν στις δύο καταστάσεις που «αντιλαμβάνεται» ο υπολογιστής. Το δυαδικό ψηφίο, που ονομάζεται μπιτ (bit-binary."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google