Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεώργιος Βιζυηνός 1849 - 1896.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεώργιος Βιζυηνός 1849 - 1896."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεώργιος Βιζυηνός

2 Γεώργιος Βιζυηνός Βιζύη - Ανατολική Θράκη
Κωνσταντινούπολη (ράφτης) > Κύπρος (Εκκλησία) > Αθήνα (φοιτητής και ποιητής) Βραβείο για το ποίημα «Κόδρος» σε ποιητικό διαγωνισμό – 1874 Γερμανία – φιλοσοφία, ψυχολογία, διατριβή «Το παιχνίδι υπό άποψη ψυχολογική και παιδαγωγική» Γνωριμία με τον Βικέλα στο Παρίσι και καθοριστική επίδρασή του Θάνατος στο ψυχιατρείο

3 Περί του Βιζυηνού Τα ολίγα διηγήματά του, ευμεγέθη και μη αποστέργοντα το περίπλοκον, ιστορήματα, μικρόν τι υπολείπονται όπως αναπτυχθώσιν εις μυθιστορήματα. Φαίνεται εκ τούτων ότι ρέπει προς την μυθιστοριογραφίαν…την οποίαν οδηγεί… η φιλόσοφος τέχνη του ποιητού. Κ. Παλαμάς, «Βιζυηνός», 1896.

4 Γεώργιος Βιζυηνός Αινιγματική αφήγηση
«Το αμάρτημα της μητρός μου», Εστία 1883 (Το πρώτο καθαυτό νεοελληνικό διήγημα – Λ. Πολίτης) Πανεπιστημιακή έδρα, «Η φιλοσοφία του Καλού παρά τω Πλωτίνω», 1885 Διηγήματα ( ) «Ποιος ήτο ο φονεύς του αδελφού μου» «Το μόνον της ζωής του ταξίδιον» «Μεταξύ Πειραιώς και Νεαπόλεως» «Αι συνέπειαι της παλαιάς ιστορίας»

5 Γεώργιος Βιζυηνός «Ο Μοσκώβ Σελήμ» («Πρωτομαγιά»)
«Διατί η μηλιά δεν έγινε μηλέα» Παιδικά διηγήματα Ποίηση Ποιητικά πρωτόλεια – 1873 Βοσπορίδες αύραι (αρχικός τίτλος Άραις, Μάραις, Κουκουνάραις) – το πρώτο βραβείο στο Βουτσιναίο διαγωνισμό του 1876 Ατθίδες αύραι – 1884

6 Γεώργιος Βιζυηνός Το ηθογραφικό στοιχείο Το ψυχολογικό στοιχείο
Το αυτοβιογραφικό στοιχείο Λειτουργία της μνήμης Ψυχογράφηση και ψυχαφήγηση Καθαρεύουσα (αφήγηση - περιγραφή) και δημοτική (διάλογοι) Πραγματικός εισηγητής του ηθογραφικού διηγήματος (Πολίτης)

7 Γεώργιος Βιζυηνός «Πρώτος εγώ διήνοιξα τον νέον δρόμον της νεοελληνικής λογογραφίας, κατορθώσας δια των εν τη Εστία διηγημάτων μου να υποδείξω, κατ’ αντίθεσιν προς τα του Ραγκαβή και των άλλων, τι εστί διήγημα, τι εστί μελέτη και αναγραφή του εθνικού βίου και των εθνικών παραδόσεων υπό τύπου διηγήματος και λογογραφίας, εν καθαρά ψυχολογική και ιστορική κρίσει»

8 Για τον Βιζυηνό «Αν εδημοσιεύοντο εις κοινωνίαν μάλλον προετοιμασμένην δια να τον υποδεχθή, θα απετέλουν μέγα και αλησμόνητον πνευματικόν γεγονός» (Κ. Παλαμάς, 1896)


Κατέβασμα ppt "Γεώργιος Βιζυηνός 1849 - 1896."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google