Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη της Πληρφορίας (Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον) Μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδάσκων: Καπιδάκης Σαράντος Φοιτήτρια:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη της Πληρφορίας (Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον) Μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδάσκων: Καπιδάκης Σαράντος Φοιτήτρια:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη της Πληρφορίας (Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον) Μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδάσκων: Καπιδάκης Σαράντος Φοιτήτρια: Νιάρου ΜαρίαΚέρκυρα, Ιούνης 2009

2 2 Θέμα Παρουσίαση της δημοσίευσης: A Methodology for Sharing Archival Descriptive Metadata in a Distributed Enviroment των N. Ferro G. Silvello

3 3 Εισαγωγικά Ψηφιακές Βιβλιοθήκες: data-centric user-centric Συνέπεια: ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των συστημάτων Πρόβλημα: έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων και των προτύπων κωδικοποίησης μεταδεδομένων Εμπόδιο: ετερογένεια συστημάτων/σύνταξης/σημασιών Λύση: πρωτοκόλλο OAI-PHM* (συλλογή μεταδεδομένων από ετερογενή αποθετήρια) *(Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting)

4 4 Αντικείμενο μελέτης Ανάκτηση και διαμοιρασμός αρχειακών μεταδεδομένων, κωδικοποιημένων σε EAD, μέσω του ΟΑΙ-ΡΗΜ και χωρίς απώλεια πληροφοριών.

5 5 Περιγραφή αρχειακών συλλογών ( γενικά ) Αρχείο: συλλογή από τεκμήρια, αναπαράσταση δραστηριότητας φυσικού ή νομικού προσώπου. Έννοιες: Respect des fonds Αρχειακός δεσμός Γενικό πρότυπο περιγραφής: G eneral I nternational S tandard A rchival D escription [ ISAD (G) ] Συνθήκες: Περιβάλλον Ιεραρχία Ευμετάβλητες μονάδες

6 6 Encoded Archival Description (EAD) (1/2) Δυνατότητες: Παρουσίαση αλληλοσχετιζόμενων πληροφοριών Διατήρηση ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ των επιπέδων περιγραφής Αναπαράσταση περιγραφικών πληροφοριών που κληροδοτούνται Μετακίνηση μέσα σε μια ιεραρχική σύνθεση πληροφοριών Χαρακτηριστικά: Από το γενικό στο ειδικό Οι πληροφορίες κληρονομούνται

7 7 Encoded Archival Description (EAD) (2/2) Βασικά στοιχεία: Root element/ Document element Προαιρετικό, Προκαταρ- κτικές πληροφορίες (π.χ. πληροφ. εκδ.) Υποχρεωτικό, «σελίδα τίτλου» Υποχρεωτικ ό Επισκόπηση αρχείου Περιγραφή συστατικών μερών

8 8 Αδυναμίες «Ελευθερία» κατά τη διαδικασία ετικετοποίησης των δεδομένων Δυσκολία πρόσβασης στα μεμονωμένα στοιχεία, χωρίς να ληφθεί υπόψη ολόκληρη η ιεραρχία. Εμπόδια στη διαλειτουργικότητα

9 9 Το πρωτόκολλο ΟΑΙ-ΡΗΜ (1/2) O pen A rchives I nitiative P rotocol for M etadata H arvesting Συγκέντρωση και μεταφορά εγγραφών μεταδεδομένων από ένα σύστημα σε ένα άλλο Βασίζεται στη διάκριση μεταξύ των: -data provider (κάνει τα δεδομένα διαθέσιμα για συγκομιδή) -service provider (τα συγκεντρώνει και τα καθιστά διαθέσιμα για αναζήτηση) Διαδικασίες συγκομιδής: - incremental - selective

10 10 Το πρωτόκολλο ΟΑΙ-ΡΗΜ (2/2) Συστατικά στοιχεία ενός ΟΑΙ-ΡΗΜ συνόλου: setSpec : - υποχρεωτικό - μοναδικό προσδιοριστικό για το σύνολο μέσα στο αποθετήριο δεδομένων setName : - υποχρεωτικό - σύντομη κατανοήσιμη από τον άνθρωπο ονομασία του συνόλου setDesc : φυλάσσει τα κοινοτικά-συγκεκριμένα και ΧML-κωδικοποιημένα δεδομένα που αφορούν στο OAI-σύνολο Οργάνωση ενός ΟΑΙ συνόλου: Επίπεδη Ιεραρχική: (π.χ. setSpec Α:Β)

11 11 Περιγραφή αρχειακών μεταδεδομένων μέσω OAI-PHM και DC Διαμοιρασμός αρχειακών μεταδεδομένων//ικανοποίηση αρχειακών αναγκών. Μεθοδολογία: Βήμα 1:δημιουργία ΟΑΙ συνόλου για κάθε εσωτερικό κόμβο του EAD δένδρου (setSpec: μία τιμή). Βήμα 2:δημιουργία εγγραφής μεταδεδομένων για κάθε ΟΑΙ σύνολο. Βήμα 3: δημιουργία εγγραφής μεταδεδομένων για κάθε εξωτερικό κόμβο του EAD δένδρου.

12 12 Παράδειγμα high level node […] […] […] […] […] […] […]

13 13 Σχετικές έρευνες Prom-Habing Διαίρεση EAD αρχείου σε διάφορες DC εγγραφές μεταδεδομένων. Διατήρηση της ιεραρχίας μέσω συνδέσεων με το EAD αρχείο. Παροχή πληροφοριών περιβάλλοντος μέσα από τη σύνδεση με το αρχικό αρχείο. DIRECT D istributed I nformation R etrieval E valuation C ampaign T ool Οργάνωση των διαφορετικού τύπου πηγών πληροφόρησης Chan, Lois Mai «Metadata Interoperability: A study of Methodology» Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διαλειτουργικότητας μεταξύ προτύπων κωδικοποίησης μεταδεδομένων (π.χ. Switching Schema, Ontology Based Metadata Integration, Crosswalks, Lingua Franca).

14 14 Προοπτική Δημιουργία συστημάτων ολοκλήρωσης μεταδεδομένων: Παρέχει έναν ενιαίο ενδιάμεσο ερωτήσεων. Απαλλάσσει από την ανάγκη γνώσης των λεπτομερειών για την κάθε πηγή. Επικοινωνία συστήματος με τις πολλαπλές και ετερογενείς πηγές για την ανάκτηση των πληροφοριών που ζητώνται.

15 15 Καλή συνέχεια!


Κατέβασμα ppt "Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη της Πληρφορίας (Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον) Μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδάσκων: Καπιδάκης Σαράντος Φοιτήτρια:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google