Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Διαπροσωπικές, Διαπολιτισμικές, κοινωνικές και δεξιότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, Μάθημα 2 Κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη

2 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το άτομο –Αναφέρεται στο άτομο ξεχωριστά. Τα άτομα διαφοροποιούνται μεταξύ τους με βάση τις ανάγκες τους, τους στόχους τους και τις επιθυμίες τους. Η ομάδα –Αποτελείται από δυο και/ή περισσότερα άτομα που συναναστρέφονται μεταξύ τους, διατηρούν κοινωνικές επαφές και μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και αρχές. Επίσης μοιράζονται ευθύνες και έχουν κοινή ταυτότητα. Η κοινωνία –Είναι φτιαγμένη από τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων από άποψης κοινωνικής τάξεως και ρόλων. –Μοτίβα σχέσεων που διατηρούν μεταξύ τους τα άτομα που μοιράζονται την ίδια κουλτούρα. –Η κοινωνία επιτρέπει στα μέλη της να εκπληρώσουν ανάγκες που δεν θα μπορούσαν μόνοι τους Κοινωνική δεξιότητα.

3 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ορισμός κουλτούρας: –Πέραν των 500 δυνατοτήτων –Η γλώσσα, οι αξίες, οι πεποιθήσεις, οι παραδόσεις, τα έθιμα τα οποία οι άνθρωποι μοιράζονται και μαθαίνουν Κουλτούρα

4 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Η διαφορετικότητα είναι οποιασδήποτε μορφής διαφορά όπως πολιτιστική διαφορά, διαφορά στη μόρφωση και κοινωνική ζωή κ.τ.λ. Η πολιτιστική διαφορετικότητα είναι συνήθως πιο εμφανής αφού βασίζεται σε διαφορές στη γλώσσα, έθιμα κ.τ.λ. Ο Χόφστετ πρότεινε 4 διαστάσεις που χαρακτηρίζουν μια κουλτούρα. Αυτές είναι: –Αποστάσεις δύναμής –Ατομικισμός –Αποφυγή αβεβαιότητας και –Αρρενωπότητα Κουλτούρα

5 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αποστάσεις δύναμης: –Αυτή η διάσταση αφορά το βαθμό της ισότητας/ ανισότητας μεταξύ των ανθρώπων μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Αφορά τον βαθμό στον οποίο λιγότερο δυνατά μέλη ιδρυμάτων και οργανισμών σε μια χώρα αναμένουν και αποδέχονται το γεγονός ότι η δύναμη κατανέμεται άνισα. (http://www.via- web.de/power-distance/)http://www.via- web.de/power-distance/ Με τον όρο ισότητα εννοούμε ίσες ευκαιρίες σε θέματα όπως: Φύλο, σεξουαλικές προτιμήσεις, ηλικία, έγγαμη κατάσταση, πολιτικές απόψεις, θρησκεία, φυλή, κουλτούρα, εθνική προέλευση, κοινωνικό οικονομικές διαφορές, ανικανότητες, οικογενειακή δομή, υγεία, αξίες Κουλτούρα

6 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. –Για παράδειγμα σε μια χώρα με ψηλές αποστάσεις δύναμης οι υπάλληλοι φοβούνται να εκφράσουν τις αμφιβολίες ή τις διαφωνίες τους, οι σχέσεις καθορίζονται αυστηρά από κανόνες και υπάρχουν ανισότητες. –Σε χώρες με χαμηλή απόσταση δύναμης οι ανισότητες είναι μειωμένες και υπάρχουν σχέσεις αλληλο-εξάρτησης μεταξύ υπαλλήλων και εργοδότη. Κουλτούρα

7 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ατομικισμός/Συλλογικότητα: –Ο βαθμός στον οποίο η κοινωνία ενδυναμώνει συλλογικά επιτεύγματα και σχέσεις. –Ο ατομικισμός παρουσιάζεται σε κοινωνίες όπου οι δεσμοί μεταξύ ατόμων είναι χαλαροί και ο καθένας ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Στην Αμερική και Γαλλία για παράδειγμα, οι άνθρωποι δίνουν περισσότερη σημασία στους προσωπικούς τους στόχους, δίνουν έμφαση στο εγώ και στην ιδιωτική τους περιουσία. Από την άλλη, σε χώρες όπως η Κίνα, επικρατεί η συλλογικότητα, η έμφαση είναι στο μαζί/εμείς, υπάρχει αρμονία και αφοσίωση στις εταιρίες. Οποιαδήποτε είδους διαφωνία θα αποφευχθεί. Κουλτούρα

8 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αποφυγή αβεβαιότητας: –Αυτή η διάσταση αφορά το επίπεδο αποδοχής της αβεβαιότητας και αμφιβολίας σε μια κοινωνία. –Στη Κίνα, οι κανόνες ακολουθούνται πάντοτε. Οποιασδήποτε μορφής αλλαγή στους κανόνες μπορεί να προκαλέσει άγχος. Η κοινωνία βασίζεται σε κανόνες, νομοθεσίες και κανονισμούς. –Από την άλλη, σε μια κοινωνία με χαμηλό βαθμό αποφυγής αβεβαιότητας, η αβεβαιότητα είναι αποδεχτή, υπάρχει πειραματισμός και η ποικιλία/διαφορετικότητα ενθαρρύνεται, η αλλαγή γίνεται αποδεχτή και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πάρουν ρίσκα. Κουλτούρα

9 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αρρενωπότητα: –Ο βαθμός στον οποίο μια κοινωνία ενισχύει ή δεν ενισχύει τον παραδοσιακό ρόλο του άντρα στην εργασία, στον έλεγχο και την δύναμη (power status) –Για παράδειγμα, σε κοινωνίες με υψηλό βαθμό αρρενωπότητας οι άνδρες τείνουν να κυριαρχούν σε σημαντικό βαθμό στη κοινωνία και στη δομή της εξουσίας. Κουλτούρα

10 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αστικά Δικαιώματα –εξασφάλιση της φυσικής ασφάλειας και της ακεραιότητας των ανθρώπων –Προστασία από κάθε είδους διάκριση όπως πνευματική ανικανότητα, φύλο, εθνικότητα, σεξουαλικές προτιμήσεις κ.τ.λ. Επίσης υποστήριξη των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου όπως ελευθερία του λόγου, έκφρασης κ.τ.λ. Πολιτικά Δικαιώματα –Περιλαμβάνει δικαιοσύνη, όπως το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, δικαίωμα στην ακολουθία δικαστικής οδού, δικαίωμα στη ψήφο. –Θεωρούνται δικαιώματα που ισχύουν για όλους και πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου. Αστικά και πολιτικά δικαιώματα

11 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Η περιγραφή μιας κυβέρνησης μπορεί να βασίζεται στα ακόλουθα: –Οικονομία Ποιος παρέχει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που εισάγονται ή εξάγονται Στην Κούβα για παράδειγμα η κυβέρνηση είναι ο ιδιοκτήτης όλων των επιχειρήσεων, φαρμών κλπ και παρέχει στους πολίτες της ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαίδευση, κοινωνικές πρόνοιες και άλλα. –Πολιτική: Πως γίνεται η διοίκηση από την κυβέρνηση? Χαρακτηριστικά της δικτατορίας (Ιρακ): στην δικτατορία μόνο ένα άτομο διοικεί. Δεν υπάρχει ελευθερία λόγου, δημοσιογραφίας, ή της αντίθετης πολιτικής παράταξης και η ελεύθερη και τακτική εκτέλεση εκλογών δεν εφαρμόζεται. Χαρακτηριστικά ολοκληρωτικής κυβέρνησης (Κίνα): Η ολοκληρωτική κυβέρνηση είναι παρόμοια με την δικτατορία αλλά πιο δυνατή. Για παράδειγμα, η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι σύνηθες φαινόμενο καθώς επίσης και η ύπαρξη μίας θρησκείας. Τύποι κυβερνήσεων

12 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. –Politics (continued): Χαρακτηριστικά της θεοκρατίας (Ιράν): Όπως φαίνεται και από το όνομα, θεοκρατία σημαίνει ‘ο κανόνας του θεού’. Μια θρησκευτική αρχή δρα και ως πολιτική και τοπική αρχή. Ένα παράδειγμα μπορεί να θεωρηθεί το Βατικανό. Χαρακτηριστικά της μοναρχίας(Ιορδανία): Αγκαλιάζει τον βασιλιά ή την βασίλισσα Χαρακτηριστικά κοινοβουλευτικής(Ισραήλ): Κυβερνούν αντιπρόσωποι του λαού Χαρακτηριστικά δημοκρατίας (USA): Κυβερνούν οι αντιπρόσωποι αυτών που ψηφίζουν- –Authority: who picks the government? Tip: Σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου συνδυάζει 2 ή περισσότερους τύπους κυβέρνησης Types of government

13 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Τοπικές Αυτοδιοικήσεις: –Διοικητικές αρχές που η έκταση τους είναι μικρότερη από το κράτος Ο όρος χρησιμοποιείται σαν αντιπαράθεση στο εθνικό επίπεδο με τις πράξεις και ενέργειες των εθνικών κυβερνήσεων. –Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις λαμβάνουν μέτρα με βάση τα δικαιώματα που τους δίνουν οι νομοθεσίες ή τα άτομα σε υψηλότερα επίπεδα στην κυβέρνηση. Οι κατηγορίες των τοπικών κυβερνήσεων διαφέρουν από χώρα σε χώρα. –Στη σύγχρονη κοινωνία οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν το ίδιο είδος εξουσίας όπως και οι εθνικές. Τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις

14 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ορισμός της Δημοκρατίας: –Η κυβέρνηση εκλέγεται από το λαό –Υπέρτατη εξουσία διατηρείται στο λαό, αλλά ασκείται έμμεσα, μέσω των εκπροσώπων τους –Η εξουσιοδοτημένη αρχή μπορεί να ανανεωθεί Δημοκρατία

15 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ορισμός του Πολίτη: –Είναι η κατάσταση του να είσαι πολίτης κοινωνικής, πολιτικής ή εθνικής κοινότητας. Αυτό περιλαμβάνει: Καταβολή φόρων Υπηρεσίες ένορκου (αν εφαρμόζεται) Το δικαίωμα ψήφου Προσφορά υπηρεσιών στις στρατιωτικές δυνάμεις μιας χώρας Υπακοή στους νόμους της κυβέρνησης ακόμα και όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό κ.τ.λ

16 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 27 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

17 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης –Αυτό το κείμενο αναπτύχθηκε, ώστε να δημιουργήσει μια πιο στενή ένωση ανάμεσα στους ανθρώπους της Ευρώπης μέσω των κοινών αξιών που θα οδηγήσουν σε ένα ειρηνικό μέλλον. Με βάση την επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010,p.8) –“η Ένωση βασίζεται στις αδιαίρετες και οικουμενικές αξίες της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης? βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της, καθιερώνοντας την ιθαγένεια της Ένωσης με τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης “

18 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:El:PDF Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το κείμενο Θα μάθετε περισσότερα για τα βασικά σας δικαιώματα ως πολίτες Δικαιώματα, Ελευθερία και Αρχές

19 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: –Εκλέγεται από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντά τους. Συμβούλιο της Ευρωπαικής Ένωσης: –Κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπροσωπεί τα κράτη μέλη και στις συνεδριάσεις του παρευρίσκεται ένας υπουργός από κάθε κυβέρνηση κράτους μέλους της Ένωσης Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ: – Αλλάζει κάθε 6 μήνες Οργανισμοί /Όργανα Πολιτικής

20 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ευρωπαϊκή Επιτροπή: –Είναι ανεξάρτητη από τις εθνικές κυβερνήσεις –Εκπροσωπεί και υποστηρίζει τα συμφέροντα του συνόλου της Ένωσης –Συντάσσει προτάσεις για νέες ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Δικαστήριο: –Έργο του Δικαστηρίου είναι να εξασφαλίζει ότι η νομοθεσία της Ένωσης ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες της Ένωσης, Ελεγκτικό Συνέδριο: –Ελέγχει εάν οι πόροι της Ένωσης, που προέρχονται από τους φορολογουμένους, συγκεντρώνονται σωστά και δαπανώνται νόμιμα, με φειδώ και για τον προβλεπόμενο σκοπό

21 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αποδημία είναι η μετακίνηση των ανθρώπων από μια χώρα σε άλλη Μετανάστευση είναι η μετακόμιση των ανθρώπων σε μια χώρα συνήθως για πολιτικούς ή οικονομικούς παράγοντες Με βάση το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άρθρο 45 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000, p.19): – Κάθε πολίτης της Ένωσης έχει δικαίωμα να μετακινείται και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών. Επίσης η ε ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής μπορεί να χορηγείται, σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους Αποδημία και μετανάστευση

22 Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Έχετε ολοκληρώσει το μάθημα με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτό το μάθημα. Να θυμάστε ποτέ να μην σταματάτε να συμμετέχετε σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν μάθηση. Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Interpersonal, intercultural, social and Civic competence Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google