Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ 1

2 ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - εισαγωγή Σελίδες: 1-4 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Η αναγκαιότητα εισαγωγής των αρνητικών αριθμών. – Διαισθητική και εμπειρική εμπέδωση της έννοιας των αρνητικών αριθμών μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. – Διασύνδεση της έννοιας των αρνητικών αριθμών με προϋπάρχουσες γνώσεις. – Επέκταση της αριθμητικής γραμμής, σύγκριση και σειριοθέτηση ακέραιων αριθμών. – Το πρόσημο, ομόσημοι και ετερόσημοι αριθμοί. Δραστηριότητες: – Μαθηματική ερμηνεία λεκτικών προτάσεων – Τοποθέτησης αριθμών σε αριθμητική γραμμή – Σύγκριση και σειριοθέτηση – Λεκτική ερμηνεία αριθμητικών αρνητικών εκφράσεων – Επέκταση της έννοιας της ακολουθίας στους αρνητικούς αριθμούς. 2

3 Απόλυτη Τιμή Σελίδες: 5-7 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Η απόλυτη τιμή ακέραιου αριθμού ως η απόσταση του αριθμού από το μηδέν πάνω στην αριθμητική γραμμή. – Αντίθετοι αριθμοί. Δραστηριότητες: – Τοποθέτησης αριθμών σε αριθμητική γραμμή και εύρεση της απόλυτης τιμής τους. – Εύρεσης του αντιθέτου ενός αριθμού. – Υπολογισμού απλών αριθμητικών παραστάσεων με απόλυτες τιμές. 3

4 Συντεταγμένες Σημείου & Δραστηριότητες Εμπλουτισμού Σελίδες: 7-13 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 2 Περιεχόμενο: – Επέκταση της αριθμητικής γραμμής στην κατακόρυφη διάσταση – ορθοκανονικό σύστημα αξόνων. – Το διατεταγμένο ζεύγος – τετμημένη, τεταγμένη, συντεταγμένες. – τοποθέτηση διατεταγμένου ζεύγους ακέραιων αριθμών σε σύστημα συντεταγμένων. – Τα τεταρτημόρια συστήματος συντεταγμένων. Δραστηριότητες: – Τοποθέτησης και περιγραφής της θέσης διατεταγμένων ζευγών ακέραιων αριθμών. – Αναγνώρισης σημείων στο καρτεσιανό επίπεδο. 4

5 Πρόσθεση Ακεραίων Σελίδες: 14-18 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Άθροισμα ομόσημων – Άθροισμα ετερόσημων. – Άθροισμα αντίθετων αριθμών. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση με τη βοήθεια της αριθμητικής γραμμής. – Διερεύνηση με τη βοήθεια των πλακιδίων (εφαρμογίδιο). – Λεκτικά προβλήματα. – Υπολογισμός απλών αθροιστικών αριθμητικών παραστάσεων. 5

6 Αφαίρεση Ακεραίων Σελίδες: 19-22 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Αφαίρεση ακέραιων. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση με τη βοήθεια των πλακιδίων και της αριθμητικής γραμμής (εφαρμογίδιο). – Αφαίρεση ως πρόσθεση του αντίθετου αριθμού. – Υπολογισμός απλών αριθμητικών παραστάσεων. – Λεκτικά προβλήματα. – Προβλήματα με απόλυτες τιμές. 6

7 Πολλαπλασιασμός Ακεραίων Σελίδες: 22-26 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Πολλαπλασιασμός ομόσημων και ετερόσημων ακέραιων. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση με χρήση των πλακιδίων και της αριθμητικής γραμμής (εφαρμογίδιο). – Υπολογισμός απλών αριθμητικών παραστάσεων γινομένου. – Απλά λεκτικά προβλήματα. – Ακολουθίες. 7

8 Διαίρεση Ακεραίων & Δραστηριότητες Εμπλουτισμού Σελίδες: 26-30 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 2 Περιεχόμενο: – Διαίρεση ομόσημων και ετερόσημων ακέραιων. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση με χρήση των πλακιδίων και πινάκων αντιστοίχησης με τον πολλαπλασιασμό. – Υπολογισμός απλών αριθμητικών παραστάσεων πηλίκου. – Απλά λεκτικά προβλήματα. – Υπολογισμός απλών αλγεβρικών παραστάσεων πηλίκου. – Δραστηριότητες εμπλουτισμού σε τέσσερεις πράξεις. 8

9 Ρητοί Αριθμοί - Εισαγωγή Σελίδες: 31-33 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Η έννοια των ρητών αριθμών. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση της έννοιας του κλάσματος μέσα από διαδικασίες σχέσης μεταξύ ομοειδών ποσοτήτων και χωρισμού σε μέρη ενός όλου. – Διάκριση και συσχέτιση των συνόλων των Φυσικών, Ακεραίων και Ρητών αριθμών. 9

10 Δεκαδικοί Αριθμοί Σελίδες: 34-38 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 2 Περιεχόμενο: – Η έννοια των δεκαδικών αριθμών ως υποδιαιρέσεων των φυσικών αριθμών. – Η αξία θέσης ψηφίου δεκαδικών αριθμών. – Κανονική και ανηγμένη γραφή δεκαδικού αριθμού. – Οι ρητοί αριθμοί ως δεκαδικά κλάσματα. – Μετατροπή περιοδικού ρητού αριθμού σε κλασματικό. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση των δεκαδικών αριθμών μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. – Ανάγνωση και γραφή δεκαδικών αριθμών σε κανονική και ανηγμένη μορφή. – Μετατροπή κλασμάτων στη δεκαδική τους μορφή. – Μετατροπή περιοδικών δεκαδικών σε κλασματική μορφή. 10

11 Σύγκριση Ρητών Αριθμών Σελίδες: 39-41 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Τοποθέτηση ρητών αριθμών σε αριθμητική γραμμή. – Σύγκριση ρητών αριθμών με τη βοήθεια της αριθμητικής γραμμής. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση των συγκριτικών μεγεθών ρητών αριθμών μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. – Μετατροπή κλασματικών αριθμών σε δεκαδικούς, τοποθέτησή τους πάνω στην ευθεία των αριθμών και σύγκριση τους. – Υπολογισμός της τιμής απλών αριθμητικών παραστάσεων και σύγκρισή τους. 11

12 Πρόσθεση & Αφαίρεση Ρητών Σελίδες: 42-45 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Ομώνυμα και Ετερώνυμα κλάσματα. – Μετατροπή ετερώνυμων σε ομώνυμα κλάσματα. – Πρόσθεση και αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων. – Πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών αριθμών. Δραστηριότητες: – Μετατροπή ετερώνυμων σε ομώνυμα κλάσματα. – Υπολογισμός της τιμής απλών αριθμητικών κλασματικών παραστάσεων πρόσθεσης και αφαίρεσης. – Υπολογισμός τις τιμής απλών αριθμητικών παραστάσεων πρόσθεσης και αφαίρεσης με κλασματικούς και δεκαδικούς όρους. 12

13 Πολλαπλασιασμός Ρητών Σελίδες: 46-48 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Διερεύνηση της φύσης του πολλαπλασιασμού ρητών ως το μέρος του όλου ή του μέρους μιας ποσότητας. – Γεωμετρική αναπαράσταση του γινομένου ρητών αριθμών. – Αντίστροφοι αριθμοί. Δραστηριότητες: – Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών με χρήση του γεωμετρικού μοντέλου. – Εύρεση του αντιστρόφου ρητού αριθμού. – Υπολογισμός της τιμής απλών αριθμητικών παραστάσεων γινομένου ρητών αριθμών. 13

14 Διαίρεση Ρητών Σελίδες: 49-51 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Διερεύνηση της φύσης της διαίρεσης ρητού αριθμού μέσα από προβλήματα σύγκρισης δυο ομοειδών ποσοτήτων. – Η διαίρεση ως ο πολλαπλασιασμός του αντιστρόφου. – Σύνθετα κλάσματα. Δραστηριότητες: – Υπολογισμός απλών αριθμητικών παραστάσεων με διαίρεση ρητών αριθμών. 14

15 Ιδιότητες της Πρόσθεσης Σελίδες: 55-59 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 2 Περιεχόμενο: – Η αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης στους ρητούς αριθμούς. – Η έννοια του αντιθέτου. – Το μηδέν ως το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης. – Άθροισμα και διαφορά τριών ή περισσότερων όρων. – Προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης. – Απαλοιφή παρενθέσεων. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση της αντιμεταθετικής ιδιότητας της πρόσθεσης με την αριθμητική γραμμή και τα πλακίδια. – Διερεύνηση της έννοιας του αντιθέτου μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. – Διερεύνηση της προσεταιριστικής ιδιότητας μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. – Επίλυση εξισώσεων ενός βήματος με τη βοήθεια των ιδιοτήτων της πρόσθεσης. – Ασκήσεις κατανόησης της συμπεριφοράς των αντίθετων αριθμών και του μηδενός. – Υπολογισμός απλών αριθμητικών παραστάσεων με χρήση των ιδιοτήτων και της απαλοιφής παρενθέσεων. – Διερεύνηση με χρήση αντιπαραδείγματος της ύπαρξης της αντιμεταθετικής και προσεταιριστικής ιδιότητας στην αφαίρεση. – Απλά λεκτικά προβλήματα. 15

16 Ιδιότητες του Πολλαπλασιασμού & Δραστηριότητες Εμπλουτισμού. Σελίδες: 59-66 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 2 Περιεχόμενο: – Η αντιμεταθετική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ρητών αριθμών. – Η προσεταιριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ρητών αριθμών. – Η επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση. – Το ουδέτερο και μηδενικό στοιχείο του πολλαπλασιασμού Δραστηριότητες: – Διερεύνηση της αντιμεταθετικής ιδιότητας του πολλαπλασιασμού με χρήση του γεωμετρικού μοντέλου. – Διερεύνηση Προσεταιριστικής ιδιότητας και λεκτική μεταφορά των ισοδύναμων εκφράσεων ενός προσεταιρισμού. – Διερεύνηση της επιμεριστικής ιδιότητας. – Απλοποίηση αριθμητικών και απλών αλγεβρικών παραστάσεων με χρήση των ιδιοτήτων. – Μετάφραση λεκτικών προτάσεων σε αριθμητικές παραστάσεις – Διερεύνηση της αντιμετάθεσης, προσεταιρισμού και επιμερισμού στην διαίρεση. – Γενικές ασκήσεις εμπλουτισμού. 16

17 Δυνάμεις Ρητών με Ακέραιο Εκθέτη Σελίδες: 67-71 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Δυνάμεις ρητών με αρνητικό εκθέτη. – Δύναμη με εκθέτη το μηδέν. – Δυνάμεις του 1 ακέραιο εκθέτη. – Το πρόσημο δύναμης ρητών με εκθέτη περιττό και άρτιο αριθμό. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση της δύναμης με αρνητικό εκθέτη ως επαναλαμβανόμενη διαίρεση. – Διερεύνηση του πρόσημου δύναμης με εκθέτη ακέραιο. – Γραφή παραστάσεων γινομένου σε δύναμη. – Υπολογισμός της τιμής αριθμητικών παραστάσεων με δυνάμεις. 17

18 Γινόμενο και Πηλίκο Δυνάμεων με Ίδια Βάση Σελίδες: 71-76 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 2 Περιεχόμενο: – Η ιδιότητα του γινομένου δυνάμεων με ίδια βάση. – Η ιδιότητα του πηλίκου δυνάμεων με ίδια βάση Δραστηριότητες: – Διερεύνηση της ιδιότητας του γινομένου και πηλίκου δυνάμεων με ίδια βάση μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα και πίνακες. – Γραφή παραστάσεων γινομένου σε μορφή δύναμης ή δυνάμεων. – Επίλυση απλών εκθετικών εξισώσεων με χρήση της ιδιότητας. – Λεκτικά προβλήματα. 18

19 Δύναμη, Γινόμενο και Πηλίκο υψωμένο σε Εκθέτη Σελίδες: 76-80 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 3 Περιεχόμενο: – Η ιδιότητα της δύναμης υψωμένης σε εκθέτη. – Η ιδιότητα του γινομένου ρητών αριθμών υψωμένου σε εκθέτη. – Η ιδιότητα του πηλίκου ρητών αριθμών υψωμένου σε εκθέτη. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση των πιο πάνω ιδιοτήτων μέσα από διάφορα γνωστικά αντικείμενα και πίνακες. – Γραφή παραστάσεων γινομένου σε μορφή δύναμης ή δυνάμεων. – Λεκτικά προβλήματα. – Ασκήσεις εμπλουτισμού. 19

20 Τετραγωνική Ρίζα μη Αρνητικού Αριθμού Σελίδες: 81-83 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Η έννοια της τετραγωνικής ρίζας μη αρνητικού αριθμού. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση της έννοιας των τετράγωνων αριθμών και της τετραγωνικής ρίζας από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. – Υπολογισμός τετραγωνικών ριζών – Υπολογισμός της τιμής απλών αριθμητικών παραστάσεων με τετραγωνικές ρίζες. – Λεκτικά προβλήματα. 20

21 Κυβική Ρίζα μη Αρνητικού Αριθμού Σελίδες: 83-88 Ενδεικτικές διδακτικές περίοδοι: 1 Περιεχόμενο: – Η έννοια της κυβικής ρίζας μη αρνητικού αριθμού. Δραστηριότητες: – Διερεύνηση της έννοιας των κυβικών αριθμών και της κυβικής ρίζας από διάφορα γνωστικά αντικείμενα. – Υπολογισμός κυβικών ριζών – Υπολογισμός της τιμής απλών αριθμητικών παραστάσεων με κυβικές ρίζες. – Ασκήσεις εμπλουτισμού. 21


Κατέβασμα ppt "ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google