Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014) Α. Μπελεγρή-Ρομπόλη Μ. Μαρκάκη Θ. Μαρίνος Γ. Κρητικίδης (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) Αθήνα, Μάρτιος 2015

2 Πίνακας Περιεχομένων Προβληματισμός - Ερευνητικό ερώτημα Βιβλιογραφική επισκόπιση Μεθοδολογία Πηγές στοιχεία Ανεργοι πρώην μισθωτοί στην Ελλάδα, 2008-2014 (μελέτη περίπτωσης) Ανάλυση αποτελεσμάτων Συμπεράσματα Δεδομένα που συνδέονται με την απασχόληση στην Ελλάδα

3 Ο Προβληματισμός Η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει πληγεί «καταστροφικά» από την κρίση (2008) για έξι συνεχόμενα χρόνια, με κυρίαρχα: το οξύ πρόβλημα της ανεργίας, την απαξίωση του παραγωγικού της δυναμικού, και την δραματική μείωση του προιόντος της. Δηλαδή, το ερώτημα που δημιουργείται είναι: «Πώς», «Κατά Πόσο» και σε «Ποιο Βαθμό» φαινόμενα όπως η ανεργία έχουν συμβάλλει στην εμβάθυνση αυτής της κρίσης, όχι μόνο σ΄αυτή καθεαυτή τη χώρα που εμφανίζεται, αλλά και σε χώρες που συνδέονται οικονομικά μαζί της; Τελικά, πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε και να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα ώστε να ευαισθητοποιήσουμε και τους εταίρους μας, κυρίως στην ΕΕ, ότι, ως ένα βαθμό, η κρίση είναι ένα πρόβλημα που παράγει υφεσιακά αποτελέσματα για όλους μας;

4 Κρίση και Αγορά Εργασίας (βιβλιογραφική ανασκόπηση) Το είδος της ανεργίας (διαρθρωτική- κυκλική). Ο χρόνος εμφάνισης της ανεργίας σε σχέση με την κρίση και η διάρκεια της (Θεωρία της Υστέρησης). Η χωρική διάχυση των αποτελεσμάτων της ανεργίας σε εμπορικούς/οικονομικούς εταίρους (Εφοδιαστική Αλυσίδα – Αλυσίδα της Αξίας).

5 Πλήθος ερευνών οι οποίες διερευνούν όψεις κρίσης και ανεργίας που αναφέρθηκαν προηγούμενα, αλλά και άλλων προσεγγίσεων, δείχνουν ότι η κρίση συνδέεται στενά με την ανεργία η οποία με τη σειρά της, ανάλογα με τις ιδιατερότητες μιας οικονομίας, «εντείνει τα υφεσικά» αποτελέσματα. Η επιλογή της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης (αντικυκλική πολιτική) «βαθαίνει» το εύρος αυτών των αποτελεσμάτων, κυρίως για οικονομίες φερόμενες από τη ζήτηση, όπως η Ελλάδα.Συνεπώς, στην Ελλάδα, με τα προβλήματα να έχουν υπερβεί ένα «ανεκτό» βραχυχρόνιο διάστημα, θα μπορούσε η οικονομία να είχε προβλέψει (ex ante) και, ως ένα βαθμό, να είχε αντιμετωπίσει τις αναμενόμενες επιπτώσεις; Ή διαφορετικά, είναι δυνατό κατά την τρέχουσα συγκυρία (ex post) να αμβλυθούν οι επιπτώσεις με στοχευμένες δράσεις τόσο σε σχέση με την κλαδική διάρθρωση της οικονομίας όσο και στην αγορά εργασίας; Τα Ευρήματα

6 Στόχος της Έρευνας (το ερευνητικό ερώτημα) Στόχος της έρευνας είναι: να διερευνηθεί η επίπτωση της ανεργίας στην εμβάθυνση της κρίσης (Double Deep) σε μια χώρα, αλλά και στους εμπορικούς της εταίρους.Ειδικότερα, εκτιμάται (ποσοτικά) κατά πόσο η μείωση της ζήτησης – που οφείλεται στην ανεργία των πρώην μισθωτών (ΑΠΜ) – στην Ελλάδα (2008-2014) συνέβαλε: i) στην εμβάθυνση της μείωσης του προϊόντος της (μελέτη περίπτωσης), και ii) στη μείωση του προϊόντος των χωρών που συνδέονται εμπορικά μαζί της, στο πλαίσιο της ΕΕ.

7 άνεργοι πρώην μισθωτοί (στόχος της έρευνας) απώλεια κατανάλωσης ) εγχώρια κατανάλωση εισαγωγές κατανάλωση εισαγωγές πρώτων υλών ΙΟ-ανάλυση Μεθοδολογία αποτελέσματα

8 Τα στοιχεία για την ανεργία και το μέσο μισθό κατά κλάδο προέρχονται από τις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ. Ο Πίνακας Εισροών Εκροών της Ελλάδος (65*65), καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες των εξεταζόμενων χωρών (65*65), για το έτος 2010, προέρχονται από τη Eurostat. Τα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο είναι του ΟΟΣΑ. Οι εισαγωγές εξετάζονται για τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας στο πλαίσιο της ΕΕ, την περίοδο 2008-2014. Οι εξεταζόμενες χώρες καλύπτουν, περίπου, το 65% εισαγωγών για κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι εισαγωγές ενδιάμεσων αγαθών φτάνει το 15% των συνολικών εισαγωγών. Συνολικά το μέγεθος των εισαγωγών που αναλύεται είναι το 40% των συνολικών εισαγωγών. Τα υπόλοιπα στοιχεία προέρχονται από τη βάση δεδομένων AMECO της Eurostat. Πηγές και Στοιχεία

9 Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία αναλύει τα συνολικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (άμεσα και άμεσα & έμμεσα) των μεταβολών της ζήτησης (εγχώριας και εισαγώμενης) στην παραγωγή μιας οικονομίας και συνεπώς, τη δυναμική της διάχυσης της κρίσης. Έτσι, τα αποτελέσματα αφορούν τη μείωση της παραγωγής της ελληνικής οικονομίας, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, που οφείλεται στη μείωση των μεριδίων της εγχώριας ζήτησης απο τα νοικοκυριά των ανέργων πρώην μισθωτών, καθώς και τα αντίστοιχα μερίδια των χωρών των οποίων οι εισαγωγές ικανοποιούν την εν λόγω ζήτηση.. Συνεπώς, η ανάλυση αναφέρεται: (α) σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, και (β) στο επίπεδο των σημαντικότερων κλάδων Αναμενόμενα Αποτελέσματα

10 Άνεργοι πρώην Μισθωτοί (2008-2014)

11 Κλάδοι με την υψηλότερη ανεργία πρώην μισθωτών (2008-2014) Κατασκευές13,54% Καταλύματα και Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης13,51% Λιανικό εμπόριο12,61% Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση6,86% Εκπαίδευση4,19% Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού4,04% Χονδρικό εμπόριο3,51% Λοιπές διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες2,53% Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ειδών ενδυμασίας, δέρματος και δερμάτινων ειδών 2,48% Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων2,36% Σύνολο65,66

12 Κλάδοι με την Υψηλότερη Ανεργία Πρώην Μισθωτών (2008-2014 )

13 Μέσες Καθαρές Αμοιβές Μισθωτών κατά Κλάδο

14 Εισόδημα- Ζήτηση – Εισαγωγές (εκ. €)

15 Εισόδημα- Ζήτηση – Εισαγωγές

16 Ενδοευρωπαϊκό Εμπόριο

17 Οι Κυριότεροι Εμπορικοί μας Εταίροι στο Πλαίσιο της ΕΕ 2008200920102011201220132014 Αυστρία 1,3%1,2%1,3%1,2% 1,3% Βέλγιο 4,7%4,8%4,7%5,1%4,8%4,7% Δανία 1,1%1,5% 1,7%1,9%1,8%1,1% Γαλλία 8,3%8,1% 8,3%8,7%8,4%8,3% Γερμανία 16,4%16,3%15,4%15,8% 16,4% Ιταλία 14,8%14,6%14,5%13,2% 12,6%14,8% Ολλανδία 6,8%7,5%8,3% 9,2%9,1%6,8% Ισπανία 5,9%5,7% 6,0%5,8%5,9% Ηνωμένο Βασίλειο 5,3%5,5%5,0%4,7% 4,5%5,3% Βουλγαρία 1,8%1,9%2,3%2,8%3,4%4,1%1,8% Σύνολο 66,4%67%66,8%67,2%68,8% 65,7% Υπόλοιπες Χώρες 33,6%33,0%33,2%32,8%31,2% 33,6%

18 Αποτελέσματα (1) Συνολικά Αποτελέσματα (εκ.€) 2008200920102011201220132014 Σύνολο Πρωτογενής Τομέας Ελλάδα 95,6148,8222,4297,2409,6405,2345,81.925 Εμ. Εταίροι 52,273,5104,7157,2194,8204,4170,1957 Δευτερογενής Τομέας Ελλάδα 453,9706,61055,71411,11944,41923,71641,79.137 Εμ. Εταίροι 531,2678,6886,71240,81500,31577,71306,47.722 Τριτογενής Τομέας Ελλάδα 1460,22273,43396,44539,86255,56189,05281,729.396 Εμ. Εταίροι 171,0220,6293,4412,0502,0525,8436,02.561 Σύνολο Ελλάδα 2009,73128,84674,56248,28609,48517,97269,240.458 Εμ. Εταίροι 754,6972,71284,81810,02197,12308,01912,511.240

19 Άμεση Μεταβολή Έμμεση Μεταβολή Συνολική Μεταβολή 1 Φυτική και ζωική παραγωγή κλπ2,63%7,11%3,96% 2 Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού9,40%3,95%7,78% 3 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ειδών ενδυμασίας1,36%0,76%1,18% 4 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου3,73%3,76%3,74% 5 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων κλπ0,47%0,28%0,41% 6 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων0,36%1,21%0,61% 7 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου κλπ3,15%4,23%3,47% 8 Κατασκευές0,80%1,63%1,05% 9 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων2,82%2,07%2,59% 10 Χονδρικό εμπόριο7,93%9,71%8,46% 11 Λιανικό εμπόριο4,10%4,30%4,16% 12 Χερσαίες μεταφορές κλπ2,89%1,28%2,41% 13 Καταλύματα και Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης14,35%1,83%10,62% 14 Τηλεπικοινωνίες3,30%3,85%3,46% 15 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας18,90%7,33%15,46% 16 Εκπαίδευση2,86%0,14%2,05% 17 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών επαγγελμάτων4,70%0,13%3,34% 18 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών2,14%0,05%1,52% Σύνολο 85,89%53,62%76,27% Αποτελέσματα (2) Βασικοί Κλάδοι της Ελ. Οικονομίας

20 Αποτελέσματα (3) – Βασικοί κλάδοι της Ελ. Οικονομίας Άμεση ΜεταβολήΈμμεση ΜεταβολήΣυνολική Μεταβολή 1 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (18,9%) Χονδρικό εμπόριο (9,7%) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (15,5%) 2 Καταλύματα και Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (14,6) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (7,3%) Καταλύματα και Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (10,2%) 3 Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού (9,4%) Ενδιάμεσοι χρημ/τικοί οργανισμοί (7,3%) Χονδρικό εμπόριο (8,5%) 4Χονδρικό εμπόριο (7,9%) Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα (7,1%) Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού (7,8%) 5 Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων (4,7%) Λοιπές διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (6,2%) Λιανικό εμπόριο (4,2%) 6Λιανικό εμπόριο (4,1%) Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες - Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων κλπ (4,6%) Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα (4%) 7 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (3,7%) Λιανικό εμπόριο (4,3%) Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (1,2%) 8Τηλεπικοινωνίες (3,3%) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (4,2%) Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (3,4%) 9 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (3,2%) Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού (3,9%) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (3,5%) 10 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (2,9%) Τηλεπικοινωνίες (3,9%)Τηλεπικοινωνίες (3,55)

21 Διασπορά Έμμεσων Αποτελεσμάτων

22 Αποτελέσματα (4) – Επίδραση σε Εμ. Εταίρους (εκ.€) 2008200920102011201220132014Σύνολο Αυστρία (1)7,28,210,91517,319,515,9 94,0 Βέλγιο (2)24,530,237,959,16568,255,7 340,6 Δανία (3)11,317,722,437,847,348,739,8 225,0 Γαλλία (4)53,362,480117,2141,4147120,2 721,5 Γερμανία (5)99,8119,2141,3207,6236,6265,8217,4 1287,7 Ιταλία (6)97114,6144,8190,1216,8224,2183,3 1170,8 Ολλανδία (7) 39,652,373,1105,3134,2143,1117 664,6 Ισπανία (8) 38,945,757,887,295,8106,487 518,8 Ηνωμένο Βασίλειο (9)30,738,443,759,467,470,257,4 367,2 Βουλγαρία (10)10,312,920,536,451,366,154,1 251,6 Υπόλοιπες χώρες (11)175,9207,9266,1378,4412,3444,9363,8 2249,3 Σύνολο (Μείωση Εισαγωγών) (12)588,5709,4898,41293,51485,51603,91311,6 7890,8 Σύνολο (Μείωση Ενδιάμεσων Εισροών)166,1258,6386,4516,5711,6704,1600,9 3344,2 Σύνολο (14) 754,69681284,818102197,123081912,511235,0

23 2008200920102011201220132014 Αυστρία 0,0250,0290,0370,0490,0550,0600,048 Βέλγιο 0,0690,0860,1040,1560,1670,1730,139 Δανία 0,0470,0770,0930,1540,1890,1930,155 Γαλλία 0,0270,0320,0400,0570,0680,0700,056 Γερμανία 0,0390,0490,0550,0770,0860,0950,075 Ιταλία 0,0590,0730,0900,1160,1330,1380,113 Ολλανδία 0,0620,0850,1160,1640,2090,2230,180 Ισπανία 0,0350,0420,0530,0810,0910,1010,082 Ηνωμένο Βασίλειο 0,0160,0230,0240,0320,0330,0350,026 Βουλγαρία 0,2830,3580,5580,9081,2531,6101,292 Αποτελέσματα (5) – Επίδραση στο ΑΕΠ (‰) των Εμπορικών Εταίρων

24 Αποτελέσματα (6) – Βασικοί Κλαδοι των Εμ. Εταίρων (εκ.€) Γερμανία Ιταλία Γαλλία Ολλανδία Ισπανία Ηνωμένο Βασίλειο Βέλγιο Βουλγαρία Δανία Αυστρία Υπόλοιπες χώρες Σύνολο (Ενδιάμεσων Εισροών) Σύνολο (Εισαγωγών) Σύνολο Αγροτικός Τομέας 72575363221218222371537503509 Υπόλοιπος Πρωτογενής 4766530310018136275 Βιομηχανία τροφίμων 2821921842738692786385242964016541694 Κλωστοϋφαντουργία 46235483614040476949333910061015 Χαρτοποιία 4121512354332204117121 Χημικά 6667 17232829593595373377 Φαρμακευτικά 9628393113283701211086392398 Ηλεκτρονικά 3711742412212101220250 Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός 3926841032313841184185 Οχήματα 1182119227 22000822318319 Έπιπλα 286417118865431395293298 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 2629161712 6923337165172 Υπόλοιπος Δευτερογενής 119138583546292422271029829806835 Χονδρικό εμπόριο 604925282112187241180344 Χερσαίες μεταφορές 1538116165565162114115 Υπόλοιπος Τριτογενής 24218715884 52433336123793813111348

25 Αποτελέσματα (7) – Οι Επιπτώσεις στους Εμ. Εταίρους προς στις Συνολικές 2008200920102011201220132014 Άμεση Μεταβολή Πρωτογενής Τομέας30,04%27,56%26,31%28,92%25,48%26,57%26,07% Δευτερογενής Τομέας57,05%52,38%49,31%50,39%47,35%48,78%48,07% Τριτογενής Τομέας3,36% Σύνολο24,73%21,71%19,93%20,62%18,86%19,65%19,26% Συνολική Μεταβολή Πρωτογενής Τομέας35,34%33,06%32,02%34,59%32,23%33,53%32,98% Δευτερογενής Τομέας53,93%48,99%45,65%46,79%43,55%45,06%44,31% Τριτογενής Τομέας10,48%8,85%7,95%8,32%7,43%7,83%7,62% Σύνολο27,30%23,72%21,56%22,46%20,33%21,32%20,83%

26 Αποτελέσματα (8) – Επιπτώσεις ως % του ΑΕΠ της Ελλάδας 2008200920102011201220132014 Εγχώρια Μεταβολή Άμεση Μείωση0,580,931,452,113,113,282,83 Έμμεση Μείωση0,250,390,610,901,321,391,20 Συνολική Μεταβολή0,831,322,073,014,434,674,03 Εισαγωγές Μείωση Παραγωγής εξαιτίας της μείωσης των εισαγωγών 0,240,300,400,620,760,880,73 Μείωση Παραγωγής εξαιτίας της μείωσης των ενδιάμεσων εισροών 0,070,110,170,250,370,390,33 Συνολική Μείωση της Παραγωγής 0,310,410,570,871,11,31,06

27  Σε σχέση με την Ελλάδα, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα που αφορούν: τις επιπτώσεις της ανεργίας των πρώην μισθωτών στην παραγωγή της χώρας, συνολικά, αλλά και κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (διψήφιοι) που εμφανίζουν υψηλές πιέσεις τόσο άμεσα όσο άμεσα και έμμεσα, λόγω της μείωσης της ζήτησης των ανέργων πρώην μισθωτών.  Σε σχέση με τους εμπορικούς εταίρους: επιλέχθηκαν οι δέκα σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι από χώρες της ΕΕ, και αναλύονται τα αποτελέσματα τόσο συνολικά όσο και κατά κλάδο. Συγκεκριμένα :  Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, οι απώλειες που προκαλεί σε όλο το παραγωγικό κύκλωμα η μείωση τηςκαταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών εξαιτίας της ανεργίας φτάνει στο 65% αυτής της μεταβολής το 2014, μέγεθος που αποτυπώνει τη σημασία της ανεργίας στο βάθεμα της κρίσης.  Δηλαδή, η απώλεια της παραγωγής, εκτιμάται, στο 65% της συνολικής μείωσης του ΑΕΠ (61,9 δις) την περίοδο 2008- 2015.  Παράλληλα, η μείωση της παραγωγής των βασικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει, σχεδόν, τα 12 δισ. ευρώ. Συμπεράσματα (1)

28 Συμπεράσματα (2) Από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτει ότι ένα σημαντικό κομμάτι της απώλειας της παραγωγής και της εμβάθυνσης του σπιράλ της κρίσης έχει ως αφετηρία την αναμενόμενη από τη βιβλιογραφία σχέση ανεργίας και κρίσης, το μέγεθος της ανεργίας και των προβλημάτων που συνδέονται με αυτή. Στην Ελλάδα, αυτή η θεαματική αυξησή της ανεργίας εκτός του ότι συνιστά έντονη διαταραχή στο οικονομικό κύκλωμα (προϊόν -εισόδημα - δαπάνη) σηματοδοτεί την αναγκαιότητα για τον επανασχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών. Δεδομένων όμως των προκυκλικών πολιτικών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης, στη βραχυχρόνια περίοδο, τα ευρήματα δείχνουν να εντείνεται το πρόβλημα, τόσο από το σκέλος της ζήτησης όσο και από το σκέλος της παραγωγής. Ο σχεδιασμός μίγματος πολιτικών τόσο από το σκέλος της προσφοράς, μακροχρόνια, όσο και απο το σκέλος της ζήτησης, βραχυχρόνια, θα ήταν σε θέση να εξισορροπίσουν, ως ένα βαθμό, την αγορά εργασίας η οποία σύμφωνα με το ILO (2014) αναμένεται να επανέλθει στα επίπεδα το 2008 το 2034.

29 Συμπεράσματα (3) 2008-2014 ΣΥΝΕΠΩΣ: Α) στην Ελλάδα, η απόλυση και η παραμονή στην ανεργία ενός μισθωτού έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός εισοδήματος – προϊόντος το οποίο, κατά μέσο όρο, προκαλεί: τη μείωση της ζήτησης για εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα κατά 7.612 €, ετησίως, και την μείωση της παραγωγής της ελληνικής οικονομίας κατά 10.837 €. Δηλαδή, πέραν της άμεσης μείωσης της παραγωγής, εξαιτίας της απώλειας ζήτησης, προκαλείτε μία έμμεση μείωση η οποία οφείλεται στην ένταση των διακλαδικών σχέσεων της ελληνικής οικονομίας και η οποία είναι ίση με 3.225 €, ετησίως. Κατά μέσο όρο, η έμμεση μείωση ισούται με το 29,75% της συνολικής απώλειας της παραγωγής.

30 Συμπεράσματα (4) 2008-2014 Β) ένας ανέργος μισθωτός στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός εισοδήματος-προιόντος για τους εμπορικούς της εταίρους το οποίο προκαλεί, κατά μέσο όρο: Τη μείωση της ζήτησης για εισαγωγές καταναλωτικών προιόντων στην Ελλάδα κατά 1.240 € ετησίως, και την μείωση της παραγωγής σε τρίτες χώρες κατά 2.263 €. Η έμμεση μείωση, εξαιτίας της έντασης των διακλαδικών σχέσεων, που προκαλείτε σε τρίτες χώρες ισούται με 1.023 € ετησίως, και συμβάλει κατά 45% στη μείωση της παραγωγής. Τη μείωση της ζήτησης για εισαγωγές ενδιάμεσων προϊόντων και υπηρεσιών κατά 750 € ετησίως, και την μείωση της παραγωγής σε τρίτες χώρες κατά 896 €. Η έμμεση μείωση, έχει εκτιμηθεί με την υπόθεση ότι ισχύει η τεχνολογία παραγωγής της ελληνικής οικονομίας, και ισούται με 146 €ετησίως, και συμβάλει κατά 16,24% στη μείωση της παραγωγής. Συνολικά, η ζήτηση για εισαγωγές, κατά άνεργο, μειώνεται κατά 1.990 € ετησίως, και η παραγωγή στους εταίρους κατά 3.158 €.

31 Συμπεράσματα (5) Γ) Στην Ελλάδα και στους εμπορικούς της εταίρους : η συνολική μείωση της ζήτησης ανά άνεργο πρώην μισθωτό είναι 9.602 € ετησίως. Το 79,32% αυτής της μείωσης «χάνεται» από την εγχώρια ζήτηση και το 20,68% από τη ζήτηση για εισαγωγές, και η αντίστοιχη μείωση της παραγωγής ανά άνεργο πρώην μισθωτό είναι 13.995 €. Το 77,5% αυτής της μείωσης «χάνεται» από την εγχώρια παραγωγή και το 22,5% από την παραγωγή τρίτων χωρών.

32 Η Απασχόληση στην Ελλάδα Ο χρόνος Έργασιας είναι υψηλότερος σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, αλλά η προσαρμογή του σ΄αυτόν απαιτεί αύξηση της παραγωγικότητας ≈ 32% κατά μέσο όρο. Παραγωγικότητα της Εργασίας στην Ελλάδα, ιστορικά, αντιμετωπίζει πρόβλημα σε σχέση με του εταίρους της. Ωστόσο, την περίοδο 2000-2007, αυξήθηκε με σχετικά υψηλότερο ρυθμό και έτσι η χώρα άρχισε σταδιακά να συγκλίνει μαζί τους. Η σύγκλιση όμως αυτή δεν ήταν βιώσιμη και η χώρα, την πρόσφατη περίοδο, παρά την οριακή αντιστροφή της τάσης έχει βρεθεί σε πολύ δυσκολότερη θέση σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ΙLO, 2014: 46-52. Το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (ΜΚΕ), την περίοδο πριν την κρίση, οι μισθοί στην Ελλάδα αυξάνονταν ταχύτερα από την παραγωγικότητα της εργασίας, ενώ την περίοδο 2010-2014, σωρευτικά, το ΜΚΕ μειώθηκε, περίπου, κατά 14%, ενώ οι μισθοί κατά 17%. Το Μοναδιαίο Κόστος Κεφαλαίου (ΜΚΚ), οι Felipe & Kumar (2011) διαπιστώνουν ότι, για 12 ευρωπαϊκές χώρες, η δραστική μείωση των ονομαστικών μισθών δεν θα λύσει το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες της ευρωζώνης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, γιατί το ΜΚΚ έχει αυξηθεί σημαντικά

33 Διακλαδικές Σχέσεις της Ελληνικής Οικονομίας και οι Εμπορικοί της Εταίροι

34 Ευχαριστούμε Πολύ


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google