Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γιάννης Παπαδάκης Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δ/νση Τεχνολογικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γιάννης Παπαδάκης Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δ/νση Τεχνολογικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γιάννης Παπαδάκης Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δ/νση Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ημερίδα «Βιομηχανία – Έρευνα – Καινοτομία: η Πρόκληση» ΕΚΕΤΑ – Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2003

2 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 2741/1999, άρθρο 22 «Ρυθμίσεις θεμάτων έρευνας και τεχνολογίας» και άρθρο 23 «Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα» Ν. 2843/2000 «εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών και άλλες διατάξεις», άρθρο 34 «αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων» Π.Δ 17/2001 για τη χρηματοδοτική στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης – τεχνοβλαστών (spin off)

3 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν.2919/2001 «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» –Ίδρυση ΚΕΤΕΠ (άρθρο 8) –Σύσταση ΚΕΣΥΤ Α.Ε. (άρθρο 10) Ν. 2992/2002 «Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας» (άρθρο 10 ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας) –Φορολογικές ελαφρύνσεις : για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών αφαιρείται ποσοστό 50% των δαπανών για Ε&Τ

4 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Παράγοντες – κλειδιά για την επίτευξη του παραπάνω στόχου είναι η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας και η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ορίζεται ως η χρήση της γνώσης για τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι ανταγωνιστικά στην αγορά. Η Γνώση αυτή μπορεί να είναι εμπορική, οργανωτική ή τεχνολογική αρκεί να μειώνει το κόστος και να βελτιώνει τα οφέλη προς τους καταναλωτές. Η εμπειρία έως σήμερα έχει δείξει, ότι η καινοτομία που βασίζεται στη Γνώση, είναι εκείνη που δημιουργεί τα πιο ανταγωνιστικά προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες και παρέχει στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

5 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ πηγή innobarometer 2002

6 % ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ* *Πηγή Innobarometer 02

7 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

8 Τρόποι πρόσβασης στην προηγμένη τεχνολογία

9 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  Στη Νέα Οικονομία ο επιχειρηματίας παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς είναι εκείνος που θα αναλάβει το ρίσκο για νέες δραστηριότητες οι οποίες θα μεταμορφώσουν τις ιδέες σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Επομένως, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία συνδέονται άρρηκτα και αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης.  Ο ρόλος της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της καινοτομίας. Επομένως η μεταφορά της Γνώσης από τους «παραγωγούς» της στις επιχειρήσεις αποτελεί προτεραιότητα σε μια πολιτική για την καινοτομία.

10 ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δείκτης Χρόνος Μέσος όρος Ε.Ε. Ελλάδα Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ως προς το ΑΕΠ Σήμερα 2010 1,9% 3,0% 0,7% 1 1,5% Συμμετοχή των επιχειρήσεων στην Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για ΕΤΑ Σήμερα 2010 55% 65% 25% 1 40% 1 στοιχεία 1999

11 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ Ε&Τ (*) *πηγή Εuropean scoreboard for innovation 2002

12 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ Ε&Τ (*) πηγή Εuropean scoreboard for innovation 2002

13 ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ/ΠΛΗΘ. πηγή Εuropean scoreboard for innovation 2002)

14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ/ΠΛΗΘΥΣΜΌ πηγή Εuropean scoreboard for innovation 2002

15 ΕΠΙΛΟΓΟΣ... Κοινή προσπάθεια Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα Εξασφάλιση του κατάλληλου επιχειρηματικού κλίματος για προσέλκυση επενδύσεων Σαφής πολιτική κινήτρων (επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές) Ανάλυψη του ρίσκου Τί άλλο.......; Σας ευχαριστώ που με ακούσατε


Κατέβασμα ppt "ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γιάννης Παπαδάκης Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δ/νση Τεχνολογικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google