Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρ µ ογές LOGO! 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 1 ΑΣΚΗΣΗ 3η AYTOMATH ΠΟΡΤΑ Συνήθως συναντάµε συστήµατα µε αυτόµατες πόρτες στις εισόδους των σούπερ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρ µ ογές LOGO! 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 1 ΑΣΚΗΣΗ 3η AYTOMATH ΠΟΡΤΑ Συνήθως συναντάµε συστήµατα µε αυτόµατες πόρτες στις εισόδους των σούπερ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρ µ ογές LOGO! 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 1 ΑΣΚΗΣΗ 3η AYTOMATH ΠΟΡΤΑ Συνήθως συναντάµε συστήµατα µε αυτόµατες πόρτες στις εισόδους των σούπερ µάρκετ,στα δηµόσια κτήρια, στις τράπεζες, στα νοσοκοµεία κ.τ.λ.

2 Απαιτήσεις στη λειτουργία του συστή µ ατος. 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 2 Όταν κάποιος πλησιάζει, η πόρτα θα πρέπει να ανοίγει αυτό µ ατα. Η πόρτα θα πρέπει να µ ένει ανοιχτή έως ότου να µ ην υπάρχει κανείς ανά µ εσά της. Αν δεν υπάρχει κανείς ανά µ εσα, τότε αυτή θα πρέπει να κλείνει αυτό µ ατα σε µ ικρό χρονικό διάστη µ α. Η πόρτα γενικά οδηγείται από έναν κινητήρα µ ε απόζευξη ασφαλείας. Αυτό προλαβαίνει τον τραυ µ ατισ µ ό ή την παγίδευση από την πόρτα. Το σύστη µ α ελέγχου συνδέεται µ ε το κύριο σύστη µ α µ έσω ενός κεντρικού διακόπτη.

3 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 3

4 Τερµατικοί διακόπτες. 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 4

5 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 5

6 Φωτοκύτταρα. 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 6 Συστή µ ατα ανίχνευσης φωτοκυττάρων – Κατηγορίες φωτοκυττάρων. Ανάλογα µ ε τη µ έθοδο ( σύστη µ α ) ανίχνευσης, που χρησι µ οποιούν, τα φωτοκύτταρα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες : Χωριστού πο µ πού – δέκτη ή φράγ µ ατος ( separate type, barrier type). µ ε ανακλαστήρα ( retroreflective type ) µ ε ανάκλαση στο προς ανίχνευση αντικεί µ ενο ( diffuse reflective type )

7 Συνοπτικό διάγραµµα κατασκευής φωτοκύτταρου διαµορφωµένης πηγής φωτός. Φωτοδίοδοι και φωτοτρανζίστορς φωτοτρανζίστορς στην ερυθρή περιοχή του φάσµατος χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση της φωτεινής δέσµης µέσα από πλαστικές οπτικές ίνες και στα φωτοκύτταρα ανάκλασης πολωµένης δέσµης ( βλέπε παρακάτω ). 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 7

8 ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τίτλος Μαθήματος : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τίτλος ωριαίας ενότητας : ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 8

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 9 Όταν κάποιος πλησιάζει, η πόρτα θα πρέπει να ανοίγει αυτό µ ατα. Η πόρτα θα πρέπει να µ ένει ανοιχτή έως ότου να µ ην υπάρχει κανείς ανά µ εσά της. Αν δεν υπάρχει κανείς ανά µ εσα, τότε αυτή θα πρέπει να κλείνει αυτό µ ατα σε µ ικρό χρονικό διάστη µ α. Η πόρτα γενικά οδηγείται από έναν κινητήρα µ ε απόζευξη ασφαλείας. Αυτό προλαβαίνει τον τραυ µ ατισ µ ό ή την παγίδευση από την πόρτα. Το σύστη µ α ελέγχου συνδέεται µ ε το κύριο σύστη µ α µ έσω ενός κεντρικού διακόπτη. Να υλοποιηθεί ο κλασικός αυτο µ ατισ µ ός ( Βοηθητικό κύκλωμα ) και το διάγρα µµ α του συστή µ ατος ελέγχου της πόρτας µ ε LOGO( Λογικό κύκλωμα );

10 Λύση µε κλασικό αυτοµατισµό 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 10

11 Καλωδίωση του συστή µ ατος της πόρτας µ ε το LOGO!230RC 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 11

12 ∆ ιάγρα µµ α του συστή µ ατος ελέγχου της πόρτας µ ε LOGO! 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 12

13 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 13 Μπορoύµε να χρησιµοποιήσουµε το χρονικό καθυστέρησης πτώσης για την αντικατάσταση του ρελέ αυτοσυγκράτησης και του χρονικού καθυστέρησης έλξης. Το ακόλουθο λειτουργικό µπλοκ διάγραµµα απεικονίζει την απλοποίηση:

14 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 14 Ειδικές λειτουργίες και επιπλέον δυνατότητες Η λειτουργικότητα και το φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη µ πορεί να βελτιωθεί µ ε τους παρακάτω τρόπους : Μπορού µ ε να συνδέσου µ ε επιπλέον διακόπτες ελέγχου : ανοιχτή - αυτό µ ατα - κλειστή ( Ο - Α -C). Μπορού µ ε να συνδέσου µ ε µ ια σειρήνα σε µ ια έξοδο του LOGO! για να προειδοποιεί πότε η πόρτα πρόκειται να κλείσει. Μπορού µ ε να συ µ περιλάβου µ ε χρόνο και κατεύθυνση ενεργοποίησης του ανοίγ µ ατος της πόρτας ( έτσι ώστε να ανοίγει µ όνο τις ώρες λειτουργίας των µ αγαζιών ή µ όνο από µ έσα προς τα έξω αφότου κλείσουν τα µ αγαζιά ). Να υλοποιηθούν οι αλλαγές στο διάγρα µµ α του συστή µ ατος ελέγχου της πόρτας µ ε LOGO( Λογικό κύκλωμα );

15 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 15

16 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 16

17 Ανίχνευση Κίνησης Κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας ο ανιχνευτής κίνησης Β1 ανοίγει την πόρτα όταν κάποιος εισέρχεται στο κατάστηµα. Ο ανιχνευτής κίνησης Β2 ανοίγει την πόρτα όταν κάποιος εξέρχεται από το κατάστηµα. Μετά την ώρα κλεισίµατος του καταστήµατος ο ανιχνευτής Β2 συνεχίζει να ανοίγει την πόρτα για ακόµα 1 ώρα έτσι ώστε να µπορούν να βγουν οι πελάτες. Κινητήρας για άνοιγµα Η έξοδος Q1 ενεργοποιείται και ανοίγει την πόρτα όταν συµβούν τα παρακάτω: ο διακόπτης ελέγχου στην είσοδο Ι5 ενεργοποιείται (η πόρτα παραµένει στην ανοιχτή θέση) ή οι ανιχνευτές κίνησης δείχνουν ότι κάποιος πλησιάζει την πόρτα και η πόρτα δεν είναι ακόµη πλήρως ανοιχτή (τερµατικός διακόπτης Ι4). Κινητήρας για κλείσιµο Η έξοδος Q2 ενεργοποιείται και κλείνει την πόρτα όταν συµβούν τα παρακάτω: ο διακόπτης ελέγχου στην είσοδο Ι6 ενεργοποιείται (η πόρτα παραµένει στην κλειστή θέση) ή οι ανιχνευτές κίνησης δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιος κοντά στην πόρτα και η πόρτα δεν είναι ακόµη πλήρως κλειστή (τερµατικός διακόπτης Ι3). Σειρήνα Συνδέουµε τη σειρήνα στην έξοδο Q3. Η σειρήνα ηχεί για λίγο (στην περίπτωσή µας για 1 δευτερόλεπτο) όταν η πόρτα κλείνει. Εποµένως προσθέτουµε το ακόλουθο κύκλωµα στο µπλοκ διάγραµµα. 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 17


Κατέβασμα ppt "Εφαρ µ ογές LOGO! 27/3/2015 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 1 ΑΣΚΗΣΗ 3η AYTOMATH ΠΟΡΤΑ Συνήθως συναντάµε συστήµατα µε αυτόµατες πόρτες στις εισόδους των σούπερ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google