Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κάντε κλικ σε ένα από τα κεφάλαια παρακάτω για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να ξεκινήσει η ιστοσελίδα φροντιστήριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κάντε κλικ σε ένα από τα κεφάλαια παρακάτω για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να ξεκινήσει η ιστοσελίδα φροντιστήριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κάντε κλικ σε ένα από τα κεφάλαια παρακάτω για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να ξεκινήσει η ιστοσελίδα φροντιστήριο. 1.ΕισαγωγήΕισαγωγή 2.Ανεύρεση νομικών πληροφοριών στο EUROPAΑνεύρεση νομικών πληροφοριών στο EUROPA 3.Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕΣύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ 4.Πώς να πλοηγηθείτε στο δικτυακό τόποΠώς να πλοηγηθείτε στο δικτυακό τόπο 5.Ποιες λειτουργίες διατίθενται?Ποιες λειτουργίες διατίθενται? 6.Πώς να έρθετε σε επαφή με την ομάδα μαςΠώς να έρθετε σε επαφή με την ομάδα μας Κάντε κλικ σε ένα από τα κεφάλαια παρακάτω για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να ξεκινήσει η ιστοσελίδα φροντιστήριο. 1.ΕισαγωγήΕισαγωγή 2.Ανεύρεση νομικών πληροφοριών στο EUROPAΑνεύρεση νομικών πληροφοριών στο EUROPA 3.Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕΣύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ 4.Πώς να πλοηγηθείτε στο δικτυακό τόποΠώς να πλοηγηθείτε στο δικτυακό τόπο 5.Ποιες λειτουργίες διατίθενται?Ποιες λειτουργίες διατίθενται? 6.Πώς να έρθετε σε επαφή με την ομάδα μαςΠώς να έρθετε σε επαφή με την ομάδα μας επόμενη σελίδα Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

2 Το διδακτικό αυτό βοήθημα θα σας ξεναγήσει στις επιμέρους ενότητες και τις λειτουργίες του δικτυακού αυτού τόπου. Σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι να σας προσφέρει περιεκτικές και ευανάγνωστες συνόψεις για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 32 τομείς πολιτικών. Το διδακτικό αυτό βοήθημα θα σας ξεναγήσει στις επιμέρους ενότητες και τις λειτουργίες του δικτυακού αυτού τόπου. Σκοπός του παρόντος δικτυακού τόπου είναι να σας προσφέρει περιεκτικές και ευανάγνωστες συνόψεις για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 32 τομείς πολιτικών. σπίτι επόμενη σελίδα Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

3 Ο δικτυακός τόπος αποτελεί μέρος της δικτυακής πύλης Europa, την οποία τροφοδοτούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

4 Ο δικτυακός τόπος αποτελεί μέρος της δικτυακής πύλης Europa, την οποία τροφοδοτούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

5 Στη δικτυακή πύλη EUROPA, θα βρείτε ευρύ φάσμα πηγών πληροφόρησης, όπως: 1.Την ιστοσελίδα των δραστηριοτήτω ν, που δίνει μία γρήγορη και ξεκάθαρη εικόνα για τους διάφορους τομείς πολιτικών. Στη δικτυακή πύλη EUROPA, θα βρείτε ευρύ φάσμα πηγών πληροφόρησης, όπως: 1.Την ιστοσελίδα των δραστηριοτήτω ν, που δίνει μία γρήγορη και ξεκάθαρη εικόνα για τους διάφορους τομείς πολιτικών. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

6 2.Το EUR-LEX, όπου δημοσιεύονται τα πλήρη κείμενα όλων των εγγράφων του ευρωπαϊκού δικαίου. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

7 3.Το PreLex, από όπου μπορείτε να παρακολουθήσ ετε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη νομοθεσία. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

8 4.Το Europe Direct, για τη διατύπωση γενικών και πρακτικών ερωτημάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

9 Οι βασικές πληροφορίες στο δικτυακό τόπο διατίθενται σε 11 γλώσσες. Πιο εξειδικευμένες πληροφορίες διατίθενται μόνο στα Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

10 Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες κάνοντας κλικ σε μια υποενότητα. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

11 Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες κάνοντας κλικ σε μια υποενότητα. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

12 Τα ενημερωτικά δελτία παρέχουν πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά παραπέμπουν και σε άλλα έγγραφα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση ενός τομέα πολιτικής. Τα ενημερωτικά δελτία επικαιροποιούνται διαρκώς, καθώς διαρκώς προκύπτει νέα νομοθεσία. Τα ενημερωτικά δελτία παρέχουν πληροφορίες για την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά παραπέμπουν και σε άλλα έγγραφα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση ενός τομέα πολιτικής. Τα ενημερωτικά δελτία επικαιροποιούνται διαρκώς, καθώς διαρκώς προκύπτει νέα νομοθεσία. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

13 Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε άλλες πολιτικές, χρησιμοποιώντας τον κατάλογο θεματικών επιλογών. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

14 Για να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα ή για να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πρόσθετα εργαλεία. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

15 Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις συνόψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επισκεφθείτε την ενότητα επικοινωνίας. επόμενη σελίδα προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1

16 Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις συνόψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, επισκεφθείτε την ενότητα επικοινωνίας. προηγούμενη σελίδα σπίτι Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1 Web οδηγός "Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ" Ενότητα 1


Κατέβασμα ppt "Κάντε κλικ σε ένα από τα κεφάλαια παρακάτω για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες ή κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να ξεκινήσει η ιστοσελίδα φροντιστήριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google