Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TAX Πρακτικά προβλήματα από την εφαρμογή της νομοθεσίας τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και η ανάγκη για βελτίωσή της Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης, Γενικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TAX Πρακτικά προβλήματα από την εφαρμογή της νομοθεσίας τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και η ανάγκη για βελτίωσή της Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης, Γενικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TAX Πρακτικά προβλήματα από την εφαρμογή της νομοθεσίας τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και η ανάγκη για βελτίωσή της Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης, Γενικός Διευθυντής Φορολογικού Τμήματος 14 Απριλίου 2010

2 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 2 Φορολογική Νομοθεσία και Transfer Pricing Άρθρο 39 Ν. 2238/1994 Άρθρο 31 Ν. 2238/1994 Διμερείς Συμβάσεις για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας στη Διόρθωση των Κερδών Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων Κώδικας συμπεριφοράς της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων Κώδικας Δεοντολογίας ΕΕ για την Τεκμηρίωση των Τιμών Μεταβίβασης των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων

3 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 3 Νομοθεσία ΥΠΑΝ και Transfer Pricing Άρθρο 26 N. 3728/2008 Υπουργική Απόφαση Α2-8092/31.12.2008 Εγκύκλιος Α2-2233/07.05.2009

4 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 4 Η Σχέση των Συναλλασσόμενων Επιχειρήσεων Ν. 3728 παραπέμπει στο άρθρο 42 ε του ΚΝ 2190/1920 Ν. 2238 αναφέρεται στον έλεγχο αλλά και σε ουσιώδη διοικητική/οικονομική εξάρτηση

5 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 5 Η Φύση των Συναλλαγών Ο Ν. 3728 φαίνεται να καλύπτει όλες τις συναλλαγές και δεν εισάγει διακριτική μεταχείριση διασυνοριακών συναλλαγών όπως εξακολουθεί ο Ν. 2238 με το φάκελο μόνο για διασυνοριακές συναλλαγές και την εφαρμογή της αρχής arm’s length σε διασυνοριακές πληρωμές δικαιωμάτων και μισθώσεων Ο Ν. 2238 αναφέρεται σε συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνοντας και τις μισθώσεις μετά την προτεινόμενη τροποποίηση Ο Ν. 3728 προβλέπει εξαιρούμενες συναλλαγές (ποιοτικές ή ποσοτικές) Ο Ν. 2238 δεν προβλέπει εξαιρέσεις για όσες υπάγονται στο άρθρο 39 με εξαίρεση συναλλαγές κάτω των ΕΥΡΩ 100 000 μετά την τροποποίηση (αντίθεση με Ν.3728 που θέτει το όριο στις ΕΥΡΩ 200 000) Ο Ν. 3728 δεν προβλέπει ρητά επιτρεπόμενο transfer pricing ενώ ο Ν. 2238 απάλλασσε το transfer pricing όταν δεν έγινε με σκοπό φοροδιαφυγής μέχρι την προτεινόμενη τροποποίηση οπότε και η εξαίρεση καταργείται όπως καταργείται και η διαφοροποίηση σε σχέση με τη συναλλαγή μεταξύ ημεδαπών και διασυνοριακών συναλλαγών (τίμημα / οικονομικοί όροι)

6 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 6 Μέθοδοι Ν. 2238 προβλέπει τη μέθοδο της «Συγκρίσιμης μη Ελεγχόμενης Τιμής» (CUP) Ν. 3728 προβλέπει τις 5 μεθόδους του ΟΟΣΑ με ιεράρχηση

7 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 7 Βάρος Απόδειξης Ν. 2238 στις φορολογικές αρχές αλλά και στην επιχείρηση Ν. 3728 στην επιχείρηση πρώτα Aν έχει κριθεί από το ΥΠΑΝ ότι δεν υφίσταται transfer pricing σε σχετικό έλεγχο φακέλου πώς θα χαρακτηρίσει ο φορολογικός έλεγχος μια συναλλαγή ως υπερτιμολογημένη/υποτιμολογημένη Υπαγωγή στην Επιτροπή του άρθρου 66 του ΚΦΝ σε περίπτωση διασυνοριακής συναλλαγής για την οποία ο φορολογικός έλεγχος υποπτεύεται υπερ/υποτιμολόγηση

8 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 8 Γλώσσα Τήρησης Ν. 2238: δεν υπάρχει πρόβλεψη αλλά μπορεί να ζητηθεί μετάφραση εγγράφων (η μη μετάφραση δεν αποτελεί λόγο απόρριψης κατά νομολογία) Ν. 3728/ΥΑ: όλα τα έγγραφα στα ελληνικά ή σε ελληνική μετάφραση σε αντιδιαστολή με τον Κώδικα Δεοντολογίας ΕΕ (Τμήμα 3 παρ. 23)

9 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 9 Απόρρητο των Στοιχείων Δικαιώματα φορολογικού ελέγχου (δεν υποχρεώνεται η επιχείρηση να δώσει το φάκελο ΥΠΑΝ-έλλειψη αρμοδιότητας) Τι θα αποστείλει το ΥΠΑΝ στο ΥΠΟΙΚ σε περίπτωση που τεκμηριώνεται παραβατική συμπεριφορά (φάκελο με τι στοιχεία δεδομένου ότι αυτά είναι κατά την ΥΑ απόρρητα έναντι παντός τρίτου)

10 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 10 Πρακτικά Θέματα Εφαρμογής Εξαίρεση επιπλέον συναλλαγών (π.χ. Πώληση επιχείρησης, διατραπεζικές καταθέσεις, εισηγμένα ομόλογα) Ανάγκη διαφοροποίησης ως προς τη τεκμηρίωση δανείων Όγκος συναλλαγών προς τεκμηρίωση Χρήση βάσης δεδομένων – Διευκρινίσεις Ανάγκη διαφοροποίησης σε πρακτικά διαδικαστικά θέματα συγκεκριμένες περιπτώσεις (Βασικός vs Ελληνικός Φάκελος) Συμφωνίες Προέγκρισης Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων με αλλοδαπές φορολογικές αρχές (Advance Pricing Agreements – APA) Διευκρινίσεις κατά πόσο κατά τη συγκριτική ανάλυση το Υπουργείο θα επιτρέπει να γίνονται αναπροσαρμογές του κεφαλαίου κίνησης των εξεταζομένων εταιρειών και των συγκρίσιμων με αυτές εταιρείες Διευκρινίσεις ως προς το τύπο του φακέλου που θα πρέπει να τηρηθεί για το 2009 (φάκελος ή προσάρτημα)

11 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 11 Πρακτικά Θέματα Εφαρμογής Ανάγκη βελτίωσης άρθρου 26 Ν.3728/2008 και σχετικής ΥΑ Η παράλληλη φορολογική νομοθεσία (Νόμος 3775/2009) και οι διαφοροποιήσεις που δημιουργούνται με αποτέλεσμα την ύπαρξη δύο παράλληλων καθεστώτων και δύο διαφορετικών αρχών που ελέγχουν το ίδιο πράγμα Γλώσσα τήρησης φακέλου Απόρρητο των στοιχείων Ανεπαρκής ο χρόνος προετοιμασίας φακέλου σε 30 ημέρες

12 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 12 Προγραμματισμός των Εταιρειών Καθορισμός των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με οικονομικές αναλύσεις και συγκριτικά στοιχεία Τεκμηρίωση συναλλαγών με έγγραφα και επικαιροποίηση αυτών όποτε χρειάζεται Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων Προετοιμασία πριν τον έλεγχο Άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων ελέγχου στην Ελλάδα και μέσω των διαδικασιών των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλή Φορολογίας και την ΕΕ

13 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 13 Συμπεράσματα Ανάγκη τροποποίησης άρθρου 39 Ν.2238/1994 αλλά χωρίς αντιφάσεις με το Ν.3728 Μη διαφοροποίηση διάταξης 39 Α για ελληνικούς και διεθνείς πολυεθνικούς ομίλους Παραπομπή στην έννοια των συνδεδεμένων κατά το άρθρο 42 ε του ΚΝ.2190/1920 Παραπομπή στο φάκελο του ΥΠΑΝ και όπου χρειάζονται παρεκκλίσεις εξουσιοδότηση για Υπουργική Απόφαση Εξέταση διαφωνιών για το περιεχόμενο του φακέλου από ανεξάρτητη επιτροπή Ανάγκη βελτίωσης άρθρου 26 Ν.3728/2008 και ΥΑ

14 © 2010 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφυλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα. 14 Στοιχεία επικοινωνίας Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης Γενικός Διευθυντής Φορολογικού Τμήματος, Διδάσκων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΔΕ) KPMG Σύμβουλοι ΑΕ 210 60 62 178 gmavraganis@kpmg.gr www.kpmg.gr


Κατέβασμα ppt "TAX Πρακτικά προβλήματα από την εφαρμογή της νομοθεσίας τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και η ανάγκη για βελτίωσή της Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης, Γενικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google