Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ.

2 Κυριότερος Στόχος Η παροχή κινήτρων για ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων και δημιουργία νέων, η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής τους θέσης, η προώθηση της εξωστρέφειας, η μείωση της ανεργίας και γενικά η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και η επανεκκίνηση της οικονομίας. Μορφή Ενίσχυσης Η ενίσχυση παραχωρείται υπό την μορφή μη επιστρεπτέας χορηγίας η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό πάνω στο εγκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα και το ύψος και η ένταση της καθορίζονται στο κάθε Σχέδιο. Σχέδια Χορηγιών

3 Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 (Υλοποίηση μέχρι 31.12.2014) Επιχειρήσεις Νέες Θέσεις Χορηγία € Σχέδιο Ενίσχυσης της 323 450 18.2 Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ Σχέδιο για Μεταποίηση/ 169 290 13.1 Εμπορία γεωργικών προϊόντων Σχέδια Επιχειρηματικότητας -Γυναικεία 114 285 3.2 -Νεανική 235 587 5.9 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 841 1.612 40.4

4 Σχέδια Χορηγιών 2014-2020 Κύριες Κατηγορίες – Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχειρηματικότητα 63 εκατ. ευρώ Περιλαμβάνει €15 εκατ. για μεταποίηση/ εμπορία γεωργικών προϊόντων και €8 εκατ. για επενδύσεις στον οινοποιητικό τομέα Καινοτομία 30 εκατ. ευρώ Ενέργεια 53 εκατ. ευρώ

5 Βασικά Σχέδια Χορηγιών που θα εφαρμόσει το ΥΕΕΒΤ κατά τη περίοδο 2014-2020: Σχέδια Ενίσχυσης της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Σχέδιο για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Σχέδιο για τη Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων. Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα. Σχέδιο για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας. Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις». Σχέδιο για Προώθηση της Δημιουργίας Εταιρικών Επιχειρηματικών Συμπράξεων (Clusters). Σχέδιο για Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce). Σχέδια Χορηγιών 2014-2020

6 Σκοπός Τα Σχέδια αποσκοπούν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων και των γυναικών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους. Οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από τα Σχέδια είναι η πρωτογενής παραγωγή ή μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων, οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Δικαίωμα Συμμετοχής Το Σχέδιο της Νεανικής Επιχειρηματικότητας καλύπτει νέους και νέες ηλικίας 20-40 ετών ενώ το Σχέδιο της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας γυναίκες 18-55 ετών, που τους τελευταίους έξι μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ήταν άνεργοι ή μισθωτοί δηλαδή δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιλέξιμες Δαπάνες Κτίρια, Μηχανήματα/ Εξοπλισμός, Κατάρτιση, Προβολή/ Προώθηση, Κεφάλαιο Κίνησης κτλ. Σχέδια Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

7 Όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού Μεταποίηση - €140.000 Υπηρεσίες, Τουρισμός κτλ. - €100.000 Ένταση Ενίσχυσης 50% επί του επιλέξιμου κόστους Χρηματοδότηση των Σχεδίων Τα Σχέδια συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. Για τη χρηματοδότηση των Σχεδίων κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €15.3 εκατ. με δυνατότητα αύξησης κατά 20%. Περίοδος υποβολής αιτήσεων 06 & 13 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι 11 Μαΐου 2015.

8 Στόχος Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και ορισμένων άλλων κλάδων όπως: Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις Χημεία Τροφίμων & Ποτών Σχεδίαση μόδας σχετικά με ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα κ.α. Ατμοκαθαριστήρια/ Πλυντήρια Ρούχων Δικαίωμα Συμμετοχής Υφιστάμενες και Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες Κτίρια, Μηχανήματα/ Εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα, Προβολή/ Προώθηση κτλ. Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

9 Ένταση Ενίσχυσης - 50% επί του επιλέξιμου κόστους Μέγιστο Ποσό Χορηγίας - €200.000 ευρώ ανά επιχείρηση Χρηματοδότηση του Σχεδίου Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €17.7 εκατ. με δυνατότητα αύξησης κατά 20%. Αναμενόμενη περίοδος προκήρυξης: Μάρτιος - Απρίλιος 2015

10 Στόχος Το Σχέδιο στοχεύει στην τεχνολογική αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρήσεων ή και στην δημιουργία νέων μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Δικαίωμα Συμμετοχής Υφιστάμενες και Νέες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες Κτίρια, Μηχανήματα/ Εξοπλισμός κτλ. Σχέδιο Χορηγιών για την Δημιουργία ή Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

11 Όρια επιλέξιμου προϋπολογισμού μέχρι €200.000 – Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις μέχρι €300.000 – Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές περιοχές μέχρι €500.000 – Μικρές, Μεσαίες και πιθανόν Μεγάλες Επιχειρήσεις Ένταση Ενίσχυσης 40% επί του επιλέξιμου κόστους Χρηματοδότηση του Σχεδίου Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ε.Ε. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν τουλάχιστον €15 εκατ. Οι προτεινόμενες πρόνοιες του Σχεδίου δεν έχουν ακόμη εγκριθεί. Αναμενόμενη περίοδος προκήρυξης: Απρίλιος - Μάιος 2015

12 Στόχος Το Σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων οινοποιείων και ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων μονάδων. Δικαίωμα Συμμετοχής Υφιστάμενα και Νέα Οινοποιεία Επιλέξιμες Δαπάνες Κτίρια, Μηχανήματα/ Εξοπλισμός, Γενικά Έξοδα πχ. αμοιβές αρχιτεκτόνων, αμοιβές συμβούλων κτλ. Σχέδιο για Επενδύσεις στον Οινοποιητικό Τομέα

13 Ένταση Ενίσχυσης 40% επί του επιλέξιμου κόστους, για Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις 20% επί του επιλέξιμου κόστους, για επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των €200 εκατ. 15% επί του επιλέξιμου κόστους, για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των €200 εκατ. Χρηματοδότηση του Σχεδίου Το Σχέδιο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) της Ε.Ε. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2018 θα διατεθούν συνολικά €8 εκατ. Αναμενόμενη περίοδος προκήρυξης: Μάρτιος - Απρίλιος 2015

14 Σκοπός Το Σχέδιο αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων, νεοσύστατων και άλλων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά καθώς και σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους. Δικαίωμα Συμμετοχής Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες Δαπάνες Προσωπικού, Εξοπλισμός, Όργανα, Υλικά, Συμμετοχές σε Εκθέσεις κτλ. Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας

15 Ένταση Ενίσχυσης - 60% επί του επιλέξιμου κόστους για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 80% για τις νεοσύστατες. Μέγιστο Ποσό Χορηγίας - €250.000 και €50.000 ανά επιχείρηση για τις υφιστάμενες και νεοσύστατες αντίστοιχα. Χρηματοδότηση του Σχεδίου Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €18 εκατ. με δυνατότητα αύξησης κατά 20%. Περίοδος υποβολής αιτήσεων 12 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 16 Μαρτίου 2015

16 Σκοπός Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση, μεγάλης κλίμακας, κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δικαίωμα Συμμετοχής Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Επιλέξιμες Δαπάνες Θερμομόνωση Κελύφους (τοιχοποιία, οροφή, υαλοπίνακες), λέβητας και συστήματα κλιματισμού ψηλής απόδοσης, συστήματα ΑΠΕ για θέρμανση χώρων ή για θέρμανση νερού, συστήματα σκίασης, λαμπτήρες LED, φωτοσωλήνες κτλ. Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις»

17 Ένταση Ενίσχυσης 50% επί του συνολικού εγκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγορία Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή θα επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου. 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης για κτίρια που θα αναβαθμιστούν σε κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. Μέγιστο Ποσό Χορηγίας - €200.000 ευρώ ανά επιχείρηση Χρηματοδότηση του Σχεδίου Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. Για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €15,3 εκατ. με δυνατότητα αύξησης κατά 20%. Περίοδος υποβολής αιτήσεων 23 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της 1 ης πρόσκλησης.

18 Σχέδια Χορηγιών 2014-2020 Υπό μελέτη Σχέδια Χορηγιών που αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του 2015 Σχέδιο για Προώθηση της Δημιουργίας Εταιρικών Επιχειρηματικών Συμπράξεων (Clusters) Το Σχέδιο αποσκοπεί στην δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση μικρομεσαίων εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων (clusters). Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το ΕΤΠΑ της Ε.Ε. και κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €3.5 εκατ. με δυνατότητα αύξησης κατά 20%. Σχέδιο Χορηγιών για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προώθηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες στην κοινωνία της πληροφορίας, για την επέκταση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το ΕΤΠΑ της Ε.Ε. και κατά την περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν συνολικά €3.3 εκατ. με δυνατότητα αύξησης κατά 20%.

19 Σχέδια Χορηγιών 2014-2020 Πληροφορίες Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ www.mcit.gov.cy και να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στο τηλ. 22867100. www.mcit.gov.cy

20 Σχέδια Χορηγιών 2014-2020 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Χρίστος Φωτιάδης Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google