Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

"ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

2 5% ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ – 20% ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΕΛΙΚΑ: Αύξηση συγκέντρωσης ιόντων Mg 2+ : 0.5 – 1.0 mM Αύξηση ιοντικής ισχύος: 0.05 – 0.1 Μ KCl Αλλαγή pH από 6.5 σε 7.5: γονιμοποίηση στον αχινό: 130.000 μικρολάχνες Υδρόλυση ATP ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΗΣ: Αργή σύνδεση 3 μορίων ATP-G-Ακτίνης – Αντίδραση Πυρήνωσης Γρήγορη προσθήκη μονομερών ATP-G-Ακτίνης (Επιμήκυνση) Αργή προσθήκη – αφαίρεση μονομερών, μέχρι την δημιουργία της τελικής νηματοειδούς δομής διαμέτρου 50 – 90 Α ο

3 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ G-ΑΚΤΙΝΗΣ Κατανομή διαμεμβρανικών συστατικών – Υποδοχέων Εγκολπώσεις κυτταρικής μεμβράνης Δημιουργία και σύσπαση μικρολαχνών Ακτίνη Μυοσίνη (διπολικά μόρια μυοσίνης έλκουν αντι-παράλληλα διευθετημένα μόρια F-ακτίνης) Τροπομυοσίνη Ψευδοπόδια αμοιβάδων: 1 μm / sec (τοπική αλλαγή συγκέντρωσης Ca 2+ ) Ακροσωμική αντίδραση σπερματοζωαρίου: δημιουργία ινιδίων F-Aκτίνης, μήκους 90 μm, σε χρόνο 7-8 sec Σκρουΐνη Καλμοντουλίνη ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΗΣ: προφιλίνη, φραγμίνη, βιλλίνη, βινκουλίνη (σημεία επαφής με την κυτταρική μεμβράνη) ΜΙΤΩΤΙΚΗ ΑΤΡΑΚΤΟΣ (πειράματα ανοσοφθορισμού)

4 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

5

6

7

8

9

10

11 ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΝΙΔΙΑ: Ενδιάμεση διάμετρος: > 70 Α ο (μικροϊνίδια ακτίνης) & < 250 Α ο (μικροσωληνίσκοι) ΚΕΡΑΤΙΝΕΣ – ΤΟΝΟΪΝΙΔΙΑ Επιθηλιακά κύτταρα ΔΕΣΜΙΝΗ Κύτταρα γραμμωτών μυών Κύτταρα λείων μυών Κύτταρα καρδιακών μυών ΒΙΜΕΝΤΙΝΗ Μεσεγχυματικά κύτταρα – Ινοβλάστες – Κυτταροκαλλιέργειες ΝΕΥΡΟΪΝΙΔΙΑ Νευρώνες ΙΝΙΔΙΑ ΓΛΟΙΑΣ Νευρογλοιακά κύτταρα ΛΑΜΙΝΕΣ Συγκρότηση πυρηνικού σκελετού – επίστρωση εσωτερικής πλευράς πυρηνικού φακέλου: σύνδρομο προ-γηρίας

12 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

13

14 ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ Αύξηση ελαστικότητας & αντοχής των ιστών (επιθήλια, νευράξονες, μυϊκά κύτταρα) Προσανατολισμός και διατήρηση του πυρήνα στο κέντρο του κυττάρου Ρύθμιση μετακίνησης κυστιδίων Οργάνωσης χρωματίνης στο μεσοφασικό πυρήνα Συντονισμός & ρύθμιση των συστατικών του κυτταρικού σκελετού Διαμόρφωση θέσης οργανιδίων Χωροθέτηση & σταθεροποίηση μιτωτικής ατράκτου ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ – IFAP Συνεμίνη Παρανεμίνη Φιλαγκρίνη P50 Πλεκτίνη (σύνδεση με μικροσωληνίσκους) Υποδοχέας λαμίνης Β Αγκυρίνη (σύνδεση με ακτίνη) - Δεσμοπλακίνη (διαμόρφωση δεσμοσωμάτων)

15 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

16

17 ΡΑΒΔΟΕΙΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΒΙΟΜΟΡΙΟΥ Κεντρική περιοχή (300-330 αα – 400 Α ο – 40 kDa) 1Α – 1Β & 2Α – 2Β (2 ισομερή τμήματα: 7-πεπτιδικές επαναλήψεις) Δομή α-έλικας Τάση σχηματισμού διμερών-τετραμερών-οκταμερών: Πρωτοϊνίδια Περιοδικότητα πρωτοϊνιδίου 200 Α ο και πάχος 80-120 Α ο (28-40 μόρια) Πλευρική & γραμμική αλληλεπίδραση ενδιάμεσων ινιδίων Αμινο-τελικό άκρο (μη- ελικοειδής περιοχή) Καρβοξυ-τελικό άκρο (μη-ελικοειδής περιοχή) 10 αα 500 αα 40 αα 1Α 1Β 2Α 2Β

18 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

19

20 ΚΕΡΑΤΙΝΕΣ: K1 – K20 (40-70 kDa) Πρωτονημάτιο: d 20-30 A o Πρωτοϊνίδιο: d 40-50 A o Μικροϊνίδιο (4x): d 80-100 A o IFAP: Φιλαγκρίνη Ετεροπολυμερή: I (όξινες) & II (βασικές): 1 – 1 μοριακή αναλογία

21 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

22

23

24

25 α, δ: μη-πολικά αμινοξέα ε, η: εναλλασσόμενα πολικά (θετικά & αρνητικά) αμινοξέα

26 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΔΕΣΜΙΝΗ – ΣΚΕΛΕΤΙΝΗ Λεία μυϊκά κύτταρα Δημιουργία μυοϊνιδίων δεσμίνης Συν-κατανομή με βιμεντίνη (διαφορική αναπτυξιακή ρύθμιση κατά την μυογένεση) Οργάνωση-ευθυγράμμιση Ζ-δίσκων: πλευρική σύνδεση μυοϊνιδίων Διαμόρφωση Ζ-δίσκων: Δεσμίνη-βιμεντίνη-συνεμίνη-α-ακτινίνη-ακτίνη-φιλαμίνη

27 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

28 ΒΙΜΕΝΤΙΝΗ (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΙΝΙΔΙΟ) Μεσεγχυματικά κύτταρα: εμβρυϊκοί ινοβλάστες Περι-πυρηνική κατανομή: διατήρηση δομικής ακεραιότητας κυτταρικού πυρήνα Οργάνωση Z-δίσκων: συγχρονισμένη σύσπαση μυοϊνιδίων Συγκρότηση υπο-μεμβρανικού σκελετού ερυθροκυττάρων: Σπεκτρίνη Συνεμίνη Βιμεντίνη Ρύθμιση μέσω διαφορικής φωσφορυλίωσης Έγχυση βιοτινυλιωμένης βιμεντίνης σε ενεργά μεταβολικά κύτταρα Έντονη ενδοκυτταρική μετακίνηση (όπως η ακτίνη & τουμπουλίνη) Από τον πυρήνα στην κυτταρική μεμβράνη (ανάλογα με την κυτταρική φυσιολογία) Διαγνωστικός δείκτης μεταστατικών νεοπλασιών

29 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

30

31

32 ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ: ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 250 Α ο Διπλοθλαστικότητα: ορατή με χρήση πολωτικού μικροσκοπίου (μιτωτική άτρακτος) ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΝΗ Διμερή α & β γ: πυρήνωση μικροσωληνίσκων & κέντρα οργάνωσης μικροσωληνίσκων (MTOC) δ & ε: πρόβλεψη δια μέσου εργαλείων Βιο-πληροφορικής 20 % συνόλου διαλυτών πρωτεϊνών ενός τυπικού κυττάρου: 2 mg/ml (ινοβλάστης) Εν δυνάμει μήκος μικροσωληνίσκου: 1.9 cm Υψηλή εξελικτική συντήρηση Ύπαρξη ισομορφών Μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις Τυροζυλίωση καρβοξυ-τελικού άκρου (μονομερούς τουμπουλίνης) Ακετυλίωση (λυσίνες α-τουμπουλίνης μαστιγίων): αυξημένη σταθερότητα Ρύθμιση στερεοδιαμόρφωσης: ειδικές για τουμπουλίνη πρωτεΐνες συνοδοί (ΤBCA-E)

33 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

34

35

36

37

38

39 ΟΙ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ: Αποπολυμερίζονται σε χαμηλή θερμοκρασία – αυξημένη υδροστατική πίεση – αυξημένη συγκέντρωση Ca 2+ (> 0.5 mΜ) Αποτελούνται από διμερή α-β τουμπουλίνης: δημιουργία πρωτοϊνιδίων διαμέτρου 50 Α ο : αριστερόστροφη έλικα εξωτερικής διαμέτρου 250 Α ο Συγκροτούνται από 13 πρωτοϊνίδια σε κλειστή και παράλληλη αξονική διευθέτηση ΤΑ ΠΡΩΤΟΪΝΙΔΙΑ: Διατάσσονται παράλληλα: αα & ββ ΟΙ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΪΝΙΔΙΩΝ: Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με κάθετους και πλευρικούς δεσμούς Δημιουργούν ένα ακραίο περιθώριο τριών ελίκων στο επιφανειακό πλέγμα του σωληνίσκου

40 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

41 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ GTP Mg 2+ 37 O C GTP-α-τουμπουλίνη (μη υδρόλυση GTP – μη ανταλλαξιμότητα) Άκρο μικροσωληνίσκου: κάλυμμα GTP GTP-β-τουμπουλίνης (υδρόλυση GTP – ανταλλαξιμότητα GTP/GDP) MAPs (ΜΑΡ1Α, ΜΑΡ1Β, ΜΑΡ1C, MAP2A, MAP2B, κ.λπ.) ΜΑΡ2 Διαφοροποιημένα εγκεφαλικά κύτταρα φαιάς ουσίας Σύνδεση μικροσωληνίσκων με ενδιάμεσα ινίδια (βιμεντίνη) 200 – 300 kDa Ινώδεις προεκτάσεις μικροσωληνίσκων περιοδικότητας 320 Α ο Κυτταροπλασματική δυνεΐνη (αξόνημα) Tau πρωτεΐνες (55-62 kDa) Rho-GTPάση – Κατανίνες – Σταθμίνες Χρόνος ζωής τουμπουλίνης: 20h – χρόνος ζωής μικροσωληνίσκου: 10 min –

42 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

43

44

45

46

47

48

49 ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΣΙΚΣΩΝ Διτερπενοειδές Taxol Αύξηση σταθερότητας μικροσωληνίσκων – αδυναμία αποπολυμερισμού Εκλεκτική σύνδεση με το πολυμερές και όχι με το μονομερές Αναστολή λειτουργίας μιτωτικής ατράκτου Παρεμπόδιση αντιγραφής DNA Αναστολή κυτταρικού κύκλου στο σημείο ελέγχου G2 – M Κολχικίνη Αναστολή πολυμερισμού μικροσωληνίσκων – οργάνωσης ενδιάμεσων ινιδίων (ΜΑΡ2) Θεραπεία αρθρίτιδας – παρεμπόδιση φαγοκυτταρικής δράσης Βινβλαστίνη – Βινκριστίνη Αποπολυμερισμός μικροσωληνίσκων – παρακρυσταλλικά συσωματώματα με μονομερή Ποδοφυλλοτοξίνη – Κομπρεταστατίνη

50 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

51

52 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ Εσωτερικός κυτταρικός σκελετός – ικρίωμα Θέση – δομική υποστήριξη κυτταρικών οργανιδίων Μιτωτική άτρακτος Κεντροσωμάτια – κεντρίδια Βλεφαρίδες – μαστίγια Κίνηση οργανιδίων (λυσοσώματα/μιτοχόνδρια) – κυστιδίων (0.5 μm/sec) – μεμβρανών – υλικών Συμμετοχή δυνεΐνης Συμμετοχή κινησινών Κυτταρική επιμήκυνση – δημιουργία αξόνων Αξονοπόδια ακτινόποδων πρωτοζώων Κυτταρικό τοίχωμα φυτικών κυττάρων ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ [Ca 2+ ] – cAMP

53 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

54

55

56

57 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ (in vitro): 0.1 μm/min

58 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

59 ΕΠΙΜΗΚΥΝΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ: Ευθυγράμμιση πρωτοϊνιδίων ΒΡΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ: Δημιουργία δακτυλιδιών – σπειρών ( διάμετρος: 350-450 Α ο )

60 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

61

62

63 ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ – ΜΑΣΤΙΓΙΑ Διάμετρος 0.25 μm – μήκος 10 (βλεφαρίδες)-200 (μαστίγια) μm 10 10 βλεφαρίδες/cm 2 στο τραχειακό & βρογχικό επιθήλιο ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ 9 (περιφερικοί) + 2 (κεντρικοί) ΔΟΜΗ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ – ΜΑΣΤΙΓΙΩΝ Αξόνημα: 9 διπλοί + 2 μονοί μικροσωληνίσκοι (+ πλασματική μεμβράνη) 2: 13 πρωτοϊνίδια Θήκη – Ακτίνες (σύνδεση με ινίδια Α περιφερικών δυάδων) 9: 13 (Α) + 10-11 (Β) πρωτοϊνίδια 2 Βραχίονες δυνεΐνης (Α) – περιοδικότητα 240 Α ο – ~ αγγίζοντας το Β Δράση ΑΤΡάσης – 3 βαριές κεφαλές Τεκτίνη (διασύνδεση Α & Β σωλήνων) Νεξίνη: σύνδεση περιφερικών δυάδων Βασικό σωμάτιο: κεντροσωμική δομή (9x3) Βασικός δίσκος – αξόσωμα: μεταβατική ζώνη / ριζοειδή ινίδια ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: Στειρότητα, αναπνευστικές δυσλειτουργίες

64 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

65

66

67

68

69 Δυνεΐνη

70 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΙΝΙΔΙΑ & ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Φάση διαφοροποίησης – κυτταρική πυκνότητα – προσκόλληση με υπόστρωμα – εξωγενής σηματοδότηση, κ.λπ. ΜΙΚΡΟΔΙΚΤΥΩΤΟ ΠΛΕΓΜΑ Μετακίνηση κυστιδίων – ρευστότητα πρωτεϊνών κυτταρικής μεμβράνης

71 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

72

73

74 Μικροσωληνίσκοι – Βιμεντίνη – Δυνεΐνη Μικροδικτυωτό Πλέγμα (25 – 70 – 100 Α ο )

75 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΕΣ Κυτταροπλασματικές προεξοχές μήκους 2 μm και διαμέτρου 0.1 μm Μικροϊνίδια ακτίνης (κεντρική διευθέτηση) Αύξηση συνολικής επιφάνειας κυτταρικής μεμβράνης (40 x) Κροσσωτό επιθήλιο εντέρου Στερεοβλεφαρίδες τριχωτών κυττάρων κοχλία ωτός (αίσθηση ηχητικών κυμάτων) 31 μm μήκος 3.000 ινίδια ακτίνης

76 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

77 ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Μικροϊνίδια ακτίνης (10-50 x) – 7 μm βάθος εισχώρησης στο κυτταρόπλασμα Καλμοντουλίνη – ρυθμίζει τη διαθέσιμη [Ca 2+ ] Μαζί με τη μυοσίνη συμμετέχει στη σύνδεση ακτίνης-μεμβράνης Βιλλίνη – συνδέεται με ακτίνη & επάγει τον πολυμερισμό ακτίνης παρουσία Ca 2+ Φιμβρίνη – επηρεάζει τον πολυμερισμό της ακτίνης απουσία Ca 2+ Φασίνη – διασύνδεση ινιδίων ακτίνης ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΛΑΧΝΩΝ Ρίζες μικρολαχνών – Ακτίνη Καλδεσμίνη – Ca 2+ -ελεγχόμενη πρωτεΐνη (ακτίνη – καλμοντουλίνη) Τροπομυοσίνη (σταθεροποίηση ινιδίων ακτίνης) Βιλλίνη Μεσόριζες TW260/240 (~ σπεκτρίνη) – μυοσίνη ΙΙ Περιφερικός δακτύλιος Ακτίνη – τροπομυοσίνη – βινκουλίνη – α-ακτινίνη

78 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004

79

80

81

82

83

84

85 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΔΥΣΚΙΝΗΣΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ (PCD) Ακίνητες – δυσκίνητες βλεφαρίδες Μεταλλαγές γονιδίου δυνεΐνης Απουσία κεντρικών μικροσωληνίσκων Ασθένειες αναπνευστικού συστήματος-μέσου ωτός-σπερματογένεσης ΣΥΝΔΡΟΜΟ Kartagener: αναστροφή θέσης ζωτικών οργάνων ΣΥΝΔΡΟΜΟ Kenny-Caffey: Μεταλλαγές γονιδίου ΤΒCΕ – αδυναμία πολυμερισμού μικροσωληνίσκων

86 "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004 ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: Προοδευτική συστηματική σκλήρυνση


Κατέβασμα ppt ""ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ", Μαργαρίτης & συνεργάτες, Εκδ.Λίτσα, 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google