Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
8/4/2017 Εφαρµογές LOGO! ΑΣΚΗΣΗ 3η AYTOMATH ΠΟΡΤΑ Συνήθως συναντάµε συστήµατα µε αυτόµατες πόρτες στις εισόδους των σούπερ µάρκετ,στα δηµόσια κτήρια, στις τράπεζες, στα νοσοκοµεία κ.τ.λ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 8/4/2017 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2 Απαιτήσεις στη λειτουργία του συστήµατος.
Όταν κάποιος πλησιάζει, η πόρτα θα πρέπει να ανοίγει αυτόµατα. Η πόρτα θα πρέπει να µένει ανοιχτή έως ότου να µην υπάρχει κανείς ανάµεσά της. Αν δεν υπάρχει κανείς ανάµεσα, τότε αυτή θα πρέπει να κλείνει αυτόµατα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Η πόρτα γενικά οδηγείται από έναν κινητήρα µε απόζευξη ασφαλείας. Αυτό προλαβαίνει τον τραυµατισµό ή την παγίδευση από την πόρτα. Το σύστηµα ελέγχου συνδέεται µε το κύριο σύστηµα µέσω ενός κεντρικού διακόπτη. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 8/4/2017

3 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
8/4/2017 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17

4 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
Τερµατικοί διακόπτες. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 8/4/2017

5 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
8/4/2017

6 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
Φωτοκύτταρα. Συστήµατα ανίχνευσης φωτοκυττάρων – Κατηγορίες φωτοκυττάρων. Ανάλογα µε τη µέθοδο (σύστηµα) ανίχνευσης, που χρησιµοποιούν, τα φωτοκύτταρα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες : • Χωριστού ποµπού – δέκτη ή φράγµατος ( separate type, barrier type). • µε ανακλαστήρα ( retroreflective type ) • µε ανάκλαση στο προς ανίχνευση αντικείµενο ( diffuse reflective type ) 8/4/2017 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17

7 Συνοπτικό διάγραµµα κατασκευής φωτοκύτταρου διαµορφωµένης πηγής φωτός.
Φωτοδίοδοι και φωτοτρανζίστορς φωτοτρανζίστορς στην ερυθρή περιοχή του φάσµατος χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση της φωτεινής δέσµης µέσα από πλαστικές οπτικές ίνες και στα φωτοκύτταρα ανάκλασης πολωµένης δέσµης ( βλέπε παρακάτω ). ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 8/4/2017

8 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
ΦΥΛΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τίτλος Μαθήματος : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τίτλος ωριαίας ενότητας : ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΟΡΤΑ 8/4/2017 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Όταν κάποιος πλησιάζει, η πόρτα θα πρέπει να ανοίγει αυτόµατα. Η πόρτα θα πρέπει να µένει ανοιχτή έως ότου να µην υπάρχει κανείς ανάµεσά της. Αν δεν υπάρχει κανείς ανάµεσα, τότε αυτή θα πρέπει να κλείνει αυτόµατα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Η πόρτα γενικά οδηγείται από έναν κινητήρα µε απόζευξη ασφαλείας. Αυτό προλαβαίνει τον τραυµατισµό ή την παγίδευση από την πόρτα. Το σύστηµα ελέγχου συνδέεται µε το κύριο σύστηµα µέσω ενός κεντρικού διακόπτη. Να υλοποιηθεί ο κλασικός αυτοµατισµός(Βοηθητικό κύκλωμα) και το διάγραµµα του συστήµατος ελέγχου της πόρτας µε LOGO(Λογικό κύκλωμα); ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 8/4/2017

10 Λύση µε κλασικό αυτοµατισµό
8/4/2017 Λύση µε κλασικό αυτοµατισµό ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 8/4/2017 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

11 Καλωδίωση του συστήµατος της πόρτας µε το LOGO!230RC
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 8/4/2017

12 ∆ιάγραµµα του συστήµατος ελέγχου της πόρτας µε LOGO!
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 8/4/2017

13 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
Μπορoύµε να χρησιµοποιήσουµε το χρονικό καθυστέρησης πτώσης για την αντικατάσταση του ρελέ αυτοσυγκράτησης και του χρονικού καθυστέρησης έλξης. Το ακόλουθο λειτουργικό µπλοκ διάγραµµα απεικονίζει την απλοποίηση: 8/4/2017 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17

14 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Ειδικές λειτουργίες και επιπλέον δυνατότητες Η λειτουργικότητα και το φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη µπορεί να βελτιωθεί µε τους παρακάτω τρόπους: • Μπορούµε να συνδέσουµε επιπλέον διακόπτες ελέγχου: ανοιχτή-αυτόµατα-κλειστή (Ο-Α-C). • Μπορούµε να συνδέσουµε µια σειρήνα σε µια έξοδο του LOGO! για να προειδοποιεί πότε η πόρτα πρόκειται να κλείσει. • Μπορούµε να συµπεριλάβουµε χρόνο και κατεύθυνση ενεργοποίησης του ανοίγµατος της πόρτας (έτσι ώστε να ανοίγει µόνο τις ώρες λειτουργίας των µαγαζιών ή µόνο από µέσα προς τα έξω αφότου κλείσουν τα µαγαζιά). Να υλοποιηθούν οι αλλαγές στο διάγραµµα του συστήµατος ελέγχου της πόρτας µε LOGO(Λογικό κύκλωμα); 8/4/2017 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17

15 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
8/4/2017

16 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
8/4/2017

17 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17
Ανίχνευση Κίνησης Κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας ο ανιχνευτής κίνησης Β1 ανοίγει την πόρτα όταν κάποιος εισέρχεται στο κατάστηµα. Ο ανιχνευτής κίνησης Β2 ανοίγει την πόρτα όταν κάποιος εξέρχεται από το κατάστηµα. Μετά την ώρα κλεισίµατος του καταστήµατος ο ανιχνευτής Β2 συνεχίζει να ανοίγει την πόρτα για ακόµα 1 ώρα έτσι ώστε να µπορούν να βγουν οι πελάτες. Κινητήρας για άνοιγµα Η έξοδος Q1 ενεργοποιείται και ανοίγει την πόρτα όταν συµβούν τα παρακάτω: • ο διακόπτης ελέγχου στην είσοδο Ι5 ενεργοποιείται (η πόρτα παραµένει στην ανοιχτή θέση) ή οι ανιχνευτές κίνησης δείχνουν ότι κάποιος πλησιάζει την πόρτα και • η πόρτα δεν είναι ακόµη πλήρως ανοιχτή (τερµατικός διακόπτης Ι4). Κινητήρας για κλείσιµο Η έξοδος Q2 ενεργοποιείται και κλείνει την πόρτα όταν συµβούν τα παρακάτω: • ο διακόπτης ελέγχου στην είσοδο Ι6 ενεργοποιείται (η πόρτα παραµένει στην κλειστή θέση) ή • οι ανιχνευτές κίνησης δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιος κοντά στην πόρτα και • η πόρτα δεν είναι ακόµη πλήρως κλειστή (τερµατικός διακόπτης Ι3). Σειρήνα Συνδέουµε τη σειρήνα στην έξοδο Q3. Η σειρήνα ηχεί για λίγο (στην περίπτωσή µας για 1 δευτερόλεπτο) όταν η πόρτα κλείνει. Εποµένως προσθέτουµε το ακόλουθο κύκλωµα στο µπλοκ διάγραµµα. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17 8/4/2017


Κατέβασμα ppt "ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google