Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΦΥΡΚ 295 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΑΡ. 2013-2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΦΥΡΚ 295 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΑΡ. 2013-2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΦΥΡΚ 295 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΑΡ. 2013-2014

2 Ερωτήματα ♀ κατά πόσο οι δημοκρατικές κοινωνίες μπορούν να μετασχηματιστούν από τα κοινωνικά κινήματα? – Το ΓΚ έχει καταφέρει μετασχηματισμό του κράτους ώστε να συμπεριλάβει τις ♀ ως δρώντα υποκείμενα – Πως έχει ανταποκριθεί το κράτος στα αιτήματα του ΦΚ – Τι μέτρα έχουν ληφθεί? (οικογένεια,εργασια, αντιπροσώπευση, βία ? – ποιοι ήταν οι θεσμοί (ρόλος, εφαρμογή/ αποτελεσματικότητα

3 Κρατικός Φεμινισμός Κρατικούς θεσμούς, αποκλειστικά για προώθηση στόχων ΦΚ, μέσω θεσμικών διαδικασιών Helga Harness - «συμμαχία» μεταξύ του κράτους και ♀ σχετικά με υλική + πρακτική βοήθεια που παρέχει το κράτους προς τις ♀. Π.χ., Σκανδιναβικές χώρες / αποτέλεσμα γυναικείων αιτημάτων, αγώνων + διαπραγματεύσεών, αλλά και επιθυμίας κράτους να βοηθήσει.

4 Όχι συμφωνία Π.χ., Μαρξίστριες φεμινίστριες – – κράτος = τεχνητό δημιούργημα κατασκευασμένο κατόπιν συμφωνίας με τους καπιταλιστές / – σκοπός = κέρδος/ πρόθεσή η διατήρηση συμφερόντων άρχουσας τάξης. – δεν αποβλέπει στην εξάλειψη ή την μείωση της ανισότητας των φύλων, αντίθετα – αναπαράγει τον καπιταλιστικό τύπο παραγωγής και κατανομής, – συνεπώς διατηρεί την γυναικεία καταπίεση και υποτέλεια

5 Βρετανία- ΗΠΑ- το κράτος φαίνεται λειτουργικό και να λύνει μερικά προβλήματα μέσω της διαμεσολάβησης και του συμβιβασμού, στην πράξη = δύσκολο γιατί σταδιακά το κράτος αφομοιώνει τις ♀ και τις κάνει να πιστεύουν ότι τις μεταχειρίζεται ισότιμα, στην πραγματικότητα όμως τις εκμεταλλεύεται. ΗΠΑ- οι κοινωνίες και τα κράτη = πατριαρχικά, κυριαρχούν τα ανδρικά συμφέροντα ακόμα και οι νόμοι για ισότητα∙ Εξαιρέσεις - μερικές φορές οι ♀ έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους θεσμούς του κράτους, π.χ., κοινωνική πρόνοια, όμως παραμένει πατριαρχικό και καταπιεστικό.

6 Σκανδιναβικές χώρες το κράτος είναι ένα εργαλείο της λαϊκής κυριαρχίας. – κράτος και κοινωνία είναι σχεδόν συνώνυμα, – Υπάρχει μία ιεραρχία κοινωνική – οι άνδρες έχουν καταφέρει να αναρριχηθούν στην ιεραρχία πολύ υψηλότερα από τις ♀ – αποτέλεσμα να προωθούν τα δικά τους συμφέροντα. – Συνεπώς οι ♀ –Ναι μεν την βοήθεια του κράτους αλλά – Και αναγκαίο να αγωνιστούν και αυτές, προκειμένου να ανέλθουν στην ιεραρχία της εξουσίας σε όλα τα επίπεδα - δημόσια ή ιδιωτικά

7 άλλη ομάδα φεμινιστριών = το κράτος = σύμπλεγμα από θεσμούς και υπηρεσίες όχι σταθερή δομή αλλά ιστορική, αναπτυσσόμενη και αλλαξιμη αντιθετική,/ διαιρεμένη και αντικρουόμενη οι γυναίκες πρέπει να προβάλλουν επιθετικά τα αιτήματα σε συγκεκριμένους θεσμούς και επίπεδα οργανισμών.

8 Απαραίτητο για τις φεμινίστριες¨ να εξετάσουν την φύση του κράτους (π.χ., ιστορική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική) για να εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς του. Να πληροφορηθούν για τους συγκεκριμένους θεσμούς (που να απευθυνθούν ? το κράτος ανταποκρίνεται ανάλογα με τον βαθμό πίεσης Ανάλογα με την ιδεολογία Την ιεραρχία των κοινωνικών αναγκών κλπ. Σημαντικό : πηγές του κράτους / ένα πλούσιο καπιταλιστικό κράτος – ανταποκρίνεται περισσότερο

9 Αυστραλία κράτος = συνώνυμο με την γραφειοκρατία όποιος ηγείται της κρατικής γραφειοκρατίας έχει την πιο δυνατή απήχηση και επιρροή στα κοινωνικά ζητήματα και πολιτικές. για να καταπολεμηθεί η έμφυλη ανισότητα, το κράτος προσλαμβάνει γυναίκες (femocrats) για να ασχοληθούν στα γυναικεία θέματα μέσα στην κρατική γραφειοκρατία. είναι σαν θηλυκοί συνήγοροι του πολίτη Μεσογειακές χώρες = ο κρατικός φεμινισμός καταπιέζει τις γυναίκες

10 Antonio Gramsci = κράτος ή η κοινωνία διοικείται από μία ηγεμονική ομάδα και άτομα, / ο βαθμός της ανταπόκρισης των αιτημάτων μιας ομάδας ποτέ δεν είναι σε συμφωνία με το βαθμό της πίεσης που του εξασκείται. O ηγεμόνας ξεγελάει την ομάδα / κάνει ένα διακανονισμό / ποτέ σε συμφωνία με τον βαθμό πίεσης που εξασκείται αποτέλεσμα η ομάδα και το άτομο να παραμείνει κατώτερο εφόσον ο ηγεμόνας έχει την εξουσία.

11 ♀ ο ηγεμόνας (άνδρες) κρύβεται πίσω από τους θεσμούς του κράτους, πάντοτε θα δίνει λιγότερα από αυτό που ζητήθηκε, πάντοτε δίνει κάτι σε ένα δυνατό αίτημα για αποφυγή ολομέτωπης επίθεση, ποτέ όμως δεν θα δώσει αυτό που αντιστοιχεί σε δίκαιο και ίσο αίτημα.

12 Κρατικός Φεμινισμός στην Ελλάδα /Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα Η ανάπτυξη θεσμών κοινωνικής πρόνοιας – πρόσφατο. Η κρατική εξουσία ταυτίζεται με το ίδιο το κράτος/ και με έθνος, (έμφαση στην επιβίωση και προστασία του Ελληνικού έθνους/ κράτους. Καμία αμφισβήτηση Αποτέλεσμα – παράβλεψη – ατομικών / ομαδικών δικαιωμάτων / – ανάπτυξη θεσμών που θα κατοχύρωναν την συλλογική προώθηση των αιτημάτων διαφόρων ομάδων ή ατόμων

13 Κρατικός Φεμινισμός στην Ελλάδα /Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα Κατά το τέλος 1960ς = προσπάθεια εκμοντερνισμού με μεγαλύτερες ευκαιρίες στα άτομα ή ομάδες για κοινωνικά δικαιώματα π.χ. Το εκπαίδευση/ εργασία / συμμετοχή στο δημόσιο χώρο. δύσκολα για τις ♀ = πολιτική υποκειμενικότητα συμβολική και λιγότερο ουσιαστική. Διακοπή το 1967-1974 όπου απέκοψε οποιαδήποτε αντίδραση στο κράτος/ έθνος.

14 Κρατικός Φεμινισμός στην Ελλάδα /Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα Η έννοια κοινωνικής πολιτικής = 1974 εννοείτο ως διάφορες διευκολύνσεις που αφορούσαν πρόσβαση στα αγαθά του δημοσίου και στην κρατική μηχανή. προσωπικών/ πελατειακών σχέσεων για πολιτικούς λόγους όχι μέσω θεσμικών κρατικών ρυθμίσεων π.χ., διορισμοί απασχόλησης στον δημόσιο τομέα. Ανάπτυξη νοοτροπίας κρατικισμού, (εξάρτησης από την κρατική μηχανή για επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση)

15 Μεταπολίτευση καλύτερες συνθήκες /δομικές πολιτικές ευκαιρίες – ΕΕ Κράτος χάνει κάπως την παντοδυναμία του έναντι της κοινωνίας./ περισσότερες παροχές/ Εμφάνισή θεσμων κοινωνικής πολιτικής (σκοπό η επίλυσης προβλημάτων όλο και μεγαλύτερης μερίδας πολιτών σύμφωνα με τις ανάγκες τους) πιο ανοικτό στις πιέσεις, – Π.χ., ενίσχυση ατόμων με χαμηλά εισοδήματα, (άνεργους, ανήμπορα )/ (κυρίως των ανδρών) – δημιουργία υποδομών (π.χ., παιδικών σταθμών, ή μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων). Πόσο διευκολύνθηκαν οι ♀ ? ( υπευθυνότητα φροντίδας / πόσο αυτονομία απέκτησαν?)

16 Οι κραυγαλέες ανισότητες των φύλων ανάγκασε το κράτος να θεσπίσει νόμους και πολιτικές για ♀ / – Δράση του ΓΚ. – δέσμευση της χώρας μέσω διεθνών συνθηκών (CEDAW το 1979, η οποία για πρώτη φορά εισάγει θετικά μέτρα και ποσοστώσεις) – EE Ανεξάρτητα όμως από τους παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στις νομικές αλλαγές που έγιναν από το κράτος, ας δούμε σε γενικές γραμμές, ποιες ήταν αυτές οι αλλαγές.

17 Κρατικές Πολιτικές για τις Γυναίκες Αρχή αποκατάσταση της Δημοκρατίας (1974) Αρχικά αλλαγές στο εσωτερικό της χώρας, αποβλέπει στην εξάλειψη των μεγάλων νομικών κυρίως διακρίσεων Μετά πολιτικές για την εφαρμογή των νόμων που αφορούν την ισότητα. Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ ενώ η Ελληνική κυβέρνηση, θέτει προτεραιότητες, συντονίζει και υλοποιεί τις συγκεκριμένες οδηγίες. Μεγάλο ρόλο οι θεσμοί που έχει καθιερώσει το κράτος για την προώθηση των πολιτικών.

18 Αλλαγές Αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος «οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις» (άρθρο 16, παρ. 2). ♀ υποκείμενα του νόμου/ παροχή νομικής προστασίας) Αλλαγή του Οικογενειακού Δικαίου. Αντιδράσεις αρχικά Θετικές δράσεις στον εργασιακό τομέα∙ Καθιέρωση εθνικού μηχανισμού για την προώθηση και την εξασφάλιση της ισότητας φύλων σε όλους τους τομείς (οικογένεια, εργασία, και στην κοινωνία εν γένει).

19 Εφαρμογή ισότητας Η ένταξη στην ΕΕ οι πολιτικές της κυβέρνησης = εφαρμογή της ισότητας, (π.χ., κοινοτικές πρωτοβουλίες που απευθύνονταν σε όλα τα κράτη μέλη, π.χ., αξιοποίησε το Β’ και το Γ’ μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα Δράσης υπέρ των γυναικών ) Οι νόμοι που προωθήθηκαν = κυρίως εργασιακό τομέα, π.χ., – εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών για τις εργαζόμενες γυναίκες, – κοινωνική ασφάλιση (π.χ., καθιέρωση μερικής απασχόλησης, κάλυψη ατόμων στην άτυπη απασχόληση – οικογένεια (γονική άδεια, επιδόματα σε πολύτεκνες, προστασία της μητρότητας), – διακοπή εγκυμοσύνης

20 Το 1996 – 2000 με την Νομισματική Ένωση μεγαλύτερη δέσμευση για την εφαρμογή της ισότητας. Η πολιτική εξακολούθησε να επικεντρώνεται στην ισότητα στον εργασιακό τομέα, εντάσσοντας το ως ένα μέρος της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Π.χ., δημιουργία θέσεων εργασίας, επιχειρηματικότητας γυναικών, κλπ. Προγράμματα εναντίον της βίας κατά των γυναικών, και τρόπους παρεμβολής στα Μέσα Μαζικής ενημέρωσης. mainstreaming, ( ενσωμάτωση της Αρχής της Ισότητας φύλων σε όλες τις πολιτικές)

21 Η ενσωμάτωση της ισότητας σε όλες τις πολιτικές και στις δράσεις της κυβέρνησης απαιτούσε αλλαγές 2000 έγιναν μερικές ακόμη νομικές αλλαγές Πχ, αλλαγή του Συντάγματος (άρθρο 2 and 116, παρ. 21), προκειμένου να αποτρέψει ενδεχόμενες δικαστικές αποφάσεις. Οι διατάξεις αυτές κατήργησαν τις ανισότητες ή τις εννοούμενες ανισότητες που αφορούσαν το φύλο και επέτρεψαν στο κράτος να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή τους. Με τις Συνταγματικές αυτές ρυθμίσεις η αρχή της Ισότητας αντικαταστάθηκε με την ισότητα των ευκαιριών.

22 2002, / Υοθετήση Εθνικού Πρόγραμματος Δράσης για την ισότητα φύλων (2001-2006), = προώθηση της ουσιαστικής ισότητας, (εξάλειψη παλαιών αξιών, στάσεων και πρακτικών) Περιελάμβανε νομοθετικές ρυθμίσεις : – Εργασία σε όλα τα επίπεδα (πρόσληψη, προστασία, απόλυση, ανεργία, και την ασφάλιση). Π.χ., Ο νόμος συνταξιοδότησης). (δίνει στις διαζευγμένες γυναίκες την σύνταξη του πρώην συζύγου, αμέσως μετά τον θάνατό του)∙ ασφαλιστικές παροχές, άρση των εμποδίων συμμετοχής στους αγροτικούς και τουριστικούς συνεταιρισμούς των αγροτισσών.

23 – Αλλαγή Ποινικού Κώδικα π.χ. νόμοι εναντίον βίας έναντι ♀ Π.χ., θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης / προσφορά καταφύγιο, φαγητό, ιατρική βοήθεια, ψυχολογική στήριξη. Μη έκδοσης γυναικών παράνομων μεταναστριών θύματα πορνείας, καταπολέμηση της σωματικής εκμετάλλευσης (sex trafficking) των γυναικών που είχαν πέσει θύματα πορνείας και εκμετάλλευσης. – Μέτρα που αναφέρονται στην δημόσια παρουσία των γυναικών. Ποσοστώσεις / συμμετέχουν ως υποψήφιες με αναλογία του 1/3 στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές.

24 Κυβερνητικοί θεσμοί Η πολιτική της κυβέρνησης υλοποιείται μέσω των κυβερνητικών θεσμών που έχουν θεσμοθετηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Γ.Γ.Ι. κεντρικό εκτελεστικό όργανο του θεσμικού φεμινισμού στην Ελλάδα, υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών σχετικό με το φύλο.

25 Κρατικοί Θεσμοί υπεύθυνοι για τον κρατικό φεμινισμό?? 1). Η Γενική Γραμματεία Ισότητας (ΓΓΙ) 1982 σύμβουλο για θέματα ισότητας. 1983 Συμβούλιο της Ισότητας των δύο Φύλων, ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό προς τον πρωθυπουργό όργανο, υπαγόμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών το 1982. 1985 Γενική Γραμματεία Ισότητας, ειδικευμένα τμήματα τα οποία έχουν επί μέρους αρμοδιότητες. (π.χ., νομικό, βιβλιοθήκη, κλπ). Φορέας κυβερνητικής πολιτικής για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα. Μόνιμος θεσμός που εισηγείται, επεξεργάζεται, επιβλέπει, προωθεί, υλοποιεί την ισότητα, και παράλληλα, είναι υπεύθυνη για μια σειρά από δραστηριότητες ενημέρωσης

26 Νομαρχιακές Επιτροπές Ισότητας 1983 θεσμοθετήθηκαν με προεδρικό διάταγμα: οι νομαρχιακές επιτροπές ισότητα (ΝΕΙ) από εκπροσώπους κρατικών, τοπικών φορέων και γυναικείων οργανώσεων σε κάθε νομαρχία, καθώς και νομαρχιακά γραφεία ισότητας (ΝΓΙ) που σκοπό έχουν να ενημερώνουν του τους πολίτες σε θέματα ισότητας. Από το 2000 θεσμοθετήθηκαν με το Νόμο (Ν. 2839/2000) και σε επίπεδο περιφέρειας 13 επιτροπές ισότητας, δηλαδή μία σε κάθε περιφέρεια (ΠΕΙ), που έχει σκοπό την υλοποίηση της ισότητας των φύλων στην περιφέρεια. Η πολιτική τους είναι φορέας της νομαρχιακής πολιτικής και εκφράζει την πολιτική του εκάστοτε νομάρχη ή περιφερειάρχη.

27 3). Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Το ΚΕΘΙ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο χρηματοδοτείται και λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Γ.Γ.Ι.. έχει πιο αποκεντρωτικό και ευέλικτο χαρακτήρα, κέντρα του λειτουργούν εκτός από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο και τον Βόλο. Διεξαγωγή ερευνών, η πραγματοποίηση προγραμμάτων δράσης, η εκπαίδευση και επιμόρφωση ατόμων ή φορέων για θέματα ισότητας, η πληροφόρηση μέσω διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, και οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία προωθεί την ισότητα (φυλλάδιο KEΘΙ). Τα μεγαλύτερη ελαστικότητα στο να εκτελεί προγράμματα δράσης και να λαμβάνει χρηματοδοτήσεις από οργανισμούς,

28 Παραδοσιακή Vs Μοντέρνας Οικογένειας

29 Θρησκευτικός Vs Πολιτικός Γάμος

30 Σύστημα Προίκας


Κατέβασμα ppt "ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΦΥΡΚ 295 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΑΡ. 2013-2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google