Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανακαλυπτική θεωρία μάθησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανακαλυπτική θεωρία μάθησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανακαλυπτική θεωρία μάθησης
Discovery Learning By Bruner

2 Ανακαλυπτική θεωρία μάθησης
Τι είναι μάθηση; Είναι μία ανακαλυπτική διαδικασία σύμφωνα με την οποία σε κάθε μαθησιακή διαδικασία πρέπει να οδηγείται από την ανακάλυψη των εννοιών, μέσω πειραματισμού και πρακτικής στον μετασχηματισμό και την αξιολόγηση /εκτίμηση / έλεγχο των γνώσεων

3 Ανακαλυπτική θεωρία μάθησης
Αρχές μάθησης: Σπειροειδή διάταξη της ύλης Προδιάθεση για μάθηση Μάθηση μέσα από ένα ανακαλυπτικό πλαίσιο

4 Ανακαλυπτική θεωρία μάθησης
Με ποιο τρόπο ανακαλύπτουμε τη γνώση; Πραξιακά (πραξιακές αναπαραστάσεις) Εικονιστικά(εικονικές αναπαραστάσεις) Συμβολικά (συμβολικές αναπαραστάσεις

5 Αναπαραστάσεις Πραξιακές αναπαραστάσεις
Πρωταρχική μορφή- σχετίζονται με την εκτέλεση δράσεων σύμφωνα με τις λειτουργίες της ψυχοκινητικότητας

6 Αναπαραστάσεις Εικονικές αναπαραστάσεις
(εσωτερικές νοητικές εικόνες), αντιστοιχούν στις δομές του χώρου σχετικά ανεξάρτητες της δράσης, σχετίζονται με την οπτική αντίληψη.

7 Αναπαραστάσεις Συμβολικές αναπαραστάσεις
(προτασιακές αναπαραστάσεις),που δεν έχουν εικονική (αναλογική ) σχέση με αυτό που αναπαριστάται (αναπαράσταση σχέσεων με αφηρημένα σύμβολα, με δυνατότητα διαφόρων συσχετισμών και διατύπωσης θεωριών)

8 Που οφείλεται η αποτελεσματικότητα της ανακαλυπτικής μάθησης ;
Που οφείλεται η αποτελεσματικότητα της ανακαλυπτικής μάθησης ; Στη στάση και ετοιμότητα για μάθηση 2. Στα κίνητρα μάθησης 3. Στη δομή και τα χαρακτηριστικά της γνώσης 4. Στο γενικότερο επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης

9 Βασικές θέσεις του Bruner
αιρετική άποψη : όλοι μπορούν να μάθουν οτιδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία( με κατάλληλη δομή και οργάνωση της ύλης ανάλογη μεθόδευση της διδασκαλίας ) ο μαθητής πρέπει να έρχεται αντιμέτωπος με προβληματικές καταστάσεις

10 Σπειροειδές αναλυτικό πρόγραμμα
έμφαση στο πολιτισμικό πλαίσιο: ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης ο ρόλος του δασκάλου ως διευκολυντή, διαμεσολαβητή, εμψυχωτή και συντονιστή

11 Εφαρμογές της θεωρίας του Bruner στη διδασκαλία
 Δημιουργία προβληματικών καταστάσεων με τις ταινίες και το διδακτικό υλικό  Οι καταστάσεις αυτές απαιτούσαν από τους μαθητές αυτενέργεια για την εξεύρεση λύσης Ο μαθητής μαθαίνει σταδιακά να βελτιώνει τις ερωτήσεις του και να επιλύει αποτελεσματικότερα τις προβληματικές καταστάσεις  Μεθοδολογία Suchman είναι παράδειγμα μη καθοδηγούμενης ανακάλυψης (unguided discovery)

12 Ανακαλυπτική θεωρία μάθησης
Ευχαριστούμε Μ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ - Σ. . ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ


Κατέβασμα ppt "Ανακαλυπτική θεωρία μάθησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google