Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Στατιστική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην προθυμία πληρωμής για μεγάλα έργα υποδομής: Η περίπτωση του αρδευτικού φράγματος "Πετρένια" Χαλκιδικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Στατιστική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην προθυμία πληρωμής για μεγάλα έργα υποδομής: Η περίπτωση του αρδευτικού φράγματος "Πετρένια" Χαλκιδικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Στατιστική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην προθυμία πληρωμής για μεγάλα έργα υποδομής: Η περίπτωση του αρδευτικού φράγματος "Πετρένια" Χαλκιδικής Αναστάσιος Μιχαηλίδης Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας Γεώργιος Σιάρδος Καθηγητής Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Μάττας Καθηγητής Α.Π.Θ.

2 2 Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή Εισαγωγή Περιοχή έρευνας Περιοχή έρευνας Στόχος έρευνας Στόχος έρευνας Συγκέντρωση δεδομένων – δειγματοληψία Συγκέντρωση δεδομένων – δειγματοληψία Μεθοδολογία έρευνας Μεθοδολογία έρευνας Αποτελέσματα Αποτελέσματα Συμπεράσματα Συμπεράσματα

3 3 Εισαγωγή Συμβολή των φραγμάτων στην ανάπτυξη των λαών Συμβολή των φραγμάτων στην ανάπτυξη των λαών Ρόλος-αναγκαιότητα των φραγμάτων Ρόλος-αναγκαιότητα των φραγμάτων Αντιπαραθέσεις Αντιπαραθέσεις Συμβολή των φραγμάτων στην ελληνική οικονομία Συμβολή των φραγμάτων στην ελληνική οικονομία

4 4 Περιοχή φράγματος

5 5 Στόχος έρευνας Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η στατιστική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην αποδοχή ή στην απόρριψη της υλοποίησης ενός αρδευτικού φράγματος Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η στατιστική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην αποδοχή ή στην απόρριψη της υλοποίησης ενός αρδευτικού φράγματος δειγματοληπτική έρευνα (792 ερωτηματολόγια) δειγματοληπτική έρευνα (792 ερωτηματολόγια) προσπάθεια διερεύνησης των πιθανών εξαρτήσεων μεταξύ ετήσιας προθυμίας πληρωμής και λοιπών μεταβλητών προσπάθεια διερεύνησης των πιθανών εξαρτήσεων μεταξύ ετήσιας προθυμίας πληρωμής και λοιπών μεταβλητών διερευνήθηκαν τα ατομικά χαρακτηριστικά: διερευνήθηκαν τα ατομικά χαρακτηριστικά: των κατοίκων των κατοίκων των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων καθώς και ο τρόπος που αυτά επηρεάζουν την ετήσια προθυμία πληρωμής τους καθώς και ο τρόπος που αυτά επηρεάζουν την ετήσια προθυμία πληρωμής τους

6 6 Συγκέντρωση δεδομένων-Δειγματοληψία  Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2002  792 ερωτηματολόγια  προσωπικές συνεντεύξεις 204 αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων 204 αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων 182 ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων 182 ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων 406 κάτοικοι 406 κάτοικοι 1 ο στάδιο: Ενστρωματωμένη δειγματοληψία 2 ο στάδιο: 10% οικοδομικών τετραγώνων  10% των νοικοκυριών  1 άτομο από κάθε νοικοκυριό

7 7 Μεθοδολογία έρευνας Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την κατασκευή του αρδευτικού φράγματος "Πετρένια" Χαλκιδικής και την εκτίμηση της συμβολής του στην αγροτική και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της υποθετικής ή εξαρτημένης αξιολόγησης Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την κατασκευή του αρδευτικού φράγματος "Πετρένια" Χαλκιδικής και την εκτίμηση της συμβολής του στην αγροτική και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της υποθετικής ή εξαρτημένης αξιολόγησης Για τη διερεύνηση των πιθανών εξαρτήσεων μεταξύ των μεταβλητών του ερωτηματολογίου, επιλέχθηκε η μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης Για τη διερεύνηση των πιθανών εξαρτήσεων μεταξύ των μεταβλητών του ερωτηματολογίου, επιλέχθηκε η μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης

8 8 Μέθοδος της Υποθετικής ή Εξαρτημένης Αξιολόγησης  Αποτίμηση αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία δεν υπάρχει αγορά (αγοραία τιμή)  Εκμαιεύει τις προτιμήσεις των καταναλωτών για δημόσια αγαθά  Μέγιστη προθυμία πληρωμής για εξειδικευμένες βελτιώσεις

9 9 Μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης χρησιμοποιείται όταν κάποιες από τις μεταβλητές δεν είναι αριθμητικές (ισοδιαστημάτων ή αναλογικές) ή υπάρχει υποψία ότι οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι γραμμικές χρησιμοποιείται όταν κάποιες από τις μεταβλητές δεν είναι αριθμητικές (ισοδιαστημάτων ή αναλογικές) ή υπάρχει υποψία ότι οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι γραμμικές ποσοτικοποιεί δεδομένα κατηγορικών μεταβλητών με την απόδοση αριθμητικών τιμών στις κατηγορίες, αποσκοπώντας στην άριστη γραμμική παλινδρόμηση των μετασχηματισμένων μεταβλητών ποσοτικοποιεί δεδομένα κατηγορικών μεταβλητών με την απόδοση αριθμητικών τιμών στις κατηγορίες, αποσκοπώντας στην άριστη γραμμική παλινδρόμηση των μετασχηματισμένων μεταβλητών έτσι, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής για οποιοδήποτε συνδυασμό των ανεξάρτητων μεταβλητών έτσι, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής για οποιοδήποτε συνδυασμό των ανεξάρτητων μεταβλητών

10 10 Μεταβλητές ανάλυσης Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται οι μεταβλητές οι οποίες αφορούν στο σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα και αναφέρονται στις αναμενόμενες επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του αρδευτικού φράγματος "Πέτρένια" Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται οι μεταβλητές οι οποίες αφορούν στο σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα και αναφέρονται στις αναμενόμενες επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του αρδευτικού φράγματος "Πέτρένια" ικανοποιητική παροχή του νερού κατοικίας ικανοποιητική παροχή του νερού κατοικίας βελτίωση των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών του νερού κατοικίας βελτίωση των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών του νερού κατοικίας επιπτώσεις υγείας επιπτώσεις υγείας περιβαλλοντικές επιπτώσεις και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κοινωνικές επιπτώσεις κοινωνικές επιπτώσεις Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται οι μεταβλητές οι οποίες αφορούν στους γεωργούς-αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναφέρονται στις αναμενόμενες επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του αρδευτικού φράγματος "Πέτρένια" Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται οι μεταβλητές οι οποίες αφορούν στους γεωργούς-αρχηγούς γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναφέρονται στις αναμενόμενες επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του αρδευτικού φράγματος "Πέτρένια" ικανοποιητική παροχή του αρδευτικού νερού και ικανοποιητική παροχή του αρδευτικού νερού και αναμενόμενη αύξηση της αγροτικής παραγωγής αναμενόμενη αύξηση της αγροτικής παραγωγής Στην τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται οι μεταβλητές οι οποίες αφορούν στους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και αναφέρονται στις αναμενόμενες επιπτώσεις, από την κατασκευή του αρδευτικού φράγματος "Πέτρένια" Στην τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται οι μεταβλητές οι οποίες αφορούν στους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων και αναφέρονται στις αναμενόμενες επιπτώσεις, από την κατασκευή του αρδευτικού φράγματος "Πέτρένια" ικανοποιητική παροχή του νερού τουριστικών καταλυμάτων και ικανοποιητική παροχή του νερού τουριστικών καταλυμάτων και αναμενόμενη αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας αναμενόμενη αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας

11 11 Αποτελέσματα παλινδρόμησης (για ικανοποιητική παροχή του νερού κατοικίας ) Ερευνώντας την ετήσια προθυμία πληρωμής των 792 συμμετεχόντων ατόμων στη δειγματοληπτική έρευνα, συμπεριλήφθηκαν δεδομένα που αναφέρονταν σε 13 μεταβλητές Ερευνώντας την ετήσια προθυμία πληρωμής των 792 συμμετεχόντων ατόμων στη δειγματοληπτική έρευνα, συμπεριλήφθηκαν δεδομένα που αναφέρονταν σε 13 μεταβλητές (1) περιοχή, (2) φύλλο, (3) ηλικία, (4) οικογενειακή κατάσταση, (5) επάγγελμα, (6) αριθμός μελών νοικοκυριού, (7) μορφωτικό επίπεδο, (8) εισόδημα, (9) επάρκεια νερού, (10) τιμή νερού, (11) ποιότητα νερού, (12) συνέχεια παροχής νερού και (13) πίεση νερού (1) περιοχή, (2) φύλλο, (3) ηλικία, (4) οικογενειακή κατάσταση, (5) επάγγελμα, (6) αριθμός μελών νοικοκυριού, (7) μορφωτικό επίπεδο, (8) εισόδημα, (9) επάρκεια νερού, (10) τιμή νερού, (11) ποιότητα νερού, (12) συνέχεια παροχής νερού και (13) πίεση νερού Μετά από έλεγχο και απόρριψη των ασυνήθων, στατιστικά, καταλοίπων (>|±3|) περιορίστηκαν κατά εννέα τα ερωτηματολόγια (N=783) που συμπεριλήφθησαν στην κατηγορική ανάλυση παλινδρόμησης. Μετά από έλεγχο και απόρριψη των ασυνήθων, στατιστικά, καταλοίπων (>|±3|) περιορίστηκαν κατά εννέα τα ερωτηματολόγια (N=783) που συμπεριλήφθησαν στην κατηγορική ανάλυση παλινδρόμησης. Η κατηγορική παλινδρόμηση, έδωσε τιμή συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2=0,267 Η κατηγορική παλινδρόμηση, έδωσε τιμή συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού R2=0,267 Η σχετική ανάλυση της διακύμανσης έδωσε τιμή F=2,907 Η σχετική ανάλυση της διακύμανσης έδωσε τιμή F=2,907

12 12 Πίνακας 1. Τυποποιημένοι συντελεστές παλινδρόμησης

13 13 Πίνακας 2. Συντελεστές συσχέτισης, σχετική σημασία και τιμές ανοχής,084,149,129,047,745,843,128,165,143,072,908,859 -,102-,173-,151,072,637,541 -,009 -,083-,072,003,689,686,031,156,135,018,788,791,212,278,248,201,958,808 -,093-,168-,146,056,833,685 -,101-,182-,159,062,930,844 -,054 -,123-,106,022,963,755 -,193-,195-,170,126,962,925,245,289,259,243,958,816 -,142-,158-,137,074,982,807 -,018-,068-,059,005,745,733 ΠΕΡΙΟΧΉ Περιοχή ΦΎΛΛΟ Φύλλο ΗΛΙΚΊΑ Ηλικία ΟΙΚ._ΚΑΤ Οικογενειακή κατάσταση ΕΠΆΓΓΕΛΜ Επάγγελμα ΜΈΛΗ Αριθμός μελών νοικοκυριού ΜΌΡΦΩΣΗ Μορφωτικό επίπεδο ΣΥΝ_ΕΙΣΟ Συνολικό εισόδημα ΕΠΆΡΚΕΙΑ Επάρκεια νερού κατοικίας (Ε9β) ΤΙΜΉ Τιμή νερού κατοικίας (E9δ) ΠΟΙΌΤΗΤΑ Ποιότητα νερού κατοικίας (Ε9ε, Ε9στ, Ε9ζ, Ε9η) ΣΥΝΈΧΕΙΑ Συνέχεια παροχής νερού κατοικίας (E10) ΠΊΕΣΗ Πίεση νερού κατοικίας (E12) Άπλής συσχέτισης Μερικοί συντελεστές συσχέτισης Συντελεστές μερικής συσχέτισης Συντελεστές συσχέτισης Σχετική σημασία Μετά από το μετασχηματισμό Πριν από το μετασχηματισμό Ανοχή

14 14 Σχήμα 1. Διαγράμματα μετασχηματισμού

15 15 Πίνακας 3. Λοιπές αναμενόμενες επιπτώσεις Αναμενόμενες επιπτώσειςΝR2R2 FΣχετική σημασία Αύξηση της παροχής του νερού κατοικίας 7830,2672,907Ποιότητα (0,243) Μέλη νοικοκυριού (0,201) Τιμή (0,126) Ερμηνεία (56,9%) Βελτίωση των χαρακτηριστικών του νερού κατοικίας 7790,4827,291Ποιότητα (0,400) Μέλη νοικοκυριού (0,226) Οικογενειακή κατάσταση (0,101) Ερμηνεία (72,7%) Επιπτώσεις υγείας7450,5228,246 Μέλη νοικοκυριού (0,721) -- Ερμηνεία (72,71%) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις7460,4646,547Ποιότητα (0,296) Μέλη νοικοκυριού (0,240) Πίεση (0,123) Ερμηνεία (65,9%) Κοινωνικές επιπτώσεις7830,2973,369 Ποιότητα (203) Ηλικία (0,151) Επάρκεια (0,121) Ερμηνεία (47,5%) Αύξηση της παροχής του αρδευτικού νερού 2030,4011,263 Ηλικία (0,198) Πηγή προέλευσης (0,164) Οικογενειακή κατάσταση (0,146) Ερμηνεία (50,8%) Αύξηση της αγροτικής παραγωγής2040,3480,994 Πηγή προέλευσης (0,181) Ηλικία (0,139) Μορφωτικό επίπεδο (0,137) Ερμηνεία (45,7%) Αύξηση της παροχής νερού τουριστικής χρήσης 1810,3241,836 Μορφωτικό επίπεδο (0,279) Παροχή νερού (0,244) - Ερμηνεία (52,3%) Αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας 1820,3062,145 Μορφωτικό επίπεδο (0,419) Παροχή νερού (0,217) - Ερμηνεία (60,4%)

16 16 Συμπεράσματα Οι υψηλότερες τιμές του συντελεστή R 2 εμφανίζονται στις αρνητικές επιπτώσεις υγείας (52,2%) και ακολούθως στη βελτίωση των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών του νερού κατοικίας (48,2%), στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (46,4%) και στην αύξηση της παροχής αρδευτικού νερού (40,1%) Οι υψηλότερες τιμές του συντελεστή R 2 εμφανίζονται στις αρνητικές επιπτώσεις υγείας (52,2%) και ακολούθως στη βελτίωση των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών του νερού κατοικίας (48,2%), στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (46,4%) και στην αύξηση της παροχής αρδευτικού νερού (40,1%) Η σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών, στην ικανοποιητική παροχή νερού κατοικίας, εμφανίζεται μεγαλύτερη για τη μεταβλητή της ποιότητας, ακολουθούμενη κατά σειρά από τη μεταβλητή του αριθμού των μελών του νοικοκυριού και τη μεταβλητή της τιμής. Αθροιστικά οι εν λόγω μεταβλητές εξηγούν το 56,9% της συνολικής σημασίας Η σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών, στην ικανοποιητική παροχή νερού κατοικίας, εμφανίζεται μεγαλύτερη για τη μεταβλητή της ποιότητας, ακολουθούμενη κατά σειρά από τη μεταβλητή του αριθμού των μελών του νοικοκυριού και τη μεταβλητή της τιμής. Αθροιστικά οι εν λόγω μεταβλητές εξηγούν το 56,9% της συνολικής σημασίας Αντίστοιχα, η σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών, στην ικανοποιητική παροχή αρδευτικού νερού, εμφανίζεται σχετικά υψηλή για τη μεταβλητή της ηλικίας, ακολουθούμενη κατά σειρά από τη μεταβλητή της πηγής προέλευσης αρδευτικού νερού, της οικογενειακής κατάστασης, του συνολικού εισοδήματος και της παροχής αρδευτικού νερού. Αθροιστικά οι εν λόγω μεταβλητές εξηγούν το 73,2% της συνολικής σημασίας Αντίστοιχα, η σχετική σημασία των ανεξάρτητων μεταβλητών, στην ικανοποιητική παροχή αρδευτικού νερού, εμφανίζεται σχετικά υψηλή για τη μεταβλητή της ηλικίας, ακολουθούμενη κατά σειρά από τη μεταβλητή της πηγής προέλευσης αρδευτικού νερού, της οικογενειακής κατάστασης, του συνολικού εισοδήματος και της παροχής αρδευτικού νερού. Αθροιστικά οι εν λόγω μεταβλητές εξηγούν το 73,2% της συνολικής σημασίας Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται ικανοποιητικά, καθώς επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος της εργασίας, που ήταν η στατιστική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην αποδοχή ή στην απόρριψη της υλοποίησης ενός αρδευτικού φράγματος Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται ικανοποιητικά, καθώς επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος της εργασίας, που ήταν η στατιστική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην αποδοχή ή στην απόρριψη της υλοποίησης ενός αρδευτικού φράγματος


Κατέβασμα ppt "1 Στατιστική διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην προθυμία πληρωμής για μεγάλα έργα υποδομής: Η περίπτωση του αρδευτικού φράγματος "Πετρένια" Χαλκιδικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google