Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθημερινή Διοικητική Πρακτική στο Νηπιαγωγείο Αρχείο, Βιβλία και Έντυπα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθημερινή Διοικητική Πρακτική στο Νηπιαγωγείο Αρχείο, Βιβλία και Έντυπα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθημερινή Διοικητική Πρακτική στο Νηπιαγωγείο Αρχείο, Βιβλία και Έντυπα

2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Φ.1 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ Φ.2 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Φ.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Φ.4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.5 ΕΓΓΡΑΦΕΣ Φ.6 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ Φ.7 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ΚΕΔΔΥ/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ Φ.8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Φ.9 ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ Φ.10 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Φ.11 ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΣΠΑ

3 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά αφορά μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς π.χ. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρόταση για τα Νηπιαγωγεία: Προτείνεται να γίνεται εκκαθάριση των φακέλων του Αρχείου με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς Προσοχή στα έγγραφα, μέχρι πότε πρέπει να διατηρούνται Προσοχή: Τα βιβλία διατηρούνται “Εις το διηνεκές”

4 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ/ΕΓΓΡΑΦΑ Εγκύκλιοι : Καθ' όσο χρόνο ισχύουν Υπηρεσιακές μεταβολές & αναλήψεις υπηρεσίας προσωπικού: 5 έτη μετά τη συνταξιοδότησή του Μελέτες διδακτηρίου, εγκαταστάσεων, τοπογραφικά :“Εις το διηνεκές” Πρωτόκολλα : 10 έτη Αιτήσεις και απαντήσεις σε αναφορές, υπομνήματα πολιτών, βεβαιώσεις : 3 έτη Πιστοποιητικά-αποδεικτικά Πρώτης Εγγραφής : 2 έτη / 3 έτη Άδειες Προσωπικού : 5 έτη Α.Δ.Υ.Μ. (απόρρητο) : 2 έτη και επιστρέφεται στο γονέα (στη λήξη του έτους)

5 ΒΙΒΛΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 1.Πρωτόκολλο (Κοινό) 2.Πρωτόκολλο (Εμπιστευτικό) 3.Βιβλίο Μητρώου Νηπίων 4.Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής 5.Βιβλίο Παιδαγωγικού & Εποπτικού Υλικού 6.Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου διδασκόντων 7.Βιβλίο Πράξεων Σχολικού Συμβουλίου 8.Βιβλίο Βιβλιοθήκης* Μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο Βιβλίο Παιδαγωγικού και Εποπτικού Υλικού 9. (Βιβλίο Πράξεων Προϊσταμένης)** Δεν είναι απαραίτητο

6 ΣΕΛΙΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Άρθρο 6 του Π.Δ 200/1998 (ΦΕΚ 161 Α') Το παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε και βρέθηκε να έχει πενήντα(50) φύλλα και θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο Πράξεων του Σχολικού Συμβουλίου του 10 ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου. Ηράκλειο, 1.9.2014* Ο/Η Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου ΤΣΥ * Η ημερομηνία δεν είναι δεσμευτική. Η θεώρηση γίνεται στην τελευταία σελίδα από την Προϊσταμένη/ο του Νηπιαγωγείου

7 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Κλείνεται το παρόν Βιβλίο Πράξεων του Σχολικού Συμβουλίου του Νηπιαγωγείου Χερσονήσου, με σύνολο Πράξεων ……… και τελευταία ημερομηνία ……………… Χερσόνησος, 31.8.20….* Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου ΤΣΥ ………………………….. * Λόγω των θερινών διακοπών, η πράξη κλεισίματος μπορεί να γίνει με ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου.

8 ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΗΠΙΩΝ Α/Α ΜΗΤΡ ΩΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΗΠΙΟΥΦΥΛΟΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ή ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 1 Χαριτάκη Νίκηκορίτσι 4562/4 2Παπαδάκης Βασίλης Παπαδάκης Βασίλειος αγόρι74/2008 2537/3 3Γκέκα Νικόλαος Γκέκα αβάπτιστο (Νικόλαος) αγόρι Αριθμός: 2537 Τόμος: 1171 Έτος: 2008

9 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ Α/ΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 155/10/2014Αίτηση χορήγησης άδειας…… Χορηγήθηκε6/10/2014 167/10/2014Αποστολή …………..Διεκπεραιώθηκε7/10/2014

10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Καμία έλλειψη δικαιολογητικού, δεν μπορεί να απορρίψει εγγραφή μαθητή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η αντίθετη περίπτωση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

11 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ Προς την Προϊσταμένη του 5 ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου του/ης ____________________ __________________________ Παρακαλώ όπως δεχθείτε το παιδί μου του_______________________ ……………………………………………………............... και της ____________________ για να φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο σας κατά το Α.Δ.Τ.:_____________________ σχ. έτος 2013-14 κατοίκου___________________ οδός ______________________ τηλ: _______________________ _______________________ ΘΕΜΑ: “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο” Ηράκλειο, / /2014 Ο/Η Αιτ………. Συνημμένα:

12 ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Προς του/ης ____________________ __________________________ Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε του_______________________ _________________________________ και της ____________________ _________________________________ Α.Δ.Τ.:_____________________ _________________________________ κατοίκου___________________ _________________________________ οδός ______________________ _________________________________ τηλ: _______________________ _________________________________ _________________________________ ΘΕΜΑ ____________________ Ηράκλειο, / /2014 Ο/Η Αιτ……….

13 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΝΗΠΙΟΥ/ΠΡΟΝΗΠΙΟΥ Σχ. έτος: 2014-15 Επώνυμο (νηπίου/ προνηπίου) Όνομα (νηπίου/ προνηπίου) Ονοματεπώνυμο πατέρα Ονοματεπώνυμο μητέρας Φύλο Τόπος Γέννησης Ημερομηνία Γέννησης Ιθαγένεια Επάγγελμα πατέρα Γραμματικές γνώσεις πατέρα Επάγγελμα μητέρας Γραμματικές γνώσεις μητέρας Διεύθυνση κατοικίας Τηλέφωνα: Σταθερό σπιτιού → Κινητό πατέρα → Εργασίας πατέρα → Κινητό μητέρας → Εργασίας μητέρας → Άλλο _____________ → Το παιδί μπορούν να παραλαμβάνουν κατά την αποχώρησή του από το Νηπ/γείο εκτός των γονέων, ο παππούς ____________________________ και η γιαγιά _____________________________ ή …….

14 Υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας (αλλεργικό, ψυχολογικό…) ή μαθησιακό που έχει διαγνωστεί ή υποψιάζεστε ότι μπορεί να συμβαίνει; Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να το γνωρίζει η Νηπιαγωγός; Για παιδί αλλοδαπών γονέων να συμπληρωθεί το διπλανό πλαίσιο. Ιθαγένεια πατέρα: ______________________ Ιθαγένεια μητέρας: ______________________ Χώρα προέλευσης μαθητή: _______________ Μητρική Γλώσσα μαθητή: _________________ Παρατηρήσεις ΓονέωνΠαρατηρήσεις Νηπιαγωγού Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ακριβή ενώ για οποιαδήποτε αλλαγή σ’ αυτά θα ενημερώσω άμεσα το σχολείο. Ν. Αλικαρνασσός __ / __ / 2014 Ο ΔΗΛΩΝ Υπογραφή Γονέα:______________________________ Ονοματεπώνυμο _______________________________

15 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Οι παρακάτω υπογραφόμενοι: 1. Παπαδάκης Νικόλαος του …………………………………. με Α.Δ.Τ. …………………….. 2. Σαριδάκη Καλλιόπη του …………………………………….. με Α.Δ.Τ. …………………….. γονείς του νηπίου ……………………………………………………………………………………….. Με ατομική μας ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος, εξουσιοδοτούμε τον ……………………………………………… του ……………… με Α.Δ.Τ. ………….............. να συνοδεύει το παιδί μου κατά την προσέλευση του στο 5 ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου και να το παραλαμβάνει με τη λήξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου όποτε και όταν χρειαστεί, καθ’ όλο το διδακτικό έτος 2014-15. ΌΧΙ δηλώνουμε ότι το παιδί μας μπορεί να παραλαμβάνει ……. Οι εξουσιοδοτούντες Ηράκλειο 11/9/2014 1. …………………………………… 2. …………………………………… ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

16 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ: 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο παρακάτω υπογραφόμενος γονέας ………………………………………………… του ………………...... και της ……………………… με Α.Δ.Τ. …………………………… Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος δηλώνω ότι: επιτρέπω στο παιδί μου ……………………………………………………………………… που φοιτά στο Νηπιαγωγείο σας, να λάβει μέρος στην εκπαιδευτική επίσκεψη. Ο ΔΗΛΩΝ Ηράκλειο 9/10/2014 ……………………………………

17 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ: 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο παρακάτω υπογραφόμενος γονέας ………………………………………………… του ………………...... και της ……………………… με Α.Δ.Τ. …………………………… Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος δηλώνω ότι: επιτρέπω στο παιδί μου ……………………………………………………………………… που φοιτά στο Νηπιαγωγείο σας, να λάβει μέρος στην εκπαιδευτική επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 18/10/2014 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου. Η μετακίνηση θα γίνει με … Ο ΔΗΛΩΝ Ηράκλειο 9/10/2014 ……………………………………

18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 19/9/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς του γονείς ΘΕΜΑ: Μη λειτουργία του Νηπιαγωγείου Αγαπητοί γονείς, Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 4/10/2014 το Νηπιαγωγείο δεν θα λειτουργήσει λόγω υποχρεωτικής συμμετοχής των Νηπιαγωγών σε επιμορφωτική ημερίδα με τη Σχολική Σύμβουλο. Η Προϊσταμένη Ηράκλειο 19/9/2014

19 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προς τον κ. Διευθυντή Π. Ε. Ηρακλείου του/της (ονομ/μο)__________________ Νηπιαγωγού στο 2 ο Νηπ/γείο Ηρακλείου Σας αναφέρω ότι παρουσιάστηκα σήμερα Εργασιακή σχέση: __________________ Τρίτη 9/9/2014 στο 2 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Οργανική θέση: ____________________ Ηρακλείου και ανέλαβα υπηρεσία. Δ/νση κατοικίας:____________________ Τηλέφωνο:_________________________ Ο/Η Νηπιαγωγός Ηράκλειο, ___/__ _/2014 (υπογραφή)___________________________ Θεωρήθηκε ως προς την ακρίβεια και το γνήσιο της υπογραφής. Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου (Τ.Σ. – ΥΠΟΓΡΑΦΗ )

20 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ή ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο …/…./……… Συντάκτης: ……………………………………….. Αρ. Πρωτ.: ……………. Τηλέφωνο: ………………………………………. ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ 20 ης ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σχετικά με την πρόωρη αποχώρηση του νηπίου …………………………. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

21 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ 3 η /17-10-2014 ΘΕΜΑ: …………………………………………………………………………. Σήμερα 17/10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15 στο Ηράκλειο και στο Γραφείο της Προϊσταμένης του 5 ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου με παρόντα μέλη τις: 1.……………………………………………………………… 2.……………………………………………………………… 3.……………………………………………………………… για να συζητήσει το παραπάνω θέμα. Ο Σύλλογος διδασκόντων μετά την εισήγηση της Προϊσταμένης και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία αποφασίζει ομόφωνα ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………… Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα Πράξη, διαβάστηκε και υπογράφεται:

22 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ 3 η /17-10-2014 ΘΕΜΑ: ………………………………………………………………………………………………………. Σήμερα 17/10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Ηράκλειο και στο Γραφείο του 5 ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, η Προϊσταμένη ………………………………………………………………….. αφού έλαβε υπόψη της τη σχετική με το παραπάνω θέμα νομοθεσία και τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών, αποφασίζουμε ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα Πράξη και υπογράφεται:

23 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-14) Για το σύνολο των συναλλαγών που έχουν οι πολίτες με τους φορείς γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα(χωρίς θεώρηση): εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δημοσίου που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. ιδιωτικών έγγραφων που φέρουν θεώρηση από Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού Δημοτικού που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

24 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Απλή Γλώσσα, όχι δυσνόητες λέξεις, όχι δύσκολες συντμήσεις, σε Ενεργητική κυρίως φωνή Απλό και περιεκτικό. Όχι υπερβολές. Για μεγάλα κείμενα να γίνεται παραγραφοποίηση Να υπάρχουν σωστά περιθώρια και κενά διαστήματα Να έχει σαφήνεια και ακρίβεια, συντομία και πληρότητα Το ύφος να είναι σοβαρό, ευγενικό, χωρίς να προσβάλει Εκφραστικοί τύποι αλληλογραφίας προς υπερκείμενες υπηρεσίες: Σας αναφέρουμε, Σας υποβάλλουμε, Σας ενημερώουμε, Σας διαβιβάζουμε αλλά και Σας υποβάλλω.......... Σας ενημερώνω (κατά περίπτωση)

25 ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Προμετωπίδα (στοιχεία υπηρεσίας και αποστολέα, παραλήπτης, αρ. πρωτ., διαβάθμιση, τόπος, ημερομηνία και έμβλημα της ελληνικής Δημοκρατίας πάνω αριστερά) Κυρίως κείμενο Υπογραφή/ές Σφραγίδα/ες Συνημμένα Παράρτημα

26 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………………………… 19/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/123 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………………….. 2 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ………………………………… ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: ……………………. κ. Δ/ντή Π.Ε …………... Τ. Κ.- Πόλη: ……………………….. Τηλέφωνο: …………………………….. Fax : ……………………………………. Ε-mail :………………………….. ΘΕΜΑ: «Αποστολή Πρακτικών Α.Ε.Ε. » Σας υποβάλλουμε συνημμένα, θεωρημένα φωτοαντίγραφα των υπ’ αρ. 30/3-4-14 και 1/4-4-14 Πράξεων του Συλλόγου διδασκόντων και της Προϊσταμένης αντίστοιχα, που αφορούν στην έναρξη της διαδικασίας της Α.Ε.Ε. στη σχολική μας μονάδα. Η Προϊσταμένη ονοματεπώνυμο, υπογραφή, στρογγυλή σφραγίδα

27 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ………………………….. 19/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/123 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ …………………. 2 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ …………………………………… ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: ……………………….. ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Τ. Κ.- Πόλη: …………… ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλέφωνο: 2………………………………… (Υπόψη κ. ……….) Fax : …………………………….. Ε-mail : …………………… ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: « Επιβεβαίωση στοιχείων υπαλλήλου» Σχετ.: Αρ. Πρωτ. 17502/16-9-2014/Δική σας

28 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: « Επιβεβαίωση στοιχείων υπαλλήλου» Σχετ.: Αρ. Πρωτ. 17502/16-9-2014/Δήμος Αμαρουσίου Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής, σας βεβαιώνουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο μας, ο υπάλληλός σας ………………….., νομίμως κατέχει το συνημμένο ……………………., τα δε αναγραφόμενα στοιχεία σ’ αυτό είναι ακριβή. Η Προϊσταμένη ονοματεπώνυμο, υπογραφή, στρογγυλή σφραγίδα

29 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ 3α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …………………….19/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: Φ2/123 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ……………………………….. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: ……………………. κ. Δ/ντή 2 ου Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ.- Πόλη: ………………… …………………… Τηλέφωνο: ……………………… Fax : …………………………. Ε-mail : …………………………….. ΘΕΜΑ: « Εγγραφή μαθητή» Α ½ σελίδας

30 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ 3β Σας αποστέλλουμε τα συνημμένα δικαιολογητικά που αφορούν τον/την μαθητή/τρια ………………………….. του Νηπιαγωγείου μας και σας παρακαλούμε να τον/την εγγράψετε στην 1 η τάξη του Δημοτικού σχολείου σας. Η Προϊσταμένη Ονοματεπώνυμο, υπογραφή, στρογγυλή σφραγίδα Συνημμένα: Βεβαίωση Φοίτησης 2014-2015 Πιστοποιητικό Γέννησης Ατομικό Δελτίο Υγείας β1/2/ σελίδας


Κατέβασμα ppt "Καθημερινή Διοικητική Πρακτική στο Νηπιαγωγείο Αρχείο, Βιβλία και Έντυπα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google