Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα mka@aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διάλεξη 5 η – Διάλεξη 6 η

2 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.2 Στόχοι 3 ου κεφαλαίου Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τους οργανισμούς προκειμένου να δημιουργούμε και να χρησιμοποιούμε τα ΠΣ με επιτυχία; Τι αντίκτυπο έχουν τα πληροφοριακά συστήματα στους οργανισμούς; Πώς υποστηρίζουν τα ΠΣ το ρόλο του μάνατζερ στους οργανισμούς; Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ΠΣ για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; Γιατί είναι τόσο δύσκολο να δημιουργηθούν επιτυχημένα ΠΣ, καθώς και συστήματα που να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

3 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.3 Επιχειρήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Μια σταθερή, τυπική κοινωνική δομή, η οποία αντλεί πόρους από το περιβάλλον και τους επεξεργάζεται για να παράγει προϊόντα. Οι παραγωγικοί συντελεστές που προέρχονται από το περιβάλλον (κεφάλαιο, εργασία, φυσικοί πόροι) μετατρέπονται από την επιχείρηση, μέσω της διαδικασίας παραγωγής, σε προϊόντα και υπηρεσίες που διοχετεύονται στο περιβάλλον. Τι είναι ένας οργανισμός (επιχείρηση); Ο τεχνικός ορισμός ενός οργανισμού από την άποψη της μικροοικονομικής θεωρίας

4 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.4 Επιχειρήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Ένα σύνολο από δικαιώματα, προνόμια, υποχρεώσεις και ευθύνες, το οποίο στο πέρασμα του χρόνου αποκτά μια (ευαίσθητη) ισορροπία, μέσα από μια διαδικασία συγκρούσεων και επίλυσης αυτών. Οι οργανισμοί από την άποψη της θεωρίας συμπεριφοράς

5 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.5 Δομικά χαρακτηριστικά όλων των οργανισμών: ‘Γραφειοκρατία’ του Weber Σαφής καταμερισμός εργασίας Ιεραρχία Ρητοί κανόνες και διαδικασίες Αμεροληψία Απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση Μέγιστη οργανωτική αποδοτικότητα Επιχειρήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Κοινά Στοιχεία των Οργανισμών  Για το Weber η γραφειοκρατία αποτελεί την πιο αποδοτική μορφή οργάνωσης!

6 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.6 Άλλα Χαρακτηριστικά των Οργανισμών Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας (Standard Operating Procedures, SOPs): Λεπτομερείς διαδικασίες για την αντιμετώπιση κάθε αναμενόμενης κατάστασης. Οργανωσιακή Πολιτική: Αντιπαράθεση για την επίλυση διαφορετικών απόψεων μέσα στην οργάνωση. Οργανωσιακή κουλτούρα: Θεμελιώδεις παραδοχές για τη λειτουργία της επιχείρησης Επιχειρήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα

7 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.7 Τύποι Οργανώσεων σύμφωνα με τη δομή τους Επιχειρηματική δομή: απλή δομή, διευθύνεται από έναν επιχειρηματία Μηχανική γραφειοκρατία: μεγάλη επιχείρηση, συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων, παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων, περιβάλλον με αργό ρυθμό αλλαγών. Τμηματοποιημένη γραφειοκρατία: συνδυασμός επιμέρους οργανώσεων με μηχανική γραφειοκρατία Επαγγελματική γραφειοκρατία: βασίζεται στη γνώση και την εμπειρία επαγγελματιών Μη-τυπική δομή (Adhocracy): οργάνωση κατά περίπτωση σε ομάδες εργασίας, περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα, χαλαρή κεντρική διοίκηση Επιχειρήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Μοναδικά Χαρακτηριστικά των Οργανώσεων

8 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.8 Επιχειρήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Αμφίδρομη σχέση οργανισμών - περιβάλλοντος Το περιβάλλον μεταβάλλεται πιο γρήγορα από τους οργανισμούς

9 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.9 Επιχειρήσεις και Πληροφοριακά Συστήματα Τύπος οργάνωσης Περιβάλλον Στόχους Σχέσεις εξουσίας Ενδιαφερόμενοι Λειτουργία Ηγεσία Δραστηριότητες Τεχνολογία Επιχειρηματικές διαδικασίες Κάθε οργανισμός έχει τα ακόλουθα μοναδικά χαρακτηριστικά:

10 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.10 Διεύθυνση (ή Τμήμα) Πληροφορικής Στο παρελθόν: Στελεχώνεται κυρίως από προγραμματιστές, αναπτύσσει το λογισμικό που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, διαχειρίζεται τους πληροφοριακούς πόρους. Σήμερα: Οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με εξωτερικούς συνεργάτες (ειδικούς), το Τμήμα Πληροφορικής συντονίζει τις δραστηριότητες αυτές και δρα ως φορέας αλλαγής για την επιχείρηση. Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισμών

11 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.11 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισμών Υπηρεσίες που παρέχει η Τεχνολογία των Πληροφοριών

12 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.12 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισμών Δομή Τμήματος (Διεύθυνσης) Πληροφορικής –Γενικός Διευθυντής Πληροφοριών (CIO) –Στελέχη Πληροφορικής –Αναλυτές & Σχεδιαστές Πληροφοριακών Συστημάτων –Προγραμματιστές –Ειδικοί δικτύων –Διαχειριστές βάσεων δεδομένων –Τεχνικοί & υπάλληλοι –…

13 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.13 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισμών Οικονομικές Θεωρίες Η τεχνολογία πληροφοριακών συστημάτων είναι ένας συντελεστής της παραγωγής που μπορεί εύκολα να υποκαταστήσει το κεφάλαιο και την εργασία Θεωρία Κόστους Συναλλαγών (Transaction Cost theory): Οι επιχειρήσεις διευρύνονται στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος συναλλαγών –Η τεχνολογία πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος συμμετοχής στην αγορά (κόστος συναλλαγών)

14 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.14 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισμών Η επίδραση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τη θεωρία Κόστους Συναλλαγών

15 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.15 Η επίδραση των ΠΣ στους οργανισμούς από την άποψη των Οικονομικών Θεωριών: Θ εωρία αντιπροσώπευσης (Agency Theory) Οι ‘αντιπρόσωποι’ (εργαζόμενοι) μιας επιχείρησης χρειάζονται επίβλεψη προκειμένου να υλοποιούν τους στόχους της επιχείρησης. Όσο μεγαλώνει μια επιχείρηση, το κόστος αντιπροσώπευσης και συντονισμού των αντιπροσώπων αυξάνει. Η τεχνολογία των Πληροφοριών μειώνει το κόστος αντιπροσώπευσης διευκολύνοντας την επίβλεψη και τον έλεγχο των εργαζομένων. Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισμών

16 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.16 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισμών Η επίδραση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τη Θεωρία Αντιπροσώπευσης

17 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.17 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισμών Στοιχεία οργανισμού και προσαρμογή στην Τεχνολογία

18 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.18 Το Internet μπορεί να μειώσει σημαντικά τα κόστη αντιπροσώπευσης και συντονισμού (κόστος συναλλαγών) Αναδιοργάνωση βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών με βάση την τεχνολογία και το Internet Η τεχνολογία του Internet γίνεται βασικός παράγοντας της πληροφοριακής υποδομής μιας επιχείρησης. Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισμών Το Internet και οι Οργανισμοί

19 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.19 Ο ρόλος των διοικητικών στελεχών σύμφωνα με το κλασικό μοντέλο διοίκησης (Fayol): –Προγραμματισμός –Οργάνωση –Συντονισμός –Λήψη Αποφάσεων –Έλεγχος Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

20 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.20 Χαρακτηριστικά των Διοικητικών Στελεχών με την οπτική των μοντέλων συμπεριφοράς Εκτέλεση πολλών εργασιών χωρίς διακοπή Κατακερματισμένες δραστηριότητες Προτιμούν τις πληροφορίες που προέρχονται από ανεπίσημες πηγές (φήμες, κουτσομπολιό κ.λπ). Προτιμούν τις προφορικές μορφές επικοινωνίας σε σχέση με τις γραπτές Διατηρούν διευρυμένο δίκτυο επαφών ως ανεπίσημο πληροφοριακό σύστημα. Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Ο ρόλος των διοικητικών στελεχών στους Οργανισμούς

21 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.21 Κατηγορίες διοικητικών ρόλων: Διαπροσωπικοί ρόλοι: εμβληματικό πρόσωπο, ηγέτης, σύνδεσμος Πληροφοριακοί ρόλοι: νευρικό κέντρο, διανομή πληροφοριών, εκπρόσωπος Ρόλοι λήψης αποφάσεων: επιχειρηματίας, διαχείριση κρίσεων, κατανομή πόρων, διαπραγμάτευση Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Ο ρόλος των διοικητικών στελεχών στους Οργανισμούς

22 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.22 Λήψη αποφάσεων σε διαφορετικά οργανωσιακά επίπεδα Στρατηγικό επίπεδο: αποφάσεις για τους μακροπρόθεσμους στόχους, τους πόρους και τις πολιτικές του οργανισμού. Διοικητικός έλεγχος: παρακολούθηση της χρήσης των πόρων και της απόδοσης Εκτελεστικός έλεγχος: αποφάσεις για τον τρόπο εκτέλεσης εργασίας και κατανομής των πληροφοριών Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Διοικητικά Στελέχη και Λήψη Αποφάσεων

23 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.23 Οι αποφάσεις διακρίνονται σε: Αδόμητες αποφάσεις: Μη συνήθεις, απαιτούν κριτική ικανότητα, αξιολόγηση, διορατικότητα στον ορισμό του προβλήματος, δεν προϋπάρχει διαδικασία Δομημένες αποφάσεις: Επαναλαμβανόμενες, συνήθεις, ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία. Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Διοικητικά Στελέχη και Λήψη Αποφάσεων

24 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.24 Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα Πληροφοριακά Συστήματα και επίπεδα λήψης αποφάσεων

25 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.25 Στάδια Λήψης Αποφάσεων (Simon) Συλλογή πληροφοριών και αναγνώριση του προβλήματος Σχεδιασμός εναλλακτικών λύσεων στο πρόβλημα Επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων Υλοποίηση της απόφασης Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

26 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.26 Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων Μοντέλο της λογικής: οι άνθρωποι λαμβάνουν συνεπείς ορθολογικές αποφάσεις, επιλέγοντας τη βέλτιστη εναλλακτική λύση Κριτική στο μοντέλο της λογικής: –Δεν είναι γνωστές όλες οι εναλλακτικές –Σε πολύπλοκες αποφάσεις οι άνθρωποι τείνουν να επιλέγουν την πρώτη διαθέσιμη λύση. Η λήψη αποφάσεων επηρεάζεται από μεροληψία, και μπορεί να διαστρεβλωθεί από το πλαίσιο αναφοράς Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

27 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.27 Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων Γνωστικό στυλ: Αναφέρεται στις προδιαθέσεις της προσωπικότητας του ατόμου που λαμβάνει τις αποφάσεις Συστηματική λήψη αποφάσεων Λήψη αποφάσεων με βάση τη διαίσθηση Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

28 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.28 Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων από ομάδες Οργανωσιακά μοντέλα –Γραφειοκρατικά μοντέλα –Πολιτικά μοντέλα –Μοντέλο του “καλάθου των αχρήστων” Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

29 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.29 Οργανωσιακοί παράγοντες που επιδρούν στο σχεδιασμό και την κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων Περιβάλλον του οργανισμού Δομή του οργανισμού Κουλτούρα και πολιτική του οργανισμού Τύπος οργανισμού και στυλ ηγεσίας του Βασικές ομάδες συμφερόντων και στάση εργαζομένων Είδος εργασιών, αποφάσεων και διαδικασιών που υποστηρίζει το Πληροφοριακό Σύστημα. Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

30 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.30 Επιδιωκόμενα Χαρακτηριστικά Πληροφοριακών Συστημάτων: Ευελιξία: να παρέχουν πολλές επιλογές για τη διαχείριση και την αξιολόγηση των δεδομένων Να υποστηρίζουν διαφορετικά στυλ, ικανότητες, γνώσεις και να παρακολουθούν διαφορετικές εναλλακτικές και τις συνέπειές τους. Να ακολουθούν τις γραφειοκρατικές και πολιτικές απαιτήσεις του οργανισμού. Διοικητικά Στελέχη, Λήψη Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

31 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.31 Μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο του οργανισμού Μεταβάλει τους στόχους, τις λειτουργίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις σχέσεις του οργανισμού με το περιβάλλον του. Βοηθά τον οργανισμό να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική Τι είναι ένα στρατηγικό Π.Σ.;

32 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.32 Μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάμεων του Porter

33 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.33 Στρατηγικές Ανταγωνισμού: Παραγωγή χαμηλού κόστους Διαφοροποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών Αλλαγή πεδίου ανταγωνισμού, διευρύνοντας ή περιορίζοντας την αγορά Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική

34 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.34 Το μοντέλο της Αλυσίδας Αξίας Η επιχείρηση θεωρείται ως σειρά ή ‘αλυσίδα’ δραστηριοτήτων οι οποίες προσθέτουν περιθώριο αξίας στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει η επιχείρηση. Με βάση την ‘αλυσίδα αξίας’ εντοπίζονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης όπου μπορούν να εφαρμοστούν περισσότερο αποτελεσματικά οι στρατηγικές ανταγωνισμού. Οι δραστηριότητες που αποτελούν την αλυσίδα αξίας περιλαμβάνουν κύριες ή πρωτεύουσες και υποστηρικτικές διαδικασίες. Η αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης μπορεί να συνδεθεί με τις αλυσίδες αξίας άλλων επιχειρήσεων, όπως οι προμηθευτές, οι διανομείς και οι πελάτες της. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική

35 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.35 Η αλυσίδα αξίας της επιχείρησης και η αλυσίδα αξίας του κλάδου

36 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.36 Ο ιστός αξίας Είναι το δίκτυο ανεξάρτητων επιχειρήσεων, οι οποίες μέσω των ΤΠΕ συνδέουν και συντονίζουν τις επιμέρους αλυσίδες αξίας, με στόχο την παραγωγή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ωθείται κυρίως από τους πελάτες, συνήθως δεν έχει γραμμική μορφή. Ευέλικτο σχήμα, προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές στη ζήτηση και την προσφορά. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική

37 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.37 Ο ιστός αξίας

38 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.38 Διαφοροποίηση προϊόντων Στρατηγική για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που δεν είναι εύκολο να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές με στόχο την απόκτηση ‘πιστών πελατών’. Παραδείγματα: ATMs, συστήματα κράτησης θέσεων σε αεροπορικά ταξίδια. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική

39 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.39 Εστιασμένη διαφοροποίηση Στρατηγική για την ανάπτυξη νέων αγορών εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα Πληροφοριακά Συστήματα μπορούν να δώσουν δεδομένα για τις πωλήσεις με βάση τα οποία γίνεται ανάλυση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των πελατών. Παράδειγμα: Ατομικό μάρκετινγκ Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική

40 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.40 Συστήματα Αποδοτικής Απόκρισης στις ανάγκες των πελατών Συνδέουν τη συμπεριφορά των πελατών με τις αλυσίδες διανομής, παραγωγής και προμήθειας. Συστήματα συνεχούς αναπλήρωσης αποθεμάτων Μείωση κόστους αποθεμάτων, γρηγορότερη παράδοση στους πελάτες Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική

41 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.41 Κόστος αλλαγής Το κόστος του πελάτη που στρέφεται σε ανταγωνιστικό προϊόν. Τα πληροφοριακά συστήματα προσφέρουν ευκολία χρήσης και αυξάνουν το κόστος αλλαγής για τους πελάτες. Παράδειγμα: συστήματα αποθήκης χωρίς απόθεμα Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική

42 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.42 Σύγκριση της Μεθόδου «Χωρίς Απόθεμα» με την Παραδοσιακή Πρακτική και με τη Μέθοδο «Τη Στιγμή που Χρειάζεται»

43 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.43 Επιχειρηματικές Στρατηγικές

44 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.44 Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ΤΠΕ μπορεί: Να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων. Να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες (core competencies) Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική

45 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.45 Στο επίπεδο στρατηγικής κλάδου, η ΤΠΕ μπορεί : Να προωθήσει τη δημιουργία συμπράξεων πληροφοριών. Να οδηγήσει στην ανάπτυξη προτύπων Οικονομία δικτύου Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική

46 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.46 Το μοντέλο ανταγωνιστικών δυνάμεων του Porter

47 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.47 Επίδραση του Internet στις ανταγωνιστικές δυνάμεις Αμβλύνει τα εμπόδια για τους νεοεισερχόμενους Ανάπτυξη νέων υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών Ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ των πελατών Ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ της επιχείρησης έναντι των προμηθευτών της. Οι προμηθευτές επωφελούνται από τη μείωση των εμποδίων για νεοεισερχομένους και την εξάλειψη των μεσαζόντων. Διευρύνει γεωγραφικά την αγορά, αυξάνει το πλήθος των ανταγωνιστών, μειώνει τις διαφορές μεταξύ τους.

48 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.48 Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική Το νέο μοντέλο των ανταγωνιστικών δυνάμεων

49 Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.49 Στρατηγική μεταβολή: Κίνηση από ένα επίπεδο κοινωνικοτεχνικού συστήματος σε άλλο. Είναι συνήθως αναγκαία κατά την υιοθέτηση στρατηγικών συστημάτων που απαιτούν αλλαγές στα κοινωνικά και τεχνικά στοιχεία του οργανισμού. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματική Στρατηγική Χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων για Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα


Κατέβασμα ppt "Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Στρατηγική 3.1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων Μαρία Καρύδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google