Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνάρτηση FIND Σύνταξη FΙΝD(Κείμενο προς εύρεση; Μέσα στο κείμενο; Θέση έναρξης) Κείμενο προς εύρεσηΕίναι το αλφαριΘμητικό που Θέλουμε να βρούμε. Μέσα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνάρτηση FIND Σύνταξη FΙΝD(Κείμενο προς εύρεση; Μέσα στο κείμενο; Θέση έναρξης) Κείμενο προς εύρεσηΕίναι το αλφαριΘμητικό που Θέλουμε να βρούμε. Μέσα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνάρτηση FIND Σύνταξη FΙΝD(Κείμενο προς εύρεση; Μέσα στο κείμενο; Θέση έναρξης) Κείμενο προς εύρεσηΕίναι το αλφαριΘμητικό που Θέλουμε να βρούμε. Μέσα στο κείμενοΕίναι το κείμενο μέσα στο οποίο Θα ψάξουμε Θέση έναρξηςΤο προαιρετικό αυτό όρισμα καΘορίζει τη Θέση του χαρακτήρα μέσα στο κείμενο από όπου Θέλουμε να ξεκινήσει η έρευνα. Αν παραλειφΘεί, λαμβονεται ίσο με 1, δηλαδή η αναζήτηση Θα γίνει από την αρχή του κειμένου.

2 Σχόλια Εάν το όρισμα Κείμενο προς εύρεση δεν περιέχεται μέσα στο όρισμα Μέσα στο κείμενο, η συνάρτηση επιστρέφει την Τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ!. Εάν το όρισμα θέση έναρξης δεν είναι μεγαλύτερο του μηδενός, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ!. Εάν το όρισμα θέση έναρξης είναι μεγαλύτερο του ορίσματος Μέσα στο κείμενο, η συνάρτηση επιστρέφει την Τιμή σφάλματος #ΤΙΜΗ!.

3 Παράδειγμα 1 Ο τύπος =FIND(“γ”; “Κατάσταση Βαθμολογίας”) δίνει αποτέλεσμα 18. Παράδειγμα 2 Ο τύπος =FIND(“τ”; “Αποτελέσματα”;5) δίνει αποτέλεσμα 11.


Κατέβασμα ppt "Συνάρτηση FIND Σύνταξη FΙΝD(Κείμενο προς εύρεση; Μέσα στο κείμενο; Θέση έναρξης) Κείμενο προς εύρεσηΕίναι το αλφαριΘμητικό που Θέλουμε να βρούμε. Μέσα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google